BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 43

OMXS30: Något suddig bild

Teknisk analys OMXS30: För två veckor sedan skrev jag: ”Det kommer att bli spännande att se vad som händer kring 1500-nivån.”

Inte helt oväntat tog sig indexet upp till 1500-nivån där vi bjöds på en negativ omslagsformation som fick indexet att falla tillbaks ner mot MA-20 och 1440. Den senaste veckan inledde alltså nedåt och noterade totalt en nedgån med 2,1 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till marginella 0,8 procent.

I månadsgrafen noteras en bullish harami och vi bjuds alltså på en positiv pusselbit om 1525 tas ut. Årsmedelvärdet hittar vi för tillfället kring 1555.

I veckografen är dock bilden något mer avslagen och först om 1505 men framförallt 1525 tas ut kommer sentimentet att tala för en fortsatt uppgång.

Volymen har, bortsett från inledningen av veckan, noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. I torsdags och fredags mer än 15 procent över snittet.

Den kommande veckan har noterat uppgångar i mer än hälften av fallen och en lokal topp kring den 19-21:a. Vi har många gånger sett en botten kring den 26-27:e och det kan vara en god idé att leta efter positiva signaler då.

MACD noteras i köp sedan ett par veckor tillbaks men momentumet för uppgång övertygar inte längre som tidigare och nu närmar sig dessutom nollan.

På ovansidan möter 1505 och 1525 och de måste tas ut och hållas mer än någon dag för att köparna ska vara tillbaks i matchen.

På nedsidan bevakar jag 1442 följt av 1405 men framförallt 1369.

På lång sikt pekar det mesta, än så länge, på att vi kan se fram emot en utdragen nedtrendsfas. Om däremot 1525 tas ut och hålls mer än någon dag talar mycket för att taket i den fallande kanalen kring 1600 kommer att testas av.

På medellång sikt (veckor till månader) behöver MA-50 tas ut och helst vrida upp för att den fallande medellånga trenden ska elimineras.

På kort sikt (några dagar till veckor) är bilden lite stökig och kommer nog vara så tills den rådande tradingrangen mellan 1525-1367 inte tas ut eller punkteras. Risken för tvära kast är stor.

Sammanfattning: Nu närmar sig slutet på ”det sämre halvåret” och det kommer bli spännande att se om det vi sett de senaste månaderna är en rekyl i upptrenden eller starten på en utdragen nedtrendsfas. Oktober månad är ju känd som en bearkiller och senast förra året bjöds vi på en fantastisk uppgång som startade i mitten på oktober. Bilden är dock för tillfället lite stökig men kan komma att klarna redan om 1505 tas ut eller om 1442 punkteras.

Motstånd: 1478 / 1486 / 1505 / 1525 / 1536
Stöd: 1456 / 1442 / 1437 / 1412 / 1387 / 1367

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP41 med en häv kring 3,9 och en stop loss på 1107.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP126 med en häv kring 3,9 och en stop loss på 1791.

S&P 500: Köparna har åter tagit över taktpinnen

Teknisk analys S&P 500: För två veckor sedan skrev jag: ”Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit i nästan 60 procent av fallen. Edgen talar för fortsatt uppgång upp mot 2025.”

Efter analysen för två veckor sedan har indexet fortsatt upp och har ägnat större delen av den senaste veckan med att testa av 2025-nivån. I torsdags gjordes ett försök till utbrott som följdes upp av fredagens kursstapel. Den senaste veckan har indexet stigit med 1,2 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 1,2 procent.

I månadsgrafen har oktober månad utvecklats till en kraftfull bullish engulfing, som om kursen inte viker ner innan månadsskiftet har tagiti ut sepember månads högsta och är på väg att även ta ut årsmedelvärdet. Det ser med andra ord ut som om förra årets positiva utveckling i oktober kan bli en favorit i repris.

I veckografen noteras tre veckors positiva kursstaplar och MACD är på väg att lämna den första köpsignalen sedan början på året.

Volymen den gångna veckan noterades under det dagliga snittet i början av veckan men tilltog i slutet av veckan vilket placeras i den positiva vågskålen med tanke på utbrottet av 2025. har under hela den gångna veckan noterats högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. VIX har åter fallit ner kring 15-nivån och placerarkollektivet sneglar naturligtvis på den positiva säsong som närmar sig SP500.

Den långa trenden är i det närmaste helt platt och de kortare medelvärdena har vänt upp. Jag ställde frågan om det nedställ vi såg under augusti kunde vara en rekyl och med det vi ser nu är det alltmer som tyder på att det är precis det vi ser. G-krafterna som fram till för två veckor sedan indikerade att en varaktig nedtrend kunde vara på väg att inledas är inte längre på plats utan nu talar mer för att vi går in i en stark period. Dock behöver både primärtrenden och årsmedelvärdet tas ut och hållas över månadsskiftet för att minska risken för en tjurfälla.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit mer än hälften av fallen. Oktober månad har historiskt uppvisat en högpunkt kring den 17:e och de kortare momentumindikatorerna indikerar att det är lite sent att kliva på för uppgång men att vi efter ett lyckat återtest av 2025 kan vara beredd på att kursen ska upp mot primärtrenden efter en kortare rekyl. Det kan redan kring det kommande månadsskiftet vara läge att ställa sig i startgroparna för den bästa tiden på året för SP500 (fram till andra veckan i januari).

MACD noteras sedan två veckor tillbaks i köp och tenderar nu till att bilda en positiv trampolin.

På ovansidan möter först 2037 och därefter 2056 där även primärtrenden väntar på att testas.

På nedsidan bevakar jag framförallt 2025 som om nivån punkteras kan locka tillbaks säljarna.

I den positiva vågskålen:
– Lågpunkterna vid 1867 och 1820 är intakta
– Köparna har kommit tillbaks med kraft och tagit ut 2025

I den negativa vågskålen:
– Årsmedelvärdet punkterades den 1/9
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– MACD har vänt ner i sälj i månadsgrafen och momentumet för nedgång tilltar

Sammanfattning: Mycket talar för en kortare rekyl innan uppgången fortsätter. Den viktiga 2025-nivån har nu tagits ut och förutsatt att den inte punkteras med kraft talar nu mer för fortsatt uppgång på kort och medellång sikt än motsatsen. På längre sikt behöver vi se en stängning ovanför årsmedelvärdet för att åter börja navigera för uppgång.

Motstånd: 2038 / 2042 / 2056 / 2068
Stöd: 2025 / 2016 / 2003 / 1990

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 1374.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,1 och en stop loss på 2923.

DAX: Pausformation med svagt positiv underton

Teknisk analys DAX: För två veckor sedan skrev jag: ”Förutsättningarna för en uppgång på kort sikt har ökat men så länge de korta och medellånga medelvärdena pekar ner tolkar jag det som en rekyl.”

Efter föregående analys fortsatte DAX upp till 10200-nivån men där tog det åtminstone tillfälligt stopp och i fredags testades åter nivån av men inte heller denna gång vågade köparna hålla kvar i taktpinnen.

Veckan som gick öppnade och stängde på ungefär samma nivå vilket innebär att årets uppgång noteras kring 3 procent.

I månadsgrafen noteras nu en insidestapel vilket innebär att om 10515 tas ut är förutsättningarna goda för en fortsatt uppgång.

Föregående vecka öppnade och stängde i den övre delen vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

Den långa trenden saknar nu riktning men den korta trenden håller nu på att vrida upp.

Sedan början av april har både toppar och bottnar noterats på allt lägre nivåer vilket är definitionen på en nedtrend och för att detta mönster ska brytas behöver 10500 tas ut och hållas mer än någon dag.

Historiskt har den kommande veckan stigit i ungefär 60 procent av fallen och oktober har präglats av skvalpiga rörelser. Det har varit bra lägen att leta efter lågpunkter kring nästa helg.

MACD noteras i sälj i både i månads- och veckografen men noteras sedan ett par veckor i köp i dagsgrafen.

På ovansidan möter först 10200 följt av 10500-nivån och därefter 10850.

På nedsidan bevakar jag utvecklingen kring 10000 och 9875.

Sammanfattning: För tillfället är det på stället halt och både i prisgrafen och MACD håller motstånd på att testas. Ett utbrott över 10200 som inte punkteras inom någon dag indikerar att den lokala pivottoppen vid 10500 kommer att testas inom kort. För tillfället behövs engagemant men det kan nog fås om 10200 tas ut. Om däremot 9875 punkteras talar mer för att nedtrenden kommer att fortsätta.

Motstånd: 10200 / 10240 / 10350 / 10500
Stöd: 10095 / 10000 / 9915 / 9875

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 6987.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP160 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 13142.

Getinge B: Fortsatt uppgång efter kortare rekyl

Teknisk analys Getinge B: Aktien steg efter föregående analys upp till 218 kronor och vår målkurs innan nedgången åter tog vid.

Rapporten i torsdags har gjort ett positivt avtryck i prisgrafen och i fredags togs högstanivån från svansen i början av september ut.

Den långa trenden pekar fortsatt upp men de korta och medellånga medelvärdena saknar styrfart.

MACD noteras i köp och har nu tagit sig upp genom nollinjen och laddar på med bra momentum för fortsatta uppgångar.

Gummisnodden börjar bli hårt spänd på ovansidan och risken för en stundande rekyl är stor. Om så blir fallet kan vi redan vid 205-200 kronor leta efter positiva fortsättningsformationer.

Sammanfattning: Den positiva rapportreaktionen tillsammans med tilltagande volym skapar goda förutsättningar för fortsatta uppgångar. Det är goda förutsättningar för en andra chans som vi ska vara beredda att agera på åtminstone ner mot 200-kronorsnivån. Var beredd på att det kan gå tungt när 218-kronorsnivån närmar sig varför det är läge att flytta med sig stoppen uppåt för att låsa in vinst.

Motstånd: 213,80 / 216,30 / 223,80 / 231,30
Stöd: 206,30 / 201,30 / 193,80 / 186,30

Du kan handla Getinge med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG GETI BNP15 med en häv kring 4,2 och en stop loss på 168.
Nedgång: MINISHRT GETI BNP18 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 261,40.

AstraZeneca: Köparna på väg tillbaks

Teknisk analys AstraZeneca: Det skulle ta ytterligare en dag efter föregående analys tills vi bjöds på en positiv reversalstapel som blev startskottet på uppgången upp mot primärtrenden och 568 kronor. Kursen har därefter fallit tillbaks och inte förrän i slutet på den gångna veckan har vi sett tecken på att köparna åter ser ut att vara på väg in.

Den långa trenden pekar svagt nedåt men jag tolkar den som platt/jämviktspendling. De korta- och medellånga medelvärdena pekar nedåt.

På ovansidan möter både 20- och 50-dagars medelvärde upp strax under den fallande motståndslinjen som förbinder topparna från i början av augusti.

MACD är nu på väg att lämna en köpsignal och vi har sett att nivån kring 508 kronor är av signifikant betydelse.

Även volymen under uppgångsdagarna indikerar att köparna ser ut att vara på väg tillbaks.

Stochastics har vänt upp från en låg nivå vilket stärker sannolikheten för att en uppgångsfas kan vara på väg att inledas.

Sammanfattning: Volymbalansen blir alltmer positiv och i fredags bjöds vi på ett mindre utbrott och en positiv reversalstapel som stärker de senaste dagarnas utseende. Det är gott om motstånd på vägen upp mot primärtrenden men på några veckors sikt bör det vara ett rimligt mål. Det är inte läge att stanna kvar i positioner för uppgång om 500 kr punkteras.

Motstånd: 531,50 / 534,00 / 547,50 / 559,50
Stöd: 519,50 / 507,00 / 499,50 / 487,50

Du kan handla AstraZeneca med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG AZN BNP14 med en häv kring 4,7 och en stop loss på 436.
Nedgång: MINISHRT AZN BNP21 med en häv kring 2,6 och en stop loss på 691.