BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 43 – 2022

OMXS30: Ny högre lägsta och ny högre kortsiktig topp

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”En bullish engulfing som bildas under hög volym kring ett stöd, som den i torsdags, är alltid intressant men självklart räcker det inte för att skapa en bullmarket. I fredags testades taket i den fallande kortsiktiga kanalen där även standard line mötte upp, men där avtog köptrycket. Om OMXS30-indexet lyckas hålla sig ovanför 20-dagars medelvärde någon vecka och det leder till att den senaste toppen vid 1911 passeras kommer jag bli positiv på kort sikt. En betydligt viktigare nivå är dock den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan ATH-noteringen i början av januari men den senaste mest signifikanta toppen hittar vi kring 2065 och det är först då som vi kan börja skönja att en långsiktig botten eventuellt har mejslats ut. En första indikation på att de positiva pusselbitar vi nu sett fallerar vore en punktering av torsdagens lägsta vid 1800 och ännu mer negativt vore en punktering av årslägsta vid 1782 som ställer in siktet ner mot i första hand 1650.”

Indexet lyckades hålla sig över 20-dagars medelvärde och passerade även den senaste kortsiktiga toppen vid 1911 den gångna veckan. Totalt steg OMXS30 med 1,7 procent veckan som gick vilket innebär att årets nedgång reducerats till 17,7 procent. Det blev den fjärde veckan i rad som stängde på plus, även om svansen på ovansidan var gansla påtaglig.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken för nedgång är större än chansen till uppgång.

Volymen har bortsett från i måndags noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt negativ även om den nu alltmer närmar sig tremånaderssnittet.

SMACD lämnade i början av oktober ett positivt kors som än så länge är i spel men nu utmanas nollzonen som är en tuff motståndsnivå med ett avtagande momentum. Om det visar sig att SMACD lämnar ett negativt kors under nollan tolkar jag det som en säljsignal, men vänder indikatorn upp och effektuerar en positiv trampolin ökar chansen till ett utbrott upp över toppen vid 1985 och eventuellt en passering av 2000-nivån.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 54 procent. Just nu är det bara 13 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 8,6 vilket är något lägre än snittet som noteras kring 9,0 procent.

På ovansidan möter närmast 1911 följt av 1926 och 1945 samt den senaste kortsiktiga toppen vid 1963.

På nedsidan möter närmast 1872 följt av 1842 och 1800 samt årslägsta vid 1782.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: På lång sikt befinner sig OMXS30 i en nedtrend och på medellång sikt i en fallande trendkanal där taket utmanades i onsdags. Eftersom tisdagens och onsdagens candlar lämnades ensamma kvar då torsdagen inleddes med ett negativt gap har tisdagens och onsdagens candlar lämnats kvar som en negativ öformation. På kort sikt bjöds vi i inledningen av veckan på en ny högre kortsikt topp och därmed tolkar jag lågpunkten vid 1800 som en kortsiktigt högre botten. Om det visar sig att den gångna veckans högsta vid 1963 tas ut ställs siktet in mot 2000-nivån som vid en passering innebär att 2065 siktas och nås nivån innebär det att även 200-dagars medelvärde passerats för för första gången sedan början av februari, men den gången blev det ett falskt utbrott. Om uppgången fortsätter och volymbalansen stärks är det en indikation på att ackumulationsfasen kan vara på väg mot sitt slut och en upptrendsfas ta vid. Mitt huvudspår är än så länge att det vi ser nu är en uppstuds i den pågående nedtrenden men redan om förra veckans högsta passeras stärks sentimentet även på medellång sikt. Punkteras 20-dagars medelvärde med en svag stängning och tilltagande volym ökar risken för en nedgång mot årslägsta som är en viktig vattendelare som nivån punkteras initierar en nedgång mot 1700-1690.

Motstånd: 1911 / 1926 / 1945 / 1963
Stöd: 1872 / 1842 / 1800 / 1782

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 55-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 56%.

SP500: Bullish engulfing under hög volym vid viktigt stöd

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan kan liknas vid en berg- och dalbana där SP500 (och flera andra index) svängde från krafigt säljtryck till ett sällan skådat köpintresse för att sedan avslutas nedåt. Det blir nu intressant att se om den XL-liknande candlen som vi bjöds på lyckas formera en botten, vilket ganska ofta varit resultatet historiskt. Vi bör tänka efter ett varv till och med VIX kvar på en extremt hög nivå. Fed är fortsatt hökaktiga och frågan är när ekonomin, som troligen tvingas ner i recession kommer att bottnar ur. Om det sker någon gång under nästa år börjar det bli dags för en bottenfas i SP500 inom kort. Vänder index upp innan torsdagens lägsta vid 3490 punkteras och därefter passerar 3710 kan det indikera en uppgång mot 4000-nivån, men det är inte än så länge mitt huvudspår. En punktering av torsdagens lägsta, tillika årslägsta, ställer in siktet mot i första hand 3300-nivån. Det är nu mycket som talar för att det kan bli en tid med skvalpiga och slagiga rörelser till maktkampen visar vem av säljare och köpare som är i bäst form.”

Den gångna veckan inleddes med två kraftfulla gap uppåt på 1,6 respektive 1,9 procent vilket tog upp indexet till standard line och taket i den kortsiktigt fallande kanalen. När kanaltaket utmanades behövdes en rekyl och så blev det fram till i fredags då köparna för andra gången på kort tid effektuerade en mycket kraftfull positiv bullish engulfing som avslutade veckan upp genom både standard line och taket i den fallande kanalen. Resultatet för den gångna veckan blev en uppgång med 4,7 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 16 procent. I veckografen utvecklades en bullish separating line.

Den amerikanska tioåringen steg med 5,1 procentenheter till 4,2 procent men lämnade en shooting star kring det stigande kanaltaket. Det blir nu spännande att se om det kan bli en topp, vilket hade varit trevligt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgång snarare än uppgång och att se uppstudsar som pausformationer i nedgången.

Volymen steg rejält under fredagens bullish engulfing och noterades hela 27 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 13/10 ett positivt kors som fortfarande är i spel.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 23 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) backade med 7,3 procentenheter till 29,7 i fredags. Nivån är fortsatt hög och indikerar att det råder osäkerhet.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 6,9 vilket är under snittet som noteras kring 10,3.

I den positiva vågskålen:
– Indexet är översålt på lång sikt
– Så länge inte 3630 (fib 50% för senaste uppstudsen) punkteras är fortsättningsformationer köpvärda
– Ny bullish engulfing som effektueras under hög volym

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200, standard line och cloud span b
– Indexet vände den 12/9 ner från en ny lägre högsta
– Ö-formationen från början av oktober är ännu inte återtagen

På ovansidan möter närmast 3763 följt av zonen mellan 3796 och 3807 samt 3900.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 3708-39695 följt av 3647 och zonen vid 3600.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv.

Sammanfattning: Passeras förra veckans högsta vid 3763 innebär det att fredagens lägsta blir en ny högre lägsta vilket är en mycket positiv pusselbit. Även om det är gott om utmaningar på ovansidan där jag först fäster vikt vid öformationens högsta vid 3807 och därefter zonen kring 3900. Om det visar sig att indexet vänder ner innan 3807 och punkterar 3637 utan att snabbt återta nivån kommer vi troligtvis bjudas på ett besök nedåt årslägsta kring 3500. Fram till att priset etablerar sig över MA-200 och den senaste signifikanta toppen, som idag noteras kring 4300, talar mer för att det vi ser är uppstudsar och pausformationer i den befintliga nedtrenden. Historiskt har många björnmarknader mejslats ut i oktober och en passering av 4300 kommer indikera att indexet är på väg in i en fas 2, men det är en del pusselbitar som först behöver på plats innan dess.

Motstånd: 3763 / 3796 / 3807 / 3900
Stöd: 3656 / 3639 / 3604-3596 / 3500

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 71+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Ny högre lägsta är en positiv pusselbit

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om vi bjuds på ett utbrott upp över standard line innan den gångna veckans lägsta vid 12000 ger vika är det en positiv pusselbit som ställer in siktet upp mot den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna sedan ATH-noteringen i början av januari.”

Den gångna veckan inleddes med en passering av standard line och ett test av 50-dagars medelvärde men där tog det stopp. Totalt steg DAX med 2,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång reducerats till 18 procent. Det var tredje veckan i rad med en positiv grön candle.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 4 oktober ett positivt kors som fortfarande är i spel. Nu testas nollzonen av och om den passeras är det goda förutsättningar för en uppgång upp mot den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan början av januari.

Sammanfattning: DAX noteras fortfarande i en nedtrend och kommer att göra så tills vi ser tecken på att indexet vänder upp och noterar nya högre toppar och bottnar. Den gångna veckan inledde med en passering av den kortsiktiga toppen vid 12673 från den 3 oktober vilket innebär att vi har ett par nivåer för att skissa på en kortsiktigt positiv trendkanal. Om vi bjuds på ett utbrott upp över förra veckans högsta vid 12673 ställs siktet in mot 13180 där den fallande motståndslinjen möter upp. Om det istället visar sig att indexet vänder innan dess och därefter punkterar 12000-nivån ökar risken för en ny årslägsta, men redan om priset faller under den senaste veckans lägsta finns en risk för en treticksformationer för nedgång i veckografen.

Motstånd: 12780 / 12765 / 13000
Stöd: 12650 / 12400 / 12000 / 12865

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 70-.
– Next day forecast indikerar att det är 51 procents chans till en uppgång under måndagen.

Tele2 B: Kortsiktigt översåld & Positiv divergens

Teknisk analys Tele2 B: Det blev ingen tydlig stängning över 93,20 efter analysen för en vecka sedan utan Tele2 vände ner när den kortsiktiga sentimentsnivån vid EMA-8 testades. Nästa tydliga stöd hittar vi i gapet från den 21 april 2017 vid 84 kronor, men redan nu är aktien översåld i de kortare tidsupplösningarna.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera lutar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i området där vi ska vara beredda på ytterligare nedgång men så lågt så vändningar uppåt vid denna nivå har flera gånger historiskt varit markeringar av långsiktiga bottnar.

Volymbalansen är negativ sedan slutet på maj och det innebär att vi ska vara defensiva och kortsiktiga om vi går emot driften nedåt.

SMACD bjöds i början av oktober på det lägsta positiva korset sedan början av november 2020. Än så länge är det i spel men jag vill gärna se att SMACD-linjen tar fart uppåt.

Stochastic noteras lågt och uppvisar en positiv divergens

Sammanfattning: Tele2 befinner sig i en nedtrend och visar ännu inga tydliga tecken på att en botten är nådd. I det kortare tidsperspektivet har positiva divergenser bildats mot de flesta korta momentumindikatorer. Om Stochastic tar sig upp över bekräftelsenivån den 18 oktober är det goda förutsättningar för en uppgång mot i första hand 100-kronorsnivån. Om däremot 85,90 punkteras ställs siktet till att börja med in mot 84 kronor och troligen lägre än så. Jag vill, precis som jag skrev förra veckan helst se 93,20 passeras för att oddsen ska tala för en uppgång mot i första hand 100 kronor. Redan om 90 kronor tas ut med en dagsstängning kan man börja skala sig in med en extremt liten position eller en minifuture med hög hävstång för ett litet belopp. När/om 96,50 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 96,50 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 85,70 (vilket innebär att man till att börja med bör agera med en extremt liten position, om man agerar).

Motstånd: 90,10 / 91,95 / 93,10 / 93,95
Stöd: 86,50 / 84,00 / 81,50 / 79,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 38-.

Hexagon: Turtle soupstuds på fyraårsmedelvärdet

Teknisk analys Hexagon B: Sedan toppen för ungefär ett år sedan har Hexagon fallit med ungefär 35 procent och mötte för en vecka sedan 200-veckors medelvärde, som är en tung teknisk nivå. Än så länge ser det ut som aktien visar respekt för nivån som nu sammanfaller med 100-kronorsnivån som testats de senaste veckorna och förra torsdagen lockade fram en turtle soup. Sedan i tisdags håller aktien på att mjuka upp standard line som är en viktig sentimentsnivå.

Den långa trenden som jag definierar genom bla lutningen av 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ombeds att vara defensiva och beredda på fortsatt nedgång.

Volymbalansen är neutral och noterar en positiv divergens mot turtle soupformationen kring 100 kronor.

SMACD lämnade i början av oktober ett positivt kors, som än än så länge är i spel.

Sammanfattning: Även om det inte är någon tydlig teknisk köpsignal kring nuvarande nivå tolkar jag studsen på 200-veckors medelvärde och den tydliga turtle soupformationen kring 100 kronor som intressanta pusselbitar. En passering av standard line och därefter förra veckans högsta vid 108 kronor indikerar att en uppgång mot MA-200, till att börja med, kan vara inledd. Om det istället visar sig att toppen vid 111 kronor från den 4 oktober inte tas ut eller omgående punkteras är risken stor för ett test av stödet vid 100 kronor som om det punkteras ställer in siktet söderut och då indikeras en nedgång mot 85 kronorsnivån.

Hexagon presenterar nya siffror den 27/10.

Motstånd: 106,65 / 111,35 / 114,60
Stöd: 103,00 / 101,00-97,50 / 92,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 74+.