BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 43

OMXS30: Blir det vinterrally nu?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste candlesticksformationen är ett tretick som signalerar uppgång (under viss varningsflagg) upp mot 1460-1469.”

I fredags skrev jag: ”Den senaste bekräftade signalen var förra veckans tretick som gav oss nivåerna 1468 och 1420. Nu när tiomånadershögsta testas med en tilltagande negativ divergens behövs ett kraftfullt utbrott som tar ut motståndsnivån och dessutom får stöd av framförallt SP500 och DAX.”

Den gångna veckan inleddes med en harami som togs ut med tydlighet i onsdags då målområdet för treticket veckan innan nåddes. I månadsgrafen noteras oktober än så länge som den sjätte månaden i rad med som en positiv candle och i veckografen tolkar jag de två senaste veckorna som en bullish engulfing som tagit sats vid den medellånga stigande stödlinjen. Totalt steg den gångna veckan med 1,3 procent vilket innebär att kursen nu står någon procent högre än vid årsskiftet.

Sedan slutet av juni har vi sett stigande både pivotbottnar och toppar men momentumet för uppgång har avtagit något, som brukligt efter kraftiga uppgångsfaser. Kursen har stigit med 18 procent sedan i somras vilket motsvarar ett par års genomsnittliga uppgångar. Kan vi då vänta oss att kursen stiger eller faller den närmaste månaden? Studerar vi de senaste 20 åren har kursen stigit lika mycket eller mer på 17 veckor vid 35 tillfällen i en positiv marknadsfas och kursen har då stått högre vid 23 av dessa en månad senare. Den genomsnittliga uppgången har varit 2,5 procent. Bortser vi från marknadsfasen har både uppgången varit större och hitration likaså. I fredags effektuerades en doji nära taket i den rådande tradingrangen det ska vi naturligtvis hålla koll på eftersom risken för en kortsiktg trendvändning är stor. Om däremot fredagens högsta vid 1472 tas ut och hålls är förutsättningarna goda för en fortsatt uppgång mot i första hand 1500-nivån.

Volymen har bortsett från i måndags varit klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Även om volymbalansen inte riktigt svarar upp mot det utseende jag vill se inför ett utbrott indikerar det tekniska utseendet att ett utbrott kan stå inför dörren.

Primärtrenden lutar nu svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,7 och är stigande vilket jag placerar i den positiva vågskålen. Studerar vi den ackumulerade trendfasstyrkan för de aktier jag bevakar för sektorroationer närmar sig denna 1 och vi får förflytta oss tillbaks till oktober 2014 för att hitta ett liknande utseende.

Av de 284 bolag jag dagligen bevakar steg dock endast 49 procent den gångna veckan och sedan början av oktober är det bara 42 procent som noterar högre kurser. Det är alltså något lite för dålig bredd för att ett utbrott ska ha bra förutsättningar för att inte bli falskt. Bästa sektorer den gångna veckan blev basråvaror och telekom medan teknologi och hälsovård gick sämst. Ericssons nedgång tynger naturligtvis tekniksektorn trots att det mesta kom in i enlighet med guidningen. För tillfället finns ett mindre stöd vid 43 kronor men det viktigaste hittar vi först kring 40 kronor. De svenska storbankerna SEB och SHB, som rapporterat i dagarna, steg i fredags 2,4 respektive 2,1 procent. Pareto höjde SEB till köp. Nordea och Swedbank, som rapporterar i nästa vecka, steg 1,1 respektive 1,0 procent.

MACD lämnade en ny köpsignal i torsdags men det råder fortfarande en negativ divergens som varnar för att ta position för uppgång om/när utbrottet från timonånadershögsta kommer.

Cykelindikatorn noteras nu kring 85 och vid tiomånadershögsta är det inte bra tajming att ta nya positoiner för uppång. Det råder en negativ minidivergens mot de flesta momentumindikatorer vilket inte innebär att kursen inte kommer att stiga utan snarare att risken för en rekyl- eller sidledes konsolidering är överhängande.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i nästan 70 procent av åren vilket innebär att förutsättningarna för att vinterrallyt är på väg att inledas är goda.

På ovansidan möter närmast 1469-1472 följt av nivån kring 1492-1505.

På nedsidan bevakar jag först 1462 följt av 1456 och 1448 men de viktigaste nivåerna på nedsidan i närtid är 1420 och 1400.

På lång sikt har bilden stärkts från lågpunkten i slutet av juni. Som jag påpekat många gånger de senaste veckorna vill jag se att både USA och den tyska börsen tillsammans med OMXS30 tar ut motstånden begränsar på ovansidan med kraft. Jag är fortfarande positiv på lång sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag fortsatt positiv så länge inte kursen etablerar sig under MA-50 och medelvärdet vrider ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är indexet uppe kring den nivå som inte tagits ut sedan december för snart ett år sedan. Placerarkollektivet har alltså färskt i minnet att just denna nivå drev ner de ledande indexen och även OMXS30 för inte alltför länge sedan och det kan på kort sikt vara besvärande. Skulle köparna ta tag i situationen och både DAX, SP500 samt det svenska storbolagsindexet bryter upp med tydlighet, ja då kan de avvaktande höströrelserna vara över och vinterrallyt starta.

Sammanfattning: Fredagens doji nära taket i den rådande tradingrangen indikerar en viss osäkerhet och sannolikheten för en kortare rekyl ner mot den stigande stödlinjen har ökat. Om det visar sig att 1473 tas ut och hålls mer än någon dag är det stor chans för att vinterrallyt har inletts.

Motstånd: 1469-1472 / 1485 / 1492-1505
Stöd: 1462 / 1456 / 1448 / 1420 / 1400

SP500: Utbrottet rycker närmare

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är en något spretig bild vi ser för tillfället. På någon dags sikt är definitivt risken större för en fortsatt nedgång men på längre sikt talar mer för att vi inom några veckor kommer att se ett utbrott uppåt.”

Inför fredagen skrev jag: ”Det krävs knappast några kunskaper i teknisk analys för att se vilken osäkerhet som råder. Långa svansar på bägge sidor och relativt små boxar, mestadels mitt i tradingrangen, är inget annat än en spegelbild av placerarkollektivets osäkerhet.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång ner mot 2124 men resten av veckan har noterats med skvalpiga rörelser mellan 2149 och 2130. Totalt steg indexet med 0,4 procent under veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,8 procent.

På kort sikt befinner sig indexet i en svagt fallande trendkanal och i den medellånga horisonten är det en horisontell konsolidering som fångar SP500. Den långa trenden, som är den viktigaste, pekar upp och säsongsmässigt går vi mot den starkaste delen av året. När den rådande konsolideringen/rekylen är klar talar det mesta för att nästa ben i den långsiktiga trenden kommer att inledas. Det som kan få detta utseende att falera skulle vara om indexet punkterar viktiga stödnivåer utan att relativt snabbt återta dem. Den viktigaste nivån på nedsidan är 2000-1990 som om den punkteras med tydlighet innebär att den långsiktiga trenden kan vara hotad.

Volymen den gångna veckan inleddes svagt men tilltog under torsdagen och fredagen. Bästa sektorer under veckan blev basråvaror och finans medan telekom och detaljhandel gick betydligt sämre. Mycket fokus kommer även den kommande veckan att ligga på rapporterna som fortsätter att strömma in. Mycket fokus kommer ligga på det amerikanska valet och som det ser ut nu talar det mesta för att Hillary Clinton kommer att vinna valet, vilket med största sannolikhet får positiva effekter för börsen.

VIX (skräckindex) föll den gångna veckan med hela 17 procent och noteras inför veckostarten till 13,3 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2225 och 2060 den närmaste månaden. Optimismen steg i veckan från 40 till 43.

Årsmedelvärdet noteras svagt stigande kring 2081 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2072. Trendfasindikatorn noteras kring +0,6 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och företrädesvis applicera jämviktspendlande strategier. Undertonen är alltså fortsatt positiv men risken för en tids skvalp eller kortare nedställ innan uppgången åter tar fart är stor.

MACD lämnade den 11 oktober en säljsignal strax under nollan men den är på väg att nu bli en köpsignal. När kursen befinner sig mitt i en tradingrange ska vi dock inte dra för stora slutsatser av köp- och säljsignaler hos MACD.

Cykelindikatorn noteras stigande kring 75 och det är inte så bra tajming att ta nya positioner för uppgång.

Historiskt har den kommande veckan bjudit på uppgångar i hela 70 procent av åren.

På ovansidan möter först 2148-2150 men det är först när den fallande motståndslinjen som utgör taket i den kortsiktigt fallande kanalen vid 2163 och närmaste pivottopp vid 2170 som den första riktiga utmaningen möter upp. Självklart är den viktigaste nivån 2194 där vi hittar ATH som sattes i augusti.

På nedsidan möter närmast 2130 följt av 2120 och lägstanivån vid 2115 för den turtlsesoup som effektuerades för snart två veckor sedan. Golvet i den svagt fallande korta trendkanalen hittar vi kring 2095.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som lutar upp
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 15/8 vid 2193,8

I den negativa vågskålen:
– Säljarna har tagit över kring nivån 2160-2190 senaste månaden
– Lägre toppar sedan mitten av augusti

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2000-nivån om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral tills vi ser en tydligare riktning som tar ut och håller kvar MA-50 eller som punkterar 2100 utan att snabbt återta nivån.

På kort sikt (dagar till veckor) är det fortsatta varannandagsrörelser som präglar indexet men undertonen är svagt negativ.

Sammanfattning: På sikt talar det mesta för vi kommer att få se ett utbrott uppåt men så länge utseendet präglas av fallande toppar finns naturligtvis risken att rekylen inte är klar än. En positiv fortsättningsformation eller ett utbrott med kraft upp och förbi augustitoppen kommer vara en indikation på att höstrekylen istället övergått i en ny positiv trendfas.

Motstånd: 2146-2149 / 2156 / 2163 / 2170 / 2194
Stöd: 2130 / 2120 / 2115 / 2100-2096 / 2074

DAX: Tecken på att utbrottet närmar sig

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan avslutades med en positiv fortsättningsformation men det är fortfarande 10800 på ovansidan som tilldrar mitt största intresse.”

Efter positiva hammern kring den stigande medellånga stigande stödlinjen inleddes den gångna veckan med en haramiliknande formation som togs ut i tisdags vilket ledde till att även den fallande motståndslinjen med en long legged candle i slutet av veckan passerades.

I månadsgrafen noteras oktober som en bullish harami och veckostängningen var den högsta sedan andra veckan i augusti.
Totalt steg föregående vecka med 1,2 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 0,3 procent.

Efter torsdagens långa svansar bjöds vi i fredags på en mindre doji innanför torsdagens begränsningar. När indexet befunnit sig i utandningszonen och vi bjudits på liknande dojisar har kursen vid de 108 fall det inträffat sedan början av 2001 noterats lägre vid 56 procent av dessa en vecka senare.

Volymen har bortsett från i måndags och onsdags noterats högre än det dagliga snittet under hela veckan. Volymbalansen visar tecken på att bli allt mer positivt.

Det är fortfarande 10800 på ovansidan som tilldrar mitt största intresse och på nedsidan möter först golvet i den kortsiktigt stigande trendkanalen upp kring 10400 men framförallt vill jag se att 10200 håller för att inte ge en signal om nedgång mot primärtrenden.

MACD noteras strax över nollan och det blir nu spännande att se om momentumet för uppgång fortsätter att tillta.

Historiskt har den kommande veckan inneburit uppgångar i ungefär 80 procent av åren men å andra sidan är det inte så vanligt med mer än fem år i rad där den kommande veckan inneburit uppgångar men 2002-2008 noterades 7 år rad med riktigt positiva noteringar.

Sammanfattning: Sedan den positiva fortsättningsformationen i slutet av september har vi sett högre bottnar och med torsdagens notering även en ny högre pivottopp. Så länge inte den stigande stödlinjen som inför veckostarten noteras kring 10400 punkteras talar mer för att vi kommer att få ett test av 10800 och ett utbrott snarare än en vändning nedåt.

Motstånd: 10740 / 10800 / 10835 / 10900
Stöd: 10655 / 10595 / 10540 / 10450-10425

Fingerprint: Positiv minidivergens talar för uppstuds

Teknisk analys Fingerprint Cards: Kursen steg på en dag till 99,10 efter föregående analys men vid EMA-8 tog uppgången slut. Kursen har därefter fortsatt söderut längs 8-dagars medeltal och närmar sig nu den stigande stödlinjen som varit intakt sedan ett år tillbaks.

Den långa trenden som jag använder riktningen hos MA-200 för att peka ut är i det närmaste helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -1,2 och säger oss att vi företrädesvis ska leta negativa omslagsformationer för nedgång. Om vi tar position för uppgång bör det göras med kort tidshorisont och inte kämpa emot när det börjar svansa till sig på ovansidan eller föregående dags lägsta punkteras efter att ett distributionsområde besökts.

I fredags effektuerades en bullish harami kring den stigande stödlinjen samtidigt som gummisnodden var hårt spänd och bredden mellan bollingerbanden mer än 20%.

Det råder sedan i torsdags en positiv minidivergens och i fredags vände dessutom de kortare medelvärdena upp i timmesgrafen med en så kallad Turning 8.

Sammanfattning: Förutsättningarna för en kortare uppstuds mot i första hand 95-kronorsnivån är goda. Om nivån tas ut kan vi flytta med stoppen upp till strax under föregående dags lägsta. Punkteras 82,50 ökar risken avsevärt för att ännu mer säljtryck ska strömma in.

Motstånd: 89,20 / 90,75 / 94,00 / 97,30
Stöd: 85,90 / 84,50 / 80,85 / 77,50

Volvo B: Negativ rapportreaktion och 92-90 siktas

Teknisk analys Volvo B: Det blev en uppgång till 100 kronor, nästan på öret, efter föregående analys och därefter har nu kursen vänt ner och testat stödet vid 95 kronor några gånger. I samband med rapporten i fredags steg kursen först till 99,25 men vände sedan ner för att till slut stänga vid 94,90 som innebar en stängning nära dagslägsta och en nedgång med 1,9 procent.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 stiger svagt och trendfasindikatorn skrivs till +1,7. Vi ska alltså företrädesvis leta positioner för uppgång.

Volymen i fredags dominerades av ett säljtryck som i samband med den shooting starliknande formationen kan tolkas som en negativ TN-info.

Med två negativa stängningar och en shooting star som punkterade 95-kronorsstödet är det mycket som talar för att säljtrycket kommer att fortsätta dominera och det i sin tur kan få den positiva trendfasen att vända ner.

I de senaste videoanalyserna sade jag den 12/10 att mer talade för en nedgång mot 95 kronor än en uppgång och den 18/10 nämnde jag att dojin kring ackumulationsnivån talade för en kortare uppstuds men om inte 100 kronor nåddes var det ett tecken på svaghet och ytterligare en pusselbit för att en dubbeltopp höll på att etableras var lagd.

Med fredagens punktering av 95 kronor, såvida inte nivån tas ut de närmaste dagarna, har siktet ställts in på 90 kronor.

Sammanfattning: Nu talar mycket för att 90 kronor kommer att nås innan köparna står beredda på att suga upp säljtrycket. Om det visar sig att en positiv fortsättningsformation effektueras kring primärtrenden och trendfasen fortfarande är positiv kan vi åter börja fundera på att ta positioner för uppgång, men inte förr.

Motstånd: 97,95 / 100,00 / 101,05 / 105,90 / 110,75
Stöd: 94,45 / 93,10 / 91,35 / 90,40 / 86,50 / 81,65