BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 43

OMXS30: Kraftfullt utbrott men håller det?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”De kortsiktiga momentumindikatorerna visar tecken på avmattning och de medellånga indikatorerna är överköpta. Min sammanvägda bedömning av dessa tidshorisonter indikerar att sannolikheten är relativt stor för att vi kommer att få en punktering av den rådande tradingrangen och en rekyl. Så länge rekylen inte sker med tilltagande volym och kraftfulla negativa candlesticks tolkar jag det som mindre vinsthemtagningar och att det kommer att leda till att större aktörer inom kort kommer att se det som bra köpläge. På någon månads sikt är chansen större för att ATH-noteringen kring 1720 kommer att testas av än att 1600 kommer ge vika.”

Den gångna veckan inledde ner till stödet vid 1634 där köparna i onsdags effektuerade en bullish engulfing som bekräftades i torsdags och ledde till att veckan avslutades med ett kraftfullt utbrott. Totalt steg OMXS30 med 1,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,9 procent. Nu är det inte mer än 3,1 procent upp till ATH-noteringen som sattes den 27 april 2015.

Inför fredagen skrev jag att förutsättningarna för en uppgång var goda men att det var stor risk för att motståndet vid 1660 skulle bli svårpasserat och även om det passerades var risken överhängande för att en negativ turtle soup. En negativ turtle soup är ett utbrott som punkteras efter bara någon dag.

I fredags steg OMXS30 med 20,5 punkter och då bidrog Volvo och Ericsson för mer än hälften av denna uppgång, viktmässigt.

Bästa sektorer under veckan blev teknik, verkstad och oljebolag medan kraftbolag och konsumentprodukter gick sämst.

Utbrottet i fredags var kraftfullt och skedde med bra volym (även om det var lösendag) och kursen tog sig upp till motståndet strax under 1670 som var den högsta noteringen sedan den 29 maj. Den kommande veckan har inneburit upp- och nedgångar i ungefär hälften av fallen historiskt men det har inte varit så många stora nedställ när börsklimatet varit positivt, som nu. Undantaget de senaste 21 åren är i så fall 1997 då den kommande veckan innebar en nedgång med 12,5 procent.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera stiger precis som årsmedelvärdet vilket är ett bra tecken på en långsiktig trend som är värd att följa. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,8 vilket innebär att risken fortsatt är stor för en slagig handel.

Dagsmomentum vände upp i fredags och tog ut den mindre bekräftelsenivån, vilket som jag skrev inför fredagen skulle vara positivt, men noteras nu strax under toppen från början av oktober vid 76.

Så länge vi inte ser tecken på att köparna tappar självförtroendet där både candlestick och volymen tilltar under nedgångsdagar är det mer som talar för rekyler är värda att haka på, när köparna visar sig, än att det ska leda till en längre tids nedgång.

Volymen har bortsett från i måndags noterats hela veckan över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Även om volymen var 64 procent över snittet i fredags stod de rapporterande bolagen för en stor del och derivatlösen likaså.

På ovansidan möter först motstånd vid 1672 följt av 1676 men framförallt ATH-noteringen vid 1720 som sattes våren 2015.

På nedsidan hittar vi först 1660 följt av 1652 men men framförallt vändningsnivån kring 1635.

På lång sikt är jag positiv men vill gärna se att OMXS30 håller sig kvar ovanför 200-dagars medelvärde och när den kommande veckan inleds kommer vi bjudas på ett äkta gyllene kors som vi senast såg den 13 augusti 2012.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag vara positiv så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se att 20-dagars medelvärde punkteras med tilltagande volym och en negativ stängning. Just nu är det dock lite väl stretchat på ovansidan och en rekyl ligger bland korten.

Sammanfattning: På kort sikt är OMXS30 överköpt men det finns ingen naturlag som säger att det måste leda till en rekyl, i alla fall inte omgående. När viktmässigt tunga bolag rapporterar och marknaden tolkar dessa positivt kommer det naturligtvis att synas på index, som i fredags där Ericsson och Volvo ensamma stod för mer än hälften av uppgången. Att vara något annat än köpare i en positiv marknad, som nu, är som att försöka stoppa ett skenande tåg. Det gäller dock att se nyktert på var, när och hur man ska agera. Om inte fredagens utbrott punkteras med tydlighet när veckan inleds är siktet nu inställt på ATH-nivån kring 1720. Även om vi bjuds på en turtle soup finns det gott om stöd på nedsidan, som med stor sannolikhet kommer att suga upp säljtrycket. Skulle 1600-nivån punkteras med kraft och inte snabbt tas tillbaks kan det vara en första varningssignal.

På måndag rapporterar Wihlborgs (kl 7.30), Inwido (kl 7.45), Corem Property (kl 8.00) och ÅF (kl 15.00).

Atlas Copco och Alfa Laval, som båda lämnar rapport på tisdag, avancerade 4,1 respektive 2,0 procent i fredags. SKF har tecknat avtal med en större vindturbintillverkare värt cirka en miljard svenska kronor.

Motstånd: 1672 / 1676 / 1700 / 1720
Stöd: 1660 / 1656 / 1642 / 1635

SP500: Gap upp i överköpt område

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Min sammanvägda bedömning av dessa tidshorisonter indikerar att vi kan vara på väg mot lite problem men de behöver defintivt inte innebära att de utgör en fara för den rådande tjurmarknaden. Som jag sagt många gånger tidigare i år är det gott om stöd- och ackumulationsområden på nedsidan och tills motsatsen bevisas är det min tro att det endast kommer leda till mindre rekyler som kommer att visa sig vara bra köplägen. Det som eventuellt kan få mig att vilja vända på klacken är en månadsstängning under årsmedelvärdet och att kursen på allvar etablerar sig under 2400-nivån.”

Den gångna veckan inleddes något skvalpigt men med en svag dragning uppåt för att under torsdagen vända ner och ta stöd kring 2548 och effektuera en bullish meeting line. Veckan avslutades med ett positivt gap och en stängning kring absolut vecko- och högsta någonsin. Det positiva börshumöret eldades på av positiv Totalt innebar den gångna veckan att SP500 adderade ytterligare 0,9 procent till årets uppgång som därmed skrivs till 15 procent. Michigan-index, som visar stämningen bland de amerikanska konsumenterna, var dock sämre än förväntningarna och uppgången kom av sig något när detta visade sig under eftermiddagen.

Vi måste förlytta oss tillbaks till mitten av september (gröna streckade cirkeln) för att hitta ett uns av rekyl men därefter har det bara varit uppåt.

Eftersom indexet noteras kring den högsta noteringen någonsin finns naturligtvis inga tidigare horisontella motståndsnivåer utan vi får ta hjälp av projiceringar. Jag har justerat de två stigande trendkanaler som jag för tillfället navigerar efter och för kanalen jag markerat för de senaste 10 månaderna hittar vi nu en målkurs kring 2590-2600. I det mer långsiktiga perspektivet hittar vi målet upp mot 2640. Det finns naturligtvis inga garantier för att kursen når upp till någon av dessa projicerade mål eller så blåser kursen igenom som om de inte fanns men kanalerna ger oss i alla fall något att förhålla oss till.

Även om den negativa divergensen mot dagsmomentum blåstes ut i fredags kan vi konstatera att vid de 147 tillfällen gummisnodden varit lika hårt stretchad på ovansidan de senaste 21 åren har kursen dagen efter stått lägre vid 59 procent av fallen. Om vi istället lyfter blicken en vecka fram har kursen stått högre i fler fall än motsatsen och en månad fram tiden har indexet stått högre vid 63 procent av dessa tillfällen. Senast vi hade ett lika högt värde på RSI-14 var den 1 mars i år och den toppen ser vi prisgrafen.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2391 och primärtrenden har nu nått upp till 2411. Trendfasindikatorn noteras kring +1,1 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier.

Trots att indexet är kortsiktigt överköpt är optimismen utbredd och CNN:s fear & greedindex är uppe på den högsta nivån sedan början av april 2014.

Det är gott om stöd på nedsidan och rekyler är som jag ser det köpvärda ner mot golvet i den stigande kanalen men redan vid 2520-2500 kan det vara intressant att agera på positiva fortsättningsformationer.

Volymen i fredags var betydligt högre än snittet mestadels på grund av optionslösen och därför fäster jag inte så mycket vikt vid noteringen.

VIX fortsatte ner till en stängning strax under 10 men uppvisar fortfarande något stigande bottnar jämfört med prisgrafen.

På ovansidan möter först ett motstånd vid 2576 och därefter 2587.

På nedsidan möter först 2565 följt av 2556 men viktigast på kort sikt är 2500 som även kan vara en intressant nivå att bevaka vid en eventuellt stundande rekyl.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 20/10 vid 2575,4
– Indexet fortsätter vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Trendstyrkan (ADX) i månadsgrafen noteras kring överhettning (64)
– VIX divergerar mot prisgrafen

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu positiv men vill inte se att MA-50 snabbt punkteras med kraft och tydlighet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv och kommer att vara det så länge säljtrycket sugs upp innan 20-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

Sammanfattning: Världens ledande börsindex fortsätter synkront att leverera nya högstanivåer och många är rädda för att missa tåget. Sannolikheten är stor för en stundande rekyl men det har den iofs varit i flera veckor. Dagsmomentum är uppe på en nivå som historiskt lett till toppar men vi vet samtidigt att högerställda euforiska cykler har en tendens att fortsätta betydligt längre än vi tror. Innan vi ska vidare upp tror jag att vi kommer få en kortsiktig rekyl inom de 1-3 närmaste dagarna men därefter tror jag vi kommer att få se ytterligare uppgångar och en stark utveckling fram till jul.

Motstånd: 2576 / 2578 / 2587
Stöd: 2565 / 2556 / 2548 / 2535

DAX: Väntar på nästa fortsättningsformation

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Att kursstaplarna varit små är inte så konstigt när den psykologiska nivån kring 13000 utmanats. Dagsmomentum var i början av oktober uppe över 80 och det har vi inte sett sedan den 16 mars. Nu råder det en negativ divergens och en rekyl torde inte vara långt bort.”

Det tyska storbolagsindexet skvalpade fram och tillbaka den gångna veckan för att till slut stänga på oförändrad nivå jämfört med föregående vecka. I onsdags noterades en ny ATH-notering vid 13095. Totalt har alltså DAX stigit med 13,2 procent sedan årsskiftet.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga, pekar uppåt. Trendfasindikatorn skrivs just nu till +1,1 vilket innebär att vi ska tillämpa trendföljande strategier. Den rådande trenden är stigande och jag har inget intresse i att gå emot den enklaste vägen som för tillfället är uppåt.

I veckografen noteras de två senaste veckorna som dojiliknande candlesticks medan torsdagen och fredagen noterades som två negativa omslagsstaplar. Negativa candlesticksformationer i en stigande trend innebär naturligtvis inte att trenden vänder och blir negativ utan att marknaden istället övergår till neutral och tar en paus.

Dagsmomentum var i början av oktober uppe över 80 och dessförinnan får vi förflytta oss tillbaks till den 16 mars för att hitta en lika hög notering. Nu råder det en negativ divergens och en rekyl torde inte vara långt bort, kanske är det den vi nu ser inledas. Som jag skrev för en vecka sedan skapar impulsen upp från 12600 förutsättningar för lite mer volla framöver.

På nedsidan möter ett starkt ackumulationsområde upp mellan 12600 och 12500. Framöver är sannolikheten för en uppgång mot 13500 på kort sikt och 15000 på längre sikt dock större än att indexet etablerar sig under de den senaste mest signifikanta lågpunkten vid 11860.

Sammanfattning: DAX-indexet har varit ordentligt överköpt och den negativa divergens som jag nämnde för en vecka sedan ser nu ut att leda till en välbehövlig rekyl. Det blir nu spännande att se var köparna kommer att suga upp säljtrycket. Ju tidigare vi ser att köparna kliver in och tar över desta starkare tolkar jag den rådande stigande trenden. Det är för tillfället goda chanser för en hälsosam rekyl som vid en positiv fortsättningsformation är väl värd att haka på.

Motstånd: 13050 / 13110 / 13220 / 13325
Stöd: 12940 / 12895 / 12785 / 12680

Nokia: Positivt utbrott med en grön marubozu

Teknisk analys Nokia: Redan dagen efter föregående analys bjöds vi på ett gap och en svans på ovansidan vid motståndsnivån 50 kronor. Nokia-aktien har därefter fortsatt ner till 46,35 som nåddes för någon vecka sedan och nu ser vi tecken på ett kraftfullt utbrott från den fallande trendkanalen.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att identifiera har nu vänt upp och trendfasindikatorn noteras kring +0,8 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa jämviktspendlande strategier och fokusera på uppgångar.

I samband med placerarkollektivets positiva tolkning av Ericssonrapporten i fredags bjöds vi på en extremt positiv utbrottsstapel och den bullish morningsstar som jag bevakat den senaste veckan kan därmed anses vara bekräftad.

Som jag brukar påpeka när det kommer en oväntat positiv reaktion på en rapport är att det ofta är enklare att agera i sektorkollegorna och fredagens rörelse i Nokia var ett utmärkt exempel på just detta.

Med fredagens gröna opening marubozu togs både 20- och 50-dagars medelvärde ut med en volym som var 70 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Gummisnodden är redan hårt spänd och risken för en rekyl redan från nuvarande nivå är stor. Vid 49 kronor är det goda förutsättningar för en positiv candlesticksformation, som i så fall kommer vara värd att följa.

Volymbalansen är fortsatt svagt negativ men redan om tremånaderssnittet tas ut och ”topparna” i början av oktober kommer det att stärka förutsättningarna ytterligare för att vi nu ser en lågpunkt mejslas ut.

Det som nu skulle få mig att vända på klacken är om Nokia kommer med delårssiffror på torsdag som tolkas negativt eller om säljtrycket blir massivt (rejält tilltagande volym vid nedgångsdagar) från nuvarande nivå.

Sammanfattning: Även om den hårt spända gummisnodden kommer att leda till en inital rekyl är positiva candlesticksformationer värda att haka på så länge inte 47 kronor punkteras med kraft. Förutsättningarna är goda för en uppgång mot 53-kronorsnivån. Om det visar sig att 46 kronor punkteras bör man använda sig av nödstoppen.

Nokia kommer med delårssiffror den 26/10.

Motstånd: 50,50 / 51,15 / 53,00 / 54,90
Stöd: 48,60 / 47,40 / 45,55 / 43,70

Husqvarna B: Nedsidan är inte färdig

Teknisk analys Husqvarna B: Första delen blev utstoppad vid 81 kronor och andra delen av positionen vid 79,85. Efter ett test av primärtrenden fortsatte uppgången till strax under 85 kronor där vi bjöds på en topp i början av oktober. Nu har Husqvarna-aktien fallit ner till området kring 77 kronor igen och flera intressanta setuper bör bevakas.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn skrivs till +0,5 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga med positioner, företrädesvis med jämviktspendlande strategier.

I fredags presenterades delårsrapporten som tolkades negativt även om avslutningen av dagen var något lite mer positiv. Detta innebär att den bearish engulfing som effektuerades i torsdags nu bekräftats.

Volymbalansen är negativ och pekar nedåt vilket jag tolkar som att risken nu är större för fortsatta ned- än uppgångar. Det som skulle få mig att svänga över och åter bli positiv är om 81-kronorsnivån tas ut med tydlighet. Tills dess ska vi se uppstudsar som lägen att komma ur positioner för uppgång eller gå kort.

Sammanfattning: Uppstudsar som följs av nya lägre toppar än i första hand 81 kronor kommer med stor sannolikhet att vara bra lägen att gå kort. Mycket talar för att först 74-kronorsnivån behöver testas av och där ser vi vad förutsättningarna är för en vändning uppåt. Om man väljer att gå kort bör inte stoppen placeras så långt över 81 kronor.

Motstånd: 78,95 / 80,40 / 83,10 / 85,80
Stöd: 76,25 / 75,00 / 72,30 / 69,60