BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 43

OMXS30: Utmananande vattendelare närmar sig

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt hittar vi sentimentsnivån för det senaste nedstället vid 1607 där både turning- och standard line möter upp. Om nästa pivottopp blir lägre än denna nivå och 1536 punkteras med bibehållen eller ännu mer tilltagande kraft är risken stor för en nedgång, som kan bli allvarlig. På kort sikt är däremot OMXS30 extremt översålt och edgen för en kortare uppstuds är bra. Vi ska komma ihåg att när edgen är bra för något och det ändå inte leder till en rörelse åt detta håll är det omvända så mycket starkare. Mitt huvudspår är att vi kommer att få en ny lägre signifikant topp och framöver kommer att få se ytterligare lägre noteringar ner mot lågpunkterna i början av året mellan 1480-1500, eller ännu lägre. Om det framöver visar sig att inte heller vårens bottennivåer lockar tillräckligt med nya köpare ökar risken för en långsiktig toppformation och en utdragen nedgångsfas.”

Föregående vecka inleddes med en hammerliknande reversal och en kortare uppstuds där köparna gav upp redan när den kortare sentimentsnivån som EMA-8 utgör närmade sig. I fredags inledde dagen nedåt och vid lunch testades stödet kring 1511 av men stod pall och blev dagslägsta. Innan eftermiddagens uppgång noterade det svenska storbolagsindexet en nedgång med 2,2 procent. Den totala nedgången för veckan blev 0,3 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 2,9 procent.

I månadsgrafen noteras oktober som en gigantisk bearish engulfing, än så länge under 12-månaders medelvärde. Föregående vecka blev däremot en long legged doji och i dagsgrafen ser vi att indexet är fångat i en relativt tajt tradingrange mellan 1566 och 1510.

Oktober har genom åren varit den fjärde bästa månaden på året men i år har OMXS30 backat med 7,4 procent hittills.

Senast vi såg %PO på en lika låg nivå som nu var den 13 februari och den gången bjöds vi på ett par veckors uppgång tills kursen åter nådde primärtrenden och ichimolnet där köparna vacklade så att nästa nedförslöpa inleddes.

För att inte det negativa utseendet ska bita sig fast vill jag se att 1600-nivån tas ut och inte följs av en ny lägre signifikant lågpunkt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag relativt neutralt. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -0,5 vilket säger oss att risken för tvära kast och slagig handel är stor.

Volymen har bortsett från i tisdags och i fredags (som var lösendag) noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen vinglar nu omkring vid tremånaderssnittet och visar nu tecken på att bryta ner under septemberlägsta och medelvärdet.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 1556 följt 1566 och 1582 men framförallt zonen vid 1587-1600.

På nedsidan hittar vi närmast 1527 följt av 1511 och 1500-nivån.

På lång sikt är jag nu neutral till svagt negativ och avvaktar nu de närmaste veckornas utveckling. Tilltar nedgången och indexet misslyckats att ta ut primärtrenden och årsmedelvärdet inom kort kommer jag svänga över och bli negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu svagt negativ och vill se att indexet åter etablerar sig över både 200-dagars medelvärde och standard line vid 1600-nivån.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ och kommer vara det tills jag ser att vi får en ny högre lågpunkt och att 20-dagars medelvärde tas tillbaks.

Sammanfattning: Det utseende vi ser nu där allt fler index noteras kring utmanande nivåer gäller även OMXS30, som dock fortfarande är översålt och har goda förutsättningar för att rekylera upp inom kort. Om det visar sig att indexet trots detta översålda läge fortsätter ner genom fredagens lägsta mot vårens lågpunkter är det ett nytt svaghetstecken. På kort- till medellång sikt vill jag se 1600-nivån tas ut och följas av en ny högre lågpunkt för att jag åter ska bli neutral till indexet. Oktober månad kallas ofta för en bearmarket killer men vi är nog många som minns bla 1987 och black monday. Om jag tittar i min statistik så ser jag att OMXS30 har fallit mer än 5 procent i oktober 1987, 1995, 1997 och 2008. Nu blir det spännande att efter fem år rad med positiva utvecklingar i oktober få se om det blir ett sjätte år.

Idag (måndag) rapporterar Beijer Ref (kl 8.30), Studsvik (kl 13.00), Arjo (kl 13.15), VBG (kl 14.00) och Christian Berner (kl 15.00).

Motstånd: 1549 / 1566 / 1598-1602 / 1635
Stöd: 1527 / 1511 / 1500 / 1456 / 1421

SP500: Intressant tradingrange

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den senaste tidens nedgång var SP500-indexet rejält översålt kring primärtrend. Både 14-veckors och 14-dagars Stochastic är extremt översålda. Volymen har tilltagit under den senaste veckans impulsartade nedgång och även om vi bjuds på en fortsatt uppgång är risken stor för att detta sedan följs av en ny lägre topp med följande lägre bottnar och ett fortsatt dominerande säljtryck. Inledningen på veckan har goda förutsättningar att bli vägledande för även det längre sentimentet.”

Den gångna veckan inleddes trevande men redan under tisdagen bjöds vi på den kraftigaste uppgångsdagen sedan den 26 mars. Avslutningen på veckan var dock mer avslagen och stängningen skedde vid samma nivå som veckan före. Uppgången sedan årsskiftet skrivs just nu till 3,5 procent.

I fredags var de lösendag för optioners och derivat vilket ledde till avvaktande rörelser med stora volymer. Kursen har pendlat kring primärtrenden under hela den gångna veckan och MA-20 har för första gången sedan slutet av februari brutit ner under 50-dagars medelvärde. MACD effektuerade under veckan en negativ trampolin samtidigt som volymbalansen indikerar ett allt större säljtryck. Ytterligare en varningssignal tolkar jag VIX på den högsta nivån sedan i våras.

Än så länge ser jag bara varningssignalerna som just varningar men om både 50-dagars medelvärde skär ner under primärtrenden och lagging line punkterar 2710-nivån kommer sannolikheten vara större för ytterligare nedgångar.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är stigande och det skapar förutsättningar för ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,03 vilket indikerar att vi ska vara beredda på tvära kast och företrädesvis handla med jämviktspendlande strategier på kort sikt.

Dagsmomentum noteras den senaste veckan i en range mellan 42-18 och noteras inför veckan kring 36.

Volymen har den gångna veckan varit förhållandevis hög till stor del beroende på att rapportperioden nu är i full gång och att det var options- och derivatlösen i fredags. Volymbalansen noteras fortfarande nedåtriktat under tremånaderssnittet och bekräftelsenivån från början av september.

För två veckor sedan var det 66 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde och nu är det inte mer än 47 procent som fortfarande noteras över primärtrenden.

VIX noteras nu kring 20-nivån under det övre bollingerbandsbredden men över 200-dagars medelvärde.

På ovansidan möter närmast 2782 följt av den övre begränsningen i den kortsiktiga tradingrangen vid 2817.

På nedsidan möter närmast 2756 följt av 2729 och den nedre begränsningen av den rådande korta tradingrangen vid 2710.

I den positiva vågskålen:
– MA-200 pekar upp och G-krafterna är sorterade i rätt ordning
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9

I den negativa vågskålen:
– Negativ sektorrotation
– Momentumindikatorerna signalerar mer nedgång
– Allt färre aktier bär uppgången
– Punkterade 4/10 den stigande kilen
– Punkterade den 10/10 Ichimokumolnet

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång men om inte den pågående uppstudsen tar ut 2826 är risken stor för att en längre nedgång kan vara inledd.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral till svagt negativ men kommer att bli enbart negativ om nästa uppgångsfas inte tar ut standard line som inför dagen noteras kring 2826.

På kort sikt (dagar till veckor) har jag nu svängt över och är negativ men kommer bli positiv igen om vi ser nya högre lägsta och en etablering över 20-dagars medelvärde och molnet.

Sammanfattning: Den stora distributionen och de alltfler varningssignaler indikerar att nedgången förmodligen inte är klar än. Om det skulle visa sig att 2850 tas ut och en ny högre lågpunkt än 2710 suger upp säljtrycket kan nästa uppgångsvåg vara inledd. Den av nivåerna i den rådande tradingrangen mellan 2817-2710 som passeras kommer visa riktningen på den kommande riktningen. På kort sikt är det dock goda förutsättningar för en uppstuds.

Idag (måndag) rapporterar Philips (kl 7.00), Kimberly-Clark (kl 13.30), China Mobile (prel datum) och Ryanair.

Motstånd: 2798 / 2827 / 2882 / 2929
Stöd: 2747 / 2726 / 2710 / 2675 / 2624

DAX: Balanserar på slak lina

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt är edgen för en uppstuds vid nuvarande extremt översålda läge mycket stor men om inte de närmaste sentimentsnivåerna på ovansidan, kring 11900-12000, tas ut och hålls är det fortsatt större risk för ytterligare nedgång än motsatsen.”

Föregående vecka inleddes med en uppstuds från det översålda läget men redan vid 11848 vände indexet ner i onsdags och avslutade veckan svagt. Totalt blev det ändå en liten uppgång med 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång reducerades till -10,6 procent.

Av de senaste sex månaderna har fem stängt söderut, förutsatt att oktober gör det, i annat fall måste vi se en uppgång på mer än 6 procent fram till nästa torsdag.

På kort sikt är indexet fortsatt översålt och fångas just nu i en mindre tradingrange mellan 11850 och 11460.

Sedan 1990 är augusti och september de sämsta månaderna på året medan april och oktober haft den bästa utvecklingen. I år sticker dock oktober ut med en nedgång som hittills uppgår till 6,1 procent att jämföra med den historiskt genomsnittliga utvecklingen som är +2,3 procent.

Som jag påtalat under ett halvårs tid är undertonen negativ i DAX och för tillfället ser vi inte några tecken på att köparna är på väg tillbaks mer än vid korta uppstudsar för att sedan snabbt ge upp.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. I mitten av mars tyngs dessutom indexet av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -1,4 och vi bör tillämpa trendföljande strategier för nedgång.

MACD testade i slutet av september av nollinjen, som utgör ett motstånd, utan att ta ut nivån och den 5 oktober bjöds vi på en säljsignal under nollan (större betydelse). Den senaste veckan får vi en indikation om en negativ trampolin.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX som en huvud-skuldra-formation där nacklinjen just nu utmanas. Det vanligaste scenariot är dock att de första utbrotten från en HS-formation är falska och ett sätt att ”bli av med de som inte ska vara med på festen”. Jag kommer att tolka detta som en effektuerad HS-formation tills nästa uppstuds följs av en ny högre signifikant lågpunkt. Bekräftas HS-formationen varnar den för en nedgång mot 10000-9700.

Volymbalansen noteras fortsatt över tremånaderssnittet men utmanas sedan några veckor tillbaks.

Sammanfattning: En första indikation på att köparna kan vara på väg tillbaks får vi om 12000-nivån tas ut och hålls. Det krävs dock att minst 12500 återtas och följs av en ny högre signifikant lågpunkt för att skapa förutsättningar för en långsiktig bottenformation. Om DAX däremot fortsätter söderut genom att expandera under 11500 för att sedan även punktera 11390 är det relativt fritt ner till nivån strax under 10500. Inför veckan är det dock goda förutsättningar för en kortare uppstuds.

Motstånd: 11636 / 11755 / 11934 / 12113
Stöd: 11500 / 11396 / 11220 / 11040

SSAB B: BAYN kring stödnivå

Teknisk analys SSAB B: Det blev ett utbrott upp över vattendelaren och kursen höll sig ovanför den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör tills två misslyckade test att ta ut primärtrenden kring 37 kronor fick kursen att vända ner. Den som klev av kring 36 kronor fick med sig mellan 6-7 procent på en vecka.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut ser nu ut att vända ner och trendfasindikatorn noteras kring -1,5 vilket innebär att vi företrädesvis ska navigera för nedgång.

I fredags stängde aktien under det nedre bollingerbandet och bredden mellan banden var mer än 10 procent. Denna formation benämns BAYN eller B4W och vid de 69 gånger jag hittar sedan början av 2002 har kursen stått högre i 39 av dessa. Den genomsnittliga utvecklingen har varit +1,1 procent högre en vecka senare.

Sammanfattning: Edgen för en kortare uppstuds är god, även om den inte är extremt bra och om OMXS30 vänder upp när veckan inleds kan det bli en intressant rörelse under några dagar. Eftersom det är ett relativt stort säljtryck bör man vara relativt kortsiktig om man går emot drivten nedåt. Så fort en dagsstängning sker och man ligger på vinst kan det vara läge att ta hem vinsten, framförallt om stängningen sker högt upp i en grön relativt lång candle. Om det istället visar sig att 31,40 punkteras ökar risken för tilltagande säljtryck.

Delårssiffror presenteras den 26/10.

Motstånd: 34,15 / 34,40 / 34,95 / 35,50
Stöd: 33,55 / 33,25 / 32,70 / 32,15

SCA B: Översåld vid vattendelare

Teknisk analys SCA B: Det blev en punktering av standardline och det sekundära stödet som dubbeltopparna från i maj/juni markerade gav vika. SCA-aktien punkterade både molnet och för lite mer än en vecka sedan även primärtrenden. Nu noteras kursen kring stödnivån som julilågpunkten vid 88 kronor utgör. Återigen har vi en nivå som jag tolkar som en vattendelare och i fredags bjöds vi på en intressant formation.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde som indikation för lutar nu endast svagt uppåt. Trendfasindikatorn skrivs till +0,1 vilket innebär att risken för korta swingar och tvära kast är stor.

Dagsmomentum noters kring 25 med en tendens till positiv divergens samtidigt som både 14-veckors och 14-dagars Stochastic noteras under 10.

Sammanfattning: När både 14-dagars och 14-veckors Stochastic noterats lika lågt eller lägre än nu har kursen historiskt noterats högre en vecka senare i fler fall än motsatsen. Driften söderut är dock relativt stor visar den negativa volymbalansen varför det kan vara en god idé att tillämpa en defensiv exitstrategi. Om 99 kronor tas ut är det goda förutsättningar för en kortare uppstuds men om det istället visar sig att 86,80 punkteras ökar risken för fortsatta nedgångar. Eftersom vi bör vara kortsiktiga kan det vara en god idé att stänga en position för uppgång när 91 kronor närmar sig. En lottsedel med en mycket liten insats kan vara lämpligt när kursen står och väger kring en vattendelare som nu.

Det kommer delårssiffror den 30/10.

Motstånd: 89,15 / 90,00 / 92,00 / 93,95
Stöd: 87,20 / 86,10 / 84,15 / 82,20