BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 43

OMXS30: Rekylen rycker allt närmare

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan mitten av 2019 har jag markerat en stigande triangel som för tillfället fångar OMXS30-indexet och nu kryper kursen allt närmare den övre begränsningen i denna formation. Risken är fortsatt stor för en ny lägre topp och därefter ett eventuellt nytt test av 200-dagars medelvärde. Jag tycker dock att man som vanligt navigerar på kort sikt efter det vi vet och det är att den senaste vändningsformationen lämnade en högre signifikant lågpunkt kring MA-200 som är värd att följa. Vid liknande veckouppgångar, som föregående vecka, har indexet i de flesta fall fortsatt upp även kommande vecka. Vi kan dock inte räkna bort risken för att det kan bli slagigt med tvära kast så länge indexet är fångat de olika konsolideringarna.”

OMXS30 utvecklades i linje med vad som normalt händer historiskt efter en kraftfull veckouppgång. Sedan den positiva omslagsformationen kring primärtrenden i början av oktober har inte någon dag stängt under föregående dags lägsta. Den senaste veckan steg med ytterligare 2,7 procent vilket innebär att bara de två senaste veckorna noterar en uppgång med ungefär 6 procent. Totalt har OMXS30 i år stigit med 20,5 procent och nu utmanas flerårshögstatoppen från i april vid 1700. Om 1700 tas ut är det relativt fritt upp mot 1720 som är indexets högsta notering från april 2015.

Fredagens stängning skedde 2 procent över det övre bollingerbandet samtidigt som de flesta korta momentumindikatorer vänt ner från höga nivåer. Som jag skrivit de senaste dagarna är risken för en stundande rekyl stor, men så länge vi inte får en dagsstängning under föregående dags lägsta är det fortsatt stor chans för ytterligare uppgång.

Jag tolkar det positiva medelvärdeskorsen i %PO som värt att följa men samtidigt varnar även den negativa divergensen för att en lokal topp närmar sig. Så länge en följande rekyl inte leder lägre signifikanta lägre bottnar ser jag undertonen som positiv och uppgången värd att följa.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som positiv. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,5 vilket innebär att vi alltmer ska tillämpa trendföljande strategier och köpa rekyler. Vid utbrott är det angeläget att de sker med tilltagande volym och inte alldeles under tidigare motstånd för att vara värda att följa.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags noterats över det dagliga snittet. Volymbalansen tog förra veckan ut augustitoppen och indikerar fortsatt uppgång.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1700 följt av ATH-noteringen vid 1720 från april 2015.

På nedsidan hittar vi närmast 1684 följt av 1673-1670 och området kring 1650.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge vi ser nya högre bottnar och pivottoppar samtidigt som indexet noteras äver MA-20.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 17 av de 33 senaste åren (52%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,5 procent. Indexet har stigit 4 av de senaste 10 åren och den kommande femdagarsperioden har under denna period stigit med i snitt 0,6 procent.

Sammanfattning: Är vi på väg mot ett utbrott upp över ATH-nivån kring 1720 som har utgjort den övre begränsningen sedan april 2015? De högre bottnarna mot en horisontell motståndsnivå skapar allt bättre förutsättningar för ett sådant scenario. Uppgången de senaste veckorna har dock skapat stora spänningar mot de korta momentumindikatorerna och därmed en förhöjd risk för en stundande rekyl. Även om risken för en stundande rekyl är stor är det nivån och på vilket sätt köparna suger upp eventuella säljtryck som är intressant. På nedsidan bevakar jag bland annat standard line vid 1637 för att se om den korta sentimentsnivån håller, vilket skulle vara ett bevis på att köparna är angelägna om att komma in tidigt i uppgången. Om vi däremot bjuds på nya lägre lägsta och därefter följande lägre toppar ökar däremot risken för att vi sett en långsiktig topp, men där är vi alltså inte än.

Motstånd: 1700 / 1720 / 1735
Stöd: 1684 / 1673-1670 / 1650

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 92.

SP500: Potentiell ö-formation

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den långa trenden är stigande och passeringen av både 20-dagars medelvärde och den fallande streckade röda motståndslinjen i fredags tolkar jag positivt. I den något negativa vågskålen på längre sikt noteras negativa divergenser mot flera indikatorer. Siktet är nu inställt mot ATH-området mellan 3020-3030 men om det istället visar sig att fredagens högsta strax under 3000 blir en ny lägre signifikant topp behöver vi troligen något eller några ytterligare omtag en bit söderut. Om %PO (eller MACD) skär upp genom nollan och volymbalansen fortsätter att stärkas ökar sannolikheten för en brake of three. Risken är fortsatt stor för skvalpiga rörelser och tvära kast.”

Den gångna veckan inleddes lite trevande och ägnade därefter varje dag med att testa av 3000-nivån som ännu inte passerats. Högstanoteringen för veckan vid 3008 markerades i torsdags och lägstanoteringen 2963 i måndags. Totalt steg den gångna veckan med 0,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 19,1 procent. Årscandlen noteras än så länge som en bullish engulfing, senaste två kvartalen som dojisar vilket även oktober gör. I veckografen skedde stängningen precis vid 50%-nivån vilket innebär en relativt stor svans på ovansidan.

Det utbrott upp över den fallande motståndslinjen som jag skrev om för en vecka sedan utökades denna vecka och nu har vi eventuellt tre toppar i området mellan 3000 och 3030 sedan slutet av juli, men tolkningen är trots det ungefär som dubbeltoppen jag pratat om ett par veckor.

Om det visar sig att torsdagens högsta blir en ny lägre topp kan det vara en varningssignal vilket även den senaste veckans eventulla öformation kan vara. Med det sagt har risken ökat för ett kommande nedställ som jag dock, till motsatsen bevisas, kommer att sugas upp innan det positiva utseendet hotas.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,3 vilket innebär att vi kan börja snegla åt trendföljande strategier där vi företrädesvis handlar rekyler vid positiva fortsättningsformationer.

Volymen den gångna veckan har varit klart under snittet, bortsett från i fredags men en hel del kan då ha varit resultat av optionslösen. Volymbalansen håller fortfarande på att testa av tremånaderssnittet.

68 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden, vilket innebär en varningssignal. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) har nu fallit tillbaks och noteras sedan i tisdags kringr 14-nivån vilket jag tolkar som positivt. När VIX faller leder det i de flesta fall till högre börskurser. Att VIX inte heller tog sig förbi och bekräftade passeringen av 20 för några veckor sedan tolkar jag som ytterligare en positiv pusselbit.

Standard line (den streckade röda linjen) som är den senaste tidens (månadens) viktigaste vattendelare noteras kring 2939.

På ovansidan möter närmast 2993 följt av 3000-3008 och 3022 samt ATH-noteringen vid 3028.

På nedsidan möter närmast 2974 följt av 2963 och 2950-området.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre lägsta sedan början av augusti
– Bullish pin bar i veckografen

I den negativa vågskålen:
– Knepig volatilitet
– Ny signifikant lägre topp den 19 september
– Omvänt negativ divergens mot volymbalansen

På lång sikt är jag svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral till svagt positiv.

Sammanfattning: Det ser ut som att indexet vände ner strax under septembertoppen efter att de korta momentumindikatorerna divergerat negativt från höga nivåer. Risken finns att den eventuella ö-formation som formerats de senaste dagarna kan skapa tilltagande nervositet om området lämnas ensamt med ett negativt gap. Detta gör börsen känslig för en nedgång eller rekyl på kort sikt, men förutsättningarna är än så länge goda för att köparna kommer suga upp säljtrycket innan det hotar det positiva utseendet. Så länge indexet är fångat i en allt tajtare kontraktion är risken stor för tvära kast och slagig handel.

Motstånd: 2993 / 3000-3008 / 3022 / 3028
Stöd: 2974 / 2963 / 2956 / 2948 / 2939

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 71.

DAX: Negativ divergens kring 12800 ökar risk för stundande rekyl

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”För fjärde gången sedan mitten av september testas nu 12500-nivån av och förutsättningarna har stärkts för att nivån kommer tas ut. Både den långa och medellånga trenden är nu stigande vilket är en positiv pusselbit som stärker sannolikheten för en expansion norrut.”

Efter att taket i tradingrangen testats i måndags togs nivån ut i tisdags och veckans högsta sattes i torsdags vid 12814 men därefter utvecklades dagen till en shooting star. Stängningen vid 12653 tolkar jag trots allt positiv då utbrottet i tisdags är intakt men samtidigt är den långa svansen på ovansidan i torsdags en varningssignal.

Efter den kraftiga uppgången från 12000-nivån var det väntat att det skulle gå tungt kring julitoppen. Så länge en kommande rekyl eller tradingrange håller sig ovanför sentimentsnivån för den senaste swingen vid 12350 där vi hittar standard line talar det mesta för att vi ser en uppladdning inför ett spännande utbrottsförsök.

Än så länge befinner sig dagsmomentum (RSI-14) över månadsmedelvärdet och så länge nivån håller är det goda förutsättningar för att rekyler är köpvärda.

Ett första hot om att det positiva utseendet kan vara på väg att hotas får vi om indexet etablerar sig under oktoberlägsta vid 11880 men risken är stor för ett tilltagande säljtryck redan om 12200 punkteras.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut stiger och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 vilket innebär att vi alltmer ska tillämpa trendföljande strategier och köpa rekyler.

Volymbalansen noteras över ett svagt stigande kvartalsmedelvärde som i min värld är positivt.

Sammanfattning: Torsdagens högsta var den högsta noteringen för DAX sedan slutet på juli 2018. Både den långa och medellånga trenden är stigande vilket stärker sannolikheten för en expansion norrut. Risken är nu stor för en rekyl eller pausformation, som med stor sannolikhet kommer att vara köpvärd. Vid en rekyl är det en bra edge för uppgång hela vägen ner mot 12200 och eventuellt lägre än så. Det är först om 200-dagars medelvärde punkteras utan att snabbt återtas som risken ökar påtagligt för en expansion söderut.

Motstånd: 12712 / 12749 / 12814 / 12846
Stöd: 12603 / 12592 / 12556 / 12495 / 12456

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 77.

Ericsson B: Impulsartat utbrott upp genom molnet

Teknisk analys Ericsson B: Efter sex dagar bjöds vi på en lång grön candle och den som agerade med en lottsedel fick med sig ungefär 15 procent efter föregående analys. Som jag sagt några veckor på tisdagskvällarna börjar utseendet alltmer likna en bottenformation. I samband med torsdagens rapport gapade Ericsson upp och noteras åter över ichimokumolnet.

Den långa trenden som sedan ett år tillbaks pekat uppåt planade i slutet av sommaren ut. Nu ser vi åter tecken på att primärtrenden är på väg att vända upp. Trendfasindikatorn noteras kring +1,3 vilket innebär att vi företrädesvis tillämpar trendföljande strategier och agerar på fortsättningsformationer och utbrott när de sker med tilltagande volym.

Den snabba uppgången de senaste dagarna har fått de korta momentumindikatorerna att slå i taket och risken för en stundande rekyl är överhängande.

Volymbalansen bröt i samband med rapporten i torsdags upp och förbi högstanivåerna sedan 2015.

Kursen noteras just nu 8 procent över det övre bollingerbandet och vid de 54 tillfällen jag hittar sedan 2002 har kursen stått lägre en vecka senare vid 23 av dessa (57%). På en månads sikt har däremot kursen stått högre i 62 procent av fallen och snittutvecklingen har varit +1,3 procent vid dessa tillfällen.

Det är alltid knepigt att ta position efter en impuls, som det vi ser nu, men risken är samtidigt stor för att priset drar vidare uppåt när engagemanget (volymen) är så stor som nu. Ett sätt kan då vara att börja skala sig in med en liten position för att vara med om priset drar vidare direkt och bjuds man på en rekyl ner mot molnet och en positiv fortsättningsformation ökar man på innehavet.

Sammanfattning: Risken är stor för en kortvarig rekyl men förutsättningarna är samtidigt goda för en uppgång mot i första hand 95-96 kronor. För att komma in i position kan man antingen vänta på en rekyl ner mot 85-83 kronor och agera i samband med en positiv fortsättningsformation, med risken för att missa uppgången om priset istället fortsätter att dra iväg direkt från nuvarande nivå. Om man köper ex.vis en ”lottsedel” vid nuvarande nivå bör inte den inbyggda stoppen vara högre 80 kronor. När/om priset kommer upp till 95-96 kronor ökar risken för en rekyl och så fort vi ser tecken på att det då svansar till sig på ovansidan eller en dagsstängning under föregeånde dags lägsta är det lämpligt att kliva av.

Motstånd: 90,15 / 91,35 / 93,30 / 94,50
Stöd: 86,20 / 85,00 / 83,05 / 81,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 76.

Autoliv SDB: Jobbar med att rensa av 800 kronor

Teknisk analys Autoliv: Det blev en nedgång till strax under 725 kronor efter föregående analys och som jag sade två veckor senare tolkar jag det som föregicks därefter som en flagga.

Den långa trenden som jag använder lutningen och kursens förhållande till MA-200 för att peka ut börjar så smått peka upp och trendfasindikatorn noteras redan till +2,1 vilket innebär att vi ska agera med trendföljande strategier. Köper vi utbrott ska det vara med tilltagande volym och i samband med rekyler och positiva fortsättningsformationer ska dessa helst effektueras kring stödnivåer.

Volymbalansen passerade för ett par veckor sedan toppen och bekräftelsenivån från i slutet av maj, vilket jag tolkar positivt.

På ovansidan möter framförallt två toppar på vägen upp mot ATH-nivån vid 1048 som markerades i mitten av juni 2018.

Den senaste tidens flagga har gjort att avståndet till standard line, som var över 10 procent vid föregående analys, minskats till en mer hälsosam nivå. Nu närmar sig 800-kronorsnivån där Autoliv vände brant ner i slutet av april.

I onsdags noterades stochastic kring 92 och har därefter vänt ner något vilket innebär att rekylrisken ökat.

Sammanfattning: Risken för en stundande rekyl är stor men så länge inte 725 kronor punkteras utan att återtas kommer jag tolka omtag som värda att haka på. Det brukar krävas ett par uppladdningar innan tuffa motstånd tas ut, speciellt om de korta momentumindikatorerna är hårt spända vid de första försöken. Om däremot nivån passeras direkt utan större besvär och sedan inte punkteras är det ett styrkebesked. Den senaste månaden har lågpunkterna noterats på allt högre nivåer, vilket är något jag tolkar i den positiva vågskålen. Om det visar sig att MACD lämnar ett positivt medelvärdeskors över nollan är det ytterligare en pusselbit som indikerar att siktet är inställt mot nya högre höjder.

Delårssiffror på fredag den 25 september.

Motstånd: 783,95 / 788,65 / 796,30 / 801,05
Stöd: 768,60 / 763,85 / 756,20 / 751,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 65.