BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 43

OMXS30: Tar fart från balanspunkt kring standard line

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”I tisdags passerades septemberhögsta vid 1847 och varje dag har därefter stängt i de nedre delarna som negativa reversaler. Om EMA-8 punkteras med en dagsstängning är det en indikation på att det troligen behövs en rekyl och ett nytt omtag för att bygga momentum som räcker för att bryta upp genom 1850-nivån. Skulle däremot standard line och zonen vid 1800 ge vika ställs siktet in mot 1760 eller 1740. När optimismen bland placerare är god mottages rea (lägre pris) med att man agerar och köper. Så länge optimism och nya högre signifikanta lågpunkter präglar indexet kommer jag att vara positiv.”

Den gångna veckan inleddes med en passering av 1850-nivån men redan i tisdags punkterades EMA-8 vilket gav indikation om att en rekyl var att vänta. Efter att ha täppt till gapet och testat MA-50 kring 1800 vände indexet åter upp. Totalt backade OMXS30 med 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 3,6 procent. Trots viss tveksamhet skapade veckostängningen en svans på nedsidan som indikerar att köparna kliver in när det blir rea.

OMXS30 befinner sig i en range mellan 1850 och 1750 sedan någon månad men i det längre tidsperspektivet präglas det svenska storbolagsindexet av allt högre lågpunkter och toppar.

Volatiliteten har sedan några månader varit extremt låg och en av de absoluta sanningarna vid teknisk analys är att det efter låg volla kommer hög. Nu befinner vi oss mitt i rapportperioden och risken ökar ytterligare för tvära kast och större rörelser.

Vid flera tillfällen den senaste tiden har jag påpekat att det finns svagheter i den pågående positiva och stigande trenden. Dels noteras indexet i en flackare uppgång nu jämfört med under april-juli men är egentligen en uppgång på 8 procent sedan i början av augusti en svag uppgång? Nej, allt beror naturligtvis på vad vi jämför med. Självklart kan den flackare uppgången leda till pyspunka om det visar sig att indexet etablerar sig under molnet (både lagging line och priset). Så länge köparna kommer tillbaks och handlar upp indexet från allt högre lågpunkter kommer jag vara positiv.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt, svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,3 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men undertonen är positiv underton vilket trendpoängen på +7 fortfarande bekräftar.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i torsdags och fredags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt stigande och mycket positiv.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras inför veckostarten kring 67 vilket fortfarande är positivt. Det är nu 60 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 71 procent över MA-50 och 79 procent över MA-200. 59 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1842 följt av zonen kring 1847-1851.

På nedsidan hittar vi stöd kring 1825 följt av 1810 och zonen kring 1802-1791.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 19 av de 34 senaste åren (56%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,4 procent. Indexet har stigit 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 1,2 procent högre.

Sammanfattning: Risken är stor för tvära kast och slagig handel, som normalt präglar tradingranger. När börsen går in i rapportperioden med extremt låg volla är risken stor att vollan tilltar och sker det norrut kan det bli en bra trigger för några spännande månader fram till jul. Det amerikanska valet ligger som en filt över marknaden men oavsett vem som vinner är det stor chans att stimulanskranarna öppnas. I torsdags såg vi en intressant svans på nedsidan, från standard line, som följdes upp i fredags med bra engagemang (volym). När indexet tar fart från en balanspunkt, som just standard line brukar vara, i en tradingrange är det inte sällan startskottet på ett trendben som leder till positiv vollaexpansion. Bjuds vi istället på en ny lägre topp än 1858 är det ett tecken på att det troligen behövs ytterligare något eller några omtag till för att bygga ett tillräckligt momentum för att bryta upp mot ATH-nivån kring 1900-nivån. Så länge optimism och nya högre signifikanta lågpunkter präglar indexet kommer jag att vara positiv till fortsättningen.

Motstånd: 1842 / 1847-1851 / 1896-1905
Stöd: 1825 / 1812 / 1802-1791 / 1787

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 37.

SP500: Ny lägre topp varnar för stökig period

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om utbrottet upp över b-toppen skett med låg volym ser vi fortfarande att köparna suger upp säljtryck och rekyler från allt högre nivåer. Risken för en rekyl har ökat efter en ny period av uppgång som motsvarar en årsuppgång. Placerarkollektivet försöker nu, tror jag, att agera innan besked om nya stimulanser når marknaden, vilket båda presidentkandidaterna utlovat. Det är gott om stöd, som troligen kommer att suga upp en kommande rekyl, innan 3200-nivån nås som alltmer seglar upp som en viktig vattendelare. Punkteras nivån utan att återtas fallerar den abc-korrektion som hittills följt skolboken perfekt. Fram till motsatsen bevisas genom ett tilltagande säljtryck som får indexet att notera lägre lågpunkter kommer jag vara positiv till att köpa fortsättningsformationer, speciellt i samband med rekyler.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång men när den övre delen av gapet inför ATH-noteringen i början av september nåddes avtog köpintresset och ersattes av en volatil nedgång. Två av de senaste gapen har nu täppts till men det som såg ut att bli en stark avslutning av veckan utvecklades istället till en negativ reversal som stängde vid samma nivå som veckan innan. Den totala uppgången den senaste veckan blev marginella 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,8 procent. Veckocandlen blev en doji med tydliga svansar både på ovan- och nedsidan.

Det blev lite väl brant upp efter fyra gap och återigen en brant tilltagande uppgång har nu SP500 fallit tillbaks ner mot ichimokumolnet. Det är, som jag sagt många gånger den senaste tiden, gott om orosmoln där tveksamheter kring vad som gäller från Fed i fråga om kommande stimulanser, mottagandet av rapporter och spridningen av Covid-19 är några av dem. Tekniskt tolkar jag toppen från i måndags som negativ om den inte snart tas ut eftersom den är lägre än ATH-noteringen från början av september. Så länge indexet är fångat mellan högsta- och lägstanoteringernar från september ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Köparna har sedan lågpunkten i mitten av mars sugit upp säljtryck och rekyler på allt högre nivåer. Så länge detta präglar indexet är mitt huvudspår att så kommer att ske även denna gång. Skulle det visa sig att kommande nedställ blir kraftiga, eller alltför utmanande, är det inte troligt att Fed står vid sidan och ser den fragila återhämtningen fallera.

3200-nivån är den nivå som behöver hållas för att inte indikera att en långsiktig topp har utvecklats.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Trendpoängen skrivs nu till +7 vilket indikerar att mer uppgång är att vänta. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,6 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en positiv underton.

Dagsmomentum (RSI-14) punkterade för någon vecka sedan vattendelaren kring 50 men sedan den 25 september har vi en köpsignal som än så länge är intakt.

SMACD effektuerade den 1/10 ett positivt medelvärdeskors och noteras nu i den positiva delen men den flackare lutningen indikerar tecken på svaghet. Det råder en negativ divergens mot prisgrafen vilket kan vara en indikation på att indexet kommer få svårt att etablera sig över den tidigare ATH-nivån, utan ytterligare något omtag till.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags noterats under snittet. Volymbalansen noteras än så länge över det stigande tremånaderssnittet, även om det närmar sig, men än så länge tolkar jag utseendet positivt.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras inför veckostarten kring 74 procent vilket enligt mig är positivt.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 9,6 procentenheter till 27,3 vilket är högt men inte panikartat i förhållande till tidigare och senaste topp.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 10.

På ovansidan möter närmast zonen kring 3490-3500 följt av måndagens högsta vid 3550 och därefter ATH-nivån vid 3588.

På nedsidan möter närmast 3482 följt av 3440 och zonen kring 3400.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna och molnet
– Trendpoängen är +7
– Passerade för den 7/10 upp genom standard line

I den negativa vågskålen:
– Tendens till högre vollatilitet
– Om måndagens högsta vid 3550 blir en lägre topp än septemberhögsta är det en varningssignal

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Optimismen är fortfarande hög (Rydex Ratio på mycket höga nivåer), mer än 70 procent av aktierna ingående i SP500 noteras över MA-200, volymbalansen pekar fortsatt upp och köparna suger upp rekyler på allt högre nivåer. Även om det mesta indikerar fortsatta uppgångar saknas inte varningssignaler men så länge högre bottnar följs av högre toppar ska vi vara försiktiga med att navigera för något annat än uppgång. Den senaste signifikanta lågpuntken hittar vi kring 3200 och motsvarande topp blir ATH-noteringen strax under 3600. Om det visar sig att den senaste veckans topp kring 3550 inte tas ut innan 3320 punkteras är det en negativ pusselbit. Nu står vi mitt i rapportsäsongen som tillsammans med presidentvalet riskerar att skapa en tid med stökiga rörelser och tilltagande volla.

Motstånd: 3490-3500 / 3550 / 3588 / 3600
Stöd: 3482 / 3440 / 3430 / 3400 / 3324

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 43.

DAX: Testar av det platta cloud span b

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge de signifikanta lågpunkterna markeras på allt högre nivåer talar mer för att en kommande prisexpansion kommer att ske norrut. Om det visar sig att uppgången uteblir och nya lägre högsta får 12000-nivån att ge vika är risken stor för att nedgången tar indexet ner mot 11000.”

Den gångna veckan inleddes svagt uppåt men som jag skrivit de två senaste veckorna är det en del gap närmast på nedsidan som skapar en del obalans. I torsdags vände DAX ner och täppte till framförallt gapet från den 28:e september och den 5:e oktober. Den gångna veckan stängde ner med 1,1 procent trots att avslutningen var positiv med en bullish above the stomach. Veckocandlen utvecklades till en positiv reversal som vände upp vid 20-veckors medelvärde, som vi sett de senaste fyra veckorna.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar i det närmaste riktning och trendfasindikatorn noteras de senaste veckorna kring 0 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Turning line noteras över standard line vilket är svagt positivt samtidigt som fredagens bullish above the stomach innebar att cloud span b åter togs ut.

Sammanfattning: DAX befinner sig i en range mellan 12250 och 13300 där lagging line trasslat in sig i priset. Det är stor risk för fortsatta tvära kast och slagig handel men som jag skrivit en tid är undertonen fortsatt positiv. Om indexet punkterar MA-200 utan att snabbt ta tillbaks nivån ökar risken för att expansionen kommer att ske söderut. Så länge de signifikanta lågpunkterna markeras på allt högre nivåer talar dock mer för att en kommande prisexpansion kommer att ske norrut. Mitt huvudspår är att en kommande långsiktig uppgångsfas kommer att prägla indexet snarare än att vi sett början på en toppformation.

Motstånd: 12955 / 13000 / 13150 / 13200 / 13340-13460
Stöd: 12856 / 12800 / 12730 / 12600 / 12540

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 38.

Assa Abloy: Uppladdning med positiv volymbalans

Teknisk analys Assa Abloy B: Det har inte hänt så mycket sedan föregående analys. Aktien noteras i en tradingrange mellan 217- och 204-kronor men ser ut att bygga en högre platåbotten kring 207 kronor. De senaste veckorna har präglats av relativt små candlar ovanför standard line och en tendens till stärkt volymbalans.

Den långa trenden som jag definierar av kursen i förhållande till och lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i stort sett lutning. Trendpoängen har dock nått upp till +5 och har hållit sig kvar där sedan slutet av september.

I fredags effektuerades en dojiliknande candle som stängde i den övre delen och med en volym som var 19 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Både turning line och standard line pekar nu upp, sorterade med ett positivt TS-utseende.

Sammanfattning: Det är alltid knepigt och förenat med större risk än normalt att agera med köp inför en rapport. Den tilltagande volymen under uppgångsdagarna och tendensen till en stigande triangel indikerar att det nu är större chans för ett utbrott upp mot så småningom 240-245 kronor men redan om 230 kronor nås kan det vara läge att flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta och traila den så dag för dag. Om vi bjuds på en lång grön candle som stänger högt och dagen efter blir en liten candle innanför den långa gröna candlens box stänger man lämpligtvis direkt. Den initiala stoppen bör inte placeras så långt under 204 kronor då en punktering av nivån löper stor risk att leda till ökat säljtryck. I detta fall när risken är så hög som den är inför rapporten kan det vara en god idé att köpa en lottsedel (ex.vis en miniture för ett litet belopp) och skala upp positionen om den utvecklas i rätt riktning.

Rapport den 21/10 kl 08.00.

Motstånd: 213,40 / 216,70 / 217,40 / 223,00
Stöd: 209,20 / 206,80 / 204,20 / 200,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 42.

Tele2 B: Positiva divergenser inför rapporten

Teknisk analys Tele2 B: Aktien var uppe och nosade på dne fallande motståndslinjen kring 128 kronor men lyckades inte ta ut nivån. Det blev istället en punktering av 122 kronor och en nedgång som i fredags nådde 115 kronor. Från vändningsnivån vid 128,20 har aktien fallit med nästan 10 procent på knapp tre veckor. Förväntningarna är alltså till viss del nedskruvade inför rapporten imorgon.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera pekar nedåt och aktien befinner sig klart under ichimokumolnet. Trendfasindikatorn noteras kring -1,6 vilket säger oss att vi ska vara beredda på att även kommande uppgångsförsök elimineras.

Det är dock ett par intressanta tekniska utseenden. Trots lägre lägsta i prisgrafen noteras positiva divergenser mot det nedre bollingerbandet, RSI och SMACD. Avståndet upp till standard line är nu mer än 5 procent samtidigt som bredden mellan bollingerbanden nu uppgår till mer än 12 procent och därmed klassar jag squeezen som överspelad. Jag hittar 69 liknande tillfällen sedan 2002 och vid 45 av dessa (65%) har Tele2-aktien stått högre en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen har då varit +1,4 procent en vecka senare.

Sammanfattning: Det är alltid knepigt och förenat med större risk än normalt att agera med köp inför en rapport. Just nu är dock edgen på kort sikt bra. Ett sätt kan då vara att köpa en lottsedel (ex.vis en minifuture) med så stor hävstång som möjligt. När/om 121 kronor nås flyttar man upp stoppen till strax under 120 kronor och trailar den därefter, om nivån håller, strax under föregående dags lägsta. Om vi bjuds på en lång grön candle som följs av en liten candle innanför den gröna boxen stänger vi direkt (haramivarning).

Delårssiffror 20/10.

Motstånd: 116,85 / 118,95 / 119,50 / 122,10
Stöd: 114,80 / 112,60 / 111,10 / 105,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 36.