BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 43

OMXS30: Kortsiktigt överköpt samtidigt som molnet testas

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sen skrev jag: ”För första gången sedan rekylen från rekordnoteringen vid 2413 har vi bjudits på en ny högre lägsta som följt av en ny högre högsta. Passeringen av både 20-dagars medelvärde och standard line innebär att jag nu är svagt positiv på kort sikt, även om det efter fyra impulsdagar är stor risk för en kortare rekyl. I 60-minutersgrafen noterades RSI-14 strax före fredagens stängning kring 80. Även om indexet självklart kan dra vidare norrut bör man invänta en rekyl innan nya positioner för uppgång tas. Fortsättningsformationer är köpvärda ner mot åtminstone 2250-nivån troligen lägre än så. Det som däremot riskerar att eliminera det positiva utseendet är om 2200 punkteras utan att snabbt återtas. Jag har sagt det tidigare och gör det igen: – Förutsättningarna är goda för en bra avslutning av 2021.”

Sedan den senaste lågpunkten vid 200-dagars medelvärde har OMXS30 tagit en kortare paus kring 50-dagars medelvärde fram till i fredags då vi bjöds på ett utbrott och en stängning på den högsta dagsstängningen sedan den 9 september. Totalt steg OMXS30 med 1,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 25,3 procent. I månadsgrafen noteras oktober som en bullish piercing line och i veckografen bekräftades förra veckans bullish engulfing.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen för jämviktspendlande strategier och då ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen har hela veckan varit högre än snittet. Volymbalansen är neutralt.

Antal aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 54 procent vilket är svagt negativt då allt färre aktier burit uppgångsdagarna sedan den 18 oktober. Just nu är det 63 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 anser som bräcklig och under 50 som svag is.

På ovansidan möter närmast 2350-2352 följt av 2367 och 2378 sambt zonen kring 2398-2412 där bla den senaste ATH-noteringen hittas.

På nedsidan hittar vi först stöd vid 2348 följt av 2342-2340 och 2325 samt området kring 2300.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: I 60-minutersgrafen råder en tydligt negativ divergens de senaste dagarna mot både RSI och SMACD är uppe på den högsta nivån sedan den 16 april. I dagsgrafen är stochastic uppe på den högsta nivån sedan den 15 mars och utmanar cloud span b underifrån för första gången sedan den 3 november 2020. Kort och gott är det en överhängande risk för att en rekyl inleds inom de närmaste dagarna. En rekyl som sugs upp innan indexet punkterar standard line kring 2282 kommer med stor sannolikhet att bli köpvärd vid en positiv fortsättningsformation men om det sker högre än så är det ett styrketecken. Mitt huvudspår är att lågpunkten kring 200-dagars medelvärde var en en signifikant botten och att vi inom en inte alltför avlägsen tid kommer se indexet återtesta ATH-noteringen från i mitten av augusti. Det som kan få den positiva bilden att krackelera vore en punktering av 200-dagars medelvärde som inte relativt snabbt återtas. Jag har sagt det tidigare och gör det igen: – Förutsättningarna är goda för en bra avslutning av 2021.

Motstånd: 2350-2352 / 2367 / 2378 / 23398-2412
Stöd: 2348 / 2342-2340 / 2325 / 2300 / 2282

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 91-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 56%.

SP500: Bearish harami cross kring ATH-nivå

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den nya högre lågpunkten kring 4330 i början av förra veckan tog köparna verkligen tag i taktpinnen efter att EMA-8 och MA-20 passerats. Nu noteras indexet även över den medellånga sentimentsnivån och även om det är stor risk för en kortsiktig rekyl kommer en positiv fortsättningsformation vara värd att agera på, åtminstone ner mot 4368. Nu befinner vi oss i en positiv period på året där rapporterna brukar lyfta indexen med draghjälp av bla bankerna som bidragit positivt till detta de flesta av de senaste 24 åren. Samtidigt går vi in i det statistiskt bättre halvåret, den så kallade halloweeneffekten. Det som riskerar att stjälpa de positiva tongångarna är om 200-dagars medelvärde punkteras med kraft och inte snabbt återtas men det återkommer jag till.”

Den gångna veckan inleddes positivt och varje dag bortsett från fredagen noterades för uppgångar. I torsdags noterades dessutom en ny ATH-notering vid 4560 innan veckan avslutades med en bearish harami cross. Totalt avancerade den gångna veckan med 1,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 21 procent. Sedan lågpunkten i början av månaden noteras indexet för en uppgång med 6,3 procent.

Studerar vi den kortsiktiga utvecklingen är det en hel del varningssignaler och dessa bidrog till att effektuera en negativ vändningsformation i fredags kring en ny, dock marginell men ändå, ATH-notering. Det råder en negativ divergens från en extremt hög nivå hos trendfasindikatorn i 60-minutersgrafen och detsamma gäller för SMACD som eventuellt är på väg att effekturea en negativ trampolin.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen som rekommenderar oss att köpa rekyler i samband med fortsättningsformationer men att vara försiktiga med att jaga utbrott.

Volymen har hela veckan legat ungefär 10 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är tydligt positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras kring 76 procent. Isen tolkar jag åter som tjock och det är först under 60 som den börjar bli bräcklig.

VIX (den förväntade vollan) är nere kring nivåerna från juni men i fredags effektuerades en bullish harami (vilket är negativt när det sker i VIX) men stängningen var ändå tydligt under EMA-8.

Bredden mellan bollingerbanden noteras nu kring 7 vilket är den högsta nivån sedan slutet på april.

På ovansidan möter närmast 4548-4550 följt av 4560 och 4576 samt området vid 4596-4604.

På nedsidan möter närmast 4524 följt av 4502-4496 och 4469 samt 4452-4448.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4551 i torsdags och högsta stängningen någonsin i fredags
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200 som stiger
– Inne i den positiva delen av året
– SMACD stiger i den positiva delen

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Kortsiktigt överköpt
– Cykelmässig övertid (kortsiktigt)
– Negativ omslagsformation kring ATH

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Det råder en hel del varningssignaler i 60-minutersgragen i form av bland annat negativa divergenser mot SMACD och TFAS. Som jag skrev i slutet av förra veckan vore det önskvärt med en mindre rekyl som kunde bilda ett handtag i den koppformatinon som är under uppbyggnad. Trendfasindikatorn är inne i den zon som rekommenderar oss att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler men att avvakta med köp av utbrott. Det senaste utbrottet upp till torsdagens rekornotering var dessutom ganska marginellt (osäkert). Jag tolkar dock utseendet som råder nu som att nästa våg för uppgång är inledd och kommer att göra så tills det elimineras. Om det visar sig att MA-200 punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för att vi sett starten på en mer bestående nedgångsfas, men där är vi inte ännu.

Motstånd: 4548-4550 / 4560 / 4576 / 4596-4604
Stöd: 4524 / 4502-4496 / 4469 / 4452-4448

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 94-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 20%.

DAX: Laddar upp för nästa ben i den positiva trenden

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På ovansidan möter fortfarande MA-50 upp vid 15600 men en så pass kraftfull impuls som vi nu bjudits på är ett styrkebesked och förmodligen startskottet på den positiva halloweeneffekten. En rekyl är köpvärd vid en positiv fortsättningsformation ner mot 15300.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av det tidigare kanaltaket som höll även vid testet under torsdagen. På ovansidan står fortfarande nivån kring 15600 pall där den platta 100-dagars medelvärde möter upp. Indexet pendlade inte helt oväntat omkring i rangen mellan 15600 och 15400 den gångna veckan och slutade endast 0,3 procent lägre än föregående vecka vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,3 procent. I månadsgrafen noteras oktober just nu som en bullish piercing line medan föregående vecka utvecklades till en doji.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp.

Trendfasindikatorn befinner sig sedan snart en månad tillbaka i ett läge som rekommenderar oss att agera med jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga.

Volymbalansen är svagt negativ, även om den stärkts något de två senaste veckorna.

SMACD lämnade för snart två veckor sedan ett positivt kors och utmanar nu nollzonen.

Sammanfattning: Sedan utbrottet upp över det fallande kanaltaket har DAX pendlat mellan 15600 och 15400 där vi bland annat hittar cloud span b. Ichimokuanalysen fortsätter att varna för att det kan bli en stökig period en tid framöver. På ovansidan möter fortfarande MA-50 men en så pass kraftfull impuls som vi nu bjudits på de senaste veckorna är ett styrkebesked och förmodligen har vi sett starten på den positiva halloweeneffekten. En rekyl är köpvärd vid en positiv fortsättningsformation ner mot 15300. På kort sikt har risken för en rekyl ökat. Om däremot 15000-nivån ger vika ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 15600-15620 / 15705 / 15790 / 15825
Stöd: 15495-15475 / 15405-15400 / 15305

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 60-.
– Next day forecast indikerar att det är 58 procents chans till en uppgång under måndagen.

Sandvik: Icebreak och molnbreak

Teknisk analys Sandvik: Rapporten för en vecka sedan mottogs initialt positivt men innan dagen var slut hade köparna lämnat tillbaka större delen av uppgången. Sedan föregående analys den 8/10 har aktien stigit med knappt 9 procent och passerade i fredags både molnet, svansen för rapportstapeln, taket i den fallande kanalen och 200-dagars medelvärde.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde pekar upp men har planat ut de senaste två månaderna. Trendfasindikatorn noteras i zonen som indikerar att vi företrädesvis ska tillämpa jämviktspendlande strategier och vara beredda på tvära kast.

Det skulle visa sig att det låga positiva korset hos SMACD var värt att följa även denna gång men frågan är om det är läge att jaga priset i nuvarande läge? Fredagens stängning noterades 7 procent över det övre bollingerbandet vilket var den högsta noteringen sedan den 14 juli, som blev en lokal topp.

Flera korta momentumindikatorer befinner sig på relativt höga nivåer och noterar även mindre men negativa divergenser.

Sammanfattning: Efter en uppgång på knappt 9 procent på tre veckor har de korta momentumindikatorerna blivit hårt stretchade på ovansidan. Risken för en kortsiktig rekyl är stor men jag anser att en fortsättningsformation kan vara köpvärd ner mot 210 kronorsnivån. Samtidigt är det positivt med utbrottet upp genom kanaltaket och passeringen av molnet. Risken är dock att om man väntar på rekylen och aktien istället fortsätter upp direkt från nuvarande nivå sitter vi kvar på perrongen. Å andra sidan är det stor risk för att vi omgående riskerar att ligga back om aktien vänder ner för att göra ett omtag. Ett mentalt lite mindre påfrestande sätt är att skala in sig med en liten position direkt vid nuvarande nivå (alternativt en lottsedel) och sedan öka på vid nästa fortsättningsformation, förutsatt att den inte sker lägre än 210 kronor. Om inte börsklimatet klappar ihop kan Sandvik på några månaders sikt dra sig upp mot 245-kronorsnivån.

Motstånd: 225,60 / 227,40-228,60 / 230,80
Stöd: 222,00 / 220,50 / 216,30 / 214,05

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 70+.

SSAB B: Tar sats från MA-200

Teknisk analys SSAB B: Det blev en nedgång till 35-kronorsnivån efter den lägre toppen och punkteringen av 200-dagars medelvärde. Aktien har därefter tagit sig upp över MA-200 och passerade i fredags MA-50 för andra gången på en vecka. Idag presenterar SSAB delårssiffror (7:30 men detta skrivs 06:05) och det blir nu intressant om placerarkollektivet tolkar dessa tillräckligt positivt så att priset orkar upp över molnet. Uppgången på 15 procent på två veckor skapar naturligtvis en del förväntningar inför siffrorna som kommer.

Den långa trenden, som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut är sedan årsskiftet uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

SMACD lämnade ett positivt kors relativt lågt den 11 oktober och jobbar nu som bäst med att försöka ta ut nollzonen, vilket kommer vara ett kvitto på en positivare underton.

Efter förra veckans test av MA-200 och gapstödet från den 20 september avslutades veckan med en fortsättningsformation med hyfsad volym.

Sammanfattning: Även om man bör vänta en stund för att se hur placerarkollektivet tolkar dagens rapport ser vi tecken på att lite större aktörer söker sig in i aktien. Rapporten kan därför bli den trigger som behövs för att priset och lagging line ska dra upp över molnet och ställa in siktet upp mot i första hand 46-kronorsnivån. Om det istället visar sig att aktien vänder ner och punkterar den mindre motpolen vid 37,90 fallerar det som håller på att utvecklas till en bottenformation.

Motstånd: 39,90 / 40,85 / 41,45 / 42,55-42,95
Stöd: 39,15 / 38,45 / 37,40 / 36,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 37-.