BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 43

OMXS30: Positiv veckostapel skapar goda förutsättningar för uppgång

För en vecka sedan skrev jag: ”Tekniskt sett är indexet rejält översålt och de korta momentumindikatorerna hårt spända på nedsidan. PA-mässigt går vi nu in i en period som historiskt är förhållandevis stark, men historisk utveckling är som bekant inte detsamma som framtid”. Fyra gånger den senaste veckan har 1310-nivån testats och efter nedstället ner mot 1248-nivån kom köparna tillbaks. Uppgången sedan lägstanivån i torsdags noteras till 5,0 procent. Vi får förflytta oss tillbaks till den 30 november 2011 för att hitta en lika kraftig uppgångsdag. Vad har då hänt historiskt efter liknande impulser? I ungefär hälften av fallen har kursen stått högre en vecka senare, vilket naturligtvis beror på en tendens till överköpta nivåer men en månad senare har 60 procent av tillfällena lett till högre kurs en månad senare. PA-mässigt är det ungefär samma historiska statistik för den närmaste veckan, en knapp övervikt för uppgång på en veckas sikt men på en månads sikt har kursen i 70 procent av fallen stått högre.

Den gångna veckan inledde med nedgångar som fredagens uppgång eliminerade vilket innebar en uppgång med 0,6 procent som reducerade årets nedgång till 1,7 procent.

Veckostapeln har ett hammerliknande utseende och är en stark fortsättningsformation men för månadsstapeln behöver 1323 tas ut för att köparna ska ta tillbaks taktpinnen.

I fredags var det lösen av derivat och volymen var visserligen lägre än i torsdags men trots det hela 66 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Totalt steg 431 aktier i fredags medan 97 stängde ner. 87 procent av aktierna på OMXS30 steg. Spreaden mellan Nasdaq composite och SP500 övertygade dock inte.

Högst omsatta aktier blev i fredags HM B där aktier för 1236 miljoner kronor omsattes. Nordea kom på andra plats där aktier för 1197 miljoner kronor omsattes. Ericsson B kom på tredje plats och totalt 1015 miljoner kronor. Störst påverkan på OMXS30-indexet, som steg med hela 39 punkter hade Nordea som adderade 6,6 punkter.

Ingen sektor stängde nedåt i fredags. Bästa sektorer blev oljebolag och basråvor. Sämst gick teknologibolag.

Bäst utveckling av aktierna som ingår i OMXS30 hade i fredags Getinge B (+5,5%) följt av SEB A (+5,2%) och Lundin Petroleum (+5,1%). Sämst gick AstraZeneca (-0,2%) och Ericsson B (+0,2%) följt av ABB (+1,3%).

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen hos MA-200 saknar i stort sett lutning medan de korta- och medellånga trenderna pekar fortsatt nedåt. Inför dagen noteras MA-200 vid 1364 och årsmedelvärdet vid 1359.

MACD har nu lämnat en säljsignal i månadsgrafen vilket den första sedan juli 2011. Sälj råder även i vecko- och dagsgrafen.

De gånger kursen stigit med 3 procent eller mer på en dag och vollan varit lika hög som nu, eller högre, har kursen endast stått högre en vecka senare i 40 procent av fallen.

På ovansidan bevakar jag nu gapet mellan 1310 och 1322 men framförallt nivån kring årsmedelvärdet vid 1359 och primärtrenden 1364.

På nedsidan bevakar jag 1275 och 1248.

På lång sikt kommer jag vara svagt positiv om indexet stänger oktober månad över årsmedelvärdet som just nu noteras kring 1359 medan en stängning under nivån får mig att anta en mer negativ hållning. Just nu säger jag pass.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde en psykologisk vattendelare men självklart har även nivån och lutningen stor betydelse. MA-50 lutar nedåt och indikerar fortsatt press nedåt. Inför dagen noteras medelvärdet kring 1372.

På kort sikt (någon dag upp till ett par veckor) ser jag det som positivt att 1300-nivån togs ut i fredags men naturligtvis en trigger för fortsatta nedgångar om nivån punkteras med tydlighet de närmaste dagarna.

Det kommer inga kioskvältare på nyhets- och statistikfronten under måndagen.

Rapporterna duggar tätt under veckan och idag bevakar jag framförallt Electrolux, Atlas Copco, Apple och IBM.

Efter den positiva veckoavslutningen blir det spännande att se om 1300-nivån håller och om gapmotståndet upp mot 1322 tas ut. Historiskt har OMXS30 utvecklats mycket positivt de närmaste månaderna men på någon veckas sikt är det betydligt mer osäkert, även om jag är betydligt mer optimistisk efter de senaste dagarnas positiva omslagsformation.

Motstånd: 1321 / 1337 / 1348 / 1382 / 1396-1404
Stöd: 1285 / 1267 / 1256 / 1248 / 1211 / 1168

Du kan handla OMXS30 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång
: MINILONG OMX BP5 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 917.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP28 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 1741.

DAX: Bra edge för uppgång om 8900 tas ut

För en vecka sedan skrev jag: ”De senaste tre veckorna har kursen fallit med mer än 10 procent och det har inte hänt mer än 13 gånger de senaste 17 åren och endast vid 5 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Däremot har den kommande veckan varit positiv i 60 procent av fallen historiskt”. Föregående vecka inleddes skvalpigt innan nedgången tilltog i onsdags och torsdags. Vid lunchtid i torsdags nåddes 8400-nivån och det blev allt tydligare att köparna började suga upp säljtrycket och senare under eftermiddagen bjöds på utbrott i intradagsupplösningarna. Den hammer som effektuerades åtföljdes av en kraftfull grön kursstapel i fredags där stängningen skedde strax under 8900-nivån, som utgör en viktig vattendelare.

Den gångna veckan innebar en uppgång med 0,7 procent vilket innebär att nedgången hittills i år reducerats till 7,4 procent.

Volymen i fredags var visserligen lägre än i torsdags men trots det dubbelt så hög som det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Totalt steg indexet med 267 punkter och störst påverkan hade Bayer, Commerzbank och SAP som tillsammans lyfte indexet med 83 punkter. Ingen av de 30 aktierna i indexet föll.

Den 23 september bjöds vi på en röd Heikinstapel efter toppen kring 9900 och därefter har det varit en tydlig nedtrend med enbart röda kursstaplar. I fredags fick vi en röd Heikin samtidigt som vollan är betydligt högre än normalt. Detta utseende har vi haft 49 gånger de senaste 18 åren och vid 29 av dessa har kursen stått högre en vecka senare med i snitt 0,6 procent.

Historiskt har den kommande veckan PA-mässigt inneburit en svag nedgång.

MACD noteras i sälj i månadsgrafen och kursen noteras klart undet årsmedelvärdet som vi hittar kring 9507. Det innebär jag kommer att bli långsiktigt negativ om vi får en månadsstängning under nivån.

Som jag sagt så många gånger den senaste tiden utgör 8900 den tidigare lägstanivån i den tradingrange som varit intakt sedan mars månad. Den positiva avslutningen talar för att indexet borde vara köpvärt om denna sekundära nivå tas ut och gärna bekräftas. Om vi däremot får en vändning nedåt kring nuvarande nivå eller om ett utbrott upp över 8900 relativt snabbt visar sig bli falskt får vi istället en negativ omslagsformation och en signal om tilltagande nedgång.

Motstånd: 8940 / 9025 / 9290 / 9550
Stöd: 8676 / 8500 / 8400 / 8240 / 7975

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP3 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 6176.
Nedgång: MINISHRT DAX BP31 med en häv kring 2,0 och en stop loss på 12883.

S&P 500: Balanserar kring sentimentsnivån

För en vecka sedan skrev jag: ”Årsmedelvärdet kring 1896 utgör en vattendelare och om oktober månad stänger under nivån talar mer för en tilltagande nedgångsfas. Om köparna däremot kommer tillbaks i slutet av månaden och får till en stängning ovanför årsmedelvärdet bjuds vi på en spännande fortsättningsformation”. Den gångna veckan inledde med ett falskt återtagande av 1900-nivån men föll sedan tillbaks och effektuerade en turtle soup för nedgång. I onsdags började vi se tecken på att den viktiga 1820-nivån sög upp säljtrycket och det spirande köpintresset höll i sig under torsdagen och ledde till en tydligt positiv avslutning av veckan. Den gångna veckan innebar en nedgång med 1,0 procent men sedan lägstanoteringen i onsdags steg kursen 3,7 procent och stängde högt upp i veckostapeln. Årets uppgång uppgår nu till 2,1 procent.

Volymen i fredags var klart högre än snittet för den gångna veckan och hela 62 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Ingen sektor stängde ner i fredags. Bästa sektorer blev hälsovård och verkstad.

Tre av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple vände upp och steg med 1,5 procent för att stänga vid $97,7. Google backade däremot med 2,5 procent och en stängde på $511,2. Twitter vände åter upp och steg med 1,1 procent och noterade en stängning vid $48,8 medan den sociala kollegan Facebook rusade med hela 4,6 procent för att stänga vid $76,0.

Den långa trenden som jag låter representeras av lutningen på primärtrenden (MA-200D) har nu planat ut och saknar helt lutning medan de korta och medellånga medelvärdena pekar nedåt. Inför veckostarten noteras MA-200 vid 1906 och årsmedelvärdet kring 1894.

MACD lämnade för första gången sedan september 2011 en säljsignal i månadsdiagrammet för snart två veckor sedan. Jag har varje dag sedan mitten av juni ”pratat om” att det råder en förhöjd risk att ta nya köppositioner för längre uppgångar kring nuvarande nivå och den slutsatsen gäller fortfarande. Om inte 1900-nivån återtas i samband med oktober månads stängning kommer jag företrädesvis att navigera för nedgång och åtminstone för en tid framöver ställa större krav på positiva omslagsformationer.

På kort sikt är nivån fortfarande översåld och mycket talar för att vi kan se fram emot en uppstuds. Hur kraftfull och långvarig den blir kommer att säga mycket om den närmaste framtiden.

Nedan sammanfattar jag det som talar för en fortsatt uppgång och vilka varningssignaler jag ser.

I den positiva vågskålen:
– MA-50 bildade den 30 januari (2012) ett gyllene kors
– Nytt ATH vid 2019 den 19/9
– Månaden har ännu inte stängt under årsmedelvärdet

I den negativa vågskålen:
– Kursen noteras under 20-, 50-, 100- och 200-dagars medelvärden där inget av dem längre pekar upp
– Säljsignal som senaste signal både i dags- vecko- och månadsgrafen
– VIX har under en tid indikerat alltmer oro
– Det har under en tid talats om att bolag som Twitter och Facebook inte kan värderas som andra bolag, vilket dock inte hörts den senaste månaden (någon som hört det förr…)
– Volymerna tyder på att elefanterna söker sig bort från risk

På ovansidan bevakar jag framförallt utvecklingen vid 1896-1906 där även primärtrenden och årsmedelvärdet återfinns.

Närmast på nedsidan håller jag koll 1856, 1848 men framförallt 1820-1796.

Efter det kraftiga nedstället i början av veckan slutade veckan med en kraftfull uppgång och bildade en spännande fortsättningsstapel, vilket jag naturligtvis tolkar mycket positivt. På ovansidan är det viktigt att 1900-nivån till att börja med återtas och inte leder till en turtle soup för nedgång. Historiskt har kursen den kommande veckan stigit i knappt 60 procent av fallen men den genomsnittliga utvecklingen har varit svagt negativ beroende på några år med kraftfulla nedgångar (1997 och 2008). Om kursen vänder ner kring eller strax ovanför 1900-nivån är dock sannolikheten stor för att nedgångstakten tilltar.

Motstånd: 1896-1904 / 1916 / 1948 / 1985
Stöd: 1868 / 1850 / 1834 / 1820 / 1785

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BP( med en häv kring 2,7 och en stop loss på 1216.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 2,5 och en stop loss på 2582.

Axis: Positiv reaktion på rapporten kan bli starten på ny upptrend

Fram till i torsdags då vi bjöds på en rapport som till en början fick aktien att falla för att testa 179 kronor har nedgångsfasen varit ohotad. Den sammanlagda tolkningen av rapporten måste ändå anses vara positiv och förutsättningarna för att vi bjöds på en lyckad TN-info är värd att bevaka. Från lågpunkten i torsdags vid 179 kronor steg aktien 5,0 procent fram till stängningen som skedde högt upp i kursstapeln.

Både den långa och de kortare trenderna har vänt ner och aktien jobbar under oket av ett dödskors. Vi ska med andra ord vara beredda på bakslag och inte inledningsvis vara alltför långsiktiga med en eventuell position för uppgång.

Vi har genom åren blivit bortskämda att Axis levererar mer än de lovar och det är inte så konstigt att aktien handlas ner när det kommer något så ovanligt som en vinstvarning. Även om företagsledningen var positiv i samband med delårsrapporten som kom in i linje med förväntningarna har aktien fortsatt söderut.

Det är inte speciellt ofta vi bjudits på en reversalformation på ett liknande sätt i Axis men de gånger det skett har kursen stått högre i 75 procent av fallen en vecka senare. Väger vi in volatiliten är det dock inte lika bra hitratio.

Kursen har som sagt stigit kraftigt sedan lägstanoteringen i torsdags och vi kan redan se tendenser till att gummisnodden börjar bli hårt spänd på ovansidan, vilket är ett vanligt beteende i samband med positiva reaktioner vid rapporter. Vi vet dock att det är utmärkt att bevaka aktier som fallit under en tid (som Axis gjort) och effektuerar en TN-info för uppgång i samband med en rapport.

Förutsättningarna är goda för att Axis är på väg att inleda en ny uppgångsfas men vi ska vara beredda på att det kan bli en nedgång ner mot 179 kronor innan resan på allvar tar fart igen. Det är då frågan om man ska prioritera att komma in till ett bättre pris och invänta en eventuell rekyl ner mot 186-179 kronor eller köpa om fredagens högsta 193,20 tas ut när veckan inleds?

Även om det kostar lite i form av en bred stopp tycker jag att Axis är köpvärd när 193,20 tas ut och att stoppen ska placeras kring 178,50. Var dock beredd på att avbryta traden om det blir en negativ fortsättningsformation i zonen mellan MA-20 och MA-50. När 196-kronorsnivån tagits ut bör stoppen flyttas upp till 189,50.

Motstånd: 193,20 / 194,60 / 198,80 / 200,30 / 206,10
Stöd: 186,30 / 183,90 / 179,00 / 176,70 / 165,40

Du kan handla Axis med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG AXIS BNP5 med en hävstång på 3,5
Nedgång: MINISHRT AXIS BNP med en hävstång på 2,0

ABB: Nivåer att notera inför rapporten på onsdag

Efter föregående analys föll aktien ner till primärtrenden dagarna efter och låg sedan och hovrade kring 165-161 kronor fram till den 1 oktober då nivån punkterades och kort därefter även den stigande tidigare stödlinjen från början av maj. Jag sade i slutet av augusti att om den pågående triangeln punkterades kunde vi räkna med en nedgång mot 142-139 kronor. Det skulle visa sig att den PA-mässiga historiska nedgången inte räckte, den blev hela 8,2 procent. I torsdags nåddes nivån och vi såg tecken på att köparna var villiga att suga upp säljtrycket.

Både de långa-, medellånga- och korta trenderna pekar nedåt och aktien tyngs sedan mitten av juni under oket av ett dödskors.

RSI noteras kring 30 och vollan har stigit rejält och BBW uppgår nu till hela 15,5. Historiskt har detta inte inträffat mer än i snitt 2 gånger per år och

Efter föregående skrivna analys följde aktien det historiska mönstret väl. Igår sade jag att vi kunde gå kort om 159,60 punkterades under onsdagen.

I fredags bjöds vi på en inside day efter torsdagens long legged doji. Vad säger då det? Jo, att aktien laddar för en större rörelse och att placerarkollektivet är osäkra åt vilket håll de ska positionera sig åt.

Efter en nedtrendsfas som vi haft nu kan det det vara mycket intressant att köpa ABB om det visar sig att det blir en mycket positiv kursreaktion i samband med rapporten på onsdag om stängningen sker högt upp i stapeln med betydligt högre dagsvolym än snittet. Om det istället skulle visa sig att torsdagens lägsta vid 142,10 och därefter 139-kronorsnivån punkteras, ja då talar mycket för att nedgången kommer att tillta och då är det tunt med livlinor ner mot 120-kronors nivån.

ABB har även den kommande månaden haft en svag utveckling historiskt. Endast i 33 procent av åren har aktien stigit fom idag och till den 20 november.

På onsdag släpper ABB sin delårsrapport.

Det råder osäkerhet kring ABB inför rapporten. Fördelen med teknisk analys är att vi kommer att få svaret när antingen 150,30 tas ut eller 142,10 punkteras. Position kan då tas i riktning med utbrottet, men vänta helst till efter rapporten.

Motstånd: 148,70 / 151,10 / 152,30 / 156,00
Stöd: 145,00 / 144,60 / 142,10 / 140,90 / 139,00

Du kan handla ABB med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG ABB BNP8 med en hävstång på 4,0.
Nedgång: MINISHRT ABB BNP14 med en hävstång på 4,0.