BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 44

OMXS30: En rekyl är nära förestående

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”I månadsgrafen noteras en bullish harami och den kommande veckan har noterat uppgångar i mer än hälften av fallen men för tillfället är bilden något stökig.”

Inför fredagen skrev jag: ”I dagsgrafen bjöds vi på en turtle soup för uppgång, som samtidigt var en bullish engulfing som tog ut ut de senaste fem veckornas stängningskurser! Power!”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt men i torsdags togs motståndet vid 1472 som jag pratat om hela veckan ut och det ledde till en uppgång upp i motståndsområdet mellan 1505-1525. Totalt steg den gångna veckan med hela 3,7 procent vilket innebär att det återigen råder en uppgång sedan årsskiftet som inför veckostarten uppgår till 2,9 procent.

Volymen har bortsett från i måndags legat över det dagliga snittet den senaste veckan och i fredags noterades volymen hela 47 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden som jag använder riktningen och läget på MA-200 för att peka ut är i det närmaste helt platt. Det är nu inte mer än 3,4 procent upp till årsmedelvärdet vilket om det tas ut blir första gången sedan maj 2012.

Den kommande veckan har historiskt stigit i nästan 70 procent av fallen. De närmaste veckorna har i många fall mejslat ut nedgången från det sämre halvåret men vi kommer alla ihåg de gånger då kursen fallit brant ungefär vid denna tidpunkt i oktober.

MACD noteras i köp sedan början av oktober och har nu även tagit ut nollinjen vilket jag placerar i den positiva vågskålen. Dagsmomentum noteras stigande i den positiva delen.

Gummisnodden är hårt spänd på ovansidan och cykelindikatorn uppvisar en negativ divergens från en relativt hög nivå vilket talar för att en stundande rekyl rycker allt närmare.

På ovansidan möter nu 1488, 1505 men framförallt 1525 som måste tas ut för att bana väg för en uppgång upp mot primärtrenden.

På nedsidan bevakar jag 1467, 1453 men framförallt 1435 som utgör gårdagens lägsta.

På lång sikt pekar än så länge mycket på att vi kan se fram emot en utdragen nedtrendsfas. Om däremot 1525 tas ut och hålls mer än någon dag talar mycket för att taket i den fallande kanalen kring 1600 kommer att testas av.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral och håller koll på hur MA-50 hanteras så att nivån inte omgående punkteras.

På kort sikt (dagar till veckor) börjar jag inta en mer positiv inställning igen. Om däremot den stundande rekylen punkterar 1435 och inte lyckas återta nivån börjar jag åter ställa in kompassen för en resa söderut.

Mycket talar för att en rekyl är i nära antågande men det ska vi, åtminstone så länge inte 1456, tolka som ett bättre läge att komma in i positioner för uppgång. Det är för tillfället (historiskt mycket starkt månadsskifte) inte läge att ta positioner för något annat än uppgång men inte desto mindre ska vi inte jaga priset.

Motstånd: 1524 / 1535 / 1556 / 1563 / 1592
Stöd: 1505 / 1496 / 1484 / 1476 / 1456 / 1434

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP52 med en häv kring 4,5 och en stop loss på 1197.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP129 med en häv kring 2,9 och en stop loss på 1992.

S&P 500: Mycket positivt utseende men invänta rekyl

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Mycket talar för en kortare rekyl innan uppgången fortsätter. Den viktiga 2025-nivån har nu tagits ut och förutsatt att den inte punkteras med kraft talar nu mer för fortsatt uppgång på kort och medellång sikt än motsatsen.”

Veckan som gick inleddes nedåt och initialt punkterades utbrottsnivån vid 2025 innan köparna kom tillbaks i slutet av veckan. Indexet steg med 2,1 procent den senaste veckan vilket innebär att har indexet stigit med 1,2 procent vilket innebär att årets nedgång nu eliminerats och nu skrivs istället en uppgång med 0,8 procent.

Kursen har de senaste fyra veckorna stigit med ungefär 10 procent och det har inte inträffat mer än i snitt en gång per år, senast i början av november förra året då kursen föll med 2 procent på några dagar.

I månadsgrafen noteras nu den kraftigaste gröna kursstapeln sedan oktober förra året och om månaden stänger över 2052 (vilket nu är fallet) kommer även årsmedelvärdet att ha tagits ut.

I veckografen noteras nu fyra posisitiva candlesticks och MACD vände för första gången sedan i våras upp i köp.

Volymen har tilltagit under veckan och noterades de två senaste dagarna klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. VIX har fortsatt nedåt och noteras åter under 15-nivån vilket innebär att placerarkollektivet är inställda på små överraskningar.

Den långa trenden som jag i dagschartet definierar som kursen i förhållande till MA-200 och dess lutning är nu i det närmaste helt horisontell vilket innebär att vi ska vara beredda på tväras kast.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit i mer än 70 procent av fallen och de närmaste två veckorna har historiskt varit mycket starka. Det vi ska komma ihåg är dock att den historiska utvecklingen inte har varit tillnärmelsevis så stark under den period som förflutit de senaste tre veckorna.

MACD noteras sedan början av oktober i köp men momentumet indikerar att en rekyl börjar närma sig. Så länge volymbalansen är positiv talar det mesta för att rekyl kommer vara bra köptillfällen.

På ovansidan bevakar jag utvecklingen kring zonen vid 2100 följt av ATH vid 2135.

På nedsidan är det framförallt utvecklingen kring primärtrenden och utbrottsnivån vid 2020 jag bevakar.

I den positiva vågskålen:
– Lågpunkterna vid 1867 och 1820 är intakta
– Köparna har kommit tillbaks med kraft och tagit ut 2022, årsmedelvärdet och primärtrenden
I den negativa vågskålen:
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen

Även kursen på kort sikt är överköpt har impulser liknande den vi sett de senaste veckorna gett en mycket bra edge på några veckors sikt. Det är stor risk för rekyl men så länge inte 2020 punkteras med tydlighet talar mer för fortsatt upp- än nedgång.

Motstånd: 2087 / 2094 / 2100 / 2116 / 2135
Stöd: 2065 / 2050 / 2030 / 2022 / 2008

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 2,9 och en stop loss på 1374.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 4,5 och en stop loss på 2478.

DAX: Impuls som skapar förutsättningar för nya högsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Ett utbrott över 10200 som inte punkteras inom någon dag indikerar att den lokala pivottoppen vid 10500 kommer att testas inom kort.”

Inte helt oväntat inledde veckan avvaktande fram till i onsdags då 10200 togs ut vilket stärkte sentimentet så att även 10500 togs ut i gapet mellan torsdag och fredag.

Den gångna veckan innebar en uppgång med hela 2,8 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10 procent. Månadsstapeln har från att för en vecka sedan vara avvaktande utvecklats till den kraftfullaste kursstapeln på ett år och utmanar nu årmedelvärdet.

Vi måste förflytta oss tillbaks till december 2011 för att hitta en lika kraftfull grön kursstapel vilket i sin tur innebär att en köpsignal i MACD rycker allt närmare.

Den långa trenden pekar svagt upp vilket även de korta trendlinjerna gör. Avståndet ner till MA-20 kan dock ha blivit väl stort den senaste veckan och de senaste fyra åren har vi bara sett gummisnodden lika spänd vid två gånger tidigare. Vid samma nivå i oktober 2011 bjöds vi på en topp och i januari i år blev det en veckas paus innan uppgången fortsatte.

Historiskt har den kommande veckan stigit i nästan 70 procent av fallen men utvecklingen de senaste två veckorna har varit betydligt kraftfullare än den historiska utvecklingen.

MACD noteras i sälj i både i månads- och veckografen men noteras sedan ett par veckor i köp i dagsgrafen.

På ovansidan möter först 11000 och därefter 11150-11290 men framförallt den tidigare pivottoppen vid 11670.

På nedsidan bevakar jag utvecklingen kring sentimentsnivån vid 10500 och zonen kring 10000.

Även om mycket talar för en stundande rekyl är impulsartade uppgångar liknande den vi nu ser i DAX tecken på att stora elefanter växlar upp och därför brukar det bli kortvariga andhämtningspauser. Det kan därför vara klokt att avvakta en stundande rekyl och därefter ta position för uppgång så fort köparna åter visar sig.

Motstånd: 10935 / 11020 / 11280 / 11540
Stöd: 10675 / 10500 / 10240 / 9980

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP33 med en häv kring 4,0 och en stop loss på 8228.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP160 med en häv kring 4,1 och en stop loss på 13135.

Investor B: På väg att bryta den fallande trenden

Teknisk analys Investor B: Haramin i samband med föregående analys tog ut 329,50 och vi kunde navigera upp mot målet 340 kronor som nåddes den 11:e augusti med 10 öres marginal (viktigt som jag påpekat att placera ordern med målkursen när det närmar sig för att stå tidigt i kön.

I fredags kom Investor med sin delårsrapport och den tolkades positivt även om jag hade önskat mig något större volym, även om den låg över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden är stigande och kursen noteras över både 8- och 20-dagars medelvärden, som bägge stiger.

MACD noteras sedan början av oktober i köp och har nu effektuerat en positiv trampolin. Gummisnodden är dock hårt spänd på ovansidan samtidigt som den fallande motståndslinjen och MA-200 bjöd på ett tufft motstånd i fredags. Det övre bollingerbandet togs ut i fredags och det är troligt att vi bjuds på en kortsiktig rekyl innan nästa utbrottsförsök av motståndsklustret kring 317,70-320,00 kronor.

Gummisnodden är hårt spänd på ovansidan och förutsättningarna goda för att vi kan ta position för uppgång via en positiv fortsättningsformation mellan 310-300 kronor. Ett utbrott upp över 320,70 bör vi oxå haka på för att inte missa tåget men då vara beredda på lite slagig handel och en rekyl. Stoppen bör därför placeras strax under 300 kronor. Målkurs 337 kronor.

Motstånd: 324,45 / 328,35 / 339,50 / 350,80
Stöd: 313,20 / 305,65 / 294,35 / 283,00

Du kan handla Investor B med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG INVE BNP14 med en hävstång på 4,9 och en stop loss vid 266,25.
Nedgång: MINISHRT INVE BNP15 med en hävstång på 3,1 och en stop loss vid 397,90.

Stora Enso R: Negativ minidivergens ger bra läge att gå kort

Teknisk analys Stora Enso R: Dagen efter föregående analys punkerades 77,50 och målkursen nåddes redan efter två dagar.

I fredags presenterades delårsrapporten som inte mottogs speciellt positivt (inte direkt negativt heller även om det övervägde).

Den långa trenden pekar svagt upp men inte med tillräcklig riktning för att vi ska börja applicera trendföljande strategier.

Efter det positiva gapet som fick kursen att köra in i kaklet vid MA-200 har kursen segat sig upp i en överlappande tveksam uppgång och nådde i förra veckan åter upp till primärtrenden som de senaste fyra dagarna testats utan att tas ut.

MACD noteras i köp men momentumet har börjat avta, även om det inte ännu lämnat någon säljsignal.

Cykelindikatorn var i torsdags uppe över 80 men föll ner under den nivån i fredags och effektuerade en negativ minidivergens. När jag studerar vad som hänt historiskt när detta inträffat noterar jag att detta varit i spel vid 118 tillfällen sedan början av 2001. I knappt 60 procent av fallen har kursen stått lägre en vecka senare med i snitt 0,3 procent och när kursen noteras under MA-200 har den genomsnittliga nedgången varit 0,8 procent veckan efter.

Punkteras 79,80 kan vi gå kort ner mot 76,90. Stoppen måste placeras strax under 85 kronor. Om det istället visar sig att 85 kronor tas ut ska vi börja leta efter positioner för uppgång. Vi avvaktar naturligtvis med att gå kort tills vi ser en rekyl nedåt i OMXS30.

Motstånd: 83,75 / 84,70 / 87,55 / 90,40
Stöd: 80,90 / 79,00 / 76,15 / 73,30

Du kan handla Stora Enso R med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG STORA BNP20 med en hävstång på 2,4 och en stop loss vid 50,45.
Nedgång: MINISHRT STORA BNP28 med en hävstång på 3,7 och en stop loss vid 98,55.