BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 44 – 2022

OMXS30: Överköpt när 2000-nivån är på väg att testas

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”På lång sikt befinner sig OMXS30 i en nedtrend och på medellång sikt i en fallande trendkanal där taket utmanades i onsdags. Eftersom tisdagens och onsdagens candlar lämnades ensamma kvar då torsdagen inleddes med ett negativt gap har tisdagens och onsdagens candlar lämnats kvar som en negativ öformation. På kort sikt bjöds vi i inledningen av veckan på en ny högre kortsiktig topp och därmed tolkar jag lågpunkten vid 1800 som en kortsiktigt högre botten. Om det visar sig att den gångna veckans högsta vid 1963 tas ut ställs siktet in mot 2000-nivån som vid en passering innebär att 2065 siktas och nås nivån innebär det att även 200-dagars medelvärde passerats för för första gången sedan början av februari, men den gången blev det ett falskt utbrott. Om uppgången fortsätter och volymbalansen stärks är det en indikation på att ackumulationsfasen kan vara på väg mot sitt slut och en upptrendsfas ta vid. Mitt huvudspår är än så länge att det vi ser nu är en uppstuds i den pågående nedtrenden men redan om förra veckans högsta passeras stärks sentimentet även på medellång sikt. Punkteras 20-dagars medelvärde med en svag stängning och tilltagande volym ökar risken för en nedgång mot årslägsta som är en viktig vattendelare som nivån punkteras initierar en nedgång mot 1700-1690.”

För en vecka sedan skrev jag att det skulle vara mycket positivt om 1963 passerades och att det då var goda förutsättningar för en uppgång mot i första hand 2000-nivån. I tisdags passerades nivån och nu är siktet inställt mot 2000 även om först toppen vid 1985 behöver passeras. De senaste 7 dagarna har alla stängt i den övre delen vilket är ett styrkebesked när köparna redan samma dag hämtar upp det säljtryck som säljarna försöker sig på. Totalt steg OMXS30 3,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 15,3 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där risken för nedgång är större än chansen till uppgång.

Volymen har hela veckan legat över det dagliga snittet. Volymbalansen är nu neutral och visar alltmer tecken på att de stora elefanter håller på att ackumulera aktier.

SMACD lämnade i början av oktober ett positivt kors och noteras nu i den positiva delen vilket är två positiva pusselbitar.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 61 procent. Just nu är det 24 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 10,1 procent vilket är något högre än snittet som noteras kring 9,0 procent.

På ovansidan möter närmast 1985 följt av zonen kring 1995-2005 och 2030.

På nedsidan möter närmast 1956 följt av 1942 och zonen kring 1900.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Nu kan vi bocka av två nya högre lägstanoteringar vilket är mycket positivt. Om det visar sig att augustihögsta vid 2065 passeras och inte följs av någon ny lägre botten är det mycket som talar för att det vi ser är en ackumulationsfas och då är det bara att invänta fas 2/upptrendsfasen, men det kommer jag återkomma till. En rekyl rycker närmare med tanke på de extremt hårt spända momentumindikatorerna men det är bara hälsosamt. Det jag helst inte vill se i samband med en kommande rekyl är att stödnivåer punkteras som om de inte existerar och att volymen tilltar när stöd punkteras. Fortsättningsformationen är dock troligen köpvärda ner mot 1860-nivån. Det jag inte vill se är att 1860 punkteras för det kommer ställa in siktet mot årslägstaområdet kring 1800-1780. Mitt huvudspår är än så länge att det vi ser nu är en uppstuds i den pågående nedtrenden men om 2065 passeras stärks oddsen för att vi just nu bevittnar en ackumulationsfas.

Motstånd: 1985 / 1995-2005 / 2030
Stöd: 1956 / 1942 / 1927 / 1900

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 95-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 12%.

SP500: Ställer in siktet mot 4100-nivån

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Passeras förra veckans högsta vid 3763 innebär det att fredagens lägsta blir en ny högre lägsta vilket är en mycket positiv pusselbit. Det är gott om utmaningar på ovansidan där just nu fäster vikt vid öformationens högsta vid 3807 och därefter zonen kring 3900. Om det visar sig att indexet vänder ner innan 3807 och punkterar 3637 utan att snabbt återta nivån kommer vi troligtvis bjudas på ett besök nedåt årslägsta kring 3500. Fram till att priset etablerar sig över MA-200 och den senaste signifikanta toppen, som idag noteras kring 4300, talar mer för att det vi ser är uppstudsar och pausformationer i den befintliga nedtrenden. Historiskt har dock många björnmarknader mejslats ut i oktober och en passering av 4300 kommer indikera att indexet är på väg in i en fas 2, men det är en del pusselbitar som först behöver på plats innan dess.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av öformationens högsta vid 3807 som redan under tisdagen passerades. Efter en stark avslutning av veckan stängde indexet vid delmålet kring 3900 som jag skrev om för en vecka sedan. Totalt steg SP500 med 3,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 14,2 procent. I veckografen var det andra veckan i rad som effektuerade en bullish separating line. Efter en uppgång på 11 procent sedan oktoberlägsta är det flera av de korta momentumindikatorerna som är hårt spända på ovansidan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgång snarare än uppgång och att se uppstudsar som pausformationer i nedgången.

Volymen har hela veckan noterats över det dagliga snittet men än så länge är volymbalansen negativ.

SMACD lämnade den 13/10 ett positivt kors som fortfarande är i spel och nu utmanas nollzonen som är ett motstånd.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 39 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll med 13 procentenheter till 25,8 den gångna veckan vilket är den lägsta stängningsnivån sedan den 12 september.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 10,0 vilket är marginellt under snittet som noteras kring 10,4.

I den positiva vågskålen:
– Indexet är översålt på lång sikt
– Så länge inte 3685 (fib 50% för senaste uppstudsen) punkteras är fortsättningsformationer köpvärda
– Nya högre bottnar
– Ö-formationen från början av oktober passerades i tisdags

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200, standard line och cloud span b
– Indexet vände den 12/9 ner från en ny lägre högsta
– Kortsiktigt överköpt kring 3900-nivån

På ovansidan möter närmast 3913 följt av 3946 och zonen kring 4000.

På nedsidan möter närmast 3850 följt av zonen kring 3804-3796 och 3764.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Den rekyl som jag varnar för i veckan som gick såg i torsdags ut att inledas men redan i fredags kom köparna tillbaka och det med besked. De senaste veckorna har vi sett flera viktiga motståndsnivåer passeras och nu utmanas den psykologiska 3900-nivån. På kort sikt är de korta momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan och det borde leda till en rekyl/andhämtningspaus inom kort Positiva fortsättningsformationer kommer troligen vara värda att haka på, åtminstone så länge inte 3700 ger vika. Även om indexet fortfarande noteras i en långsiktigt fallande trend och risken för fortsatt nedgång på sikt är större än att nästa bullmarket är inledd kan vi lägga alltfler pusselbitar till börsklimatpusslet. Om det visar sig att 3700-nivån punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot oktoberlägsta vid 3500. Även om jag nu är positiv på kort sikt är mitt huvudspår att uppgången vi just nu bevittnar kommer att följas av nya lägre lägsta men om nya högre lägsta följs av nya högre högsta är det inte så långt tills 4100 passeras och följs även det av en nya högre lägsta kommer jag bli positiv även på lång sikt men det återkommer jag till när det är på plats.

Motstånd: 3913 / 3946 / 4000
Stöd: 3850 / 3804-3796 / 3764

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 80-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 50%.

DAX: Imponerande styrka ställer in siktet mot primärtrenden

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om vi bjuds på ett utbrott upp över förra veckans högsta vid 12673 ställs siktet in mot 13180 där den fallande motståndslinjen möter upp.”

Den gångna veckan inleddes med en passering av 12673 och det ställde in siktet mot den fallande motståndslinjen som nåddes i onsdags och fortfarande testas även om indexet just nu noteras strax över nivån. Varje dag den senaste veckan har stängt högre än föregående dag och varje dag av de senaste 7 har stängt i den övre halvan och denna combo har jag inte sett någon gång tidigare i DAX sedan 2001. Totalt steg DAX med 4,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 15,6 procent. I veckografen blev det fjärde veckan i rad som stängde på plus.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är negativ men passerade i fredags upp över snittet.

SMACD lämnade den 4 oktober ett positivt kors och tog i veckan som gick även ut nollzonen vilket är två positiva pusselbitar.

Sammanfattning: Senast vi bjöds på en uppgångsfas på hela sju dagar vilket är ganska ovanligt (även om vi såg det en gång i september). De senaste två veckorna har DAX stigit med en normal årsuppgång vilket fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på ovansidan. Gummisnodden är uppe på den högsta nivån sedan den 17 november 2021 och det borde leda till en paus/rekyl i den kortsiktiga uppgången. Om indexet fortsätter upp i en alltför stark uppgång ökar risken för ett nedställ som kan bli svårt att hantera. En rekyl från nuvarande nivå kommer vara köpvärd vid en positiv fortsättningsformation åtminstone ner till 12500-nivån. Om det visar sig att 12500 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot 12000-nivån.

Motstånd: 13250 / 13565 / 13950
Stöd: 13050 / 12745 / 12550

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 96-.
– Next day forecast indikerar att det är 30 procents chans till en uppgång under måndagen.

Sandvik: Bottenformation med bra potential

Teknisk analys Sandvik: Som jag sade i samband med analysen för två veckor sedan var det goda förutsättningar för en passering av den fallande motståndslinjen och nu vet vi att det blev så. Efter en uppgång med över 20 procent sedan lågpunkten i slutet av september är risken stor för en rekyl i den kortsiktigt positiva trenden men bottenformationen och den positiva volymbalansen indikerar underliggande styrka.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn närmar sig nu zonen där vi ombeds vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är positiv sedan några veckor tillbaka.

SMACD lämnade i slutet av september ett lågt positivt kors och har nu tagit sig upp i den positiva zonen.

Sammanfattning: Jag brukar säga att en uppgång på 20 procent på mindre än tre månader innebär att rekylrisken är stor. Problemet med att ta position efter uppgångar i samband med utbrott är att aktien ofta inleder en rekyl och då sitter man omgående med en ickerealiserad förlust redan från start. Så hur gör man då? Ett sätt är att man köper en lottsedel, vilket är en hävstångsprodukt med den inbyggda stoppen under 156 kronor. En lottsedel köper man för ett extremt litet belopp då risken är stor när man köper ”en lott”. Så fort vi bjuds på en rekyl, antingen redan nu eller efter ett utbrott av MA-200 vidd 185 kronor, som elimineras av en positiv fortsättningsformation (stängning i den övre tredjedelen och över föregående dags högsta) förutsatt att inte 156 kronor punkterats, ökar vi på positionen och flyttar upp stoppen för den totala positionen till strax under fortsättningsformationen. När/om 185 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att xxx kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 156 kronor.

Motstånd: 176,65 / 178,45 / 184,60
Stöd: 171,35 / 169,40-163,95 / 158,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 94+.

Alfa Laval: Jobbar med att täppa till rapportgapet

Teknisk analys Alfa Laval B: Ibland har man rätt men sätter för giriga delmål. I samband med den senaste analysen skrev jag att det var lämpligt att tillämpa det jag kallar Bar By Bar vid 291 kronor nås men det missades med 30 öre och vi fick istället en lite förlust istället för vinst. I detta fall, med facit i hand borde man kanske varit ännu mer defensiv åtminstone om OMXS30 vände ner och Alfa samtidigt testade motståndet i form av MA-200 men det är nu inskrivet i denna setup för framtiden. Nu ser vi åter ett intressant läge efter den negativa rapportreaktionen i tisdags. Negativa rapportgap på mer än 7 procent blir intressanta för köp när priset tar sig in i gapet då de ofta täpps till, i detta fall upp mot 281 kronor.

Den långa trenden som jag till stor del definierar som lutningen på MA-200 är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på nedgång snarare än uppgång.

Volymbalansen har varit negativ sedan mitten av september med ett par perioder där den varit neutral.

SMACD noteras strax under nollan men saknar momentum för nedgång. En passering upp över bekräftelsenivån från den 24 oktober kommer jag se som en positiv pusselbit.

I diagrammet ser vi att programmet ritar ut en stigande medellångsiktig trendkanal där Alfa ser ut att ta fart från kanalgolvet, ungefär so mi slutet av september och tidigare under sommaren.

Sammanfattning: Förutsättningarna för att täppa till rapportgapet vid 281 kronor är nu mycket goda. När/om 280 kronor nås, eller direkt om OMXS30 vänder ner och/eller MA-200 närmar sig (det som i så fall sker först), flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 280 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 270 kronor.

Motstånd: 278,50 / 281,80 / 285,40 / 290,20
Stöd: 271,40 / 262,10 / 258,20 / 252,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 50+.