BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 44 – 2023

OMXS30: Marslägsta vid 2050 är en viktig vattendelare

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter en riktigt deppig vecka har indexet nu nått ner till området där indexet tog fart uppåt efter marsnedgången. På kort sikt är de flesta av de korta momentumindikatorerna hårt spända på nedsidan vilket borde leda till åtminstone en uppstuds. Det är lätt att gripas av panik vid vattenfallsliknande nedgångar men samtidigt får det ofta svaga händer att lämna bordet/festen och de med bra självförtroende sitter kvar. Om det visar sig att nästa topp blir lägre än 2236 innebär det att det negativa sentimentet håller på att bita sig fast. En punktering av marslägsta vid 2050 som inte snabbt återtas indikerar att det är slut på bullmarknaden. För att nedgången ska visa tecken på att köparna vågar sig tillbaka krävs minst en starkt dagsstängning över föregående dags högsta, helst med tilltagande volym.”

Den gångna veckan har präglats av osäkerhet kring svansen på nedsidan för veckocandlen i slutet av mars, som startade den senaste vågen norrut. Totalt backade OMXS30 med 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att den tidigare uppgången från årsskiftet nu istället noteras som en nedgång med 1,3 procent. Just nu är nedgången sedan den senaste toppen i juni nu -12 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars faller nu svagt. Den 15/9 effekturades ett dödskors (MA-50 skar ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi varnas för att risken för nedgång är större än chansen för uppgång.

Volymen har hela veckan noterats över snittet och varit högst under nedgångsdagarna vilket tyder på risk off. Volymbalansen är fortsatt negativ.

MACD lämnade en ny säljsignal den 19/10 men är nu nere på den lägsta nivån sedan slutet av mars.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 49 procent. Just nu är det bara 15 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 9,3 procent vilket är högre än snittet som noteras vid 5,6 och den högsta vollan sedan slutet av april.

På ovansidan möter närmast 2072-2076 följt av 2085 och zonen vid 2090-2110.

På nedsidan möter närmast 2042 följt av 2024 och området kring 2010-1990.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Efter en stor rörelse som lett till att vollan blir hög är en bra edge för ett trendskiften när vollan drar ihop sig, men det krävs därefter en bekräftad omslagsformation. Nu väntar vi på att se var det sker. Om marslägsta vid 2050 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot 1990 där vi hittar fib 62% för bullmarknaden och om den nivån ger vika är det stor risk för en nedgång mot förra årets lägsta kring 1800-nivån. Närmaste mindre stöd om marslägsta vid 2050 ger vika hittar vi vid 2025. På kort sikt ser vi dels en positiv minidivergens hos cykelindikatorn men även i %b noteras en viss positiv divergns kring det nedre bollingerbandet. I negativa marknadsfaser som vi ser nu är det bara april och november som historiskt noteras positivt och i 77 procent av åren (sedan 1997) har avslutningen på året då varit starkt. Som vanligt är det första jag vill se vid en nedgångsfas att priset stänger starkt över föregående dags högsta, därefter att standard line passera utan att följas av en ny lägre lägsta och sedan att den senaste kortsiktiga toppen (just nu vid 2236) passeras för att visa tecken på att köparna är tillbaka. Om det visar sig att nästa topp blir lägre än 2236 innebär det att det negativa sentimentet håller på att bita sig fast även på längre sikt.

Motstånd: 2072-2076 / 2085 / 2090-2110 / 2121
Stöd: 2042 / 2024 / 2010-1990

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 31+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 63%.

SP500: Testar vårens stödzon

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I fredags punkterades 200-dagars medelvärde med den lägsta stängningen sedan den 1 juni. Antalet aktier som noteras över 50- och 200-dagars glidande medelvärde är nu nere på den lägsta nivån sedan slutet av oktober förra året. Om inte indexet inom kort återtar 200-dagars medelvärde är risken stor för att ytterligare nya lägre toppar och bottnar kommer att prägla indexet. Nu ser indexet ut att ta fart söderut från ett lågvollaläge och det blir intressant att se om det kortsiktigt översålda läget och den positiva divergensen mot de korta momentumindikatorerna får köparna att våga sig tillbaka. Indexet noteras nu i den starkaste säsongen på året och frågan är om fortsättningen av året kommer att likna 2018 (negativ årsavslutning) eller 2020 (höstbotten i slutet av oktober). Nu vill jag se att den senaste toppen vid 4394 passeras och att köparna snabbt vågar sig tillbaka. En ny lägre topp följt av en ny lägre lägsta samt etablering av 4200 kan få säljtrycket att tillta så att bullmarknaden hotas.”

Den gångna veckan inleddes med två dojisar (osäkerhet) kring 200-dagars medelvärde men under onsdagen tilltog säljtrycket som höll i sig resten av veckan. Veckostängningen var den lägsta sedan början av april. Totalt backade indexet med 2,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 7,3 procent. De senaste månadernas negativa utseede har fått %b (priset i förhållande till bollingerbanden) att i veckografen nå ner till den lägsta nivån sedan mitten av juni förra året.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi uppmanas att vara beredda på tvära kast och slagig handel men närmar sig zonen för ”nedgång”.

Volymen har hela veckan legat över snittet (risk off).

SMACD lämnade den 20/10 en säljsignal vilket var den första sedan den 19 september. Även om det är ett starkt säljtryck ser vi nu en viss positiv divergens mot prisutvecklingen.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 25 procent. Vi måste förflytta oss till den 26 oktober 2022 lika tunn is. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll med 1,8 procent den gångna veckan till 21,3 vilket än så länge inte varnar för en ohälsosam volla, även om den är högre än för några månader sedan.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 7,0 procent vilket är något lägre än snittet vid 5,6.

I den positiva vågskålen:
– Noteras fortfarande över 4100 och marshögsta
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Noteras över fib 50% för uppgången sedan förra årets lägsta

I den negativa vågskålen:
– Noteras under MA-200
– Trendfasindikatorn har vänt ner från en extremt hög nivå
– Punkterade ichimokumolnet 21/9
– Ny lägre botten 3/10
– Ny lägre topp vid 4512 den 14/9
– Punkterade åter nacklinjen 18/10

På ovansidan möter närmast 4156 följt av 4183 och zonen vid 4190-4210 samt 4240.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 4110-4090 följt av 4050 och 3970.

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Under större delen av uppgången från oktoberbotten förra året var det 7 aktier (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla och Meta Platforms) som utgjorde hela uppgången på S&P 500 (över 90% vikt tillsammans). Flera av dessa är nu nere vid kritiska stöd och uppvisar i flera fall positiva divergenser, men vänder de upp ”på riktigt”. Om de istället punkterar stöden och accelererar söderut kan det vara en dyster tid vi går till mötes. Nu när indexet punkterat den viktiga 200-dagars medelvärde och fibnivån vid 4180 för bullmarknaden hittar vi följande stöd på nedsidan 4060-4040 där både fib 50% och en 360-gannsnurr (zon) möter upp och det är inte mer än ungefär 70 punkter dit från veckans stängningskurs. Om det visar sig att inte ovanstånde stödzon håller hittar vi nästa viktiga stöd vid nästa 360-snurr vid 3945 eller fib 62% kring 3920 vilket i så fall innebär en 15% nedgång från julitoppen. Det allvarligaste scenariot (jag ser nu) om inte heller den senare nivån respekteras är en nedgång mot 3840 eller decemberbotten vid 3800 som i så fall innebär en nedgång med 18% från julitoppen och ett test av covidbotten från mars 2020. Precis som när vi går nedför en trappa är det klokt att ta ett steg i taget och när vi ser tecken på avtagande säljtryck, som alltid börjar med en positiv fortsättningsformation, följt av att standard line passeras och därefter en ny högre lägsta eller högsta markeras stärks oddsen för att vi sett slutet på denna nedgång. Nu vill jag se att the major 7 tar fart uppåt, för annars är det mer nedsida att vänta för S&P 500.

Motstånd: 4156 / 4183 / 4190-4210 / 4240
Stöd: 4110-4090 / 4050 / 3970

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 6-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 58%.

DAX: Inväntar positiv bekräftad fortsättningsformation för att eliminera rekylen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt är indexet rejänt översålt och stängningen i fredags noterades 16 procent under det nedre bollingerbandet. I detta läge borde det komma en uppstuds. om uppstudsen blir kortvarig både i tid och amplitud är det mer svaghet än det vi nu ser i grafen. Om det visar sig att även marslägsta vid 14450 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot decemberlägsta förra året vid 13800.”

Den gångna veckan inleddes med ett försök till en uppstuds medn redan vid gapmotståndet från den 20/10 kom säljarna tillbaka och pressade ner indexet till stödområdet från mars. Totalt backade DAX med marginella 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,6 procent. I veckografen bekräftades bearish engulfingformationen från veckan innan men i övrigt har det inte hänt så mycket den senaste veckan.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 saknar lutning. Den 12/10 effektuerades ett dödskors. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi varnas för att risken för nedgång är större än chansen till vi sett en botten.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade den 19/10 en säljsignal.

Även om det är ett negativt utseende som präglar DAX kan vi konstatera att indexet är översålt och i veckografen noteras indexet under det nedre bollingerbandet för första gången sedan i mars 2022.

Sammanfattning: DAX noteras sedan någon veck i området där vi hittar marsbotten och även golvet i den fallande kanalen. På kort sikt är indexet översålt och stängningen i fredags noteras kring det nedre bollingerbandet med en bredd mellan banden som är klart över snittet. I detta läge borde det komma en uppstuds men om så inte blir fallet eller om uppstudsen blir kortvarig både i tid och amplitud är det mer svaghet än det vi nu ser i grafen. När DAX befinner sig under MA-200, som nu, har både november och december varit negativa månader. Nu är det bara att vänta på en positiv fortsättningsformation som bekräftas, gärna kring marslägsta innan hoppet åter tänds för en positiv avslutning på året. Om det visar sig att även marslägsta vid 14450 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot decemberlägsta förra året vid 13800.

Motstånd: 14930-14940 / 15045 / 15290
Stöd: 14675 / 14235 / 13815

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 36-.
– Next day forecast indikerar att det är 56 procents chans för uppgång under måndagen.

Embracer Group B: Dojisar kring stöd

Teknisk analys Embracer Group B: Det blev en uppstuds med 32 procent efter ett omtag ner mot 23,50 efter föregående analys men följde vi reglerna kom vi inte in i position. När stödet vid 23,50 punkterades i slutet av september tilltog säljtrycket och nu noteras aktien kring en motpol och ett gapstöd i samband med Q4-rapporten 2018. Om även denna nivå punkteras ser jag en eventuell nedgång mot i första hand 14-kronorsnivån.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn som noterats extremt långt ner under -7 vilket är ett svaghetstecken men vändningar uppåt från dessa extremt låga nivåer har historiskt varit intressanta. Det är dock viktig att man inte agerar innan det är tecken på en en botten.

Volymbalansen är neutral vilket är positivt med tanke på den kraftiga nedgången sedan början av augusti.

SMACD saknar i stort sett riktning men ett positivt kors som får SMACD-linjen att börja divergera mot signallinjen kommer vara intressant att följa.

De senaste dagarna har dojisar effektuerats vid stödnivån vilket är intressant. Passeringar av en dojis högsta vid en stödnivån är ett tecken på att säljarna kan vara på väg att köra slut på bränsle.

Embracer tillhör en av de mest blankade aktierna och än så länge ser vi inte några tecken på att detta är på väg att upphöra.

Insynsköpen har det senaste halvåret varit mestadels positiva.

När aktien tar fart uppåt från denna nivå och viktiga motstånd börjar passeras kommer blankarna troligtvis börja stänga sina positioner och då kan det gå snabbt uppåt i Embracer.

Sammanfattning: Man bör vänta tills det visas tecken på att köparna är på väg tillbaka. Ett första tecken på att säljtrycket kan vara på väg att upphöra får vi om fredagens doji passeras med en stark stängning över 18,60. Den som väljer att agera redan då bör göra det med en extremt liten bevakningsposition, eventuellt en minifuture med en hävstån runt 5-6 gånger (så att stoppen kommer strax under 16 kronor). Ett första tecken på att köparna kan vara på väg får vi om standard line kring 22 kronor passeras och inte omgående följs av en ny lägre lägsta. När/om 24 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 24 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 15 kronor.

Embracer presenterar nya siffror den 16/11.

Motstånd: 18,90-19,10 / 22,15 / 23,70
Stöd: 17,20 / 16,15 / 14,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 35-.

Amazon: Tar fart upp från MA-200

Teknisk analys Amazon.com Inc.: Det blev en uppgång till 175-dollarsnivån i samband med föregående analys och vi fick med oss ungefär 8 procent om vi följde reglerna. Sedan toppen 146-dollarsnivån har husse kallat hem hunden och i torsdags effektuerades en doji kring MA-200. I fredags släppte Amazon sina Q3-siffror som mottogs positivt av placerarkollektivet. Den kraftiga uppgången fick aktien att ta sig upp till zonen vid standard line där även den fallande motståndslinjen som förbinder topparna från septembertoppen möter upp.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att vara beredda på tvära kast och eventuellt slagig handel.

Volymbalansen är svagt negativ.

MACD divergerade inför rapporten positivt mot priset och närmar sig nu ett positivt kors.

Sammanfattning: Efter att ha studsat på MA-200 inför rapporten utmanas nu den övre begränsningen i den fallande kilen och standard line. En passering av $130 med en positiv dagsstängning ställer i första hand in siktet mot 138 dollar. När/om 137 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 137 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under $118. Amazon handlas med fördel med en minifuture.

Motstånd: 130,00 / 134,50 / 139,40
Stöd: 125,55 / 123,00 / 121,65 / 125,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 32+.