BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 44

OMXS30: Lugnet före stormen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Fredagens doji nära taket i den rådande tradingrangen indikerar en viss osäkerhet och sannolikheten för en kortare rekyl ner mot den stigande stödlinjen har ökat.”

I fredags skrev jag: ”I den positiva vågskålen ser vi att köparna suger upp säljtrycket på allt högre nivåer men samtidigt är risken för ett falskt utbrott stort om det inte får stöd av de ledande indexen i USA och Tyskland.”

Den gångna veckan inledde med att testa av högstanivån för förra fredagens doji men det blev istället en negativ omslagsformation som ledde till test av den stigande stödlinjen.

Oktober noter än så länge som en positiv candlestick där det krävs en månadsstängning under 1442 för att bli negativ. Än så länge är oktober den sjätte månaden i rad där stängningen ser ut att ske i den övre delen av månadsstapeln och den tredje i rad ovanför årsmedelvärdet. I veckografen utvecklades föregående vecka till en svagt positiv candle med en stängning i den övre delen. I dagsgrafen störs den tekniska bilden av rapporter och ovanligt höga volymer som dock inte lämnat några större avtryck. Som jag skrev inför fredagen är bredden mellan bollingerbanden den smalaste sedan den 19 september 2015. Att detta troligtvis kommer att leda till kraftiga rörelser talar det mesta för men det vi inte vet om extrema lågvollalägen är när i tiden utbrotten sker.

Volymen har hela den gångna veckan noterats relativt högt och i fredags 26 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Självklart påverkas volymen positivt av de rapporterande bolagen.

Primärtrenden lutar nu svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,9 och är stigande vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

Av de 284 bolag jag dagligen bevakar steg dock endast 31 procent den gångna veckan och 39 procent sedan årsskiftet. Det är lite för dålig bredd för att ett utbrott ska ha bra förutsättningar för att inte bli falskt. Bästa sektorer den gångna veckan blev defensiva kraftbolag och finans som väger allt tyngre i det svenska storbolagsindexet. Sämsta sektorer den gångna veckan blev telekom och hälsovård. Telekombolagen Nokia och Ericsson fortsatte att pressa storbolagsindex genom nedgångar på 4,2 respektive 1,5 procent i fredags att pressa den redan nedtryckta telekomsektorn. I Köpenhamn sänktes hela börsen i fredags av ett dramatiskt ras för Nordens högst värderade noterade bolag, Novo Nordisk. Läkemedelsjätten föll 15 procent efter att bland annat ha dragit ned sin långsiktiga resultatprognos.

MACD visar för tillfället ingen styrka utan riktningen är svagt negativ och vi behöver se bevis på styrka för att bilden ska stärkas.

Cykelindikatorn noteras kring 50 och med de tuffa motstånden på ovansidan bör man vara försiktig med att ta nya positioner för uppgång tills bilden klarnat.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i nästan 70 procent av åren.

På ovansidan möter ett kluster av motstånd mellan 1460-1474 och därefter nivån kring 1492-1505.

På nedsidan bevakar jag först den stigande stödlinjen som inför veckostarten noteras kring 1448 följt av 1440 MA-50 vid 1434. Den viktigaste nvån på kort sikt är dock 1400.

På lång sikt har bilden stärkts från lågpunkten i slutet av juni. Som jag påpekat många gånger de senaste veckorna vill jag se att både USA och den tyska börsen tillsammans med OMXS30 tar ut motstånden som begränsar på ovansidan med kraft. Jag är fortfarande positiv på lång sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag fortsatt positiv så länge inte kursen etablerar sig under MA-50 och medelvärdet vrider ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är indexet uppe kring den nivå som inte tagits ut sedan december för snart ett år sedan. Placerarkollektivet har alltså färskt i minnet att just denna nivå drev ner de ledande indexen. Skulle köparna ta tag i situationen och både DAX, SP500 samt det svenska storbolagsindexet bryter upp med tydlighet, ja då kan de avvaktande höströrelserna vara över och vinterrallyt starta.

Sammanfattning: Även om volymen är förhållandevis hög lämnar den för tillfället inga större avtryck i prisgrafen. Så länge vollan fortsätter att vara extremt låg närmar sig dock med stor sannolikhet ett utbrott och en expansion. Om expansionen kommer att ske norrut eller söderut är det dock ingen som vet. Tekniska talar dock mer för att utbrott kommer att ske i den långa trendens riktning och det är uppåt.

Motstånd: 1460-1462 / 1469-1474 / 1482 / 1496
Stöd: 1448-1446 / 1440 / 1425-1420 / 1400

SP500: Är det bara objudna gäster som ska bort?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”På sikt talar det mesta för vi kommer att få se ett utbrott uppåt men så länge utseendet på kort sikt präglas av fallande toppar finns naturligtvis risken att rekylen inte är klar än.”

I fredags skrev jag: ”De två senaste dagarnas kursstaplar bildar en bearish engulfing som kommer bekräftas om onsdagens lägsta punkteras. På nedsidan möter 2120-2115 upp strax under gårdagens stängning och risken för en uppstuds när stöd- och ackumulationsnivån möter upp är större än chansen för en fortsatt nedgång.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap men redan vid 2155 tog det stopp och veckan avslutades med ett nytt test av stödnivån kring 2120. Totalt föll den gångna veckan med 0,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 4,0 procent.

Om inte måndagen stänger över 2143 kommer oktober bli den första månaden sedan april med ett negativt utseende. Årsmedelvärdet hittar vi kring 2118 och en stängning under den nivå blir den första sedan februari som utmanar den positiva långsiktiga trenden. I veckografen bjöds vi på en ny negativ candlesticksformation i form av en bearish engulfing. En ny lägre pivotbotten än 2115 kommer förtydliga det negativa sentimentet på kort och snart medellång sikt.

Volymen har den senaste dagarna har stigit och i fredags noterades den till 10 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Bästa sektorer den gångna veckan blev kraftbolag och basråvaror medan hälsovård och oljebolag gick sämst. McClellan visar att volymbalansen varit negativ den senaste månaden vilket visar att de stora elefanterna passar på att distribuera ut aktier snarare än att ackumulera.

VIX (skräckindex) steg med 21 procent till 16,2 den gångna veckan vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2225 och 2025 den närmaste månaden. Optimismen föll till rädlonivån 32 vilket kan jämföras med 43 för en vecka sedan. Jag brukar även jämföra hur S&P förhåller sig till sitt 125-dagars medelvärde och när index faller så snabbt mot detta (största nedgången på två år) brukar det vara ett tecken på rädsla.

Årsmedelvärdet noteras svagt stigande kring 2118 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2078. Trendfasindikatorn noteras kring +0,6 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och företrädesvis applicera jämviktspendlande strategier. Undertonen är alltså fortsatt positiv men risken för ytterligare en tid med skvalpiga rörelser eller kortare nedställ innan uppgången åter tar fart är stor.

MACD lämnade för en vecka sedan en svag köpsignal som eliminerades i torsdags men som jag sagt de senaste veckorna ska vi vara försiktiga med att dra några slutsatser av sälj- och köpsignaler när kursen är fångad av en relativt tajt tradingrange. Dagsmomentum pekar nedåt och noteras kring 41. För att bilden ska bli bättre vill jag se att 55-nivån tas ut och en stigande trend etableras för att bilden ska se bättre ut.

Cykelindikatorn noteras kring 23 och tillåter nu köp vid positiva fortsättningsformationer och en sådan skulle ex.vis kunna vara en punktering av 2120-2115 som återtas samma dag (turtle soup för uppgång) men så länge vi inte ser tecken på att köparna visar sig ska vi vara försiktiga med agera.

Historiskt har den kommande veckan bjudit på uppgångar i nästan 70 procent av åren.

På ovansidan möter först 2131 följt av 2148 och förra måndagens högsta vid 2155. De nivåer jag fäster störst vikt vid på kort sikt är 2155 och 2169 där den fallande motståndslinjen som utgör taket i den kortsiktigt fallande kanalen möter upp.

På nedsidan möter närmast 2120 följt av 2115 och nivån kring golvet i den kortsiktigt fallande kanalen vid 2100-2090.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som lutar upp
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 15/8 vid 2193,8

I den negativa vågskålen:
– Säljarna har tagit över kring nivån 2160-2190 senaste månaden
– Lägre toppar sedan mitten av augusti

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2000-nivån om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral tills vi ser en tydligare riktning som tar ut och håller kvar MA-50 eller som punkterar 2100 utan att snabbt återta nivån.

På kort sikt (dagar till veckor) är det fortsatta varannandagsrörelser som präglar indexet men undertonen är svagt negativ tills senaste pivottopparna kring 2155 och 2170 rensats av.

Sammanfattning: På kort sikt har den nuvarande sammandragningen utseendet av en fallande triangel och så länge inte någon av de närmaste fallande pivottopparna tas ut ökar risken för att det medellånga sentimentet försvagas ytterligare. Den negativa volymbalansen indikerar distribution men ännu är det för tidigt att dra några långtgående slutsatser. På lång sikt pekar dock trenden upp och det mest troliga är att vi snart kan se fram emot en mer varaktig uppgång.

Nu närmar sig presidentvalet i USA med stormsteg (8/11) och en smutsigare valrörelse har vi nog inte sett tidigare. Tråkigt tycker jag men förhoppningsvis blir det lugnare efter valet. Nya uppgifter om Clintons mailskandal dök upp i fredags och Donald Duck (sorry Trump) var inte sen att göra propaganda av dess uppgifter. Pest eller kolera? Den 9/11 vet vi hur beskedet kommer tas emot av börsen…

Motstånd: 2131 / 2142 / 2148 / 2155 / 2160 / 2167-2170
Stöd: 2120 / 2115 / 2107 / 2100 / 2092 / 2080

DAX: Blir det fjärde gången gillt?

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge inte den stigande stödlinjen som inför veckostarten noteras kring 10400 punkteras talar mer för att vi kommer att få ett test av 10800 och på sikt talar mer för ett utbrott upp snarare än en vändning nedåt.”

Den gångna veckan inleddes med ett gap upp mot 10800 som testades även under tisdagen men veckan avslutades med ett testa av 10600-nivån som åtminstone tillfälligt sög upp säljtrycket. Totalt innebar den gångna veckan en nedgång med marginella 0,1 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 0,4 procent.

I månadsgrafen noteras oktober än så länge som en bullish engulfing och årsmedelvärdet kring 10393. I veckografen blev den långa svansar på både ovan- och nedsidan med en relativt liten box. I dagsgrafen fångas fortfarande indexet i en tradingrange mellan 10800 och 10200.

Volymen har bortsett de dagar i veckan då indexet steg legat över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna vilket innebär att det snarare råder distribution än ackumulation.

Det är fortfarande 10800 på ovansidan som tilldrar mitt största intresse och på nedsidan möter först golvet i den kortsiktigt stigande trendkanalen upp kring 10500 men framförallt vill jag se att 10200 håller för att inte ge en signal om nedgång mot primärtrenden.

MACD noteras strax över nollan och det blir nu spännande att se om momentumet för uppgång fortsätter eller om det allt mindre histogrammet kommer att leda till en säljsignal vilket i så fall skulle bli den första sedan i mitten av augusti.

Historiskt har den kommande veckan inneburit upp- och nedgångar i ungefär hälften av åren.

Sammanfattning: I veckan bjöds vi på det tredje testet av 10800-nivån sedan mitten av augusti men än så står nivån emot. Den tekniska bilden talar fortfarande för att utbrottet kommer att ske norrut men om golvet i den stigande kanalen kring 10530 punkteras och därefter 10200 får vi en signal om att det kan behövas en djupare nedgång innan vinteruppgången påbörjas.

Motstånd: 10745 / / 10800-10830 / 10930 / 11060
Stöd: 10610 / 10530 / 10398 / 10200 / 10060

SSAB: Inte långt kvar förrän köparna är tillbaks

Teknisk analys SSAB A: Som jag skrev i föregående analys var det ett perfekt läge att ta hem vinst och inte bli förvånad om det blev en rekyl ner mot 27-kronorsnivån, eller lägre.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut pekar upp och G-krafterna är sorterade för en långsiktig uppgång. Trendfasindikatorn skrivs till 3,8 vilket innebär att vi företrädesvis ska leta efter positiva fortsättningsformationer och utbrott när tajmingen talar för det.

Som jag skrev för knappt en vecka sedan har kursen i SSAB stigit med nästan 70 procent sedan slutet på juni och även om delårsrapporten i fredags kom in bättre än väntat tolkade placerarkollektivet den negativt. Om även måndagen stänger negativt, i den nedre delen av de senaste kursstaplarna och fortsatt hög volym är det mycket som talar för att vi sett en TN-info för nedgång.

I den positiva vågskålen kan vi konstatera att köparna nästan lyckades få till en svans som motsvarade halva fredagens candlestick.

Jag påpekade i samband med föregående analys att det kunde vara bra tajming att ta position kring 27 kronor, då det kunde göras med en bra riskkvot. Nu är kursen redan uppe vid en nivå där risken inte motsvarar potentialen, åtminstone inte på kort sikt.

En punktering av 27 kronor med tilltagande volym och en negativ candlesticksformation indikerar att siktet kan vara inställt mot 24/23-kronorsnivån. Om däremot 28,85 tas ut idag får vi tekniskt en signal om uppgång mot 29,40.

Sammanfattning: Det kan vara bra att avvakta någon dag till för att se om säljtrycket fortsätter idag, vilket indikerar att kursen behöver besöka lägre nivåer för att få med sig hejarklacken. På kort sikt kommer dock köparna redan om 28,85 tas ut idag att ha eliminerat säljtrycket som ANO byggde upp efter rapporten i fredags.

Motstånd: 28,85 / 30,00 / 31,45 / 34,40 / 37,50
Stöd: 28,05 / 27,25 / 27,00 / 25,50 / 24,40

Lundin Mining: Spännande utbrott

Teknisk analys Lundin Mining: Redan i fredags bjöds vi på en passering av torsdagens högsta, även om stängningen gärna hade fått vara lite högre med mindre svans på ovansidan.

Den långa trenden pekar upp och och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +3,7 vilket innebär att vi ska agera för uppgång vid positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler. Även den korta trenden pekar upp och vi har även första positiv indikation i det medellånga perspektivet där MA-50 håller på att vända upp med kursstaplarna ovanför.

Fredagens utbrott placerar jag därför i den positiva vågskålen och förutsättningarna är goda för en uppgång mot 39,50-40,00 nivån. Man ska dock vara beredd på att det kan gå tungt redan vid 37-kronor och därför bör man initialt ge aktien utrymme och vara beredd på rekyler ner mot 33,30.

Sammanfattning: Den som agerade redan när torsdagens högsta togs ut med tilltagande volym kom in på en något bättre nivå men edgen talar för fortsatt uppgång, även om vi ska vara beredda på att 37-kronorsnivån kan bli svårforcerad. Prisobjektivet och den medellånga målkursen hittar vi kring 39,50.

Motstånd: 36,90 / 37,75 / 39,50 / 41,75
Stöd: 34,85 / 33,75 / 31,20 / 29,55