BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 44

OMXS30: 5:e kraftigaste uppgången på tio år

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Är vi på väg mot ett utbrott upp över ATH-nivån kring 1720 som har utgjort den övre begränsningen sedan april 2015? De högre bottnarna mot en horisontell motståndsnivå skapar allt bättre förutsättningar för ett sådant scenario. Uppgången de senaste veckorna har dock skapat spänningar mot de korta momentumindikatorerna och därmed är risken för en rekyl större än normalt. Även om risken för en stundande rekyl är stor är det nivån och på vilket sätt köparna suger upp eventuella säljtryck som kommer bli intressant. På nedsidan bevakar jag bland annat standard line vid 1637 för att se om den korta sentimentsnivån håller, vilket skulle vara ett bevis på att köparna är angelägna om att komma in tidigt i uppgången. Om vi däremot bjuds på nya lägre lägsta och därefter följande lägre toppar ökar däremot risken för att vi sett en långsiktig topp, men där är vi alltså inte än.”

Den gångna veckan inleddes och avslutades som de senaste veckorna, uppåt. Totalt steg föregående vecka med 2,9 procent efter fem dagars konstant uppgång vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 24 procent efter att fredagen stängde på en ny all time high. Bara sedan lågpunkten i mitten av augusti har indexet stigit med hela 18 procent när vi nu går in i den tid på året som brukar vara mer positiv än resten av året.

Vi är nu mitt i den mest hektiska delen av rapportperioden och hittills har ungefär 60 procent av de rapporterande bolagen slagit förväntningarna.

Den kraftiga uppgången har förutom att skapa nya ATH-noteringar inneburit att indexet nu noteras kring taket i den stigande korta trendkanalen samtidigt som dagsmomentum noteras över 76. Vid 34 av de 55 tillfällen (62%) jag hittar sedan 1987 har kursen fortsatt upp även den kommande veckan. Vid 66 procent av fallen har indexet stått högre med i snitt 2,7 procent en månad senare.

Styrka föder styrka på medellång sikt, som jag påpekat många gånger, vilket stärks av ovanstående statistik. Risken för en stundande rekyl har naturligtvis ökat när det råder en negativ divergens mot flera av de korta momentumindikatorerna samtidigt som noteringen är relativt hög vid taket i den stigande kanalen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som positiv. Trendfasindikatorn inför dagen till +1,6 vilket innebär att vi företrädesvis ska applicera trendföljande strategier och köpa rekyler och positiva fortsättningsformationer.

Nu går vi in i det som brukar kallas halloweeneffekten vilket innebär den starkare delen av året. Om man historiskt köpt OMXS30 efter den 27 oktober och hållt positionen i tre månader har uppgångar noterats vid 25 av de senaste 33 åren (76%) och den genomsnittliga utvecklingen har varit 5,7 procent. Samma test på alla largecapaktier visar att 70 procent stigit och den genomsnittliga utvecklingen har varit +6,5 procent.

Volymen har hela den gångna veckan noterats över det dagliga snittet och volymbalansen är stigande.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1752 följt av 1767 och 1786.

På nedsidan hittar vi närmast 1732 följt av 1713 och 1700-nivån.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge vi ser nya högre bottnar och pivottoppar samtidigt som indexet noteras äver MA-20.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 22 av de 33 senaste åren (67%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +1,0 procent. Indexet har även stigit 7 av de senaste 10 åren och den kommande femdagarsperioden har under denna period stigit med i snitt 0,2 procent.

Sammanfattning: OMXS30 noterar just nu ett mycket positivt utseende som lett till att indexet noteras kring taket i den kortsiktigt stigande kanalen och satte i fredags ett nytt all time high. Den tid på året som nu inleds har historiskt varit den bästa tiden på året men mot det ska vi vara medvetna om att OMXS30 redan stigit med över 20 procent i år. En rekyl närmar sig men ingen vet exakt när den kommer och med vilken kraft den effektueras. Att försöka gå emot den stigande trenden är inget som lockar då det strider mot all historisk statistik. Edgen talar däremot för att kommande rekyler är köpvärda i samband med positiva fortsättningsformationer. Skulle indexet däremot etablera sig under 1570 ökar risken för att vi sett en långsiktig topp.

Motstånd: 1735 / 1740-1745 / 1756
Stöd: 1713 / 1700 / 1685 / 1670

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 95.

SP500: Tredje gången gillt?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Risken finns att den eventuella ö-formation som formerats de senaste dagarna kan skapa tilltagande nervositet om området lämnas ensamt med ett negativt gap. Detta gör börsen känslig för en nedgång eller rekyl på kort sikt, men förutsättningarna är än så länge goda för att köparna kommer suga upp säljtrycket innan det hotar det positiva utseendet. Så länge indexet är fångat i en allt tajtare kontraktion är risken stor för tvära kast och slagig handel.”

Den gångna veckan har ägnat sig åt att testa av 3000-nivån. Veckostängningen var den näst högsta någonsin och bara 0,1 procent under ATH-stängningen den 26 juli. Totalt steg SP500 med 1,2 procent den gångna vecka vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 20,6 procent.

Som du kan läsa dagligen i mina analyser noteras de flesta aktier i de ledande indexen över MA-200 vilket är positivt. Du vet säkert sedan tidigare att jag anser det bullish när mer än 60 procent noteras över sina primärtrender och bearish när mer än 60 procent av aktierna noteras under det långsiktiga medelvärdet. Just nu är det ungefär 70 procent av aktier på SP500 som noteras över 200-dagars medelvärde.

Å andra sidan brukar placerarkollektivet under positiva marknadsfaser söka sig till mer risk, vilket brukar få Nasdaq Composite och småbolagsindexet Russell 2000 att utvecklas starkare. De senaste tre månaderna har SP500 stigit med 2,8 procent, Russell 200 med 1,3 procent och Nasdaq Composite noterar istället en nedgång med 0,5 procent.

På kort sikt är de korta momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan samtidigt som ATH-noteringen från juli utmanas. Lågpunkterna upp mot detta motstånd har noterats på allt högre nivåer vilket innebär att köparna varit beredda att betala allt mer för att komma in i marknaden. Rädslan för att missa en eventuell uppgång är större än för att riskera en nedgång.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,2 vilket innebär att vi kan börja snegla åt trendföljande strategier där vi företrädesvis handlar rekyler vid positiva fortsättningsformationer.

Volymen den gångna veckan har noterats kring snittet och volymbalansen är stigande vilket stärker sannolikheten för att ett utbrott upp och förbi ATH-nivån kommer vara värt att följa.

71 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden, vilket innebär en varningssignal. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) föll den gångna veckan med 11,2 procent till 12,6 som stängningen skedde vid i fredags. Att VIX noteras under 20 är positivt och skapar även det förutsättningar för ett utbrott som kommer att bli värt att följa. Skulle däremot VIX vända upp med kraft från nuvarande nivå är risken stor för att det triggar säljtryck hos börsindexen.

Standard line (den streckade röda linjen) som är den senaste tidens (månadens) viktigaste vattendelare noteras kring 2942.

På ovansidan möter närmast 3028-3030 följt av 3042 och 3056.

På nedsidan möter närmast 3000 följt av 2985 och 2976.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– Knepig volatilitet
– Korta momentumindikatorer är extremt hårt spända på ovansidan

På lång sikt är jag svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral till svagt positiv.

Nästa FOMC-möte mellan den 29-30 oktober.

Sammanfattning: Risken för en stundande rekyl är stor och de korta momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan. Så länge varken bekräftelsenivåer hos de korta momentumindikatorna punkteras eller vi bjuds på en dagsstängning under föregående dags lägsta har vi inte sett köparna besegras. Med nu rådande positiva volymbalansen och nya högre lågpunkter upp mot motståndet kring ATH-nivån är det mer som talar för ett utbrott uppåt än att indexet ska etablera sig under 200-dagars glidande medelvärde. Vid stigande trianglar, som den vi ser nu, brukar oddsen för att det tredje försöket leder till ett utbrott vara goda.

Motstånd: 3028-3030 / 3042 / 3056
Stöd: 3000 / 2985 / 2976 / 2967-2963

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82.

DAX: Negativ divergens när flerårshögsta testas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den kraftiga uppgången från 12000-nivån var det väntat att det skulle gå tungt kring julitoppen. Så länge en kommande rekyl eller tradingrange håller sig ovanför sentimentsnivån för den senaste swingen vid 12350 där vi hittar standard line talar det mesta för att vi ser en uppladdning inför ett spännande utbrottsförsök.”

Den gångna veckan inledde med att bekräfta utbrottet upp genom 12600-nivån och stängningen skedde efter 2,1 procents uppgång strax under 12900. Årets uppgång skrivs nu till 22,1 procent. Oktobercandlen noteras som en mycket positiv reversal och i veckografen var det den tredje veckan i rad som stängde på plus.

MACD befinner sig i ”köp” och noterar ett brett och bra momentum för uppgång. Dagsmomentum (RSI-14) noteras kring 71 vilket innebär att om bekräftelsenivån hos %b punkteras talar det mesta för att en rekyl är inledd.

Volymbalansen är stigande över tremånaderssnittet, som även det pekar upp, vilket i min värld innebär att rekyler är värda att haka på vid positiva fortsättningsformationer.

Ett första hot om att det positiva utseendet kan vara på väg att hotas får vi om indexet etablerar sig under oktoberlägsta vid 11880 men risken är stor för ett tilltagande säljtryck redan om 12200 punkteras.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut stiger och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,5 vilket innebär att vi alltmer ska tillämpa trendföljande strategier och köpa rekyler.

Sammanfattning: De senaste tre veckorna har präglats av positiva dagscandlar och uppgången sedan låpunkten den 4 oktober uppgår nu till knappt 9 procent. En rekyl närmar sig men som vanligt vet vi inte när eller hur djup den blir. Positiva fortsättningsformationer är värda att haka på redan från utbrottsnivån vid 12650 och ner mot 12400 där vi hittar standard line. Även om standard line punkteras kan det vara intressant att haka på positiva fortsättningsformationer, förutsatt att de är kraftfulla kring stödnivåer. Att gå emot den stigande trenden är för tillfället inte aktuellt.

Motstånd: 12910 / 12935 / 12980 / 13000
Stöd: 12835 / 12800 / 12775 / 12750 / 12600

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 90.

Nokia: Extremt översåld vid historiska låpunkter

Teknisk analys Nokia: Nokia skulle skvalpa omkring mellan 52- och 47-kronor fram till rapporten i torsdags. I samband med rapportsläppet sänkte bolaget prognoser och pausade samtidigt in utdelningen. Kursraset var det värsta sedan 1991. Vid denna typ av vattenfallsliknande nedställ gäller det att ha is i magen och vara medveten om att risken är mycket hög, men samtidig kan uppstudsar bjuda på fantastiska men kortvariga rörelser.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att identifiera har nu vridit ner och trendfasindikatorn har fallit och noteras inför dagen kring -4,4 vilket säger oss att företrädesvis navigera för nedgång med trendföljande strategier. När trendfasindikatorn närmar sig 5 eller noteras ännu lägre är dock chansen för en uppstuds stor. Senast indikatorn noterades på en liknande nivå var i mitten av november 2016.

Nokiaaktien har backat med 27 procent sedan i onsdags och det har fått alla korta momentumindikatorer att bottna. Fredagens stängning skedde exempelvis 26 procent under det nedre bollingerbandet och bredden mellan banden uppgår nu till 30 procent.

Volymbalansen varnade redan i början av september för att risken ökat för en expansion på nedsidan och nu är det ett faktum.

I den positiva vågskålen är alltså aktien extremt kortsiktigt översåld, den negativa rapporteffekterna är kända och noteringen just nu är nere på gapstödet från slutet av september 2013 som sammanfaller med lågpunkterna från november 2016 och januari 2018.

Även om edgen för en uppstuds är bra behöver vi se tecken på att säljtrycket är på väg att avta, åtminstone tillfälligt innan vi agerar. Jag vill därför se att antingen minst hälften av en föregående dags lång kursstapel tas ut med en dagsstängning och då får inte föregående dags lägsta först ha penetrerats första femton minuterna på dagen. Om kursstapeln är normalstor, i detta fall en dagrangen mindre än 50 öre, vill jag se en dagsstängning över föregående dags högsta.

Sammanfattning: När vi ser tecken på att säljarna inte etablerar nya lägre lägsta och föregående dags högsta tas ut kan en mindre position i Nokia vara intressant. Stoppen bör i så fall trailas strax under föregående dags lägsta för att hålla en relativt låg risk. Vid en lång grön candle stänger man lämpligtvis direkt.

Motstånd: 38,70 / 39,40 / 40,50 / 41,30
Stöd: 36,50 / 35,80 / 34,70 / 34,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 13.

Autoliv SDB: Long legged doji kring 800 kronor

Teknisk analys Autoliv: För en vecka sedan skrev jag att förutsättningarna för ett utbrott uppåt hade ökat tack vare högre lågpunkter mot en horisontell motståndsnivå, som dessutom testades med en stadigt stigande volymbalans.

I fredags presenterades delårssiffrorna där bolaget sänker prognoserna för tillväxt något men de besparingar som gjorts har hittills fallit väl ut.

Den långa trenden som jag använder lutningen och kursens förhållande till MA-200 för att pekar svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras till 1,8. Sedan knappt en vecka tillbaks har dock pris och trendfas divergerat negativt, vilket är en varningssignal.

Sedan i onsdags testas den psykologiska 800-kronorsnivån av som i april blev övermäktig och ledde till en nedgång med nästan 30 procent innan köparna vågade sig tillbaks kring 600 kronor. Fredagens rapportcandle fick utseendet av en long legged doji, vilket är resultatet av att det råder osäkerhet på kort sikt.

Den osäkerhet som råder vid en long legged doji minskar ofta när någon av begränsningarna (högsta eller lägsta) passeras.

Sammanfattning: Om det visar sig att högsta noteringen för fredagens rapportstapel vid 815 kronor tas ut ställs siktet in mot knappt 840 kronor medan en punktering av 777 kronor först indikerar en nedgång mot 750 kronor men stor risk för en nedgång mot 700 kronor eller primärtrenden.

Motstånd: 821,60 / 835,90 / 859,00 / 873,25
Stöd: 775,35 / 761,00 / 738,00 / 723,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 77.