BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 44

OMXS30: RSI balanserar på vattendelaren

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Risken är stor för tvära kast och slagig handel, som normalt präglar tradingranger. När börsen går in i rapportperioden med extremt låg volla är risken stor att vollan tilltar och sker det norrut kan det bli en bra trigger för några spännande månader fram till jul. Det amerikanska valet ligger dock som en filt och marknaden väntar på att stimulanskranarna åter öppnas. I torsdags såg vi en intressant svans på nedsidan, från standard line, som följdes upp i fredags med bra engagemang (volym). När indexet tar fart från en balanspunkt, som just standard line brukar vara, i en tradingrange är det inte sällan startskottet på ett trendben som leder till positiv vollaexpansion. Bjuds vi istället på en ny lägre topp än 1858 är det ett tecken på att det troligen behövs ytterligare något eller några omtag till för att bygga ett tillräckligt momentum för att bryta upp mot ATH-nivån kring 1900-nivån. Så länge optimism och nya högre signifikanta lågpunkter präglar indexet kommer jag att vara positiv till fortsättningen.”

Det blev inte någon ny högre topp istället två dojisar strax under oktoberhögsta följt av en bearish engulfing och en nedgång till den övre molnlinjen som cloud span a utgör. Efter att åter ha varit uppe och testat av turning line i fredags bjöds vi på en ny svans på ovansidan. Totalt backade OMXS30 med 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 2,7 procent.

Än så länge håller molnet och även den stigande stödlinjen som förbinder de allt högre lågpunkterna sedan början av augusti. I den negativa vågskålen noteras topparna allt flackare och liknar alltmer en stigande kil. Redan en punktering av torsdagens lägsta vid 1792 innebär att siktet ställs in mot 1760, en nivå som noteras under ichimokumolnet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt, svagt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,2 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast men undertonen är positiv underton vilket trendpoängen på +8 fortfarande bekräftar.

ADX noteras på en låg nivå och när en trend påbörjas efter ett lika slö trend blir det inte sällan en rejäl rörelse, vi vet dock inte i förväg om det blir uppåt eller nedåt.

Volymen har hela den gångna veckan noterats över snittet, naturligtvis tack vare rapporter. Volymbalansen har mattats något den senaste veckan men jag tolkar den fortfarande positiv.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet har fallit ner till 57 den gångna veckan vilket börjar bli lite av en varningssignal. Så länge de fler är 60 procent av aktierna noteras över MA-200 är det ändå fortsatt positivt. Det är nu 44 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 62 procent över MA-50 och 73 procent över MA-200. 49 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 1830 följt av zonen mellan 1854-1858.

På nedsidan hittar vi stöd kring 1800 följt av zonen vid 1800 och 1775.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 19 av de 34 senaste åren (56%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +1,0 procent. Indexet har stigit 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,4 procent högre.

Sammanfattning: Även om jag fortfarande tolkar utseendet positivt tornar alltfler varningssignaler upp sig och skulle lågpunkten vid 1760 ge vika ställs siktet in mot 1670. Än så länge har köparna sugit upp säljtrycket så att de signifikanta lågpunkterna noterats allt högre sedan mitten av mars. Nu utmanas 50-nivån hos dagsmomentum som om den punkteras riskerar att locka till ett säljtryck som kan bli jobbigt. Om det istället visar sig att torsdagens lägsta vid 1760 håller är det fortfarande mycket som tyder på att en balanspunkt kring 1800-området håller på att byggas upp. Det är som jag nämnt många gånger den senaste tiden, en hel del varningssignaler i form av negativa divergenser, flackare uppgångstakt och tunnare is men ingen av dessa har än så länge resulterat i någon konkret säljsignal. Det kan däremot vara en god idé att sitta på händerna tills utseendet blir tydligare vilket det blir av en tydlig positiv bekräftad fortsättningsformation och en ny högre pivottopp.

Motstånd: 1821 / 1830 / 1837 / 1850-1858
Stöd: 1810 / 1800-1790 / 1775 / 1767 / 1760

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 40.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 58%

SP500: Risk för ytterligare en tid med skvalpiga rörelser

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Optimismen är fortfarande hög (Rydex Ratio på mycket höga nivåer), mer än 70 procent av aktierna ingående i SP500 noteras över MA-200, volymbalansen pekar fortsatt upp och köparna suger upp rekyler på allt högre nivåer. Även om det mesta indikerar fortsatta uppgångar saknas inte varningssignaler, men så länge högre bottnar följs av högre toppar ska vi vara försiktiga med att navigera för något annat än uppgång. Den senaste signifikanta lågpunkten hittar vi kring 3200 och motsvarande topp blir ATH-noteringen strax under 3600. Om det visar sig att den senaste veckans topp kring 3550 inte tas ut innan 3320 punkteras är det en negativ pusselbit. Nu står vi mitt i rapportsäsongen som tillsammans med presidentvalet riskerar att skapa en tid med stökiga rörelser och tilltagande volla.”

Det blev en slagig vecka som inleddes med ett test av ”b-toppen” där hoppet om stimulanser, oron för covid-19 spridningen och det stundande presidentvalet riskerar att prägla indexet ytterligare en tid. Den gångna veckan stängde 0,5 procent lägre än föregående och det är en överhängande risk för ytterligare press nedåt innan de tidigare uppgångarna ackumulerats. Vi kan utan överdrift prata om att placerarkollektivet just nu har närmare till sälj- än köpknappen. Efter den gångna veckan står S&P500 7,3 procent högre än vid årsskiftet.

Den pågående konsolideringen inleddes efter den senaste ATH-noteringen, som nåddes efter en kortsiktigt alltför parabolisk uppgång. Den följande lågpunkten i slutet av september kring 3200 är fortfarande intakt och sedan dess har indexet, bortsett från några dagars eufori i för två veckor sedan, följt ichimokumolnet. Ichimokuanalysen indikerar nu fortsatt skvalpiga rörelser men än så länge med en positiv underton. I det kortare perspektivet fäster jag mest vikt vid 3550 följt av 3600 på ovansidan och 3400 följt av 3320 på nedsidan.
Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendpoängen skrivs nu till +8 vilket indikerar att mer uppgång är att vänta. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,5 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en positiv underton.

Dagsmomentum (RSI-14) punkterade för någon vecka sedan vattendelaren kring 50 men sedan den 25 september har vi en köpsignal när nivån togs ut som än så länge är intakt.

SMACD effektuerade i slutet av föregående vecka ett negativt medelvärdeskors, än så länge marginellt, utan någon tydlig divergens vilket jag ser som en bekräftelse av den pausformation som pågår.

Volymen den gångna veckan har bortsett från den enda riktiga uppgångsdagen i torsdags varit över snittet. Volymbalansen noteras än så länge över det stigande tremånaderssnittet, även om det närmar sig, men än så länge tolkar jag utseendet positivt.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) har fallit tillbaks till 68 vilket är en negativ pusselbit men nivån tolkar jag fortsatt positiv.

VIX (den förväntade vollan) steg marginellt den gångna veckan från 27,4 till 27,5 vilket är en hög nivå, men fortsatt lägre än junihögsta, som jag inte vill se passeras. Trots att VIX steg extremt under coronanedstället har inte den implicita vollan fallit tillbaks, trots att SP500 åter handlas relativt nära ATH. Inte ens under kraftiga nedgångsdagar, som i måndags, stiger VIX oroväckande trots hög börs, det borde innebära att oron för en varaktig topp inte är överdrivet stor hos placerarkollektivet.

Bredden mellan bollingerbanden är nere på låga 7 och visar ännu inga tecken på att vända upp.

På ovansidan möter närmast zonen kring 3500 följt av 3550 och området kring 3600.

På nedsidan möter närmast 3415 följt av zonen kring 3400 och 3380.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Trendpoängen är +8
– Passerade den 7/10 upp genom standard line som är intakt

I den negativa vågskålen:
– Om 3550 från den 12/10 blir en lägre topp än septemberhögsta är det en varningssignal

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Efter uppgången från lågpunkten vid 3200 i slutet av september har det inte hänt så mycket. Indexet noteras i en större range mellan 3600 där vi hittar den senaste ATH-noteringen i början av september och 3200 som markerades i slutet av samma månad. Under oktober har två mindre nivåer markerats vid 3550 och 3325. Det råder en del tveksamheter och mest troligt är att de skvalpiga rörelser som nu präglar indexet kommer att fortsätta ytterligare ett tag. Undertonen på längre sikt är enligt mitt synsätt fortsatt positiv och fortsättningsformationer i samband med rekyler är väl värda att agera på men man bör vara medveten om att risken för bakslag är större nu än för någon månad sedan. Ichimokuanalysen indikerar att det kan behövas ytterligare en tid för att ackumulera upp de kraftiga uppgångarna från i somras. Om molnet däremot punkteras, speciellt om både priset och lagging line etablerar sig under detta är risken stor för att vi kan se fram emot en mer varaktig nedgång, men där är vi alltså inte – än.

Motstånd: 3480 / 3496-3500 / 3548-3550
Stöd: 3448 / 3430 / 3415 / 3400 / 3380

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 37.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 50%

DAX: Punkterar molnet för första gången sedan februari

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX befinner sig i en range mellan 12250 och 13300 där lagging line trasslat in sig i priset. Det är stor risk för fortsatta tvära kast och slagig handel men som jag skrivit en tid är undertonen fortsatt positiv. Mitt huvudspår är att en kommande långsiktig uppgångsfas kommer att prägla indexet snarare än att vi sett början på en toppformation.”

Den gångna veckan inleddes upp men redan vid cloud span a avtog uppgången och indexet föll sedan ner genom molnet tillbaks till den nedre begränsningen av den sedan några månader rådande tradingrangen. Totalt backade DAX med 2,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 4,6 procent. Om pivottoppen från i tisdags visar sig bli en nu lägre högsta än septemberhögsta är det ytterligare en varningssignal.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar i det närmaste riktning och trendfasindikatorn noteras kring -0,6. Trendpoängen har fallit tillbaks till +4. Vi ska alltså vara beredda på tvära kast och slagig handel den närmaste tiden.

Turning line skar i veckan ner under standard line vilket är svagt negativt tillsammans med punkteringen av molnet.

Sammanfattning: DAX befinner sig i en range mellan 12250 och 13300 samtidigt som lagging line trasslat in sig i priset. Det är stor risk för fortsatta tvära kast och slagig handel. Om indexet fortsätter att prestera nya lägre högsta är varje lägre topp ett tecken på svaghet. Om indexet punkterar MA-200 utan att snabbt ta tillbaks nivån ökar risken för att expansionen kommer att ske söderut. Så länge de signifikanta lågpunkterna markeras på allt högre nivåer talar dock mer för att en kommande prisexpansion kommer att ske norrut. Mitt huvudspår är att en kommande långsiktig uppgångsfas kommer att prägla indexet snarare än att vi sett början på en toppformation, men jag är betydligt mindre positiv än för en vecka sedan.

Motstånd: 12720 / 13000-13030 / 13340-13460
Stöd: 12540 / 12255 / 12140 / 12000 / 11850

  • Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 24.
  • Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 49%

Millicom: Stigande triangel med bra potential

Teknisk analys Millicom: Även om inte Millicom brutit upp över MA-200 sedan analysen i slutet av september har aktien stigit med strax över 10 procent sedan dess. Agerade man med en lottsedel ser det riktigt bra ut, vilket man naturligtvis inte vet i förväg. Aktien fortsätter att etablera högre lågpunkter mot den horisontella motståndsnivån kring 295 kronor som varit intakt sedan slutet av april.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut är fortsatt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras kring -3,9 vilket är något bättre än den utbombade nivån vi såg i maj/juni.

Turning line har skurit upp över standard line och om 300 kronor kommer både MA-200 passerats och lagging line tagit sig upp över priset.

Volymbalansen är sedan en tid positiv även om man kan önska en något tydligare lutning uppåt.

SMACD noteras i köp samtidigt som köparna suger upp rekyler på allt högre nivå.

Sammanfattning: Millicom fortsätter etablera högre lågpunkter upp mot en horisontell motståndszon mellan 295- och 311-kronor. Med en stigande volymbalans och allt positivare momentumindikatorer har oddsen ökat för en 123-vändning. En etablering över primärtrenden indikerar att uppgången kan få aktien att söka sig upp mot 400-kronorsnivån. Om 345 kronor nås kan det vara en god idé att ta hem en del vinst och flytta upp stoppen till strax under 334 kronor. Om 387 kronor nås kan det vara en god idé att traila stoppen med bar by bar-tekniken. Om aktien stänger mer än två dagar under molnet fallerar det positiva utseendet och sitter man i position kan det vara en god idé att i så fall använda sig av nödutgången.

Delårssiffror den 30/10.

Motstånd: 263,20 / 267,30 / 271,30 / 295,00-300,00
Stöd: 256,20 / 243,20 /238,30 / 226,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 62.

Nokia: Laddar upp kring MA-200

Teknisk analys Nokia: Den koppformation som jag pratade om för två veckor sedan utvecklades exakt enligt skolboken och aktien testar nu av MA-200 efter att ha varit upp 7 procent på lite mer än en vecka.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att identifiera har så smått börjat vrida av uppåt. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen till -0,7 vilket innebär att det är stor risk för skvalpiga rörelser.

Turning line bröt upp över standard line för en vecka sedan och lagging line ser nu ut att passera upp över priset, två positiva pusselbitar.

SMACD effektuerade i slutet av september ett positivt medelvärdeskors och utmanar nu nollzonen.

Volymbalansen testar nu av tremånaderssnittet efter att ha stigit från en låg nivå sedan en månad tillbaks.

De korta momentumindikatorerna är nu uppe på relativt höga nivåer vilket innebär att en kortsiktig rekyl i den kortsiktigt stigande trenden kan ligga bland korten.

Sammanfattning: Nokiaaktien tar nu en paus för att ackumulera uppgången sedan början av oktober. Även om risken för en rekyl är stor tolkar jag fortsättningsformationer som värda att haka på. Stoppen placeras lämpligen strax under 35 kronor och om 39 kronor nås kan det vara lämpligt att köra bar by bar. Den initiala stoppen placeras strax under 35 kronor. När/om 38,90 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle som följs av en liten candle innanför den gröna boxen stänger vi direkt (haramivarning).

Delårssiffror på torsdag den 29/10.

Motstånd: 43,25 / 43,90 / 45,50 / 46,40
Stöd: 40,00 / 39,15 / 38,64 / 37,65

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 69.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.