BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 44

OMXS30: Standard line ser ut att locka tillbaka köparna

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”I 60-minutersgrafen råder en tydligt negativ divergens de senaste dagarna mot både RSI och SMACD är uppe på den högsta nivån sedan den 16 april. I dagsgrafen är stochastic uppe på den högsta nivån sedan den 15 mars och utmanar cloud span b underifrån för första gången sedan den 3 november 2020. Kort och gott är det en överhängande risk för att en rekyl inleds inom de närmaste dagarna. En rekyl som sugs upp innan indexet punkterar standard line kring 2282 kommer med stor sannolikhet att bli köpvärd vid en positiv fortsättningsformation men om det sker högre än så är det ett styrketecken. Mitt huvudspår är att lågpunkten kring 200-dagars medelvärde var en en signifikant botten och att vi inom en inte alltför avlägsen tid kommer se indexet återtesta ATH-noteringen från i mitten av augusti. Det som kan få den positiva bilden att krackelera vore en punktering av 200-dagars medelvärde som inte relativt snabbt återtas. Jag har sagt det tidigare och gör det igen: – Förutsättningarna är goda för en bra avslutning av 2021.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish dark cloud cover som inledde en rekyl som nu tagit ner indexet till standard line kring 2275 som nåddes i fredags. Totalt backade indexet med 2,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 22,2 procent. På kort sikt är OMXS30 fortfarande fångat i en större och nu även en mindre range där jag i första hand bevakar nivåerna strax ovanför 2350 och 2200 på nedsidan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu i gränslandet mellan jämviktspendling och en stigande trend som är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har den gångna veckan legat över det dagliga snittet, vilket är det normala i samband med rapportperioder. Volymbalansen är nu svagt negativ.

Antal aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 44 procent. Just nu är det 60 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 anser som bräcklig och under 50 som svag is.

På ovansidan möter närmast 2300 följt av 2328 och zonen mellan 2350-2354 som tilldrar sig mitt intresse i närtid.

På nedsidan hittar vi först stöd vid 2290 följt av 2279-2275 och 2260.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv.

Sammanfattning: På kort sikt blir det intressant att se om fredagens studs på standard line leder till en passering av 2300, som inte omgående punkteras. Nivå- och tidsmässigt passar fredagens positiva reversal bra för starten på nästa positiva trendben. En passering av den senaste toppen vid 2354 ställer in siktet upp mot i första hand rekordnoteringen strax ovanför 2400. Det jag inte vill se är att 2275 punkteras utan att relativt snabbt återtas och skulle 2200 ge vika ökar risken påtagligt för att vinterrallyt uteblir. Följer indexet den historiska avkastningen är det mycket som talar för en stark börs från nu till början av december då en dipp ner tills någon vecka innan jul är det vanliga. Även om man ska vara försiktig med att tro att börsen kommer att utvecklas som historien har indexet de senaste månaderna följt den väl åtminstone när det gäller tidpunkter för toppar och bottnar. Jag säger som jag gjort i några månader nu: – Förutsättningarna är goda för en bra avslutning av 2021. På kort sikt är det till stor del rapportstyrt för tillfället.

Motstånd: 2300 / 2328 / 2350-2354
Stöd: 2290 / 2279-2275 / 2260

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 25-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 43%.

SP500: Nya ATH-noteringar i parti och minut

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det råder en del varningssignaler i 60-minutersgragen i form av bland annat negativa divergenser mot SMACD och TFAS. Som jag skrev i slutet av förra veckan vore det önskvärt med en mindre rekyl som kunde bilda ett handtag i den koppformatinon som är under uppbyggnad. Trendfasindikatorn är inne i den zon som rekommenderar oss att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler men att avvakta med köp av utbrott. Det senaste utbrottet upp till torsdagens rekordnotering var dessutom ganska marginellt (osäkert). Jag tolkar dock utseendet som råder nu som att nästa våg för uppgång är inledd och kommer att göra så tills det elimineras. Om det visar sig att MA-200 punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för att vi sett starten på en mer bestående nedgångsfas, men där är vi inte ännu.”

Efter en skvalpig inledning av veckan bröt indexet upp över motståndsnivån 4600 och stängde veckan på den högsta dagsstängningen någonsin vid 4605,4 vilket innebar att den gångna veckan adderade 1,3 procent. Årets uppgång skrivs inför november till hela 22,6 procent.

S&P 500 fortsätter att visa gott om underliggande styrka och än så länge har placerarkollektivet mottagit rapporterna positivt. Så länge rekylerna är kortvariga och köparna suger upp dessa på allt högre nivåer ska vi vara köpare i samband med positiva fortsättningsformationer.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen som rekommenderar oss att köpa rekyler i samband med fortsättningsformationer men att vara försiktiga med att jaga utbrott.

Volymen har tilltagit i takt med uppgången och noterades i fredags 11 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är mycket positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) uppgår nu till 72 procent. Isen tolkar jag som tjock och det är först under 60 som den börjar bli bräcklig.

VIX (den förväntade vollan) har stigit något den senaste veckan och noteras inför veckostarten kring 16 vilket är under både MA-200 och MA-50.

Bredden mellan bollingerbanden noteras nu strax över 8 vilket är den högsta nivån sedan slutet på april och för att vara ett brett index anser jag att det är en relativt hög nivå.

På ovansidan möter närmast 4611 följt av 4620 och 4642.

På nedsidan möter närmast 4576 följt av 4550-4548 och zonen kring 4502-4496.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4608 den 29/10
– Högsta dagsstängningen någonsin vid 44605 den 29/10
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200 som stiger
– Inne i den positiva delen av året
– SMACD stiger i den positiva delen

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Cykelmässig övertid (kortsiktigt)
– Negativa divergenser mot de korta momentumindikatorerna

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Så länge indexet fortsätter att locka till sig köpare som suger upp rekyler på allt högre nivåer ska vi vara köpare i samband med positiva fortsättningsformationer. Vollan brukar tillta under rapportsäsongen vilket vi ser även i år. Även om indexet är kortsiktigt överköpt talar det mesta för en bra avslutning på året. Om en rekyl blir så kraftig att zonen kring 4250 punkteras, utan att snabbt återtas, hotas det positiva utseendet då det signalerar om en ny lägre signifikant lågpunkt. På lite längre sikt indikerar den runda formationen under september och oktober att indexet ska vidare upp mot 4800. Om det visar sig att indexet punkterar och etablerar sig mer än ett par dagar under standard line tolkar jag det som en varningssignal. Att gå emot denna drift uppåt kan liknas vid att ställa sig framför ett tåg och försöka stoppa det.

Motstånd: 4611 / 4620 / 4342
Stöd: 4576 / 4550-4548 / 4502-4496

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 76+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

DAX: Vänder åter upp kring MA-50

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På ovansidan möter fortfarande MA-50 men en så pass kraftfull impuls som vi nu bjudits på de senaste veckorna är ett styrkebesked och förmodligen har vi sett starten på den positiva halloweeneffekten.”

Den gångna veckan inleddes med en passering av 15600-nivån och en uppgång till strax under 15800 och ett avslutande test av stödet kring 15500. Totalt steg DAX med 0,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,4 procent. I månadsgrafen stängde oktober som en bullish piercing line.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp och indexet noteras inför veckostarten över ichimokumolnet.

Trendfasindikatorn stängde i slutet av veckan i zonen som indikerar att indexet vill bli handlat med positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är svagt negativ.

SMACD lämnade för tre veckor sedan ett positivt kors och passerade den gångna veckan upp genom nollzonen.

Sammanfattning: I fredags återtestade indexet 15500-nivån där köparna stod och väntade för att effektuera en mycket positivt reversalstapel som avslutade oktober månad. Trendfasindikatorn har åter kommit upp i zonen som uppmanar oss att köpa indexet i samband med fortsättningsformationer som suger upp rekyler från allt högre nivåer. Om däremot indexet vänder ner och punkterar standard line kring 15300 ökar risken för ett tilltagande säljtryck, men än så länge är det inte vad vi ser.

Motstånd: 15700-15705 / 15960 / 15980
Stöd: 15605-15580 / 15495 / 15405-15350

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 72-.
– Next day forecast indikerar att det är 67 procents chans till en uppgång under måndagen.

SKF B: Doji och PDIV kring 12 månaders lägsta

Teknisk analys SKF B: Toppen från den den 27 september passerades och aktien tog sig upp till 224,50 efter föregående analys där MA-200 och toppen från slutet av augusti fick köparna att vackla. I samband med förra veckans rapport föll aktien ner till 200-kronorsnivån som just nu testas tillsammans med septemberlägsta.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn indikerar att trenden är negativ och ska man gå emot bör man vara mer defensiv än normalt.

Cykelindikatorn var inför fredagen nere på den lägsta nivån sedan den 13 september, kring 7 men vände trots en ny lägre lägsta i prisgrafen upp och effektuerade en positiv minidivergens.

I fredags effektuerades förutom den positiva minidivergensen även en doji kring en stödnivå med en marginellt högre lägsta. Detta är ofta en bra omslagsformation, speciellt när stängningen sker i den övre halvan av candlen.

Sammanfattning: En passering av 201,60 (med en stark dagsstängning) ställer in siktet mot i första hand 208 kronor och om börsklimatet vänt upp troligen mer än så. Det gäller att vara defensiv, om man väljer att agera, så att en eventuell vinst låses in tidigt, i detta fall om 210 kronor nås, genom att flytta med stoppen uppåt till strax under föregående dags lägsta och om nivån punkteras stänger vi direkt (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 208 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge och skalar åter in på en positiv fortsättningsformation, förutsatt att inte fib 50% för den senaste uppstudsen eliminerats. Den initiala stoppen placeras strax under 195 kronor.

Motstånd: 201,60 / 203,80 / 207,80 / 209,80
Stöd: 195,90-195,00 / 187,60 / 182,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 11+.

Lundin Mining: Positiv reversal i värdezonen

Teknisk analys Lundin Mining: Det blev ingen passering av MA-200 efter föregående analys som behövdes för att inleda ett positivare utseendet. Lundin Mining har därefter fortsatt nedåt i den fallande kilen fram till för en månad sedan då taket i kilen passerades och någon dag senare även standard line. Efter en uppgång med över 30 procent sedan lågpunkten i mitten av september är det välbehövligt med en andhämtningspaus, i detta fall precis ovanför molnet.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera saknar lutning. Trendfasindikatorn noteras dessutom i zonen där vi varnas för att det kan bli tvära kast och slagig handel och därför bör vi vara mer kortsiktiga och defensiva än normalt om vi väljer att ta position.

I torsdags studsade Lumi på standard line där även ett relativt platt förankrat volymmedelvärde mötte upp tillsammans med 50-dagars medelvärde. Både i torsdags och fredags stängde dagscandlarna positivt och med högre volym än normalt.

I fredags öppnade aktien ner mot cloud span b och den aktuella värdezonen som dock fick köparna att agera och effektuera en så kallad positiv reversal i just värdezonen (RVZ).

Sammanfattning: Passeras 74,20 ställs siktet in mot 82-kronorsnivån. När/om 79 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 76 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge och skalar åter in på en positiv fortsättningsformation, förutsatt att inte fib 50% för den senaste uppgången eliminerats. Den initiala stoppen placeras strax under 67 kronor.

Motstånd: 73,10 / 74,20 / 77,20 / 79,50
Stöd: 70,00 / 68,95 / 67,50 / 65,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 45+.