BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 44

OMXS30: Utmanar primärtrenden och årsmedelvärdet

För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den positiva veckoavslutningen blir det spännande att se om 1300-nivån håller och om gapmotståndet upp mot 1322 tas ut. Historiskt har OMXS30 utvecklats mycket positivt de närmaste månaderna och jag är betydligt mer optimistisk efter de senaste dagarnas positiva omslagsformation”. Kursen steg med 3,7 procent den gångna veckan och vi måste förflytta oss tillbaks till slutet av december månad förra året för att hitta en vecka med en lika kraftfull veckostapel. Indexet har åter vänt upp till plus sedan årsskiftet och uppgången uppgår nu till 3,7 procent.

Veckostapeln är med andra ord mycket positiv och oktober månads kursstapel noterar en lång och positiv svans på nedsidan.

Även om volymen i fredags var något lägre än i torsdags var den 39 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Totalt steg 240 aktier i fredags medan 259 stängde ner på Stockholmsbörsen. Endast 25 procent av aktierna i OMXS30 steg.

Högst omsatta aktier under fredagen var Volvo B, Ericsson B och Nordea.

Störst påverkan på OMXS30-indexet som i fredags backade 3,3 punkter hade rapporterande Volvo B som ensamt lyfte storbolagsindexet med 2,6 punkter. På den andra sidan vågskålen hittar vi Ericsson som sänkte OMXS30 med 2,4 punkter.

Bästa sektorer i fredags och de enda som stängde på plus blev verkstad och hälsovård. Sämst gick teknologi och oljebolagen.

Bäst utveckling av aktierna som ingår i OMXS30 hade i fredags Volvo B (+7,1%) följt av Getinge B (+1,0%) och Sandvik (+0,9%). Sämst gick MTG B (-3,6%) och Ericsson B (-3,3%) följt av Lundin Petroleum (-2,8%).

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen hos MA-200 saknar i stort sett lutning medan de korta- och medellånga trenderna pekar fortsatt nedåt. Inför dagen noteras MA-200 vid 1363 och årsmedelvärdet vid 1363.

MACD har nu lämnat en säljsignal i månadsgrafen vilket den första sedan juli 2011. Sälj råder även i veckografen medan det åter blev köp i daggrafen i onsdags, som var den första på lite mer än en månad.

På ovansidan bevakar närmast nivån kring primärtrenden och därefter 50-dagars medelvärde vid 1370. Därefter är det relativt tunna motstånd upp mot 1400-nivån.

På nedsidan bevakar jag utvecklingen kring MA-20 som inför öppningen noteras kring 1338. Det är angeläget att zonen mella 1321 och 1310 inte punkteras då det kan trigga ytterligera nedgångar.

På lång sikt kommer jag vara svagt positiv om indexet stänger oktober månad över årsmedelvärdet som just nu noteras kring 1363 medan en stängning under nivån får mig att inta en mer negativ hållning. Just nu säger jag pass.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde en psykologisk vattendelare men självklart har även nivån och lutningen stor betydelse. Inför dagen noteras medelvärdet kring 1370.

På kort sikt (någon dag upp till ett par veckor) är jag positivt inställd och håller koll på utvecklingen kring 20-dagars medelvärde. Om däremot 1300-nivån punkteras talar mycket för en tilltagande nedgångstakt.

Den kommande veckan har fram till 2006 haft en mycket positiv utveckling men därefter har det inte varit lika många positiva veckor, bortsett från 2008 när kursen steg 16 procent på en vecka, vilket blåste ut säljtrycket. På kort sikt är däremot indexet överköpt och bortser vi från den PA-mässiga utvecklingen indikerar min cykelindikator att det är dålig tajming att ta entré för uppgång. Att köpa kring onsdag-torsdag och behålla positionen till måndag nästa vecka har i snitt gett nästan 2,0 procent historiskt men det är som bekant inte samma sak som framtid.

Motstånd: 1367 / 1376 / 1381 / 1387 / 1396-14044
Stöd: 1352 / 1348 / 1333 / 1321-1310 / 1305-1296 / 1270

Du kan handla OMXS30 med följande minisar hos BNP:
Uppgång
: MINILONG OMX BP5 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 917.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP28 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 1741.

DAX: Överhängande risk för veckostängning under årsmedelvärdet

För en vecka sedan skrev jag: ”8900-9100 utgör en psykologisk nivå som om den tas ut signalerar fortsatta uppgångar men ett falskt utbrott riskerar att trigga en tilltagande nedgångstakt”. Föregående vecka inleddes med en nedgång mot 8600-nivån där köparna sög upp säljtrycket vilket ledde till ett test av just 8900/9100-nivån där även 20-dagars medelvärde möter upp.

Den gångna veckan innebar en uppgång med ytterligare 1,6 procent vilket innebär att nedgången hittills i år reducerats till 5,9 procent. Inför veckostarten noteras månadsstapeln precis ovanför 8940 som är oktober månads sentimentsnivå. De två senaste veckostaplarna har varit positiva reversalstaplar.

Volymen i fredags var lägre än i torsdags och 0,4 procent lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Totalt backade indexet med 59 punkter i fredags och störst påverkan på indexet hade BASF som tyngde med 26 punkter medan DT Telekom lyfte med 15 punkter. 4 av de 25 aktierna som ingår i indexet steg.

Både den långa-, medellånga- och korta trenderna pekar för tillfället nedåt. Årsmedelvärdet noteras inför veckostarten kring 9520 och primärtrenden vid ungefär samma nivå. Det är alltså ungefär 6 procent upp till den nivå jag bevakar för att avgöra om det är fas 4 (nedtrendsfasen) som råder. De senaste tre månaderna har stängt precis kring nivån men ännu inte gett några tydliga besked, men det kanske är det vi får på fredag?

Historiskt har den kommande veckan utvecklats väl och i nästan 70 procent av åren har kursen stått högre om en vecka.

En haramiliknande kursstapel som den vi bevittnade i fredags innebär att köparna tvekar inför den fortsatta uppgången men i de flesta positiva trendfaser är det en pausformation.

MACD noteras i köp och vi ser många tecken på att en uppgång mot i första hand primärtrenden kan vara inledd.

Om fredagens högsta vid 9068 tas ut hittar vi nästa motstånd kring 9200 och därefter siktar vi mot primärtrenden. Skulle däremot 8900 punkteras vänder vi på klacken och navigerar vidare för nedgång.

Motstånd: 9068 / 9085 / 9100 / 9196 / 9265 / 9550
Stöd: 8950 / 8900 / 8820 / 8730 / 8676 / 8500

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP3 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 6176.
Nedgång: MINISHRT DAX BP31 med en häv kring 2,0 och en stop loss på 12883.

S&P 500: Så länge 1900 är intakt köper vi rekyler

För en vecka sedan skrev jag: ”På ovansidan är det viktigt att 1900-nivån återtas vilket stärker den positiva omslagsformationen och att vi inte får en turtle soup för nedgång. Historiskt har kursen den kommande veckan stigit i knappt 60 procent av fallen”. Den gångna veckan innebar en uppgång med hela 4,1 procent och vi får förflytta oss till december 2011 för att hitta en lika positiv veckostapel (TR). Årets uppgång uppgår nu till 6,3 procent och oktober månad noteras nu för en marginell nedgång med 0,4 procent.

Volymen i fredags var den lägsta under veckan och 0,8 procent lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektorer i fredags blev telekom och hälsovård vilket tillsammans med en svagt negativ spread mot Nasdaq composite kan vara en indikation på en stundande rekyl. Den enda sektor som stängde negativt var energi.

Tre av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple fortsatte upp med 0,4 procent för att stänga vid $105,2. Google vände ner och backade med 0,8 procent till $539,8. Twitter fortsatte fortsatte uppåt och steg med 0,6 procent och noterade en stängning vid $50,0 medan den sociala kollegan Facebook adderade 0,8 procent till torsdagens stängning och avslutade veckan vid $80,7.

Den långa trenden som jag låter representeras av lutningen på primärtrenden (MA-200D) börjar nu åter luta svagt uppåt vilket även gäller de medellånga medelvärdena. Inför veckostarten noteras MA-200 vid 1909 och årsmedelvärdet kring 1901.

MACD lämnade för första gången sedan september 2011 en säljsignal i månadsdiagrammet för ett par veckor sedan men detta är nu på väg att bli en positiv trampolin, vilket om den effektueras stärker den långsiktigt positiva utvecklingen. Jag har varje dag sedan mitten av juni ”pratat om” att det råder en förhöjd risk att ta nya köppositioner för längre uppgångar kring nuvarande nivå och den slutsatsen gäller fortfarande. Det är nu lite mer än en vecka sedan vi fick en köpsignal i dagsgrafen och det var den första sedan mitten av augusti.

Nedan sammanfattar jag det som talar för en fortsatt uppgång och vilka varningssignaler jag ser.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför både årsmedelvärdet, MA-200, MA-100 och MA-20
– MA-50 bildade den 30 januari (2012) ett gyllene kors
– Nytt ATH vid 2019 den 19/9
– Månaden har ännu inte stängt under årsmedelvärdet
– Kursen har stigit kraftigt sedan förra veckans hammer
I den negativa vågskålen:
– Kursen noteras under 50-dagars medelvärde
– Säljsignal som senaste signal i veckografen
– VIX har under en tid indikerat tilltagande nervositet
– Det har under en tid talats om att bolag som Twitter och Facebook inte kan värderas som andra bolag, vilket dock inte hörts den senaste månaden (någon som hört det förr…)

På ovansidan bevakar jag framförallt 50-dagars medelvärde vid 1967 även 1980 och 2000-nivån.

Närmast på nedsidan håller jag koll utvecklingen kring primärtrenden som noteras strax ovanför 1900-nivån som tillsammans med årsmedelvärdet vid 1899 är intressanta nivåer framförallt när månadsskiftet närmar sig.

När kursen stigit med mer än 1 procent per dag i snitt i sju dagar är det inte den bästa tajmingen för att ta nya positioner för uppgång. Vi går nu in i ett mycket positivt månadsskifte och i 70 procent av fallen har den kommande veckan utvecklats positivt, även under värsta IT-krisen och finanskrisen gick de flesta åren plus. Om den kommande veckan stänger ovanför 1900 är förutsättningarna goda för fortsatta uppgångar och vi bör vara köpare i samband med rekyler. En månadsstängning lägre än 1900 riskerar skicka ner indexet i fas 4, men där är vi alltså inte än.

Motstånd: 1971 / 1978 / 1996-2004/ 2015
Stöd: 1952 / 1940 / 1926 / 1905-1896 / 1867 / 1856

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BP( med en häv kring 2,5 och en stop loss på 1216.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 2,5 och en stop loss på 2582.

Brent spot: Kortsiktigt översåld och bra edge för kortare uppstuds

Efter något skvalpig vecka som stängde på ett svagt plus noteras nu årets nedgång till 22 procent. Vi får nu förflytta oss tillbaks till slutet av 2010 för att hitta lika låga noteringar.

Den långa-, medellånga- och korta trenden pekar nedåt och G-krafterna är sorterade för fortsatt nedgång. Vi ska med andra ord leta efter negativa fortsättningsformationer i sambande med uppstudsar.

Avståndet upp till primärtrenden är för tillfället 22 procent och om vi studerar vad som hänt på en månads sikt när avståndet varit mer än 20 procent kan vi konstatera att kursen stått högre i 65 procent av fallen. Den genomsnittliga utvecklingen är goda 6 procent och senast vi hade lika stort avstånd var den 20 juni 2012 och det resulterade i en uppgång med knappt 14 procent den kommande månaden.

Dagsmomentum (RSI-14) noterades inför veckostarten strax under 15 vilket var den lägsta nivån jag kan se i de diagram jag förfogar över tillbaks till 1990. Förra onsdagen noterades RSI-14 vid 14,7. Vad har då hänt på en månads sikt de gånger vi noterat värden under 20? Inte ens vid den gränsen har vi fått mer än tre noteringar de senaste 20 åren vilket naturligtvis inte går att dra några slutsatser av.

Historiskt går vi mot en period både på en veckas och även en månads sikt där oljepriset haft en relativt svag utveckling. Vi ska dock inte glömma att brent för tillfället är kortsiktigt översålt och förutsättningarna för en kortare uppstuds är goda. Så länge inte den fallande motståndslinjen, som inför veckostarten noteras kring $93,65 bör vi bevaka uppstudsar för negativa fortsättningsformationer.

Motstånd: 103,90 / 105,40 / 106,80 / 107,75
Stöd: 101,90 / 100,00 / 98,75 / 96,75

Du kan handla Brent råolja med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG OLJA BNP9 med en hävstång på 3,0 och en stop loss vid 59,85.
Nedgång: MINISHRT OLJA BNP13 med en hävstång på 2,7 och en stop loss vid 112,90.

USD/SEK: Fortsatt skvalpigt i tradingrangen

Motståndet kring 7,30 ser tufft ut och har stått pall för tre tester under oktober. Jag bevakar nu tradingrangen mellan 7,10 och 7,30 inom vilken det kan bli slagigt och svårtrejdat. Ett utbrott kan trigga en mycket spännande rörelse.

Den långa trenden pekar upp och G-krafterna är på plats för fortsatt uppgång. Vi måste dock förflytta oss tillbaks till början av juni 2012 för att hitta ett läge där det varit lika långt ner till primärtrenden som just nu noteras kring 6,75. När det var lika långt hem till husse 2012 noterades valutaparet kring, just det 7,30. Det är naturligtvis inte en slump att denna nivå är svårpasserad då valutaparet efter denna notering 2012 föll med nästan 14 procent för att till slut hitta stöd vid 6,30.

Vi har ett intressant utseende idag där vi kan konstatera tre röda candles och om detta håller i sig hela dagen kan det vara läge att köpa imorgon om dagens högsta tas ut. Vi ska dock vara medvetna om att det redan vid 7,30 kan gå tungt men om nivån tas ut kan det bli en trigger för en fortsatt positiv trendfas.

I den negativa vågskålen kan vi då konstatera att förutsättningarna för ett lyckat utbrott när avståndet ner till husse är lika långt inte är så bra och dessutom håller MACD på att bilda en negativ trDet är lite gambling att ta position med en treticksliknande formation mitt i en tradingrange men går det tungt vid 7,30 är det bara att kliva av. Att gå kort är inte aktuellt förrän 7,10 punkteras och helst inte förrän vi får ett återtest av nivån där den inte återtas. I den pågående tradingrangen ska vi vara beredda på fortsatta varannandagsrörelser och tvära kast tills bilden blir tydlgare. Det överväger som jag ser det för ett utbrott uppåt och fortsättning i trendens riktning men det stora avståndet kan leda till en kraftig rekyl, en björnfälla. Ni vet att husse brukar kalla hem hunden när den varit alltför långt iväg…

Motstånd: 7,2708 / 7,2999 / 7,3287 / 7,3657
Stöd: 7,2338 / 7,2177 / 7,1807 / 7,1437 / 7,1000
Du kan handla USD/SEK med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG USD/SEK B5 med en häv kring 6,6 och en stop loss på 6,2495.
Nedgång: MINISHRT USD/SEK BP17 med en häv kring 5,7 och en stop loss på 8,4216.