BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 45

OMXS30: Dags att agera åskådare

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Mycket talar för att en rekyl är i nära antågande men det ska vi, åtminstone så länge inte 1456 punkteras, tolka som ett bättre läge att komma in i positioner för uppgång.”

Den gångna veckan har präglats av relativt små rörelser mellan 1515-1482 vilket innebär att vollan börjar komma ner mot de nivåer vi hade i mitten av augusti och september. Totalt backade den gångna veckan 0,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 2,4 procent.

Volymen har legat klart och tydligt under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna under hela veckan och för tillfället ger det ingen direkt vägledning. Volymbalansen är än så länge positiv.

Den långa trenden som jag använder riktningen och läget på MA-200 för att peka ut är i det närmaste helt platt och vi använder med fördel jämviktspendlande indikatorer för att bedöma marknadsläget.

Den kommande veckan har historiskt stigit i knappt 60 procent av fallen.

MACD noteras i köp sedan början av oktober men nu börjar vi se tecken på ett avtagande momentum. Om det blir en positiv trampolin eller en säljsignal blir spännnande att se. Dagsmomentum pekar upp och noteras i den positiva delen ovanför månadsmedelvärdet.

Tidsmässigt är det mycket som talar för en tidig topp den kommande veckan och om så blir fallet kommer det att bli intressant att se var och med vilken kraft köparna åter kliver in i matchen.

På ovansidan möter nu 1506, 1516 och 1525 men det är fortsatt flera gap som behöver tas ut för att primärtrenden och den fallande motståndslinjen ska nås.

På nedsidan bevakar jag 1485 men framförallt 1435 som utgör golvet i den range jag för tillfället utgår från på kort sikt.

På lång sikt är jag nu neutral med en liten övervikt åt det negativa hållet men jag är på väg att svänga över och bli positivt men 1525 kommer vara en vattendelare för den närmaste tidens utveckling.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral även om MA-50 tagits ut eftersom riktningen på medelvärdet inte riktigt vänt upp än.

På kort sikt (dagar till veckor) börjar jag nu inta en alltmer positiv inställning. Om däremot den stundande rekylen punkterar 1435 och inte lyckas återta nivån snabbt börjar jag åter ställa in kompassen för en resa söderut.

Även om den tekniska bilden börjar se allt bättre ut är det fortfarande lite tidigt att gasa på för uppgång. Volymbalansen och bredden i uppgångarna är positiv, även om det inte behövs så mycket för att försvaga köparna. Det är inte läge att ta nya positioner för uppgång när kursen befinner sig precis under tuffa motstånd men det är inte heller någon signal för nedgång. Så vad gör man? Ja, för tillfället är det läge att avvakta en tydligare teknisk bild.

Motstånd: 1505 / 1525 / 1539 / 1560
Stöd: 1489 / 1475 / 1456 / 1434

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP41 med en häv kring 3,6 och en stop loss på 1106.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP127 med en häv kring 3,8 och en stop loss på 1855.

S&P 500: Närmar sig målkursen för dubbelbottenformationen

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit i mer än 70 procent av fallen och även om kursen på kort sikt är överköpt har impulser liknande den vi sett de senaste veckorna gett en mycket bra edge på några veckors sikt.”

Veckan som gick inleddes med ett återtest av den platta primärtrenden och i onsdags lockade tillbaks köparna. Indexet steg med måttliga 0,2 procent efter en svag avslutning. Årets uppgång skrivs nu till 1,0 procent.

Vi får förflytta exakt ett år tillbaks i tiden för att hitta en lika kraftfull månadsstapel som lyckades eliminera de senaste två månadernas stängning under årsmedelvärdet som nu alltså återtagits. I veckografen noteras nu fem gröna candlesticks och när vi historiskt sett detta mönster har kursen i mer än hälften av fallen stått lägre en vecka senare.

Volymen har de senaste dagarna noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. VIX steg med 4,5 procent till 15,1 den senaste veckan och noterar en nedgång med 44 procent den senaste månaden. Placerarkollektivet anser med andra ord att risken för en kraftigt tilltagande volla är relativt liten.

Den långa trenden som jag i dagschartet definierar som kursen i förhållande till MA-200 och dess lutning är nu i det närmaste helt platt vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast. Den senaste veckans uppgång fick i veckan som gick MA-20 att luta upp med den kraftigaste lutningen sedan mars 2000.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit i lite mer än hälften av fallen men däremot har den uppgång som vi sett under oktober varit betydligt kraftigare än den genomsnittliga utvecklingen, vilket jag beskrev i säsongsanalysen igår.

MACD noteras sedan början av oktober i köp men momentumet har avtagit något även om det är förhållandevis brett med tanke på att vi har en normal årsuppgång i ryggen på bara en månad.

Cykelindikatorn är dock uppe på en nivå där den varnar för att ta nya positioner för uppgång, utan istället vänta på en rekyl.

På ovansidan bevakar jag utvecklingen kring zonen vid 2100 följt av ATH vid 2135.

På nedsidan är det framförallt utvecklingen kring primärtrenden och utbrottsnivån vid 2020 jag bevakar.

I den positiva vågskålen:
– Köparna har kommit tillbaks med kraft och tagit ut 2022, årsmedelvärdet och primärtrenden
– Rekylerna är små och varar bara några få dagar
– Kursen har tagit ut både MA-50 och MA-200 som bägge börjar vrida upp

I den negativa vågskålen:
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen

Efter den dubbelbottenformation som effektuerades för en månad sedan är det allt mer som talar för en stundande rekyl. Den potentiella målkursen för formationen hittar vi kring 2120 men för tillfället är det sent att jaga priset utan bättre att vänta på att köparna kommer tillbaks på en lägre nivå.

Motstånd: 2099 / 2108 / 2135 / 2162
Stöd: 2072 / 2056 / 2020 / 2000

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 1374.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 4,8 och en stop loss på 2477.

DAX: Avvakta rekyl innan nya positioner tas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har den kommande veckan stigit i fler fall än den fallit. Efter de senaste veckornas kraftiga uppgångar är det dock mycket som talar för en stundande rekyl eller en flackare uppgångstakt.”

I veckografen noteras öppning och stängning kring ungefär samma nivå medan månadsgrafen blev den kraftigaste på ett år. Den gångna veckan innebar en uppgång med 0,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,6 procent.

Den senaste veckan har utseendet av en stigande kil vilket även gäller i 60-minutersgrafen.

Den långa trenden pekar svagt upp vilket även de korta trendlinjerna gör. MA-20 och MA-50 börjar så smått vrida upp och det mesta talar nu för att vi inte ska fundera på att navigera för nedgång.

Historiskt har den kommande veckan stigit i ungefär 60 procent av fallen men utvecklingen den senaste månaden, motsvarande en normal årsuppgång, indikerar att en rekyl eller lugnare uppgångstakt inte är någon högoddsare.

MACD noteras i sälj i månadsgrafen men har vänt upp i köp i både dags- och veckografen.

På ovansidan möter först 11000 och därefter 11150-11290 men framförallt den tidigare pivottoppen vid 11670.

På nedsidan bevakar jag utvecklingen kring sentimentsnivån vid 10500 och zonen kring 10000.

Den senaste veckans stigande kil samtidigt som flera viktiga motståndsnivåer närmar sig innebär att vi ska ta det lite försiktigt med nya positioner för uppgång. I samband med rekyl där köparna kommer tillbaka är köpvärda ner mot åtminstone 10500-nivån.

Motstånd: 10885 / 10920 / 11000 / 11150
Stöd: 10785 / 10715 / 10610 / 10500

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP33 med en häv kring 4,0 och en stop loss på 8232.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP160 med en häv kring 4,1 och en stop loss på 13128.

SCA B: Shooting star och negativ minidivergens

Teknisk analys SCA B: Redan samma dag bjöds vi på en lång grön kursstapel och det skulle inte ta mer än tre dagar till målkursen var nådd.

Den långa trenden pekar svagt upp vilket även de kortare medelvärdena gör. Avståndet ner till de kortare medelvärdena har dock blivit lite väl stort de senaste dagarna och vi får förflytta oss tillbaks till den 30:e januari för att hitta lika stor spänning ner mot MA-20 som nu.

I torsdags bjöds vi på B3-stängning ovanför det övre bollingerbandet och i fredags effektuerades en shooting star samtidigt som det råder en negativ minidivergens. De senaste 19 åren har vi endast sett detta utseende vid 22 tillfällen och vid 15 av dessa har kursen stått lägre en vecka senare. Den genomsnittliga nedgången har då varit 1,4 procent den kommande veckan, hänsyn tagen både till upp och nedgångar. Vi ska dock vara försiktiga med att dra några långtgående slutsatser när vi bara har 22 träffar.

Om 247,30 punkteras idag kan det vara läge att antingen kliva av positioner för uppgång eller köpa en minishort för nedgång på några dagars sikt. Förutsättningarna är goda för en nedgång mot 243,60 men om 259 kronor tas ut kommer många stoppar ryka och kursen fortsätta upp ett tag till.

Motstånd: 254,70 / 258,70 / 261,60 / 264,50
Stöd: 252,90 / 247,60 / / 243,40 / 238,40 / 229,70

Du kan handla SCA B med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SCA BNP17 med en häv kring 3,1 och en stop loss kring 179,90
Nedgång: MINISHRT SCA BNP22 med en häv kring 4,6 och en stop loss kring 290,70.

Boliden B: Laddar för rörelse - upp eller ner...

Teknisk analys Boliden: 9 av de senaste 10 analyserna på Boliden och de har gått imål men vi kan aldrig veta vilka som går enligt min skolbok och vilka som inte gör det. Den TN-info som vi bjöds på i samband med julirapporten höll dock inte och nu har vi fått ytterligare en rapport som mottogs positivt, är då även denna en säljsignal?

De långa trenden pekar upp och de korta- och medellånga medelvärdena har även de börjat vända upp men än så länge jobbar aktien under oket av ett dödskors.

För tillfället noteras ett utseende som påminner om en stigande kil och även om rapporten för någon vecka sedan tolkades positivt så bjöds vi inte på någon bekräftelse, än så länge. Istället råder nu en konsolidering som efter en bekräftelse kan ge signal både för upp- och nedgång.

Cykelindikatorn har varit uppe och vänt ovanför 80 men har vänt ner och pekar nu nedåt strax ovanför 50.

Vi har två tydliga nivåer för upp- och nedgång och det är om 170 kronor tas ut eller om 157,50 punkteras.

Kursen har varit uppe över det övre bollingerbandet men nådde inte riktigt hela vägen innan svansen på ovansidan inledde förra veckan. Om svansen från rapportstapeln punkteras är vi nere i ett gap som gör att troligen den nedre begränsningen i den stigande kilen punkteras och triggar en nedgång. Just nu är det vänta och se men när nivåerna tas ut/punkteras är Boliden åter intressant.

Motstånd: 166,30 / 167,10 / 169,30 / 171,90
Stöd: 163,90 / 162,30 / 159,90 / 157,90 / 156,10

Du kan handla Boliden med följande minifutures från BNP:
Uppgång: Minilong BOL BNP23 med hävstång 3,0 och stopploss kring 111,50
Nedgång: Minishort BOL BNP23 med hävstång 3,0 och stopploss kring 207,30