BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 45 – 2022

OMXS30: Imponerande styrka efter hökaktigt Fed-besked

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu kan vi bocka av två nya högre lägstanoteringar vilket är mycket positivt. Om det visar sig att augustihögsta vid 2065 passeras och inte följs av någon ny lägre botten är det mycket som talar för att det vi ser är en ackumulationsfas och då är det bara att invänta fas 2/upptrendsfasen, men det kommer jag återkomma till. En rekyl rycker närmare med tanke på de extremt hårt spända momentumindikatorerna men det är bara hälsosamt. Det jag helst inte vill se i samband med en kommande rekyl är att stödnivåer punkteras som om de inte existerar och att volymen tilltar när stöd punkteras. Fortsättningsformationen är dock troligen köpvärda ner mot 1860-nivån. Det jag inte vill se är att 1860 punkteras för det kommer ställa in siktet mot årslägstaområdet kring 1800-1780. Mitt huvudspår är än så länge att det vi ser nu är en uppstuds i den pågående nedtrenden men om 2065 passeras stärks oddsen för att vi just nu bevittnar en ackumulationsfas.”

Den gångna veckan inleddes med viss tveksamhet vilket var logiskt med tanke på hur överköpt indexet var. Efter det högaktiga Fedbeskedet i onsdags inleddes torsdagen nedåt men hittade fotfäste redan vid förra fredagens lägsta kring 1950, vilket jag tolkar som ett styrkebesked. Veckan avslutades med en bullish separating line som åter tog upp indexet till den psykologiska 2000-nivån. Totalt steg den gångna veckan med 1,3 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 13,2 procent. Det blev den sjätte veckan i rad som stängde högre än föregående vecka och senast vi såg ett sådant styrkebesked var i början av april 2021.

Nu möter flera tuffa motståndsområden upp där jag fäster speciell vikt vid MA-200 och den extrema volymen vid 2045-2065. Passeras den nivån är det lite av en luftficka ovanför och borde inte utgöra några större problem att dra upp igenom. Med tanke på att flera momentumindikatorer är hårt spända på ovansidan samtidigt som tuffa motstånd utmanas är det dock stor risk för att en rekyl inom kort inleds.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn har stigit konstant sedan lågpunkten den 13 oktober och har nu tagit sig upp i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen har hela veckan legat över snittet, bortsett från i fredags då det var halvdag. Volymbalansen har åter vänt upp och blivit positiv.

SMACD lämnade i början av oktober ett positivt kors och noteras nu i den positiva delen vilket är två positiva pusselbitar. Histogramet indikerar däremot att styrkan i uppgången är på väg att avta.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 53 procent. igår uppgick till 31 procent. Just nu är det 25 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 11,0 procent vilket är något högre än snittet som noteras kring 9,1 procent.

På ovansidan möter närmast 2000 följt av området kring MA-200 vid 2018 och därefter augustitoppen vid 2065.

På nedsidan möter närmast 1985 följt av 1945 och 1917-1910.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Trots det överköpta läget inför den gångna veckan och det allt hökaktigare Fed kom köparna tillbaka redan vid 1950-nivån vilket jag tolkar som ett styrkebesked. En rekyl som sugs upp snabbt som i torsdags och dessutom följs av en candle som passerar alla stängningsnivåer sedan den 19 augusti är något jag gillar. Efter en uppgång med hela 12 procent sedan årslägstanoteringen den 29 september närmar sig MA-200 med besked. Nu utmanas åter den psykologiska 2000-nivån samtidigt som flera korta momentumindikatorer är hårt spända på ovansidan och flera med negativa divergenser. En rekyl som sugs upp innan standard line kring 1890 ger vika kommer troligen vara värd att agera på och alltmer indikerar att vi inom kort får se MA-200 passeras. Det jag inte vill se är en kraftfull nedgång, där stöd punkteras som om de inte fanns och uppstudsar bara blir några timmar eller någon dag. Skulle en sådan nedgång få årslägsta vid 1780 att ge vika fallerar det begynnande positiva utseendet. Mitt huvudspår är att vi kommer att få se en årsavslutning som följer det historiska mönstret och det är en uppgång som med tanke på årets nedgång kan bli kraftfull. Kommer en sådan uppgång ske utan utmanande rekyler? Svaret på det är nej, speciellt med trendfasindikatorn i området där det varnas för slagig handel och tvära kast.

Motstånd: 2000 / 2018 / 2065
Stöd: 1985 / 1945 / 1917-1910

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Köparna suger upp säljtrycket kring standard line

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”De senaste veckorna har vi sett flera viktiga motståndsnivåer passeras och nu utmanas den psykologiska 3900-nivån. På kort sikt är de korta momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan och det borde leda till en rekyl/andhämtningspaus inom kort. Positiva fortsättningsformationer kommer troligen vara värda att haka på, åtminstone så länge inte 3700 ger vika. Även om indexet fortfarande noteras i en långsiktigt fallande trend och risken för fortsatt nedgång på längre sikt är större än att nästa bullmarket är inledd kan vi lägga alltfler positiva pusselbitar till börsklimatpusslet. Om det visar sig att 3700-nivån punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot oktoberlägsta vid 3500. Positiva fortsättningsformationer är däremot värda att haka på ner till standard line vid 3700, på kort sikt.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish harami följt av en engulfing men avslutades med två dojisar med lägstanoteringar kring standard line vid 3700. SP500 backade med 3,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång utökats till 18 procent. Frågan är nu om området kring 3700 kommer att suga upp rekylen, vilket vi ser lite tecken på, eller om indexet ska ner och testa årslägsta igen?

Jerome Powell/Fed var tydliga på presskonferensen i onsdags att man inte bryr sig om ifall börsen tar stryk på grund av en fortsatt stram penningpolitik. Frågan är då hur placerarkollektivet ser på det. Trots den senaste höjningen har SP500 hållt sig kvar ovanför årslägstanoteringen från den 13 oktober, vilket kan bero på att de ”som ska sälja” redan gjort det. Självklart kan indexet falla mer men samtidigt kommer det i så fall att ske från ett långsiktigt översålt läge under den starkaste perioden på året.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgång snarare än uppgång och att se uppstudsar som pausformationer i nedgången.

Volymen har hela veckan noterats klart över snittet. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade den 13/10 ett positivt kors som fortfarande är i spel. Den senaste veckan har momentumet för uppgång avtagit och indikatorn velar kring nollan om den ska upp eller ner. Om det visar sig att vi bjuds på en positiv trampolin är förutsättningarna goda för en uppgång mot och troligen passering av 3900-området. En säljsignal å andra sidan ställer troligen in siktet mot årslägsta kring 3500.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 37 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll trots Feds ännu hökaktigare framtoning med 4,7 procentenheter den gångna veckan för att stänga vid 24,6 vilket är under MA-200 och den lägsta nivån sedan början av september.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 10,6 vilket är marginellt över snittet som noteras kring 10,5.

I den positiva vågskålen:
– Indexet är översålt på lång sikt
– Så länge inte 3685 (fib 50% för senaste uppstudsen) punkteras är fortsättningsformationer köpvärda
– Nya högre bottnar
– Än så länge håller standard line kring 3700

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200, standard line och cloud span b
– Indexet vände den 12/9 ner från en ny lägre högsta
– Effektuerat en bearish engulfing kring 3900-nivån
– Punkterade i onsdags både MA-50 och golvet i den korta kanalen

På ovansidan möter närmast zonen kring 3796-3804 följt av 3840 och motståndsområdet vid 3885-3910.

På nedsidan möter närmast zonen kring 3704-3696 följt av 3648 och 3623.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Nu är alltså frågan om indexet ska ner mot årslägsta och fortsätta nedgången eller om vi sett en mer signifikant botten och att ”de som ska sälja” redan gjort det. Passeras den senaste toppen vid 3900 ställs siktet in mot 200-dagars medelvärde och toppen från början av september vid 4120. Om köparna orkar handla upp indexet över den nivån hittar vi nästa motståndsområde och matematisk målkurs kring augustihögsta vid 4325. I den mer negativa vågskålen såg vi slutet på uppstudsen veckan som gick och det är bara en tidsfråga tills årslägsta nås och troligen punkteras och då har de flesta av de positiva pusselbitarna gett vika. Mitt huvudspår är att området kring standard line kanske ner mot 3650 håller och året avslutas positivt.

Motstånd: 3796-3804 / 3840 / 3885-3910
Stöd: 3704-3696 / 3648 / 3625

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 15-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 50%.

DAX: Överköpt när MA-200 testas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Imponerande styrka har nu ställt in siktet mot primärtrenden. Gummisnodden är uppe på den högsta nivån sedan den 17 november 2021 och det borde leda till en paus/rekyl i den kortsiktiga uppgången. En rekyl från nuvarande nivå kommer vara köpvärd vid en positiv fortsättningsformation åtminstone ner till 12500-nivån.”

Den gångna veckan inleddes med ett par tveksamhetsdojisar kring taket i den kortsiktigt stigande kanalen. Efter Fedbeskedet i onsdags föll DAX ner till stödområdet vid 13000 där bla MA-100 mötte upp. Veckan avslutades med den högsta stängnigen sedan den 19 augusti, bara 1,3 procent under 200-dagars medelvärde. DAX steg med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 16 procent. I veckografen blev det femte veckan i rad som stängde på plus. De korta momentumindikatorerna är nu hårt spända på ovansidan och noteras dessutom med negativa divergenser. Risken för rekyl är med andra ord stor men frågan är hur djup den blir och med vilken kraft den effektueras.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn har nu tagit sig upp i ”jämviktspendlingszonen” där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är sedan några dagar neutral och noteras tydligt uppåtriktad vilket är positivt.

SMACD lämnade den 4 oktober ett positivt kors och noteras nu i den positiva delen men utmanar nu nivåerna mitten av augusti och början av juni.

Sammanfattning: DAX har stigit med över 13 procent sedan lågpunkten i slutet av september vilket fått till följd att SMACD är uppe kring de nivåer där vi i juni och september fick se indexet vända ner och notera nya årslägsta. Är det vad vi ska vara beredda på nu? Ja, det ska vi absolut vara, men är det mitt huvudspår? Nej, jag tror på en stark avslutning av börsåret och orsaken är att indexet står högre nu än trots de hökaktiga centralbanksbesked. Fram till att indexet tagit sig upp över 14000 utan att följas av nya lägre signifikanta bottnar är dock risken stor för nya lägre årslägsta. Mitt huvudspår är att indexet inom kort kommer att rekylera ner mot MA-20 eller standard line och att köparna står där och väntar på att komma in till ett bra pris inför en historisk stark period. Punkteras däremot 12500 ställs siktet in mot årslägsta kring 12000 som om den punkteras eliminerar det pånyttfödda positiva kortsiktiga sentimentet.

Motstånd: 13635 / 13945 / 14390
Stöd: 13260 / 13000 / 12745 / 12550

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 54+.
– Next day forecast indikerar att det är 48 procents chans till en uppgång under måndagen.

Swedbank: Överköpt kring den stigande motståndslinjen

Teknisk analys Swedbank A: Efter en nedgång på 36 procent från slutet av oktober förra året till mitten av juli i år har vi bjudits på alltfler positiva pusselbitar och nu senast en 123-vändning.

Den långa trenden som definieras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt nedåt. Trendfasindikatorn har däremot efter att ha vänt upp från en nivå kring -7 i början av juli nu etablerat sig i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan slutet av juli.

SMACD lämnade en köpsignal den 18 oktober och den är fortsatt i spel även om indikatorn nu börjar komma upp till en nivå där risken för en kortsiktig topp är stor.

Efter en imponerande uppgång sedan början av oktober närmar sig aktien åter den stigande motståndslinjen som möter upp kring 170 kronor.

Sammanfattning: Även om inte tajmingen är den bästa för köp just nu är det mycket goda förutsättningar för en uppgång mot årshögsta kring 185 kronor till att börja med och om inte börsen klappar ihop är även 200 kronorsnivån inom räckhåll på sikt. Med en positiv volymbalans och trendfasindikatorn som talar för att trenden kommer fortsätta applicerar vi lämpligtvis positiva trendföljande strategier på Swedbankaktien. Vollan är för hög för att köpa utbrott just nu och därför bör man vänta på att agera tills vi bjuds på en positiv fortsättningsformation som eliminerar nästa rekyl. Hur långt ner kan en rekyl vara köpvärd innan risken för en djupare nedgång blir större än chansen för uppgång. För tillfället hittar vi standard line vid 152,90 och det är lite av en kortsiktig vattendelare. Rekyler som sugs upp av en fortsättningsformation (tydlig stängning över föregående dags högsta) innan standard line punkteras kommer troligen vara bra lägen att haka på för uppgång. Den initiala stoppen vid dessa entréer bör placerar strax under senaste swingbotten.

Motstånd: 167,40 / 173,65 / 183,85
Stöd: 165,50 / 162,10/ 156,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 68+.

SSAB B: Bullish doji star kring platt MA-200

Teknisk analys SSAB B: Det skulle visa sig att det behövdes en rekyl ner mot 50 kronor efter rapporten för att köparna åter skulle våga sig in i aktien. I samband med de högre råvarupriserna i slutet av förra veckan tog SSAB fart och steg med 9 procent i fredags och passerade både de korta och längre medelvärdena.

Den långa trenden, som jag använder bla riktningen på MA-200 för att peka ut är sedan årsskiftet svagt uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med fortsättningsformationer för uppgång i samband med rekyler.

Volymbalansen är mellan neutral och negativ men noteras stigande precis under medelvärdet och kan åter bryta upp och bli grön när nya toppar sätts.

SMACD lämnade ett negativt kors den 28 oktober och har nu fallit ner mot nollzonen där vi nu ser tecken på att en köpsignal närmar sig.

Efter gapet kring 50 kronor tolkar jag fredagens candle som en bullish doji star som indikerar att en uppgång mot taket i den stigande kanalen är effektuerad.

Sammanfattning: Enskilda stora dagsuppgångar skapar viss obalans och riskerar att få aktien att rekylera. Om man då väntar med att ta position tills en rekyl är på plats är risken stor att man missar tåget ifall utbrottet av närmaste motståndsnivå triggar ytterligare köpintryck. Ett sätt kan då vara att köpa en extremt liten position, som kan vara en minifuture med hög hävstång och sedan öka på i samband med att nästa rekyl elimineras av en fortsättningsformation. Det som skulle få det positiva utseendet att fallera vore om golvet i den stigande trendkanalen punkterades utan att snabbt återtas. På lite sikt är siktet inställt upp mot i första hand 60-62 kronor men om börsen fortsätter att stärkas kan det därefter gå snabbt mot 67 kronor.

Motstånd: 56,25 / 57,35 / 25,50
Stöd: 54,10 / 53,25-53,10 / 51,25

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 36+.