BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 45 – 2023

OMXS30: Extremt hårt spänd gummisnodd när standard line testas

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter en stor rörelse som leder till att vollan blir hög är det en bra edge för ett trendskiften när vollan drar ihop sig. Det krävs därefter en bekräftad omslagsformation. Om marslägsta vid 2050 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot 1990 där vi hittar fib 62% för bullmarknaden och om den nivån ger vika är det stor risk för en nedgång mot förra årets lägsta kring 1800-nivån. Närmaste mindre stöd om marslägsta vid 2050 ger vika hittar vi vid 2025. På kort sikt ser vi dels en positiv minidivergens hos cykelindikatorn men även i %b noteras en viss positiv divergns kring det nedre bollingerbandet. I negativa marknadsfaser som vi ser nu är det bara april och november som historiskt noteras positivt och i 77 procent av åren (sedan 1997) har avslutningen på året då varit starkt. Som vanligt är det första jag vill se vid en nedgångsfas att priset stänger starkt över föregående dags högsta, därefter att standard line passera utan att följas av en ny lägre lägsta och sedan att den senaste kortsiktiga toppen (just nu vid 2236) passeras för att visa tecken på att köparna är tillbaka. Om det visar sig att nästa topp blir lägre än 2236 innebär det att det negativa sentimentet håller på att bita sig fast även på längre sikt.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish harami som bekräftades i tisdags. Veckan avslutades med att både gapet från den 20/10 tillsammans med 20-dagars medelvärde passerades. Totalt steg OMXS30 med 3,4 procent den gångna veckan vilket innebär att nedgången vänt upp till en uppgång som nu skrivs till 2,5 procent. I veckografen utvecklades veckan till en grön marubozu som var den största veckouppgången sedan slutet av mars.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde är svagt nedåtriktad. Den 15/9 effekturades ett dödskors (MA-50 skar ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi varnas för att risken för nedgång är större än chansen för uppgång.

Volymen har tyvärr inte imponerat den gångna veckan vilket kan vara en indikation på tveksamma köpare. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD lämnade i fredags ett lågt positivt kors vilket är positivt. Positiva låga kors kring denna nivå brukar ofta leda till positiva rörelser.

Andelen aktier på OMXSPI som steg igår uppgick till 66 procent. Just nu är det 29 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 10,1 procent vilket är högre än snittet som noteras vid 5,5 och den högsta vollan sedan slutet av mars. Vi ser nu tecken på att vollan håller på att dra ihop sig och det blir spännande att se om det gynnar ett köpintresse vilket är det mest troliga.

På ovansidan möter närmast 2136 följt av 2150 och zonen kring 2190-2210.

På nedsidan möter närmast 2120 följt av zonen vid 2110-2090 och 2087 samt 2067-2050.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Vi är inte bortskämda med positiva veckor och därför är det skönt att ha det i ryggen. Frågan är nu om det vi sett den senaste veckan är en pausformation i nedgången eller starten på höst- och vinterrallyt. En första betydelsefull positiv pusselbit kommer en passering av 50-dagars medelvärde att vara men för att förutsättningarna för en trendskifte ska överväga krävs att den senaste signifikanta toppen vid 2236 passeras. Det saknas inte negativa pusselbitar men en passering av kanaltaket och 50-dagars glidande medelvärde kommer innebära att jag tror på att höstbotten är satt. Den historiska snittutvecklingen för november och december när priset varit under MA-200 har varit +1,5% respektive -4,5%. Motsvarande utveckling när priset noterats över MA-200 har varit +2,9% respektive +3,8%. Just nu är det knappt 4 procent upp till MA-200. De korta momentumindikatorerna är nu hårt spända på ovansidan vilket innebär att rekylrisken är stor. De flesta sentimentsindikatorer är negativa och isen är tunn. Då ska väl börsen ner tänker du? Nej, det är just då vändningar uppåt brukar inledas. Det blir nu spännande att se hur högt upp indexet når innan vi bjuds på nästa topp men ännu intressantare är att se om oktoberlägsta vid 2037 håller, för annars ökar risken för en nedgång mot 1800-nivån.

Motstånd: 2136 / 2150 / 2190-2210
Stöd: 2120 / 2110-2090 / 2087 / 2067-2050

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 47%.

SP500: Imponerande revanch för köparna

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Under större delen av uppgången från oktoberbotten förra året var det 7 aktier (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla och Meta Platforms) som utgjorde hela uppgången på S&P 500 (över 90% vikt tillsammans). Flera av dessa är nu nere vid kritiska stöd och uppvisar i flera fall positiva divergenser, men vänder de upp ”på riktigt”. Precis som när vi går nedför en trappa är det klokt att ta ett steg i taget och när vi ser tecken på avtagande säljtryck, som alltid börjar med en positiv fortsättningsformation, följt av att standard line passeras och därefter en ny högre lägsta eller högsta markeras stärks oddsen för att vi sett slutet på denna nedgång. Nu vill jag se att the major 7 tar fart uppåt, för annars är det mer nedsida att vänta för S&P 500.”

Den gångna veckan inleddes med precis det jag skrev om för en vecka sedan, nämligen en positiv fortsättningsformation, som skulle visa sig bli startskottet för en uppgång som återtog både standard line och MA-200. Totalt steg S&P 500 med 4,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,5 procent. Efter en så pass stark uppgång ökar risken för en rekyl, speciellt när tuffa motståndsområden närmar sig, som den senaste signifikanta toppen från oktober vid 4394. Även om nivån inte passerats än är det mycket som talar för att botten inför höst/vinteruppgången startade i måndags.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt och priset befinner sig återigen över nivån. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi uppmanas att vara beredda på tvära kast och slagig handel men närmar sig zonen för ”nedgång”.

Volymen har varje dag den senaste veckan legat över snittet och med tanke på den kraftiga distributionen på vägen ner mot oktoberlägsta är det mycket positivt att köparna visar tecken på självförtroende.

SMACD lämnade i torsdags, efter en positiv divergens, ett lågt positivt kors vilket var det första sedan den 10 oktober.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 44 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med hela 24 procentenheter och noteras nu vid 14,9 vilket skapar goda förutsättningar för en bra avslutning på året.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 7,8 procent vilket är högre än snittet vid 5,6.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka standard line och MA-200
– Noteras fortfarande över 4100 och marshögsta
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Noteras över fib 50% för uppgången sedan förra årets lägsta
– Bullish above the stomach 30/10 som bekräftades dagen efter
– Återtog nacklinjen 18/10

I den negativa vågskålen:
– Trendfasindikatorn har vänt ner från en extremt hög nivå
– Punkterade ichimokumolnet 21/9
– Ny lägre botten 27/10
– Ny lägre topp vid 4394 den 17/10

På ovansidan möter närmast 4374 följt av zonen mellan 4390-4410 och 4540.

På nedsidan möter närmast 4334 följt av zonen mellan 4310-4290 och området kring MA-200 vid 4250.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Varje dag den senaste veckan har stängt högre än föregående dags stängning. Senast vi hade en liknande uppgång var den 14 juni och dessförinnan måste vi förflytta oss tillbaka till början av november 2021. De senaste elva handelsdagarna har indexet pendlat upp och ner kring MA-200 vid fyra gånger. Det kan vara intressant att jämföra hur utvecklingen under november och december sett ut i de fall priset varit över respektive under MA-200. Den historiska snittutvecklingen för november och december när priset varit över MA-200 har varit +2,8% respektive +2,7%. Motsvarande utveckling när priset noterats under MA-200 har varit -0,5% respektive -3,6%. Trots svängningarna är det mycket som talar för att vi nu sett en botten inför höst- och vinterrallyt men jag blir inte förvånad om en rekyl inleds innan den senaste toppen vid 4394 tagits ut, eller om vi bjuds på ett första falskt utbrott. Det jag inte vill se är att nästa nedgångsfas punkterar 4100 då kan det bli jobbigt, men om det sker återkommer vi till det sker. Låt oss nu hoppas att indexet håller sig kvar över MA-200 och att vi bjuds på ett bra höst- och vinterrally samt ett julrally som det brukar vara vid pre election years.

Motstånd: 4374 / 4390-4410 / 4540
Stöd: 4334 / 4310-4290 / 4268 / 4250-4245

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 96+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 50%.

DAX: Överköpt kring tufft gapmotstånd

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt är indexet översålt och stängningen i fredags noteras kring det nedre bollingerbandet med en bredd mellan banden som är klart över snittet. I detta läge borde det komma en uppstuds. Nu är det bara att vänta på en positiv fortsättningsformation.”

I tisdags kom den efterlängtade fortsättningsformationen och veckan avslutades med att priset tog sig upp över standard line och de gap från den 19:e och 20:e oktober som jag pratat om i några veckor. Totalt steg DAX med 3,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,0 procent. I veckografen bildades en bullish above the stomach och veckouppgången var de största sedan slutet av mars. Veckan avslutades med en doji kring det övre gapmotståndet från den 10/10.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 saknar lutning. Den 12/10 effektuerades ett dödskors. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi varnas för att risken för nedgång är större än chansen till vi sett en botten.

Volymbalansen vände upp och blev positiv i torsdags vilket var första gången sedan den 28 juli.

SMACD lämnade ett lågt positivt kors den 2/11.

Sammanfattning: Den gångna veckan passerades både MA-20 och standard line vilket är positiva pusselbitar som indikerar att en höstbotten troligen markerades i slutet av oktober. Tyvärr avslutades veckan med en negativ doji kring ett motstånd och punkteras 15150 med en låg stängning innan dojins högsta passeras är troligen en rekyl inledd. Rekyler är köpvärda ner mot 14950 men om gapet från i torsdags ger vika triggar det förmodligen säljarna. Det jag inte vill se nu är att oktoberlägsta vid 14630 punkteras då det riskerar att få säljtrycket att tillta. Om däremot MA-200 vid 15650 och därmed oktoberhögsta vid 15575 tas ut är en positiv kort- och medellångsiktig trend inledd. Den historiska snittutvecklingen för november och december när priset varit under MA-200 har varit -0,1% respektive -2,4%. Motsvarande utveckling när priset noterats över MA-200 har varit +3,9% respektive +3,8%. De korta momentumindikatorerna är nu hårt spända på ovansidan vilket innebär att rekylrisken är stor.

Motstånd: 15270 / 15575 / 15665
Stöd: 15100 / 15030 / 14950

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 89+.
– Next day forecast indikerar att det är 40 procents chans för uppgång under måndagen.

Handelsbanken A: Kortsiktigt lågvollaläge i range

Teknisk analys Handelsbanken A: Det blev en vinst på 12,4 procent efter den senaste analysen (x hävstången på bevakningspositionen). Aktien vände ner efter att ha stigit som mest 7,3 procent vid den senaste rapporten. Dagen utvecklades till en bearish doji star som följdes av en nedgång till 100-dagars medelvärde som testades av till i fredags då priset studsade och passerade både MA-50 och MA-200 med en förhållandevis hög volym med tanke på att det var halvdag.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutningen på MA-200 pekar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras sedan en tid tillbaka i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel och bör därför vara mer kortsiktiga än normalt.

SMACD lämnade den 20 oktober ett negativt kors som är på väg att elimineras av en köpsignal i nollzonen.

Volymbalansen är negativ.

Det är flera saker som gör Handelsbanken intressant just nu och det är bla icebreakformationerna i fredags och passeringen upp över ichimokumolnet samt den starka Q3-rapporten. Insynshandeln har dessutom varit mestadels positiv de senaste månaderna.

Sammanfattning: Historiskt har de kommande månaderna varit starka för Handelsbanken när priset befunnit sig över 200-dagars medelvärde. Den historiska snittavkastningen för november har varit 2,9% och 79% av åren har månaden stängt uppåt. Motsvarande siffror för december är 2,6% respektive en hitratio på 75%. När börsklimatet och även utvecklingen för aktien varit svagare än snittet fram till nu och vänder upp ser jag en god potential i Handelsbanken, förutsatt att inte börsen brakar ner under resten av året. Agerar man på fredagens icebreak bör man redan om 99 kronor nås flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta och traila den så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 99 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 95 kronor.

Motstånd: 98,25 / 99,40 / 102,25 / 106,00
Stöd: 96,45 / 95,95 / 93,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 72+.

AMD: Bryter upp genom fallande trendlinje

Teknisk analys AMD (Advanced Micro Device): Det blev en uppgång till 133-dollarsnivån i samband med föregående analys vilket var en uppgång med 36 procent x hävstången på en månad. Nu ser det åter intressant ut där aktien i onsdags passerade upp genom 200-dagars medelvärde och avslutade veckan med ett utbrott upp över den fallande motståndslinjen.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att vara beredda på tvära kast men närmar sig zonen för positiv trend.

Volymbalansen är neutral men kommer bli positiv om bekräftelsenivån från den 1 november passeras.

SMACD lämnade ett positivt kors den 1 november och passerade upp genom nollzonen i fredags.

Sedan 1997 har AMD noterats över MA-200 i 15 av åren och i alla de fallen har månaden stängt på plus. Snittuppgången historiskt har varit 21,4 procent i november och 7,8 procent i december när aktien noterats över MA-200.

Sammanfattning: På kort sikt är aktien överköpt och gummisnodden är extremt hårt spänd på ovansidan men samtidigt har utbrotten de senaste dagarna skett med rejält tilltagande volym. Det kan därför vara en god idé att först köpa en extremt liten bevakningsposition, gärna en minifuture med den inbyggda stoppen ganska högt (strax under $90) och den låter man ligga tills den eventuellt blir utstoppad. I samband med nästa rekyl, förutsatt att inte 100 dollar punkteras ökar man på positionen i samband med att en fortsättningsformation eliminerar rekylen, samtidigt flyttas stoppen upp till strax under senaste lågpunkt och bevakas framöver manuellt. När/om 119 dollar nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen. Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 119 dollar nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 90 dollar.

Motstånd: 113,40 / 119,50 / 122,00 / 132,85
Stöd: 107,80 / 103,20 / 100,00 / 93,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 94+.