BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 45

OMXS30: Positiv minidivergens kring 1400-nivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om volymen är förhållandevis hög lämnar den för tillfället inga större avtryck i prisgrafen. Så länge vollan fortsätter att vara extremt låg närmar sig dock med stor sannolikhet ett utbrott och en expansion. Om expansionen kommer att ske norrut eller söderut är det dock ingen som vet. Tekniskt talar dock mer för att utbrott kommer att ske i den långa trendens riktning och det är uppåt.”

I måndags testades golvet i den stigande kanalen för fjärde dagen i rad men redan under tisdagen gav stödlinjen vika och triggade en nedgång som nu fåt OMXS30 att falla ner till 1400-nivån.

I månadsgrafen noteras november än så länge som en bearish engulfing och om månaden stänger kring denna nivå innebär det att årsmedelvärdet åter punkteras. I veckografen får vi förflytta oss tillbaks till början av maj för att hitta en vecka med lika kraftig nedgång som den vi just bevittnat. Nedgången den gångna veckan blev hela 3,6 procent vilket i sin tur innebär att årets uppgång åter är eliminerad och att kursen just nu noteras 2,8 procent lägre än vid årsskiftet.

Nedgången från toppen vid 1720 i april förra året till lågpunkten i juni motsvarade 28 procent och vi hittar alltså 50%-nivån för denna nedgång kring 1480. När kursen i slutet av sommaren närmade sig nivån påtalade jag att det rådde en negativ divergens och därefter har momentumet för nedgång snarare tilltagit än avtagit. OMXS30 noteras nu kring 1400-nivån där vi hittar golvet i den rådande tradingrangen som om den punkteras utan att snabbt återtas ger en matematiskt målkurs nedåt 1330-1320.

Volymen den gångna veckan har legat kring det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,2 vilket påtalar för oss att vi ska vara kortsiktiga och företrädesvis tillämpa jämviktspendlande strategier.

Av de 284 bolag jag dagligen bevakar steg endast 14 procent den gångna vecka och det är bara 54 procent av dessa aktier som just nu noteras högre än vid årsskiftet. Ingen sektor summeras positivt för veckan som gick. Sämst gick oljebolag och telekom men även verkstad, finans och teknologi föll med mer än 4 procent.

MACD noteras sedan den 25 oktober i sälj och momentumet för nedgång har tilltagit samtidigt som nollinjen punkterats.

Cykelindikatorn vände i fredags upp från en extremt låg nivå vilket innebär att det råder en positiv minidivergens och senast det inträffade var i mitten av juni.

Dagsmomentum pekar nedåt och noteras inför veckostarten kring 36.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit upp- och nedgångar i ungefär hälften av åren.

På ovansidan möter först 1415 följt av 1422 och 1436 där MA-50 möter upp men först vid 1460-1474 möter de riktigt tuffa utmaningarna upp.

På nedsidan bevakar jag först 1400 och därefter 1380-nivån där vi hittar primärtrenden som om den punkteras utan att relativt snabbt återtas innebär att sannolikheten ökar för ett större säljtryck.

På lång sikt är jag svagt positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet och vi samtidigt ser allt högre bottnar med kursen ovanför primärtrenden (MA-200).

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral och vill gärna se kursen ta ut MA-50 som helst ska noteras stigande för att jag ska vara positiv på någon månads sikt.

På kort sikt (dagar till veckor) har nu både de korta- och medellånga medelvärdena punkterats. Det är angeläget att dessa nivåer tas tillbaks relativt omgående för att inte det begynnande negativa sentimentet ska bita sig fast.

Sammanfattning: Nu utmanas 1400-nivån som utgjort golvet i den rådande tradingrangen sedan mitten av september samtidigt som det råder en positiv minidivergens. Det är alltså bra tajming att ta position för uppgång men vi behöver först erhålla tecken på att köparna står beredda för att suga upp säljtrycket vilket en positiv fortsättningsformation kommer att indikera. En punktering av 1400 innebär att siktet i första hand ställs in för ett besök hos primärtrenden.

Motstånd: 1415 / 1422 / 1436 / 1442 / 1448 / 1456
Stöd: 1400 / 1389 / 1379 / 1363 / 1356 / 1347

SP500: Längs ihållande nedgången någonsin

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt har den nuvarande sammandragningen utseendet av en fallande triangel och så länge inte någon av de närmaste fallande pivottopparna tas ut ökar risken för att det medellånga sentimentet försvagas ytterligare. Den negativa volymbalansen indikerar distribution men ännu är det för tidigt att dra några långtgående slutsatser.”

I fredags skrev jag: ”Än så länge ser det ut som att resan söderut inte är färdig och vi ser hos både VIX och optimist/pessimist-indikatorerna att nervositeten tilltar.”

Om november stänger kring den nivå som nu råder blir det andra månaden i rad med kraftig distribution och redan vid 2080 hittar vi årsmedelvärdet. Veckostapeln blev en massiv röd candle och totalt föll indexet med 1,9 procent vilket var den största veckonedgången sedan början av december. Jag har letat men kan inte hitta något tillfälle de senaste 20 åren där kursen noterat 9 raka nedgångsdagar i rad. Sedan toppen och ATH-noteringen den 23 augusti har flera lägre toppar och bottnar bildats och indexet har fallit med 5 procent. Sedan årsskiftet har uppgången nu reducerats till 2,0 procent.

Är det sell the rumor buy the news som råder och när valet väl är över går vi in i ett ”detkundevaritvärre-scenario”? Det är ju inte så länge domedagsprofeterna varnade för Brexit och vad det skulle innebära men när det väl var ett faktum hämtade sig börserna snabbt. Det säger naturligtvis ingenting om vad som kommer att hända om Trump väljs till president men det är garanterat många runt om i världen som kommer minska exponeringen mot aktierelaterade placeringar om så blir fallet.

Vi kan konstatera att oron tilltagit vilket avspeglar sig i bla utseendet för VIX men samtidigt noteras nu indexet kring en nivå där det börjar bli intressant att bevaka positiva fortsättningsformationer för uppgång. Fredagens stängning var den tredje dagen i rad under det nedre bollingerbandet och de senaste 20 åren har det bara inträffat 29 gånger och vid 20 av dessa (69%) har kursen stått högre en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen på en vecka har varit +1,3 procent men senast det inträffade vilket var i början av året så fortsatte indexet ner med ytterligare 2,2 procent den kommande femdagarsperioden. Mycket tyder alltså på att vi har en bra edge för uppgång men så länge inte säljtrycket avtar och köparna vågar sig in mer än några timmar kommer nedgången att fortsätta.

Volymen har under hela den gångna veckan noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Ingen sektor utvecklades positivt den gångna veckan och sämst gick oljebolag och teknologi. Störst fokus på finansmarknaderna har riktats mot det amerikanska presidentvalet sedan Hillary Clinton tappat nästan hela försprånget över Donald Trump, efter beskedet om att FBI återupptar utredningen om Hillary Clintons privata mejl. Hittills i år är det hälsovård som utvecklats sämst men i fredags gick den bäst och Allergan och Biogen var kring 2 procent högre vardera. Oljebolag har följt med oljepriset nedåt och nu tyngs priset ytterligare av stigande lager och förnyad Opec-oro. Veckoslutets berg och dalbana stod GoPro för som inledde vid minus 20 procent, återhämtade sig till oförändrat för att sedan stänga vid minus 6 procent. Bolaget, som bland annat tillverkar actionkameror, hintade om usel julförsäljning i spåren av produktionsproblem vid sin kvartalspresentation.

VIX (skräckindex) steg den gångna veckan med hela 39 procent och noteras nu kring 22,5 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2220 och 1950 den närmaste månaden. Optimismen föll i fredags till 14 vilket notera i området ”Extreme Fear” vilket kan jämföras med 33 för en vecka sedan och 49 i början av oktober.

Årsmedelvärdet noteras svagt stigande kring 2080 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2083. Trendfasindikatorn noteras kring +0,5 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och företrädesvis applicera jämviktspendlande strategier. SP500 befinner sig nu 2,2 procent under sitt 125-dagars medeltal som är ett vedertaget mått på extrem rädsla, speciellt när nedgången gått så snabbt som nu. Vi får förflytta oss till december 2015 för att hitta ett liknande utseende. Den långsiktiga undertonen är dock fortfarande svagt positiv enligt mitt sätt att se på den större kartbilden.

MACD noteras i sälj med ett tydligt momentum för fortsatt nedgång.

Dagsmomentum pekar nedåt och noteras kring 28. För att bilden ska bli bättre vill jag se att 55-nivån tas ut och en stigande trend etableras för att bilden ska se bättre ut. Vi får förflytta oss tillbaks till januari för att hitta ett liknande utseende.

Cykelindikatorn noteras kring 5,5 och det är den lägsta nivån sedan mitten av januari och det innebär att tajmingen för uppgång är bra men det krävs nu en positiv candlesticksformation för att vi ska kunna agera.

Historiskt har den kommande veckan bjudit på upp- och nedgångar i ungefär hälften av åren.

På ovansidan möter först 2094 följt av 2100 och 2120-nivån som behöver tas ut relativt för att inte risken för en vattenfallsliknande nedgång ska ta vid. Det är dock först när den senaste pivottoppen vid 2155 tas ut som vi ser tecken på att den kort- och medellånga trenden visar tecken på att vända upp.

På nedsidan möter närmast primärtrenden upp vid 2083 följt av 2074 som om nivån punkteras indikerar att risken för ytterligare nedgångar ökar påtagligt.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som lutar upp
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 15/8 vid 2193,8
– Kursen har nu nått ner till primärtrenden och är kraftigt översåld på kort sikt

I den negativa vågskålen:
– Säljarna har tagit över kring nivån 2160-2190 senaste månaden
– Allt lägre pivottoppar- och bottnar sedan mitten av augusti
– Tydligt negativ volymbalans

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2000-nivån om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ tills jag ser att MA-50 tas ut och därefter börjar peka upp.

På kort sikt (dagar till veckor) är sentimentet negativt och kommer så vara till den senaste pivottoppen kring 2155 tagits ut.

Sammanfattning: SP500 är extremt översåld på kort sikt och edgen för uppgång är mycket bra men så länge vi inte ser några tecken på att köparna vågar sig tillbaks ska vi vara försiktiga med att agera. Om vi däremot ser att föregående dags högsta tas ut och inte omgående punkteras är det mycket som talar för att en uppgångsfas kan vara på väg att inledas. Än så länge talar dock mer för att nästa pivottopp kommer att noteras under 2155 men om den negativa volymbalansen och dåliga aktiebredden vänder upp kommer jag att vända på klacken.

Motstånd: 2094 / 2100 / 2115 / 2120 / 2137
Stöd: 2083-2078 / 2069 / 2056 / 2048

DAX: Gott om utmaningar både på ovan- och nedsidan

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är fortfarande 10800 på ovansidan som tilldrar mitt största intresse och på nedsidan möter först golvet i den kortsiktigt stigande trendkanalen upp kring 10500 men framförallt vill jag se att 10200 håller för att inte ge en signal om nedgång mot primärtrenden.”

Veckan inleddes med en kort uppstuds till 10730 men de senaste dagarna har präglats av distribution. Totalt backade DAX med 4,1 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 4,5 procent.

I månadsgrafen noteras november än så länge som en bearish engulfing och i veckografen bjöds vi på den sämsta veckan sedan början av februari. De tre senaste dagarna har stängt under det nedre bollingerbandet och de kortare momentumindikatorerna är nu extremt spända på nedsidan.

Volymen har hela veckan noterats klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna och i fredags hela 17 över vilket innebär att det snarare råder distribution än ackumulation.

Den långa trenden pekar upp men trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska applicera jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga både med positioner för upp- och nedgång. Primärtrenden närmar sig nu 10100.

Det är fortfarande 10800 på ovansidan och 10200 på nedsidan som tilldrar sig mitt största intresse. I ett lite längre perspektiv noteras indexet kring mitten av den nedgångsfas som påbörjades i april 2015 och bottnade ur i mitten av februari i år. Intressanta nivåer i det perspektivet är 11000 och 10100. Den av dessa nivåer som tas ut kommer med stor sannolikhet att visa vägen för de närmaste månaderna.

RSI-2 (gummisnodden) noteras kring 0,2 och studerar vi vad som hänt historiskt vid lika kortsiktigt översålda nivåer har indexet stått högre och lägre i ungefär lika många fall en vecka senare.

Historiskt har den kommande veckan inneburit uppgångar ungefär 60 procent av åren.

Sammanfattning: Uppladdningen fortsätter och när väl de närmaste stöd- eller motståndsnivåerna tas ut kan det bli det som behövs för att bilden ska klarna. Men vilket håll kommer utbrottet att ske? Det finns naturligtvis ingen som vet men i de flesta fall sker utbrott i den föregående trendens riktning och på riktigt lång sikt (5 år) är det uppåt men först om 10800/11000 får vi signaler som talar för att vi kommer att få se nya ATH-test kring 12400. Punkteras 10000-nivån ställs hoppet till att den stigande stödlinjen 9800 suger upp säljtrycket i annat fall kan det vara dags för ett besök nedåt 8700.

Motstånd: 10250-10285 / 10470 / 10745 / 10800-10830
Stöd: 10210-10170 / 10080 / 10000 / 9850

Lundin Petroleum: Potentiell doji star

Teknisk analys Lundin Petroleum: Den som tillämpade Bar By Bar kom ut kring 161-162 kronor men kursen fortsatte upp till som högst 167 kronor. Efter en skakig konsolidering och en negativ rapportreaktion har nu kursen fallit ner till den senaste utbrottsnivån.

Den långa trenden pekar tydligt uppåt och de kortare medelvärdena har sorterat sig för ytterligare uppgångar.
Trendfasindikatorn noteras till +2,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier vilket innebär att det är ok att agera både på positiva fortsättningsformationer och utbrott.

De två senaste dagarna har stängt under det nedre bollingerbandet och fredagens stängning skedde med en doji och tydliga svansar på bägge sidor. Eftersom dojin föregicks av ett gap kommer en bullish doji star att effektueras om måndagen stänger innanför torsdagens röda box.

Vid de fall kursen stängt två dagar i rad under det nedre bollingerbandet och gummisnodden (RSI-2) noteras under 10 har kursen stått högre i 59 procent av fallen (körning från september 2001) och den genomsnittliga uppgången har då varit +1,2 procent.

Sammanfattning: En punktering av 156 kronorsnivån som omgående tas tillbaks ger bra förutsättningar för en vändning uppåt vilket även en bullish doji star som effektueras redan om måndagens stängning sker innanför torsdgens röda box. Om man tar position kring nuvarande nivå bör inte den initiala stoppen placeras så långt under 155,80. Det kan vara läge att minska positionen till hälften om 161 kronor nås och därefter rida resten bar by bar (flytta med stoppen upp strax under föregående dags lägsta).

Motstånd: 158,90 / 160,10 / 160,80 / 162,40 / 164,55
Stöd: 156,80 / 156,10 / 154,30 / 153,20 / 151,10

SAAB B: Rekyl ner i intressant ackumulationsområde

Teknisk analys SAAB B: Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera pekar upp och de kortare medelvärdena har sorterat upp sig för fortsatta uppgångar. Trendfasindikatorn noteras till +1,4 vilket innebär att trendföljande strategier där det är tillåtet att agera både på utbrott och fortsättningsformationer.

I samband med att en rekylen fortsskrider är det önskvärt att volymen avtar vilket vi ser i SAAB de senaste dagarna samtidigt som stödet vid 300 kronor där även 50-dagars medeltal möter upp.

Cykelindikatorn är ner kring 8 vilket innebär att en positiv fortsättningsformation kan vara väl värd att haka på.

RSI-2 (gummisnodden) är extremt hårt spänd på nedsidan och historiskt när den noteras under 5 har kursen i 58 procent av fallen stått högre en vecka senare.

Sammanfattning: Redan om 305 kronor tas ut får vi en signal om uppgång mot 315-320 kronor och för att inte riskera att kliva av för tidigt kan det vara lämpligt att när 313,50 nås börja flytta med stoppen upp till strax under föregående dags lägsta. Vid denna typ att setup krävs det att den initiala stoppen placeras strax under 298 kronor.

Motstånd: 306,20 / 308,80 / 313,30 / 317,80 / 320,80
Stöd: 301,70 / 299,80 / 295,30 / 290,80 / 281,00