BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 45

OMXS30: Närmar sig en lokal pivottopp

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”I fredags bjöds vi på en positiv minidivergens, vilket normalt är ett tecken på att säljtrycket håller på att avta. Driften nedåt och distributionen är dock kraftig vilket innebär att förutsättningarna för en vändning och mer varaktig uppgång inte är så stor. Däremot är edgen mycket god för en kortare uppstuds mot i första hand 1550-1565 men hur kraftfull uppstudsen blir och med vilken kraft nästa ben nedåt utvecklas kommer troligen att visa vägen för den närmaste tidens utveckling.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish harami och bekräftades och fredagens stängning skedde kring absolut veckohögsta. Totalt steg den gångna veckan med 4,45 procent vilket är den kraftigaste veckouppgången sedan slutet på juli 2016. Årets nedgång reducerades därmed till 1,6 procent.

Bästa sektorer blev defensiva kraftbolag, basråvaror, verkstad och oljebolag. Bland aktier som sticker ut den gångna veckan hittar vi Mr Green och Karo Pharma som steg med 59- respektive 30 procent. Sämre gick det för Magnolia bostad och NeuroVive som backade 20- respektive 12 procent.

Under flera månader har jag påpekat att det är ett relativt svårbedömt utseende i OMXS30 och en snabb titt i ichi visar att det sedan sommaren 2017 varit ett otydligt utseende. Detta ledde till en topp för exakt ett år sedan kring 1670 och en lågpunkt kring 1480 i början av året. Dessa nivåer fångar fortfarande indexet.

Lagging line är på väg att köra in i priset i månadsgrafen och det leder ofta till ännu stökigare utveckling men samtidigt kommer en passering av ATH-nivån vid 1720 från början av 2015 innebära att priset och lagging line kommer upp i fritt utrymme vilket kan bli startskottet på en ny intressant och mycket kraftfull uppgångsfas. Om däremot molnet punkteras av både kursen och lagging line får vi en indikation om en nedgång som kan bli av historiska mått.

Vi har sett på den reella och förväntade vollan tillta den senaste tiden och med tanke på det lågvollaläge som råder i de längre tidsupplösningarna är det mycket som tyder på att vi bevittnar en upp- eller urladdning av sällan skådat slag. Att sia om vilket håll expansionen kommer att ske och när lämnar jag därhän. Vi kommer att få svaret i grafen och magnituden på den förväntade rörelsen innebär att vi inte behöver skynda oss in i positioner.

På kort sikt har det svenska storbolagsindexet nått upp till det motståndsområde som var det första potentiella målområdet. Cykelindikatorn noteras nu över 90 och sannolikheten för en lokal pivottopp har ökat.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag relativt neutralt. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -0,5 vilket innebär att vi ska vara beredda på fortsatt skvalpiga rörelser.

Dagsmomentum (RSI-14) har varit nere kring den lägsta nivån sedan den 8 augusti 2011 men vände för en vecka sedan upp och att avsluta veckan med att ta ut den första bekräftelsenivån kring 35.

Volymen har legat strax över tremånaderssnittet den gångna veckan och stack ut en del i torsdags då den var 30 procent över snittet. Volymbalansen har de senaste dagarna vänt upp men det är fortfarande en bit kvar till bekräftelsenivån och tremånaderssnittet.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 1555-1565 där både svansarna från mitten av oktober och den stigande motståndslinjen som förbinder bottnarna sedan början av april möter upp.

På nedsidan hittar vi närmast zonen mellan 1525-1510 men viktigast i närtid på nedsidan är området mellan 1485-1475.

På lång sikt är jag nu negativ och avvaktar de närmaste veckornas utveckling. Jag vill se köparna komma tillbaks, med tilltagande volym och ta ut MA-200 och årsmedelvärdet för att jag ska bli något mer positiv. Risken är stor för skvalpiga rörelser.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och vill se att indexet åter etablerar sig över både 200- och 50-dagars medelvärde samt molnet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ och kommer vara det tills jag ser att indexet passerar 20-dagars medelvärde och att vi därefter slipper se en ny lägre signifikant lågpunkt.

Sammanfattning: OMXS30 har de senaste veckorna gått från ett extremt lågvollaläge till betydligt kraftigare rörelser. I det större perspektivet är indexet fångat i en tradingrange sedan ATH-nivån i april 2015. Förr eller senare bryter indexet ut, antingen uppåt eller nedåt och oavsett åt vilket håll det blir kommer det med stor sannolikhet att bli en rejäl rörelse. På kort- till medellång sikt talar dock det mesta för att vi bör vara beredda på tvära kast och slagig handel. Risken för att vi ska få en lokal pivottopp kring nuvarande nivå och upp till 1565 är stor men det blir spännande att se var köparna därefter suger upp säljtrycket och med vilket kraft, för det kommer troligen att indikera den kommande tidens utveckling.

Idag (måndag) rapporterar Scandi Standard (kl 7.30) och Black Pearl (efter kl 22).

Motstånd: 1556 / 1561 / 1575 / 1589
Stöd: 1542 / 1535 / 1520 / 1505

SP500: Tilltagande volla och osäkerhet

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag skrev i början av oktober varnade Ichimokuanalysen oss för att de var stor risk för en stökig period framöver. Detta följdes sedan upp av en så kallad ILL-formation (som jag beskriver i min senaste bok) den 19 oktober och nu utmanas de riktigt långa sentimentsindikatorerna samt området kring vårens lågpunkter. Risken är stor för att oktober stänger under årsmedelvärdet, vilket inte hänt på flera år. Avgörande för den närmaste tiden kommer utfallet av testet kring vårens lågpunkter att vara. Det är angeläget att detta leder till att standard line (den röda streckade linjen) tas ut i samband med nästa uppstuds.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång för att testa av lågpunkten från maj men stängningen skedde i den övre delen av veckostapeln. Totalt steg SP500 med 2,4 procent den gångna veckan vilket innebär att indexet åter befinner sig på plus sedan årsskriftet.

Oktober stängde under både årsmedelvärdet och primärtrenden men har nu hämtat upp en del av detta. Samtidigt som vi går in i en historiskt stark period på börsen har oktobernedgången skett från en relativt överköpt nivå.

Studerar vi nivån på SP500 och ställer den i relation till P/E-talsnivån är värderingen relativt hög och påminner en del om nivån kring år 2000.

Tekniskt har vollan tilltagit samtidigt som de korta och medellånga medelvärdena vridit av söderut. Primärtrenden stiger inte heller för tillfället vilket är första gången sedan hösten 2015 som vi ser en avmattning hos den stigande trenden. Kursen noteras inför veckostarten 1,5 procent under primärtrenden.

Hittills i år har vi sett två branta nedgångar och den första var i januari/februari och under oktober. Vid bägge tillfällena föll SP500-indexet med ungefär 11 procent. Nedställen kan se snarlika ut i storlek men i februari kom köparna tillbaks redan efter någon dag och tog tillbaks primärtrenden och årsmedelvärdet.

Som jag skrivit varje dag den senaste veckan är siktet inställt mot primärtrenden och standard men det som därefter sker blir än mer intressant.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, har nu planat ut och saknar riktning vilket talar för skvalpiga rörelser. Trendfasindikatorn noteras kring -0,4 vilket indikerar att vi ska vara beredda på tvära kast och företrädesvis handla med jämviktspendlande strategier på kort sikt.

Dagsmomentum noteras inför veckostarten kring 45.

Volymen den gångna veckan har noterats över det daglita snittet men volymbalansen noteras fortfarande under tremånaderssnittet men de senaste dagarna har vi sett en viss återhämtning.

I slutet av september var det mer än 70 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde men nu har antalet fallit till 45 procent.

VIX noteras inför veckostarten kring 19-nivån, under det övre bollingerbandsbredden men över 200-dagars medelvärde.

På ovansidan möter närmast 2750 följt av zonen kring 2765-2772.

På nedsidan möter närmast 2710-2700 följt av 2685.

I den positiva vågskålen:
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Än så länge noteras SP500 över vårens lågpunkter
– Kraftig V-formad vändning

I den negativa vågskålen:
– Negativ sektorrotation
– Momentumindikatorerna signalerar mer nedgång
– Kraftig distribution och negativ volymbalans
– Allt färre aktier bär uppgången
– Punkterade 4/10 den stigande kilen
– Punkterade den 10/10 Ichimokumolnet
– Noteras under både MA-200 och årsmedelvärdet

På lång sikt är det osäkert om den senaste ATH-nivån är en långsiktig topp eller om vi bara är med om en kraftig rekyl. Jag är för tillfället neutral men är på väg att bli negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu negativ och vill se att standard line, som inför veckostarten noteras kring 2772 tas ut och inte sedan följs av en ny lägre signifikant lågpunkt.

På kort sikt (dagar till veckor) har jag nu svängt över och är negativ men kommer bli positiv igen om vi ser nya högre lägsta och en etablering över 20-dagars medelvärde och helst även molnet.

Sammanfattning: Det kommer nu bli spännande om fredagens long legged haramistapel kommer att markera en lokal pivottopp och följas av en ny nedgångsfas eller om uppgången kommer att fortsätta. Så länge inte motsatsen bevisas tolkar jag uppstudsen som en rekyl i det korta och medellånga perspektivet. I ichianalysen ser vi flera motstånd upp mot ATH-nivån och så länge de inte tas ut talar mer för att vi inom kort kommer att bjudas på ytterligare nedgångar.

Idag (måndag) rapporterar Softbank (kl 7.00) och Kennametal (efter USA-börsernas stängning).

Motstånd: 2752 / 2772 / 2796 / 2829
Stöd: 2710-2700 / 2696 / 2671 / 2682

DAX: Står och väger kring nacklinjen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I fredags bjöds vi på en bullish harami med en relativt tydlig svans på nedsidan, vilket är en bonus. Nu återstår om denna formation bekräftas när veckan inleds vilket innebär att jag vill se tisdagen stänga över torsdagens högsta vid 11325.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och avslutade veckan med att för ett kort tag ta ut nacklinjen i HS-formationen. Totalt steg indexet med 2,8 procent i veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 10,8 procent.

Oktober blev den tredje månaden i rad som stängde under årsmedelvärdet och november noteras än så länge i mitten av månadsstapeln. I veckografen utvecklades föregående vecka till en bullish harami där den kommande veckan behöver stänga över 11690 för att bekräfta omslaget.

I dagsgrafen har dagsmomentum tagit ut den första bekräftelsenivån men noteras än så länge i den negativa delen.

Som jag påtalat under ett halvårs tid är undertonen negativ i DAX men nu blir det spännande att se om den senaste veckans uppstuds är en paus i nedgången eller startskottet för en positivare trend.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars tyngs dessutom indexet av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -1,5 och vi bör tillämpa trendföljande strategier för nedgång.

MACD testade i slutet av september av nollinjen, som utgör ett motstånd, utan att ta ut nivån. Den 5 oktober bjöds vi på en säljsignal under nollan (större betydelse). I veckan som gick vände MACD upp i en köpsignal som var den lägsta sedan den 21 februari men den gången tog det bara någon dag innan nedgången fortsatte.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX som en huvud-skuldra-formation där nacklinjen har punkterats. Det vanligaste scenariot är dock att de första utbrotten från en HS-formation blir falska och för att ”bli av med de som inte ska vara med på festen”. Jag kommer att tolka detta som en effektuerad HS-formation tills nästa uppstuds följs av en ny högre signifikant lågpunkt.

Sammanfattning: Nu blir det spännande att se om det finns en tillräckligt stor underliggande optimism för att driva DAX högre och ta tillbaks den psykologiskt viktiga nivån vid 12000. Om torsdagens köpsignal i MACD leder till att indexet etablerar sig över 20-dagars medelvärde placerar jag det i den positiva vågskålen men om det istället visar sig fredagens högsta blir en ny lägre topp och kursen snabbt punkterar 11500 talar mer för att mer nedgång är att vänta.

Motstånd: 11642 / 11748 / 11915 / 12075
Stöd: 11475 / 11420 / 11255 / 11100

Husqvarna B: Negativ minidivergens vid motstånd

Teknisk analys Husqvarna B: Ibland blir det bra med ”lottsedlar” men ofta går det åt fel håll. Eftersom hävstången gör att resultatet de gånger det går önskat håll blir en bra vinst behöver inte hitration vara så hög. I samband med att jag skrev om Husqvarna inför den 24 oktober påpekade jag att det kunde vara läge för en lottsedel. Beroende på vilket instrument man köpte blev det 4,8%*hävstången i vinst om man följde setupen och ligger man fortfarande kvar i position står Husqvarnaaktien nu 9,7 procent högre inför veckostarten.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde pekar svagt nedåt och trendfasindikatorn skrivs till -1,2 vilket innebär att driften är nedåt och i samband med nedgångar i OMXS30 kan Husqvarna vara en intressant aktie att gå kort i (ta position för nedgång).

I samband med de senaste två veckornas uppgång har gummisnodden blivit extremt hårt spänd på ovansidan samtidigt som aktien i fredags tog sig upp till motståndet vid 70 kronor med en negativ minidivergens. En negativ minidivergens innebär att en kortare momentumindikatorn (ex.RSI-2, Cykelindikatorn, %B eller Stochastic) vänder ner från en hög nivå medan kursen noterar nya högre högsta. Detta är ett tidigt tecken på att köparna inte längre pressar upp priset med samma kraft.

Sammanfattning: Rapportreaktionen för två veckor sedan var negativ vilket även sentimentet i aktien är. Ichimokuanalysen indikerar ett negativt utseende och i fredags nådde kursen upp till ”arbetshästen”, standard line, samtidigt som aktien effektuerade en negativ minidivergens. Förutsatt att OMXS30 utvecklas negativt kan aktien vara spännande att gå kort i (antingen via ett hävstångsinstrument eller blankning). Eftersom marknaden är något nervös för tillfället kan det vara en god idé att snabbt stänga halva positionen och säkra lite vinst och rida resten bar by bar vilket innebär att man flyttar ner stoppen till strax över föregående dags högsta tills nivån träffas. Om kursen fortsätter upp och tar ut molnet kring 71,25 bör man använda sig av nödutgången.

Motstånd: 70,65 / 71,25 / 72,75 / 74,20
Stöd: 69,20 / 68,40 / 66,90 / 65,40

Millicom: Gap upp mot vattendelare

Teknisk analys Millicom: Kursen steg med 3,1 procent veckan efter föregående analys där en bearish harami avslutade uppgången. Kursen har därefter skvalpat omkring mellan 500 och 540 kronor, strax under primärtrenden.

Den långa trenden är uppåtriktad och trendfasindikatorn noteras kring -0,6 vilket innebär att vi bör agera på relativt kort sikt.

Ichimokumolnet är för tillfället nedåtriktat samtidigt som kursen för andra gången på bara några veckor utmanar cloud span b. Om priset bryter upp över molnet och lagging line (den tjocka blå linjen) tar sig upp över 540 kronor är förutsättningarna goda för en kraftfull uppgång. Om det nu visar sig att fredagens gap upp med följande lilla box kring motståndet kan bli lite av vattendelare och riskerar naturligtvis att få aktien att vända ner igen.

Sammanfattning: Efter en negativ rapportreaktion har aktien nu kommit upp till en vattendelare strax under 540 kronor. Om det visar sig att 525 kronor punkteras ställs siktet in mot i första hand 510-kronorsnivån medan en passering av 540 kronor ställer in siktet mot i första hand 560 kronor.

Motstånd: 535,80 / 540,65 / 550,70 / 560,65
Stöd: 525,80 / 520,70 / 510,65 / 500,00