BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 45

OMXS30: Indikation på fortsatt skvalpiga rörelser

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt blir det intressant att se om fredagens studs på standard line leder till en passering av 2300, som inte omgående punkteras. Nivå- och tidsmässigt passar fredagens positiva reversal bra för starten på nästa positiva trendben. En passering av den senaste toppen vid 2354 ställer in siktet upp mot i första hand rekordnoteringen strax ovanför 2400. Det jag inte vill se är att 2275 punkteras utan att relativt snabbt återtas och skulle 2200 ge vika ökar risken påtagligt för att vinterrallyt uteblir. Följer indexet den historiska avkastningen är det mycket som talar för en stark börs från nu till början av december då en dipp ner tills någon vecka innan jul är det vanliga. Även om man ska vara försiktig med att tro att börsen kommer att utvecklas som historien har indexet de senaste månaderna följt den väl åtminstone när det gäller tidpunkter för toppar och bottnar. Jag säger som jag gjort i några månader nu: – Förutsättningarna är goda för en bra avslutning av 2021. På kort sikt är det till stor del rapportstyrt för tillfället.”

Den impulsartade uppgången från MA-200 vände ner i en rekyl mot standard line kring 2275 innan indexet laddade upp för en momentumexpansion kring vattendelaren2300. Den gångna veckan inleddes med små och skvalpiga rörelser kring vattendelaren för att bryta ut uppåt i onsdags. Totalt steg OMXS30 med 1,5 procent den senaste veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 24 procent. Än så länge är indexet fångat i en mindre range mellan 2354 och 2205 som i sin tur omsluts av en större range mellan 2400-2200. I veckografen omsluts den senaste veckans candle helt av föregående vecka i en haramiliknande formation.

Nu vill jag se priset bryta upp över cloud span b, utan att snabbt punktera nivån och sedan rensa av 2354 så att siktet ställs in mot den senaste rekordnoteringen vid 2413.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu i gränslandet mellan jämviktspendling och en stigande trend som är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i torsdags noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen är svagt negativ men utmanar nu MA-66.

Antal aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 59 procent. Just nu är det 68 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200 vilket är något högre än för en vecka sedan. En nivå under 60 anser som bräcklig och under 50 som svag is. Som du säkert sett på diagrammen i slutet av detta analysbrev är det åter grönt sedan ett par dagar för bredden i alla rutorna.

På ovansidan möter närmast 2335 följt av 2442 och zonen mellan 2350-2354 följt av 2398.

På nedsidan hittar vi först stöd vid 2318 följt av 2304-2296 och 2279-2275.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: De senaste två veckorna har OMXS30 jobbat med att försöka ta ut cloud span b (den röda molnlinjen) men än så länge inte lyckats. Närmast på ovansidan möter därefter den fallande motståndslinjen som förbinder de lägre topparna sedan mitten av augusti och motståndet kring 2350-nivån upp. Förutsättningarna är än så länge goda för att avslutningen på året blir positivt och att vi kommer att bjudas på nya rekordnoteringar. De amerikanska ledande börsindexen och den tyska börsen är överköpta och en rekyl för dessa rycker närmare. Risken finns att de närmaste veckorna blir skvalpiga innan vi i slutet av november kommer att bjudas på positivare tongångar men redan om den fallande motståndslinjen passeras kan nästa trendben vara inlett. Om det visar sig 2275 ger vika ökar risken för ett omtag kring MA-200 vid 2250 eller den senaste lågpunkten vid 2200.

Motstånd: 2335 / 2442 / 2350-2354 / 2398
Stöd: 2318 / 2304-2296 / 2279-2275

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 92+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Extrem optimism

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge indexet fortsätter att locka till sig köpare som suger upp rekyler på allt högre nivåer ska vi vara köpare i samband med positiva fortsättningsformationer. Vollan brukar tillta under rapportsäsongen vilket vi ser även i år. Även om indexet är kortsiktigt överköpt talar det mesta för en bra avslutning på året. Om en rekyl blir så kraftig att zonen kring 4250 punkteras, utan att snabbt återtas, hotas det positiva utseendet då det signalerar om en ny lägre signifikant lågpunkt. På lite längre sikt indikerar den runda formationen under september och oktober att indexet ska vidare upp mot 4800. Om det visar sig att indexet punkterar och etablerar sig mer än ett par dagar under standard line tolkar jag det som en varningssignal. Att gå emot denna drift uppåt kan liknas vid att ställa sig framför ett tåg och försöka stoppa det.”

Den gångna veckan öppnade uppåt och fortsatte upp hela veckan med nya rekordnoteringar varje dag. Avslutningen med ett gap och en doji kring 4700 kan vara ett tecken på att det behövs en paus vilket kan vara en rekyl eller konsolidering. Totalt steg indexet 2,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 25 procent. Det var den femte veckan i rad som stängde på plus och senast vi bjöds på en liknande uppgång var juni-juli 2020 och den gången inleddes därefter en rekyl ner mot 20-veckors medelvärde, som nu möter upp kring 4450.

Som jag sagt den senaste månaden är jag positiv till S&P 500 fram till årsskiftet men samtidigt har vi de senaste fem veckorna bjudits på en uppgång som motsvarar mer än en normal årsuppgång. Än så länge har vi inte någon indikation på en långsiktig topp men i fredags effektuerades en bearish doji star kring en ny rekordnotering vid 4700 där fib 300% för den senaste swingen möter upp. Det är alltså stor risk för att en rekyl eller pausformation inleds inom kort men huvudspåret är att en fortsättningsformation kommer vara värd att agera på.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen som rekommenderar oss att köpa rekyler i samband med fortsättningsformationer men att vara försiktiga med att jaga utbrott.

Volymen har hela veckan legat över det dagliga snittet för de senaste månaderna. Volymbalansen är mycket positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) uppgår nu till 77 procent. Isen tolkar jag som tjock och det är först under 60 som den börjar bli bräcklig.

VIX (den förväntade vollan) steg marginellt den gångna veckan för att stänga vid 16,5 som var över både EMA-8 men precis under MA-20.

Bredden mellan bollingerbanden närmar sig nu 9 vilket är den högsta nivån sedan slutet på april och för att vara ett brett index anser jag att det är en relativt hög nivå.

På ovansidan möter närmast 4700 följt av 4725 och 4742.

På nedsidan möter närmast 4681 följt av 4676 och 4650 samt 4635.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4719 den 5/11
– Högsta dagsstängningen någonsin vid 4698 den 5/11
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200 som stiger
– Inne i den positiva delen av året
– SMACD stiger i den positiva delen

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Cykelmässig övertid (kortsiktigt)
– Negativa divergenser mot de korta momentumindikatorerna och bredden

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Föregående vecka var den femte i rad med uppgångar och en liknande uppgångssvit har vi inte sett sedan juni/juli 2020. Den gången inleddes en knapp fyra veckor lång rekyl tills 20-veckors medelvärde fick indet att vända upp. Det är mycket som talar för att vi inom kort kommer bjudas på någon form av pausformation men historien talar för att det kan räcka med en konsolidering för att ackumulera upp en del av obalansen som uppstått efter de fem senaste veckornas impulsartade uppgång. I samband med rekyler eller konsolideringar köper vi i nuvarande börsklimat fortsättningsformationer för uppgång. Redan om en rekyl når ner till det senaste stödet vid 4600 borde det vara gott om köpare men nästa nivå kring 4550 vet vi utifrån pris/volym att det är goda förutsättningar för ett återtest och nya uppgångar. Skulle inte denna nivå locka tillbaka köparna hittar vi nästa intressanta nivå vid 4500 följt av 4450 där standard line möter upp. Trendfasindikatorn rekommenderar oss för tillfället att köpa hälsosamma rekyler så fort de elimineras med positiva fortsättningsformationer och än så länge ser jag ingen anledning att frångå detta. Att gå kort även om indexet är överköpt är inget som lockar.

Motstånd: 4700 / 4725 / 4742
Stöd: 4681 / 4676 / 4650 / 4635 / 4604-4595

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 93-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 53%.

DAX: Överköpt kring nya rekordnivåer

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I fredags återtestade indexet 15500-nivån där köparna stod och väntade för att effektuera en mycket positivt reversalstapel som avslutade oktober månad. Trendfasindikatorn har åter kommit upp i zonen som uppmanar oss att köpa indexet i samband med fortsättningsformationer.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och fortsatte upp för att avsluta veckan med nya rekordnoteringar. För första gången någonsin handlades indexet över 16000. Totalt steg DAX med 2,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 17 procent. I veckografen var det den femte veckan i rad som stängde grönt och i dagsgrafen har de senaste fem dagarna noterat högre stängningar men de två senaste dagarna har stängt som negativa reversaler. Detta är ett ovanligt utseende och indikerar att köparna kan behöva en paus.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp. Indexet noteras över ichimokumolnet och trendfasindikatorn har tagit sig upp i zonen där vi ombeds att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är åter positiv.

SMACD lämnade för tre veckor sedan ett positivt kors och passerade den gångna veckan upp genom nollzonen men i fredags effektuerades en negativ minidivergens.

Sammanfattning: Sedan uppgången inleddes i början av oktober har vi inte bjudits på mer än fyra röda candlar och inte en enda av dessa har följts av ytterligare en röd candle. Förra veckans stängning strax ovanför 16000-nivån skedde med en tydlig svans på ovansidan samtidigt som det råder en negativ divergens mot det övre bollingerbandet. En rekyl rycker troligen närmare men frågan är då om historien talar för att den kommer bli djup eller måttlig. Efter kraftfulla impulser med bra volym är det vanligaste att rekylerna blir kortvariga alternativt att en konsolidering kyler av överhettningen. Helst vill jag se att köparna kommer tillbaka innan 15720 punkteras för att undvika en rekyl ner mot 15500. Det är mycket som talar för en period med lite slagig handel men att köparna kommer tillbaka i slutet av månaden. Att gå kort är för tillfället inget som lockar.

Motstånd: 16085 / 16450 / 17000 / 17150
Stöd: 16000-15970 / 15895 / 15800

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 92-.
– Next day forecast indikerar att det är 15 procents chans till en uppgång under måndagen.

Africa Oil: Laddar upp i fallande triangel

Teknisk analys Africa Oil: Även denna gång följde den tilltagande volymbalansen inför motståndsnivån regelboken och vi bjöds på ett utbrott uppåt. 50 handelsdagar efter föregående analys hade aktien stigit med 67 procent och nått upp till 15 kronor. De senaste veckorna har Africa oil rekylerat ner och noteras nu i ett tillfälligt lågvollaläge för att ackumulera upp en del av obalansen som uppståt vid den kraftiga uppgången från mitten av september till toppen i oktober.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är uppåtriktad. Trendfasindikatorn var inför toppen i oktober uppe kring 9 och har därefter vridit av söderut och noteras inför dagen i zonen där vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Africa Oil har nu nått ner till standard line och är fångad i en triangelliknande formation med, åtminstone än så länge, positiv volymbalans.

Sammanfattning: Passeras den fallande motståndslinjen kring 14 kronor är förutsättningarna goda för en uppgång mot 15 kronor. Om det däremot visar sig att 13,45 punkteras ställs siktet in mot 12,75. Risken är stor för en ny eventuellt lägre topp än 15 kronor därför kan det vara en god idé att flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta när/om 14,50 nås. Om vi bjuds på en lång positiv candle (mer än 3 procent) efter att 14,50 passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 13,40.

Delårssiffror den 15/11

Motstånd: 14,00 / 14,25 / 14,42 / 14,96-15,04
Stöd: 13,56 / 13,48 / 13,23 / 12,75

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 39+.

Electrolux B: Potentiell inverterad HS-formation

Teknisk analys Electrolux B: Efter två misslyckade försök att bryta ut uppåt i början av juli punkterades 208-kronorsnivån som jag pratat om tidigare och expansionen söderut inleddes. Inte förrän vid 180 kronor såg vi tecken på att köparna var intresserade av att agera igen. I torsdags passerades cloud span b men samtidigt är aktien kortsiktigt överköpt.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen som påtalar att vi ska handla med jämviktspendlande strategier vilket innebär att man bör vara mer defensiv än normalt.

De korta momentumindikatorerna noteras relativt högt och i fredags effektuerades en doji. Det kan vara en mindre rekyl som är på väg att effektueras.

I den positiva vågskålen ser vi ett inverterad huvud skuldra byggas upp och passeras MA-200 är förutsättningarna goda för en uppgång mot julihögsta kring 225 kronor.

Sammanfattning: En rekyl ner mot 196 kronor som följs av en positiv fortsättningsformation kan vara värd att agera på vilket även ett utbrott upp och förbi 206 kronor kan vara, förutsatt att inte aktien är överköpt vid utbrottet. Den som väljer att agera i aktien flyttar med fördel upp stoppen till strax under föregående dags lägsta om/när 211 kronor nås och trailar den vidare md bar by bar. Om vi bjuds på en lång grön candle efter att 206 kronor passerats stänger vi direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under senaste lågpunkt vilket för tillfället är 191,50.

Motstånd: 203,40 / 206,00 / 208,55 / 212,00
Stöd: 200,50-199,00 / 197,90 / 194,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87-.