BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 45

OMXS30: Tjurfälla eller köpläge?

För en vecka sedan skrev jag: ”Den kommande veckan har fram till 2006 haft en mycket positiv utveckling. Optimalt PA-mässigt ser det ut att leta efter köp kring onsdag-torsdag och behålla positionen till måndag har en mycket bra edge”. Den gångna veckan innebar en uppgång med hela 4,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu sträckts ut till 6,0 procent. Sedan lägstanoteringen för 11 dagars sedan har nu kursen stigit med hela 13,3 procent och fredagens stängning var den högra sedan den 19 september.

Veckan präglades av fyra pattern gap och stängningar högt upp i kursstaplarna. När jag går igenom liknande utseenden för de senaste 20 åren hittar jag bara 21 liknande tillfällen och endast 7 av dessa har inneburit uppgångar den närmaste veckan. Den genomsnittliga utvecklingen är en nedgång med 1,2 procent. Den kommande veckan har inte heller tillhört de bästa historiskt.

Volymen i fredags var naturligtvis låg med tanke på halvdag och är inte relevant men jäfört med förra årets halloween var volymen nästan 50% högre i fredags.

Ingen sektor stängde på minus i fredags. Bästa sektorer blev basråvaror, verkstad och teknologi. Placerarkollektivet tolkat glaset halvfullt.

331 av aktierna som ingår i indexet stängde på plus i fredags medan 203
stängde på oförändrat och 147 aktier stängde på minus.

Högst omsatta aktier under fredgen blev HM B, Nordea följt av Swedbank.

Störst påverkan på OMXS30-indexet som steg med 16 punkter i fredags hade Nordea som lyfte indexet med 2,2 punkter.

Bäst utveckling av aktierna som ingår i OMXS30 hade i fredags Electrolux B (+2,3%) följt av Investor B (+2,2%) och ABB (+2,1%). Sämst gick SCA B (-0,2%) och Tele2 B (-0,2%) följt av Getinge B (+0,2%).

Den långa trenden lutar åter upp, även om det än så länge är svagt. Inför dagen noteras MA-200 vid 1366 och årsmedelvärdet vid 1367.

Oktober månad stängde ovanför årsmedelvärdet och så länge jag inte får andra signaler fortsätter jag navigera för uppgång.

MACD vände tidigare i veckan åter upp i köp i månadsgrafen, även om det är en väldig svag köpsignal. Sälj råder ännu i veckografen medan det åter blev köp i dagsgrafen för en vecka sedan, den första på lite mer än en månad.

Dagsmomentum pekar upp och noteras åter i den positiva delen.

På ovansidan bevakar jag framförallt nivån kring 1424 och om nivån tas ut nästa delmål kring 1440.

På nedsidan bevakar jag 1404-1396 men framförallt klustret med medelvärden kring 1375-1365.

På lång sikt är jag positiv men uppgången är lite väl euforisk för att tilltala mig.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde en psykologisk vattendelare och kursen befinner sig ovanför.

På kort sikt (någon dag upp till ett par veckor) är jag positivt inställd så länge den korta trenden pekar upp. Jag måste dock medge att bilden inte är positiv, åtminstone inte om man studerar den statistiska edgen.

Vi får förflytta oss tillbaks till maj 2000 för att hitta en uppgång med ett liknande utseende. Edgen för uppgång på en veckas sikt är inte bra och den kommande veckan övertygar inte historiskt. Som jag sade för en vecka sedan kan det vara lämpligt att stänga positioner för uppgång på måndag och sedan avvakta någon vecka för att avgöra om det är en tjurfälla som håller på att slå igen eller om vi ska vänta på nästa köptillfälle.

Motstånd: 1417 / 1420 / 1430 / 1440 / 1448
Stöd: 1406-1396 / 1391 / 1380 / 1391 / 1385 / 1375-1365

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP:
Uppgång
: MINILONG OMX BP7 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 953.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP28 med en häv kring 3,9 och en stop loss på 1741.

DAX: Positivt men en rekyl närmar sig

För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har den kommande veckan utvecklats väl och i nästan 70 procent av åren har kursen stått högre om en vecka. En haramiliknande kursstapel som den vi bevittnade i fredags innebär att köparna tvekar inför den fortsatta uppgången men i de flesta positiva trendfaser är det en pausformation inför vidare uppgång”.
Föregående vecka inleddes med negativ reversalstapel som stängde kring 8900-nivån som även skulle testas i torsdags. Den gångna veckan innebar en uppgång med ytterligare 3,5 procent vilket innebär att nedgången hittills i år reducerats till 2,4 procent. Inför veckostarten noteras dagsstapeln strax under 50-dagars medelvärde som noteras 2,6 procent under årsmedelvärdet.

Volymen i fredags var den högsta sedan den 17 oktober och hela 31 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Totalt steg det tyska storbolagsindexet med 212 punkter i fredags och störst påverkan på indexet hade Bayer AG med 29 punkter följt av Siemens som lyfte DAX med 23 punkter. 29 av de 30 aktierna som ingår i indexet steg.

Den långa trenden saknar i det närmaste helt riktning medan 50- och 100-dagars medelvärde pekar nedåt och 20-dagars ser ut att vända upp.

Även om kursen historiskt stått högre i mer än hälften av fallen den kommande veckan är det i regel små uppgångar. De år som sticker ut positivt är 2009 och 1999. Den genomsnittliga utvecklingen är svagt negativ.

I fredags bjöds vi på en ny 20-dagars högsta efter att kursen stigit med mer än 1 procent i snitt de senaste 11 dagarna, räknat från lågpunkten den 16 oktober, vilket inträffat 29 gånger de senaste 20 åren. Kursen har i 55 procent av fallen stått högre en vecka senare.

På nedsidan bevakar jag framförallt området kring och strax under 9000-nivån som ser ut att bjuda på gott stöd och sugit upp säljtrycket effektivt fyra gånger de senaste sju dagarna.

MACD noteras i köp i dagsgrafen men sälj i både vecko- och månadsgrafen. Dagsmomentum noteras nu över 50 och är stigande vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

I den negativa vågskålen placerar jag det faktum att kursen noteras under både primärtrenden och årsmedelvärdet och uppvisar ett mönster som kan tyda på att kursen, långsiktigt, är på väg att rulla över i en nedtrendsfas.

Efter de senaste två veckornas uppgång är nu gummisnodden hårt spänd på ovansidan vilket innebär att en rekyl kan vara på gång inom de närmaste dagarna. En rekyl kan bli kortvarig, ibland bara några timmar eller ett par dagar, och därefter talar det mesta för fortsatta uppgångar. Det är dock angeläget att vi inte får en ny lägre topp under septembertoppen som åtföljs av en punktering av 8350, men som vanligt tar vi ett steg i taget.

Motstånd: 9370 / 9420 / 9540 / 9660
Stöd: 9250 / 9170 / 9050 / 8900 / 8820

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP5 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 6610.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP88 med en häv kring 4,5 och en stop loss på 11130.

S&P 500: Kraftfullaste uppgången sedan mars år 2000

För en vecka sedan skrev jag: ”Vi går nu in i ett mycket positivt månadsskifte och i 70 procent av fallen har den kommande veckan utvecklats positivt, även under värsta IT-krisen och finanskrisen gick de flesta åren plus”. Den gångna veckan innebar en uppgång med hela ytterlitagare 2,7 procent och den högsta stängningen någonsin. Sedan årskiftet har nu indexet stigit med 11,5 procent och uppgången sedan lågpunkten för tre veckor sedan uppgår till 10,8 procent. De senaste 20 åren har vi bara uppgångar med liknande utseenden som presterar sexveckorshögsta vid 14 tillfällen.

Av de senaste 13 kursstaplarna har 12 stängt i den övre delen och det är länge sedan jag såg en liknande optimism, eller snarare eufori. De tre senaste veckornas staplar har varit minst sagt positiva. Historiskt har jag inte sett en lika kraftfull uppgångsstapel i månadsgrafen mer än vid tre tillfällen. Det är med andra ord ett extremt positivt nästan euforiskt sentiment.

I samband med liknande uppgångar och en ny 30-dagarshögsta stängning har kursen endast stått högre en vecka senare vid 43 procent av tillfällena de senaste 20 åren. Om däremot bara studerar den historiska utvecklingen för den kommande veckan har kursen stått högre i 53 procent av fallen.

Volymen i fredags var den högsta sedan den 16 oktober och hela 37 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Ingen sektor stängde på minus i fredags. Bästa sektorer blev teknologi och och energi.

264 av aktierna som ingår i indexet stängde på plus i fredags medan 196 stängde på oförändrat och bara 2 aktier stängde på minus.

Tre av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple fortsatte upp med 0,9 procent för att stänga vid $108,0. Google adderade 1,6 procent till $559,1. Twitter fortsatte nedgången med ytterligare 0,8 procent och noterade en stängning vid $41,5 medan den sociala kollegan Facebook vände upp och steg med 1,2 procent till $75,0.

Den långa trenden som jag låter representeras av lutningen på primärtrenden (MA-200D) lutar åter upp och noteras inför onsdagen vid 1912 och årsmedelvärdet hittar vi kring 1905.

MACD noteras i köp både i månads- och dagsgrafen och har aldrig noterats högre i månadsgrafen.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 20-, 50-, 100- och 200-dagars medeltal
– MA-50 bildade den 30 januari (2012) ett gyllene kors
– Nytt ATH vid 2019 den 19/9
– Månaden har ännu inte stängt under årsmedelvärdet
– Optimismen är stor med stängningar högt upp i kraftfulla kursstaplar

I den negativa vågskålen:
– Säljsignal som senaste signal i veckografen
– VIX har under en tid indikerat tilltagande nervositet
– Sedan i våras har det talats om att bolag som Twitter och Facebook inte kan värderas som andra bolag, vilket dock inte hörts den senaste månaden (någon som hört det förr…)

På ovansidan bevakar jag framförallt nivån kring 2024 och därefter 2048.

Närmast på nedsidan håller jag koll utvecklingen kring 2000 och därefter 1970.

VIX föll i fredags med 3,4 procent för att stänga vid 14,0 och som jag skrivit de senaste dagarna råder det ett behagligt lugn, vilket jag placerar i den positiva vågskålen så länge inte nivån blir extremt låg. Det saknas inte oroshärdar i världen men den amerikanska börsen visar än så länge inga tecken på överreaktioner och det ser jag som positivt.

Den implicita vollan (VIX) indikerar att placerarkollektivet nu väntar sig upp- och nedgångar på ungefär 4,0 procent (hos S&P500) den närmaste månaden vilket på ovansidan blir 2100 och på nedsidan 1940.

Efter den högsta stängningen någonsin testas åter 2020-nivån som blev alltför tufft i samband med uppgången i augusti-september. De tre senaste veckornas uppgång har däremot skett med en sällan skådad kraft, som dock är på gränsen till euforisk. Vi får förflytta oss tillbaks till den 31 mars 2000 för att hitta tre veckors lika kraftfull uppgång, den gången blev det en äkta tjurfälla. Även om indexet är extrem överköpt på kort sikt ser jag inte någon annan riktning än uppåt – än så länge. Det innebär att rekyler ska ses som köptillfällen men att det inte är bra tajming att kliva på kring nuvarande nivå.

Motstånd: 2024 / 2029 / 2048 / 2065
Stöd: 2007 / 2000-1996 / 1978 / 1961

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 1381.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 2578.

Swedbank: Dags att ta hem vinst och förbereda nästa setup

I samband med föregående analys skrev jag att edgen var mycket bra på en veckas sikt. Strax efter börsöppningen dagen efter föregående analys blev vi fyllda och två dagar senare fick vi stöd av rapporten. Uppgången har varit minst sagt kraftfull där aktien stigit nästan 14 procent de senaste 11 dagarna.

Nu noteras aktien kring motståndsnivån 196,00 – 204,50 och ATH vid 227 kronor börjar blinka till vänster.

Den långa trenden som definieras av lutningen på 200-dagars medelvärde har åter vänt upp vilket även de korta- och medellånga trenderna gjort.

På lite längre sikt ser jag inget annat är uppgång men det är extremt dålig tajming att ta position vid nuvarande nivå.

RSI-14 noteras över 75 och det ser jag som ett styrkebesked och vi ska då försöka tajma entrén på ett bra sätt. Studerar vi utvecklingen historiskt när dagsmomentum varit lika hårt stretchat på ovansidan har kursen endast stått högre en vecka senare vid 8 av 20 tillfällen sedan 2002.

Att ta position strax innan ett motstånd är inget man får något pris för, speciellt inte när edgen är dålig. Styrka föder däremot styrka och så länge inte OMXS30 vänder ner ska vi leta efter positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler men avvakta ner mot 189,50 – 185,00 kronor. Om 185 kronor punkteras sitter vi på händerna.
Motstånd: 196,00 / 200,00 / 204,50
Stöd: 192,10 / 191,50 / 188,60 / 186,60 / 185,60
Du kan handla Swedbank med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SWED BNP14 med en häv kring 5,7 och en stop loss på 169 kr.
Nedgång: MINISHRT SWED BNP16 med en häv kring 6,2 och en stop loss på 216 kr.

Atlas Copco A: Överköpt nära ATH

Efter förra veckans analys har aktien fortsatt spikrakt upp och inte stängt på minus en enda gång. Endast en av de senaste 12 dagarna har vi fått en lägre stängning än dagen före. Det råder ingen tvekan om att köparna är rädda för att missa uppgången men samtidigt närmar sig nu ATH-nivån kring 215 kronor med stormsteg.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande vilket även de korta- och medellånga medeltalen är.

Fredagens kraftfulla reversalstapel imponerar men kan om 209,60 punkteras idag utvecklas till en bearish hanging man. Stängningen skedde mer än 2 standardavvikelser ovanför 20-dagars medelvärde.

Gummisnodden är extremt hårt spänd och har inte noterats lika nära 100 mer än 34 gånger de senaste 18 åren. Vid 21 av dessa har kursen stått lägre en vecka senare. Den genomsnittliga utveckling på fem dagars sikt noteras till minus 1,1 procent. Edgen blir ännu sämre om vi studerar liknande scenarion i samband med sexveckors högsta stängningar.

Att ta position strax innan ett motstånd är inte att rekommendera och det blir inte bättre när det är en ATH-nivå som stått pall för test det senaste halvåret. En rekyl ner mot 50-dagars medelvärde kan vara spännande att följa för en eventuell positiv omslagsformatoin men det förutsätter att OMXS30 fortsatt är positivt.

Motstånd: 213,70 / 215,00 / 218,80 / 222,30
Stöd: 210,85 / 208,60 / 205,20 / 202,00 / 202,40
Du kan handla Atlas Copco med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SWED BNP8 med en häv kring 3,8 och en stop loss på 164 kr.
Nedgång: MINISHRT ATCO BNP12 med en häv kring 4,2 och en stop loss på 250 kr.