BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 46

OMXS30: Uppladdningsfas med positiv underton

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu utmanas 1400-nivån som utgjort golvet i den rådande tradingrangen sedan mitten av september samtidigt som det råder en positiv minidivergens. Det är alltså bra tajming att ta position för uppgång men vi behöver först erhålla tecken på att köparna står beredda för att suga upp säljtrycket vilket en positiv fortsättningsformation kommer att indikera.”

Veckan inleddes med en positiv fortsättningsformation tom tog ut flera dagars stängningskurser och dagen efter bekräftades vändningen. I samband med valresultatet i USA föll indexet ner under 1400-nivån men redan efter några minuter stod det klart att nedgången tolkades som ett perfekt köpläge. Onsdagen utvecklades till en turtle soup för uppgång medan torsdagens turtle soup för nedgång kom att prägla fredagen. Totalt steg den gångna veckan med 3,2 procent vilket innebär att OMXS30 åter noteras på plus sedan årsskiftet, även om det marginellt.

Om november stänger som nu eller högre blir det den femte månaden i rad som avslutas med en uppgång. Förra veckans candlestick blev en bullish harami som man inte ska fästa alltför stor vikt vid eftersom nedgången som föregår signalen inte är tillräckligt utdragen. Utbrott över 1480 kommer med stor sannolikhet att indikera en fortsatt uppgång medan en punktering av 1453, som inte snabbt återtas, att ett djupare omtag kan komma att krävas.

Den senaste giltiga candlesticksformationen är en bekräftad turtle soup för nedgång och så länge den inte ersätts av en positiv formation navigerar vi lämpligtvis vidare för nedgång.

Volymen har de senaste tre dagarna noterats klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,5 vilket påtalar för oss att vi ska vara kortsiktiga och företrädesvis tillämpa jämviktspendlande strategier.

Av de 284 steg endast 48 procent den gångna veckan och sedan årsskiftet är det bara 52 procent som noteras för uppgångar. Verkstads- och råvarurelaterade aktier har gått starkt sedan i onsdags medan teknik, oljebolag och telekom utvecklats sämre än börsen som helhet. Hexagon-vd:n Ola Rolléns affärer i norska biometribolaget Next är ett fortsatt hett ämne. Under fredagen rapporterade SvD nya detaljer i insynshärvan som ser ut att tolkas besvärande för Ola Rolléns del. Aktien var ned drygt 3 procent i fredags. Oriflame rasade hela 24 procent efter besked om svaga utsikter i inledningen av det fjärde kvartalet. Kosmetikabolaget visade en lite lägre tillväxt än väntat för det tredje kvartalet medan resultatet före skatt var i linje med förväntningarna. Sedan årsskiftet noteras dock Oriflame för en uppgång på 76 procent.
Ericsson, som höll kapitalmarknadsdag på torsdagen där det målades upp en bild av en fortsatt utmanande marknad 2017, tappade 1,3 procent.

MACD noteras nu kring nollan och lämnade en köpsignal i torsdags men som jag sagt så många gånger ska man ta dessa med en nypa salt när kursen är fångad i en tradingrange.

Cykelindikatorn vände för en vecka sedan upp och nådde i torsdags 90-nivån för att vända ner till 81 i fredags vilket innebär att det nu är dålig tajming att ta nya positioner för uppgång.

Dagsmomentum noteras i neutral zon och vi ska vara beredda på att det kan bli fortsatt lite skvalpigt så länge indexet är fångat i den rådande tradingrangen.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i mer än 70 procent av åren.

På ovansidan möter först 1462 följt av 1474 som jag anser vara taket i tradingrangen, trots uppgången till 1479 i torsdags.

På nedsidan bevakar jag först 1448 följt av 1442 och 1422 men framförallt 1400-nivån som utgör golvet i den rådande tradingrangen.

På lång sikt är jag svagt positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som inför veckostarten noteras kring 1395 samt de senaste pivotbottnarna.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv, åtminstone så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge kursen noteras över både EMA-8 och MA-20 och bägge stiger. Risken för tvära kast och slagig handel är fortfarande stor. Det gäller nu att hålla koll på med vilken kraft gårdagens candlestick kommer att påverka veckoavslutningen.

Sammanfattning: Både SP500, DAX och OMXS30 befinner sig nu strax under taket i de konsolideringar som pågått de senaste månaderna. Om flera av de viktiga ledande börsindexet bryter ut och håller sig kvar ovanför dessa nivåer är det mycket som talar för att även OMXS30 kommer att inleda en uppgångsfas som blir värd att följa. Det mesta tyder på att vi kommer att få se fortsatta uppgångar men om en punktering av 1400-nivån inte omgående återtas ökar risken för fortsatta varaktiga nedställ.

Motstånd: 1462-1465 / 1474 / 1500 / 1520
Stöd: 1448 / 1442 / 1422 / 1416 / 1400

SP500: Trots utmaningar är enklaste vägen upp

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”SP500 är extremt översåld på kort sikt och edgen för uppgång är mycket bra. Om föregående fredagens högsta (eller föregående dags högsta om nedgången fortsätter) tas ut och inte omgående punkteras är det mycket som talar för att en uppgångsfas kan vara på väg att inledas. Än så länge talar dock mer för att nästa pivottopp kommer att noteras under 2155 men om den negativa volymbalansen och dåliga aktiebredden vänder upp kommer jag att vända på klacken.”

Veckan inleddes med ett positivt gap som tog ut hela föregående veckas stängningskurser, på en dag! Indexet fortsatte upp till 2182 i torsdags där vi såg en del tveksamhet. Totalt steg föregående vecka med 3,8 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,9 procent.

Den gångna veckostapeln var den kraftfullaste sedan vändningen i mitten av oktober 2014 och dessutom har volymen noterats långt över snittet vilket tyder på riskvilliga köpare. Det är fortfarande utmaningar kvar på ovansidan men passeringen av 2155 efter en kraftfull vändning kan vara det som behövs för att nästa ben i den långsiktigt positiva trendfasen ska inledas.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags legat klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Bästa sektorer i veckan blev verkstad, hälsovård och finans. Sämst gick kraftbolag och telekom. Det kommer bli spännande att se om obligationsräntorna fortsätter att stiga framöver vilket jag tror kan påverka börsen negativt men det återkommer jag till. Något oroande kan dock den svaga bredden var (för få aktier bär uppgången). Även om bredden stärkts något är det fortfarande alldeles för få aktier som bär upp det vi ser just nu.

VIX (skräckindex) föll med hela 37 procent den gångna veckan till 14,2 vilket är relativt ”normala” nivåer. Optimismen stärker denna syn med noteringen kring 48 vilket kan jämföras med den extrema orosnivån på 14 för en vecka sedan.

Årsmedelvärdet noteras svagt stigande kring 2087 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2089. Trendfasindikatorn noteras kring +0,8 och fortsätter denna uppgång är förutsättningarna goda för att vi inom kort kommer att få se ett test av ATH-nivån kring 2194.

MACD vände i början av veckan upp i köp och håller just nu på att testa av nollinjen vilket är en positiv pusselbit om/när den tas ut (räcker inte med några få punkter).

Dagsmomentum tog sig i tisdags förbi bekräftelsenivån kring 55 vilket jag redan då påpekade som en positiv pusselbit. De två senaste dagarna har vi sett en viss avmattning men redan om 61-nivån tas ut (nu noteras RSI-14 i 59) får vi ytterligare ett styrkebesked.

Cykelindikatorn var i onsdags uppe och vände vid 93 och har de två senaste dagarna vänt ner efter torsdagens negativa minidivergens. Tajmingen att ta nya positioner för uppgång när cykelindikatorn noteras så högt som nu och kursen befinner sig strax under ATH är inte så bra.

Historiskt har den kommande veckan bjudit på uppgångar i knappt 60 procent av åren.

På ovansidan möter först 2170 följt av 2182 och därefter taket i den rådande tradingrangen vid 2194 som dessutom utgör ATH.

På nedsidan möter närmast 2155 följt av 2140 och 2120 men framförallt den senaste pivotbottnen vid 2080.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som lutar upp
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 15/8 vid 2193,8
– Kursen vände upp exakt vid den stigande primärtrenden
– En ny högre pivottopp som dessutom togs ut med extremt hög volym

I den negativa vågskålen:
– Säljarna har tagit över kring nivån 2160-2190 vid flera tillfällen
– Det råder en negativ divergens mot momentumindikatorerna
– Bearish deliberation block-formation

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2000-nivån om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) håller jag nu på att svänga över och bli positiv men i så fall får inte 2150 punkteras alltför snabbt.

På kort sikt (dagar till veckor) är nu sentimentet positivt och kommer att vara det så länge inte varken EMA-8 eller MA-20 punkteras utan att snabbt återtas.

Sammanfattning: Även om den senaste veckan har ett mycket positivt utseende med bra volym finns det dock fortfarande en del tuffa utmaningar kvar på ovansidan. Den svaga bredden (för få aktier bär uppgången) och tecken på utmattning redan när taket i den rådande tradingrangen närmar sig ska vi hålla noggrann koll på. Jag säger som jag brukar: Det senaste vi känner till är den skarpa positiva fortsättningsformationen och så länge den inte ersätts av en negativ candlesticksformation som bekräftas navigerar vi enklast norrut.

Motstånd: 2170 / 2182 2194 / 2201
Stöd: 2155 / 2148 / 2140 / 2134 / 2120

DAX: Fångas fortfarande i tradingrangen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är fortfarande 10800 på ovansidan och 10200 på nedsidan som tilldrar sig mitt största intresse. I ett lite längre perspektiv noteras indexet kring mitten av den nedgångsfas som påbörjades i april 2015 och bottnade ur i mitten av februari i år. Intressanta nivåer i det perspektivet är 11000 och 10100. Den av dessa nivåer som tas ut kommer med stor sannolikhet att visa vägen för de närmaste månaderna.”

Den gångna veckan har pendlat mellan 10175 och 10795 med en veckostängning i den övre delen av denna range. Totalt steg den gångna veckan med 4,0 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 0,7 procent.

I månadsgrafen har de senaste 4 månaderna stängt i de övre delarna och även november indikerar nu att stänga positivt. I veckografen stängde föregående vecka positivt men fortfarande är indexet fångat i den flera månader gamla tradingrangen mellan 10800 och 10200.

Volymen har under uppgångsdagarna den gångna veckan varit högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden pekar upp men trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,7 vilket innebär att vi företrädesvis ska applicera jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga både med positioner för upp- och nedgång. Primärtrenden närmar sig nu 10100.

På kort sikt är DAX kortsiktigt överköpt strax under den zon av motstånd mellan 10800-11000 som har pressat tillbaks indexet det senaste året. På längre sikt talar mycket för att vi kommer att få se ett utbrott uppåt.

Historiskt har den kommande veckan inneburit uppgångar ungefär 60 procent av åren.

Sammanfattning: Den gångna veckans positiva fortsättningformation var den kraftfullaste sedan mitten av juli och förutsättningarna för ett utbrott upp genom 10800 kan trigga ytterligare uppgångar. Än så länge talar dock mycket för att det kan bli skvalpigt ett tag till och därmed tvära kast när någon av begränsningarna i den rådande tradingrangen nås.

Motstånd: 10720 / 10800 / 11000 / 11470 /
Stöd: 10590 / 10480 / 10390 / 10200

SAAB B: Behövs en rekyl och en ny fortsättningsformation

Teknisk analys SAAB B: Som jag skrev i föregående analys var det viktigt att ge aktien luft och inte placera den initiala stoppen för tajt. Det skulle behövas ett omtag kring 300 kronor innan det sköt på ordentligt men 305 hade ju tagits ut och setupen var på plats sedan ett par dagar. Med bar by bar innebar det att vi varit med om en resa upp till 340 kronor i fredags och varje dag sedan omtaget har markerat nya högre lägsta. I fredags bjöds vi på ett positivt gap men därefter utvecklades dagen till en bearish shooting star.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera pekar upp och de kortare medelvärdena har sorterat upp sig för fortsatta uppgångar. Trendfasindikatorn noteras till +2,0 vilket innebär att trendföljande strategier är det man företrädesvis applicerar och då är det tillåtet att agera både på utbrott och fortsättningsformationer.

I torsdags var det nästan 4 procent ner till EMA-8 och när avståndet historiskt varit lika stort har kursen stått högre/lägre i ungefär hälften av fallen en vecka senare. Vad är det för edge, tänker du kanske? Inte något vi kan gå på men i de fall som stängningen efter ett liknande gap och shooting star som sedan stängt i den nedre delen av kursstapeln och innan torsdagens box. En bearish evening star har däremot lett till lägre kurser tre dagar senare i ungefär 60 procent av fallen.

Förutsättningarna för en fortsatt uppgång är mycket goda men risken för en stundande rekyl är mycket stora om måndagen stänger innanför torsdagens box, speciellt om det sker i den nedre delen av kursstapeln.

Sammanfattning: Om de senaste dagarna utvecklas till en kvällsstjärna hittar vi närmaste stöd/ackumulationsområde kring 320 kronor men om inte köparna visar sig där kan det behövas ett något djupare omtag. Det mesta talar för att uppgången kommer att fortsätta men tajmingen att ta nya positioner kring nuvarande nivå är allt annat än bra.

Motstånd: 337,90 / 343,90 / 354,20 / 364,50
Stöd: 327,60 / 323,30 / 313,00 / 302,70

Lundin Mining: Bearish engulfing kring 44 kronor!

Teknisk analys Lundin Mining: Det tog bara någon dag att nå 39,50 men kursen fortsatte upp mot distributionsområdet vid 44 kronor som nådde i slutet av förra veckan. Fredagen utvecklades till en mycket kraftfull bearish engulfing med hög volym.

Den långa trenden pekar upp och och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +4,2 vilket innebär att vi ska agera för uppgång vid positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler. Inför fredagen närmade sig trendfasindikatorn +5 och då vet vi att det brukar vara dags att vidta försikthet eftersom det inte sällan leder till rekyler.

De två senaste dagarna har dessutom varnat för en negativ minidivergens och när det sker kring kortsiktigt överköpta nivåer ska man vara beredd på att en topp kan vara i antågande. Det som då är intressant är att se vid vilken nivå denna minidivergens utvecklas. I grafen ser vi att senast vi bjöds på en negativ minidivergens var i juli och då fortsatte uppgången ytterligare ett par veckor. Den gången höll sig kursen dock mellan det övre bollingerbandet och MA-20. Innan fredagen hade kursen stängt tre dagar i rad ovanför det övre bollingerbandet och i torsdags dessutom hela 3 standardavvikelser ovanför 20-dagars medeltal.

Sammanfattning: 44-kronorsnivån var ett tufft distributionsområde vilket avseglade sig i en kraftfull bearish engulfing efter ett gap upp från 40-kronor. En rekyl är intressant att agera på när köparna visar sig kring de kortare medelvärdena vid EMA-8 eller MA-20 men fram till dess är riskkvoten och tajmingen inte så bra.

Motstånd: 44,00 / 46,10 / 50,40 / 54,60
Stöd: 39,15 / 37,55 / 33,30 / 35,70 / 29,00