BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 46

OMXS30: Rekyl eller tecken på långsiktig topp?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt råder det en negativ divergens samtidigt som gummisnodden hårt spänd på ovansidan och risken har ökat för en stundande rekyl. Än så länge har rekylerna sedan lågpunkten i slutet av augusti har sugits upp av 20-dagars medelvärde, vilket ofta sker 3-4 gånger vid starka trender. För varje tillfälle ökar sannolikheten för en djupare rekyl ner mot zonen mellan 50- och 100-dagars medelvärde. Vollan är förhållandevis låg och då bör vi vänta på en fortsättningsformation kring någon av de närmaste stödområdena och gärna när cykelindikatorn fallit tillbaks så att edgen blir bättre för att ta nya positioner.”

Den gångna veckan inleddes uppåt, i någon minut, innan osäkerheten kring motståndet 1680 ledde till en doji. Vi vet alla att en doji vid en motståndsnivå ska tas på allvar men mitt i en tradingrange saknar de betydelse. Resten av veckan lyste rött, varje dag. Totalt föll OMXS30 med 2,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 7,7 procent. Det var den största veckonedgången sedan slutet av juli och volymen var högre än snittet.

I månadsgrafen noteras OMXS30 just nu som en bearish engulfing och föregående vecka punkterade de senaste 6 veckornas stängningskurser. Vi måste förflytta oss tillbaks till i slutet av december förra året för att hitta fem dagars nedgång i rad och de senaste 20 åren har det inträffat totalt 66 gånger och vid 39 av dessa har nästa dag inneburit en uppgång. Om vi studerar vad som hänt på en veckas sikt har kursen stått högre i 47 av dessa 66 tillfällen.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera stiger precis som årsmedelvärdet vilket är ett bra tecken på en långsiktig trend som är värd att följa. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,5 vilket påtalar för oss att det är viktigt att vara beredda på tvära kast.

Det som gör mig lite fundersam är de körningar jag gör varje dag där jag ackumulerar ihop trendfasindikatorn för ett antal aktier och index för att få en hint om vad som är på gång. Jag har sorterat dessa aktier och index på ett sätt som gör att när det blir ett ”trattliknande utseende” som i detta fall blir allt ”bredare rött” är det en varningssignal (tvärtom när det går från rött till grönt). Senast vi kunde se detta var i början av augusti 2015.

MACD noteras i sälj och effektuerade en negativ trampolin veckan som gick.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i fredags noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt positiv men närmar sig nu den första utmaningen som vi hittar vid lågpunkterna från oktober.

Bredden har varit svag under lång tid och den gångna veckan var det av naturliga skäl inte mer än 14 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg.

Bästa och den enda sektor som stängde på plus den gångna veckan var oljebolag medan hälsovård gick sämst med en nedgång på hela 6,4 procent följt av teknik som backade 5,3 procent.

På ovansidan möter först motstånd vid 1642 följt av 1656 och zonen mellan 1671 och 1682.

På nedsidan hittar vi först 1634 följt av zonen mellan 50- och 100-dagars medelvärde där även 1600-nivån möter upp.

På lång sikt är jag positiv men vill gärna se att OMXS30 håller sig kvar ovanför 200-dagars medelvärde. Sentimentet stärks på lång sikt av det gyllene kors som effektuerades den 20 oktober.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag vara positiv så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ och tolkar än så länge det vi ser som en välbehövlig paus/uppladdningsfas. Det jag inte vill se är att volymen tilltar på ett oroväckande sätt i samband med den pågående rekylen.

Sammanfattning: På kort sikt är nu OMXS30 rejält översålt och vi får förflytta oss till december förra året för att hitta fem dagars nedgång i rad. När vi inte bjuds på en enda paus i en liknande rekyl och varje dag dessutom faller med relativt stor volym kan det vara en sentimentsförändring på gång. Det som nu blir intressant att följa är med vilket engagemang köparna handlar upp indexet vid den kommande uppstudsen. Om det kommer att ske med en tydligt lägre topp än 1682 kan det vara tecken på svaghet vi ser och det skulle vara för första gången på över ett år som sentimentet försvagades på ett lika påtagligt sätt.

Motstånd: 1642 / 1656 / 1671 / 1682
Stöd: 1634 / 1626 / 1614 / 1603

SP500: Tecken på att köparna behöver en paus

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Placerarkollektivet ser inte några direkta hinder för en fortsatt börsuppgång och det är noterbart hur positiva de flesta är. Även om jag anser att indexet är överköpt blir jag inte förvånad om kursen under veckan kommer att testa av 2600-nivån. Edgen är dock bättre att kliva på vid en rekyl, gärna ner mot zonen mellan 50- och 100-dagars medelvärde. Att för tillfället navigera för något annat än uppgång är inte att rekommendera.”

Veckan inleddes positivt med en uppgång till 2597 vilket var precis under 2600 som jag skrev om för en vecka sedan. I torsdags rekylerade indexet ner för att åter testa av 20-dagars glidande medelvärde där köparna även denna gång stod och väntade på suga upp säljtrycket. Totalt backade indexet med marginella 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 15,3 procent.

Republikanerna i senaten presenterade på torsdagen ett skatteförslag som på flera punkter skiljer sig från förslaget från partikamraterna i representanthuset, framför allt i det att sänkningen av bolagsskatten, till 20 procent, skjuts upp till 2019 i senatsförslaget. Uppgifter om detta cirkulerade redan tidigare i veckan, men det slutliga beskedet satte ändå förnyad nedåtpress på marknaderna och tyngde dollarn.

I veckografen utvecklades den gångna veckan till en long legged doji och var den första veckan sedan i början av september som stängde på minus. Ett tecken på viss osäkerhet, åtminstone tillfällig när 2600-nivån testas av. Även i månadsgrafen noteras november än så länge som en doji.

I dagsgrafen noteras MACD i sälj sedan den 24 oktober, vilket inte säger mer än att indexet befinner sig i en pausformation. Det ska däremot bli spännande att se om det tilltagande och nedåtriktade momentumet de senaste dagarna består vilket då indikerar en något större rekyl.

Vollan är fortsatt extremt låg och avståndet ner till MA-20 är litet vilket skapar förutsättningar för att även ett utbrott kan vara värt att följa. Det hade dock varit hälsosamt med en rekyl innan nästa ben i den positiva trenden startar.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2424 och primärtrenden har nu nått upp till 2434. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier men än så länge vara beredda på tvära kast.

Det rådde upp mot ATH-noteringen för snart en vecka sedan en negativ divergens mot momentumindikatorerna och det blir intressant att följa den närmaste utvecklingen ifall det behövs en rekyl eller bara en konsolidering för att tillräckligt köptryck ska ackumuleras för att ta ut 2600-nivån.

Volymen har under hela veckan noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

VIX steg den gångna veckan med 23,5 procent till 11,3 och stängde i fredags för första gången sedan början av september en liten bit ovanför MA-200.

På ovansidan möter först ett motstånd vid 2587-2589 följt av zonen mellan 2597-2600.

På nedsidan möter först 2574 där även 20-dagars medelvärde möter upp men den första viktiga nivån på nedsidan är 2566 som även utgör den nedre begränsningen för den kortsiktigt rådande tradingrangen.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 7/11 vid 2597.
– Indexet fortsätter vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Säljsignal och tendens till tilltagande negativt momentum

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu positiv men vill inte se att MA-50 snabbt punkteras med kraft och tydlighet utan att snabbt återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv och kommer att vara det så länge säljtrycket sugs upp innan 20-dagars medelvärde punkteras med tydlighet utan att relativt snabbt återtas.

Sammanfattning: Vi ser nu lite tecken på osäkerhet, både i månads- och veckografen men om detta ens kommer att leda till en rekyl eller ej är lite tidigt att säga. Mycket tyder däremot på att en rekyl närmar sig men än så länge har köparna varit beredda på att suga upp säljtrycket kring 20-dagars medelvärde. I en normalt stigande trend är de första tre rekylerna ner mot MA-20 värda att agera på men därefter behövs i de flesta fall en djupare rekyl ner mot zonen mellan 50- och 100-dagars medelvärde (läs gärna om beteendet i boken Autobahn). När ett ”jämnt” och psykologiskt motstånd passeras enkelt är det mycket vanligt att nästa nivå bjuder på en tuffare utmaning. 2500 togs ut relativt enkelt utan att punkteras snabbt vilket kan vara en indikation på att 2600 kan bjuda upp till en tuffare dans. Jag är definitivt positivt inställd till SP500 men det börjar bli dags för en rekyl och det är mycket som talar för att den inte är alltför långt bort.

Motstånd: 2586-2589 / 2597 / 2605 / 2625
Stöd: 2577 / 2574-2572 / 2562 / 2556

DAX: En lite väl kraftfull rekyl

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt är indexet överköpt men redan vid zonen mellan 20-dagars medelvärde och 13000-nivån är det stor chans för att köparna suger upp ett eventuellt säljtryck. Om det däremot skulle visa sig att 12500-nivån punkteras med tilltagande candlesticks och allt högre volym man det vara risk för att den långsiktiga starka och positiva trenden kan vara hotad men inte förrän då. På nedsidan möter ett starkt ackumulationsområde mellan 13340-13255 och därefter utbrottsnivån kring 13100.”

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga, pekar uppåt. Trendfasindikatorn har de två senaste veckorna fallit från +1,5 till +0,9 vilket innebär att vi ska vara beredda på att börja applicera något mer kortsiktiga strategier.

Totalt backade DAX med 2,6 procent den gångna veckan vilket var den största veckonedgången sedan slutet på juli.

Den gångna veckan inleddes med en ny ATH-notering vid 13526 men därefter har vi bjudits på en tydlig rekyl, tyvärr med under relativt hög volym fram till i fredags.

I månadsgrafen noteras november som en negativ reversal och i veckografen bjöds vi på en outside candle som jag tolkar ungefär som en bearish engulfing.

Det blir nu spännande att se var och hur långt nästa uppstuds orkar men med den senaste veckans enorma volym och kraftfulla candlar har naturligtvis risken ökat för att det är en viktigare topp vi beskådat än vad som väntades för så sent som en vecka sedan.

Dagsmomentum lämnade i veckan en säljsignal när bekräftelsenivån från oktober punkterades.

Sammanfattning: Rom byggdes inte på en dag och en börsnedgång skapas inte heller på en dag och inte ens en vecka. Den rekyl vi bevittnat de senaste dagarna har dock ett tydligt utseende som skiljer sig väsentligt från de senaste månadernas uppgång både i avseende candlarna och volymen. Om det visar sig att 12900 punkteras innan 13530 tagits ut ökar risken för att det vi sett är den gångna vecka är en långsiktig topp. Det är naturligtvis för tidigt att säga att en bearmarket är på väg men det gäller att hålla koll på hur de närmaste stödnivåerna hanteras och om uppstudsarna leder till nya lägre toppar.

Motstånd: 13189 / 13256 / 13361 / 13466
Stöd: 13096 / 13065 / 12960 / 12910

Assa Abloy: PDIV och extremt hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys Assa Abloy B: Dubbeltoppen från i somras effektuerades strax efter föregående analys och kursen markerade stödet vid 165 kronor. Nu har Assa Abloy åter fallit ner till ackumulationszonen mellan 170-165 kronor.

Den långa trenden lutar svagt uppåt och trendfasindikatorn skrivs till -0,2 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga både vid upp- och nedgång.

Hur ser det ut historiskt när varje dag, de senaste fem dagarna, stängt lägre än föregående dag? När jag räknar tillfällena de senaste 20 åren hittar jag 25 stycken och vid 17 av dessa (68%) har kursen stått högre en vecka senare. Den genomsnittliga uppgången har då varit mer än 2 procent.

Gummisnodden är extremt hårt spänd på nedsidan och vid de tillfällen vi sett liknande utseenden har kursen stått högre en vecka senare vid 57 procent av dessa tillfällen.

Sammanfattning: Edgen är god för en kortare uppstuds men det edgen minskar påtagligt när/om 172 kronor nås och därför kan det vara en god idé att stänga då. Når vi dit kommer det ändå bli en bra vinst på någon dag. Om det istället visar sig att 165 kronor punkteras innan dess använder man sig med fördel av nödutgången.

Motstånd: 169,25 / 171,15 / 174,00 / 177,00
Stöd: 166,40 / 165,30 / 162,45 / 159,50

Getinge B: Kortsiktig överreaktion

Teknisk analys Getinge B: Efter att fram till i fredags stigit innanför begränsningarna för den kortsitiga kanalen föll aktien med mer än 7 procent som avslutning på den gångna veckan. I fredags morse redovisade bolaget en uppdaterad strategi och nya finansiella mål som inte föll marknaden i smaken.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut pekar svagt uppåt och trendfasindikatorn föll i fredags ner till +0,2 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga med positioner oavsett om det är för upp- eller nedgång.

Hur ser då edgen ut för uppgång dagen efter ett så kraftigt nedställ som i fredags? När jag räknar de tillfällen aktien fallit med mer än 7 procent de senaste 20 åren hittar jag bara 18 tillfällen och vid hälften av dessa har kursen stigit nästa dag och hälften fortsatt nedåt. Om vi däremot studerar vad som hänt på tre dagars sikt har Getingeaktien stått högre vid 12 av de 18 tillfällena. Den genomsnittliga uppgången har då varit +1,6 procent.

Hur ska man då hantera detta?
Jo, om kursen idag punkterar fredagens lägsta inom de första 15 minuterna avvaktar man för att se om det kommer en ny lägre botten fram till 10:30 för då släpper man denna signal för idag. Detta upprepas nästa dag och så vidare.

Sammanfattning: Om OMXS30 stiger idag och Getingeaktien inte börjar med att punktera fredagens lägsta är edgen bra för en uppgång på tre dagars sikt. Det är dock lämpligt att stänga positionen första dagen det kan ske med vinst. Om man inte har en vinst vid tredje dagens stängning kliver man med fördel av ändå.

Motstånd: 159,05 / 171,00 / 189,45 / 207,80
Stöd: 140,65 / 134,25 /115,90 / 97,50