BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 46

OMXS30: Tendens till att vrida av söderut

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 har de senaste veckorna gått från ett extremt lågvollaläge till betydligt kraftigare rörelser. I det större perspektivet är indexet fångat i en tradingrange sedan ATH-nivån i april 2015. Förr eller senare bryter indexet ut, antingen uppåt eller nedåt och oavsett åt vilket håll det blir kommer det med stor sannolikhet att bli en rejäl rörelse. På kort- till medellång sikt talar dock det mesta för att vi bör vara beredda på tvära kast och slagig handel. Risken för att vi ska få en lokal pivottopp kring nuvarande nivå och upp till 1565 är stor men det blir spännande att se var köparna därefter suger upp säljtrycket och med vilket kraft, för det kommer troligen att indikera den kommande tidens utveckling.”

Den gångna veckan blev en skvalpig tillställning där indexet fångades upp av den range som råder sedan fyra veckor tillbaks. Måndagen inleddes genom att redan i inledningen markera veckohögsta vid 1551 och den lägsta noteringen sattes i slutet av veckan vid 1529. Totalt backade OMXS30 med 1,4 procent vilket innebär att årets nedgång hittills skrivs till -2,9 procent.

Bästa sektorer den gångna veckan blev konsumentprodukter och telekom medan oljebolag, basråvaror och verkstad gick sämst.

Den senaste pivottoppen eller egentligen topparna hittar vi i zonen mellan 1550-1565. När kursen körde in i detta område för lite mer än en vecka sedan såg köparna ut som de var på väg in i matchen igen. Den senaste veckans små osäkra candlesticks tyder däremot på det fortfarande är gott om tveksamheter. Denna osäkerhet kan naturligtvis successivt övergå i optimism, speciellt om motståndsområdet och primärtrenden tas ut med tilltagande volym. Om det istället visar sig att 1530-nivån punkteras och därmed även 20-dagars medelvärde ökar risken istället för att allt fler ser fram emot eller kanske snarare oroar sig för ”favorit i repris” och att siktet ställs in mot oktoberlägsta.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag neutralt med en viss negativ ton då medelvärdet sedan några veckor vridit av söderut. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -0,6 vilket innebär att vi ska vara beredda på fortsatt skvalpiga rörelser.

Dagsmomentum (RSI-14) har varit nere kring den lägsta nivån sedan den 8 augusti 2011 och har därefter vänt upp och testar nu som bäst av nivån kring 45-50.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags noterats klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen noteras fortfarande under både bekräftelsenivån från mitten av september och tremånaderssnittet.

På ovansidan möter motståndsområdet 1555-1565 där både svansarna från mitten av oktober och den stigande motståndslinjen som förbinder bottnarna sedan början av april möter upp.

På nedsidan hittar vi närmast 1529-1525 följt av 1520-1516.

På lång sikt är jag nu svagt negativ och avvaktar de närmaste veckornas utveckling. Jag vill se köparna komma tillbaks, med tilltagande volym och ta ut MA-200 och årsmedelvärdet för att jag ska bli något mer positiv. Risken är fortsatt stor för skvalpiga rörelser.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och vill se att indexet åter etablerar sig över både 200- och 50-dagars medelvärde samt molnet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral så länge indexet håller på att testa av området kring 20-dagars medelvärde.

Sammanfattning: Den negativa volymbalansen och tendensen sedan november förra året med tendenser till allt lägre signifikanta toppar som följs av lägre lägsta indikerar osäkerhet och en begynnande pessism. I samband med säsongmässigt starka perioder, som nu, då uppgångar uteblir även om edgen är bra, innebär inte sällan att en tillgång ”rullar över” i en allt mer negativ utveckling. Skulle det nu visa sig att förra veckans högta blir en ny lägre topp och oktoberlägsta punkteras ökar sannolikheten för att vi är på väg in en mer varaktig nedgångsfas. Det som skulle få detta att istället bli positivt är om primärtrenden tas ut, helst med kraft och nästa signifikanta lågpunkt blir högre än den senaste bör man så smått vända på klacken igen.

Motstånd: 1550-1565 / 1580 / 1592 / 1626
Stöd: 1529 / 1525 / 1520-1516 / 1505 / 1496

SP500: Lågt engagemang i uppstudsen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det kommer nu bli spännande om fredagens long legged haramistapel kommer att markera en lokal pivottopp och följas av en ny nedgångsfas eller om uppgången kommer att fortsätta. Så länge inte motsatsen bevisas tolkar jag uppstudsen som en rekyl i det korta och medellånga perspektivet där först primärtrenden sedan senaste toppen kring 2817 möter upp. I ichianalysen ser vi därefter flera motstånd upp mot ATH-nivån och så länge de inte tas ut talar mer för att vi inom kort kommer att bjudas på ytterligare nedgångar.”

Den gångna veckan inleddes med två dagars stigande men tveksamma rörelser men när resultatet från valet var klart blev det ett lättnadsrally som tog indexet upp och förbi primärtrenden för att testa av pivottoppen vid 2817. Totalt steg SP500 med 2,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,0 procent. I årsgrafen får vi förflytta oss tillbaks till 2008 öfr att att hitta en negativ årscandle (bortser från dojisarna 2009 och 2015) noteras innevarande år som en liten spinning top.

FÖr en vecka sedan noterades SP500 under den långsiktigt stigande trendlinjen men studsade upp till motståndsnivån som den senaste pivottoppen från den 17 oktober vid 2817 och 50-dagars medelvärde utgör som en lättnad över mellanårsvalet. Frågan är naturligtvis om detta utbrott håller eller om indexet åter faller ner under primärtrenden och söker sig ner mot vårens lågpunkter.

Det är ett svårbedömt läge där jag dels tolkar utbrottet positivt men samtidigt skedde det med förhållandevis låg volym och det råder dessutom en negativ divergens mot volymbalansindikatorn (OBV).

Är den långsiktigt stigande trenden hotad? Det är mycket som talar för att toppen kring 2941 kan vara en långsiktig topp och det är nu fler pusselbitar som talar för att så är fallet än motsatsen. Oavsett om det visar sig bli så eller inte handlar teknisk analys alltid om att med hjälp av ett antal pusselbitar som väger lite olika tungt välja en riktning som det mesta tyder på. Den viktigaste pusselbiten i detta är trenden, som gärna får sammanfalla i flera globala tunga index. Studerar vi uppgången de senaste åren är chansen god för att ATH-nivån var avslutningen på den femte vågen. Nedstället som följde effektuerades med extremt hög volym men uppgången har inte lockat tillbaks de som klev ut genom nödutgången.

Ytterligare en negativ pusselbit är att endast hälften av aktierna som ingår i indexet noteras med en positiv marknadsfas och gynnas av ett gyllene kors.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, noteras nu svagt nedåtriktad vilket talar för skvalpiga rörelser. Trendfasindikatorn noteras kring -0,4 vilket indikerar att vi ska vara beredda på tvära kast och företrädesvis handla med jämviktspendlande strategier på kort sikt.

Dagsmomentum noteras inför veckostarten kring 51.

Volymen har bortsett från i fredags varit ganska låg en bit under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen noteras fortfarande under tremånaderssnittet och uppvisar nu en tydlig negativ divergens mot indexet.

I slutet av september var det mer än 70 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde men nu har antalet fallit till 51 procent.

VIX noteras inför veckostarten kring 17 och det ser ut som vollan kommer avta denna vecka för att sedan tillta igen om ungefär en vecka.

På ovansidan möter närmast 2789 följt av 2796 men framförallt 2817 som är den senaste pivottoppen.

På nedsidan möter närmast primärtrenden och den stigande långsiktiga trendlinjen upp vid 2763 följt av zonen kring 2710-2700.

I den positiva vågskålen:
– Indexet gapade i veckan upp över MA-200 som ännu är intakt
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Än så länge noteras SP500 över vårens lågpunkter
– Kraftig V-formad vändning

I den negativa vågskålen:
– Negativ volymbalans
– Mindre än 60% av aktierna noteras över MA-200
– Punkterade 4/10 den stigande kilen
– Punkterade den 10/10 Ichimokumolnet

På lång sikt är det osäkert om den senaste ATH-nivån vid 2941 är en långsiktig topp eller om vi befinner oss i en ovanligt kraftig uppstuds. Jag är för tillfället neutral och vill följa de närmaste veckornas utveckling.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral men avvaktar utvecklingen motståndsområdet kring 2817-, 50-dagars medelvärde och standard line eller en eventuell punktering av 200-dagars medelvärde.

På kort sikt (dagar till veckor) håller jag på att svänga över till att bli positiv men vill se om utbrottet sker över 2817 eller punkterar 20-dagars medelvärde.

Sammanfattning: Om SP500 håller sig kvar ovanför 2750-nivån och tar ut 2817 kan det vara startskottet på ett julrally men alltmer indikerar att vi istället kan ha sett en långsiktig topp vid ATH-nivån 2941. Den negativa volymbalansen och allt svagare bredden gör dock att det blir allt troligare att en punktering av oktoberlägsta istället kommer att bli en trigger av ett tilltagande säljtryck. Även om det är goda förutsättningar för en fortsatt kortsiktig uppgång börjar det bli dags för köparna att åter visa sig, med tilltagande volym, för att inte indexet ska riskera att rulla över i en långsiktig nedgångsfas.

USA-börserna håller stängt under måndagen för att fira Veterans Day.

Motstånd: 2795 / 2810 / 2817 / 2839 / 2848
Stöd: 2765-2763 / 2756 / 2748 / 2720 / 2700

DAX: Fångad i tradingrangen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag påtalat under ett halvårs tid är undertonen negativ i DAX men nu blir det spännande att se om den senaste veckans uppstuds är en paus i nedgången eller startskottet för en positivare trend. Så länge DAX står och väger kring nacklinjen är risken för slagig handel stor.”

Den gångna veckan inleddes med små osäkra candlesticks kring nacklinjen och 20-dagars medelvärde för att sedan fortsätta pendla i en tajt range mellan 11690 och 11420. Totalt steg DAX med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 11 procent.

Oktober blev den tredje månaden i rad som stängde under årsmedelvärdet och november noteras än så länge strax under mitten av månadsstapeln. De två senaste veckorna har noterats i en smal range och den gångna veckan blev en inside doji stapel.

I dagsgrafen noteras RSI-14 strax under 50-nivån.

Som jag påtalat under ett halvårs tid är undertonen negativ i DAX men nu blir det spännande att se om den senaste veckans smala range leder till en expansion som blir värd att följa.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars tyngs dessutom indexet av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -2,5 och vi bör tillämpa trendföljande strategier för nedgång.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX med en huvud-skuldra-formation där nacklinjen håller på att utmanas. Det vanligaste scenariot är dock att de första utbrotten från en HS-formation blir falska och för att ”bli av med de som inte ska vara med på festen”.

Sammanfattning: Kommer kursen att dra vidare upp från 20-dagars medelvärde och ta ut den övre begränsningen kring 11690 som fortfarande fångar indexet eller punkteras det korta medelvärdet och siktet ställs in mot oktober månads lågpunkt? Så länge inte DAX tar ut den senaste mest signifikanta toppen vid 12457 från slutet av september talar mer för att vi framöver kommer få se nya lägre lägsta.

Motstånd: 11575 / 11625 / 11760 / 11900
Stöd: 11445 / 11420 / 11255 / 11100

Securitas B: Bullish engulfing och engagemang

Teknisk analys Securitas B: Det blev en uppgång med 1,6 procent på en dag från det pris som rådde när jag skrev om Securitasaktien senast. I samband med rapporten inledde aktien ner med 2,3 procent för att sedan vända upp och stänga samma dag med en uppgång på hela 6,7 procent, en imponerande reversal och kraftfull TN-info.

Efter rapporten fortsatte Securitasaktien upp till 160,40 dagen efter men gummisnodden hade då blivit extremt hårt spänd på ovansidan. Därefter har aktien fångats i en tradingrange med lägstanivån kring 152,10.

I den positiva vågskålen noterar jag att trots den extrema uppgången vid rapporten har ändå den korta sentimentsnivån som utgörs av EMA-8 inte punkterats med en enda dagsstängning.

I fredags, efter några dagar med skvalpiga rörelser, effektuerades en extremt positiv bullish engulfing.

På ovansidan möter en hel del motstånd, hela vägen upp mot toppen vid 164 kronor från slutet av augusti, så risken är förhållandevis stor även för en vändning nedåt.

Sammanfattning: Edgen är nu god för en uppgång mot i första hand 160 kronor där man med fördel kan ta hem vinst genom att stänga hälften av ett eventuellt innehav och sedan rida resten med stoppen strax under föregående dags lägsta. Om det visar sig att 152 kronor punkteras är däremot risken stor för en nedgång mot området kring primärtrenden.

Motstånd: 156,25 / 157,20 / 159,65 / 162,00
Stöd: 153,85 / 152,45 / 150,00 / 147,65

Brent spot: Bra edge för uppgång

Teknisk analys Brent: Det skulle ta två dagar tills vi bjöds på en positiv minidivergens och ytterligare tre dagar innan en positiv candlesticksformation bekräftades. Vilken resa det blev och som jag sagt flera gånger har nu Brent fallit ner under både primärtrenden och golvet i den stigande kanalen.

Efter att ha fallit med nästan 20 procent sedan den 3:e oktober har Brent fallit ner till zonen där den senaste vändningen upp mot 4-årshögsta påbörjades.

Dagsmomentum (RSI-14) var i förra veckan nere på den lägsta nivån sedan maj 2017 och den gången blev det en uppgång med mer än 10 procent på två veckor.

Idag öppnar Brent upp över fredagens högsta och noteras nu innanför torsdagens box.

Brent kan handlas med minifuture exempelvis Minilong Olja.

Sammanfattning: Edgen för en uppgång mot $74 där den platta primärtrenden möter upp och eventuellt längre än så. Om det visar sig att priset istället vänder ner bör man vara berdd på att säljtrycket kan tillta om $69 punkteras.

Motstånd: 71,30 / 73,05 / 74,10
Stöd: 70,55 / 69,11 / 68,50