BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 46

OMXS30: Dags för en pausformation

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”De senaste tio åren har de första tre veckorna på november varit skvalpiga innan indexet stigit strax innan månadsskiftet november/december och därefter fortsatt upp till andra veckan i december. G-krafterna (MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20) lutar alla upp och är sorterade för en uppgång värd att haka på. På kort sikt noteras OMXS30 i en rekyl där 8-dagars medelvärde än så länge ser ut att locka till sig köpare. En stängning under torsdagens lägsta vid 1728 innebär att risken för ett tilltagande säljtryck ökar. Om golvet i den stigande kanalen punkteras tolkar jag det som en första varningssignal men det är först om OMXS30 etablerar sig under 1570 som vi bjuds på en ny lägre signifikant lågpunkt.”

OMXS30 inledde veckan med ett nytt test av 8-dagars medelvärde som höll för prövningen även denna gång men var samtidigt den minsta candlen sedan den 4 juli. Extremt små candlesticks följs ofta av trenddagar och tisdagen blev istället den kraftfullaste gröna candlen sedan den 18 juni. De senaste fyra dagarna har varit avvaktande kring ATH:n som tisdagens candle noterade. Totalt steg OMXS30 med 2,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 25,8 procent.

MACD har vridit av och närmar sig ett negativt medelvärdeskors, som jag i stigande trender ser som inledningen av en pausformation. Om indexet istället drar vidare upp genom torsdagens högsta, tillika ATH, är det ett styrkebesked.

Stochastic har sedan slutet av oktober divergerat negativt mot prisgrafen från en nivå över 90 med en negativ divergens och punkteras bekräftelsenivån tolkar jag det som att rekylen är inledd.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som positiv. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +1,5 vilket innebär att vi företrädesvis ska applicera trendföljande strategier och köpa rekyler följt av positiva fortsättningsformationer.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags noterats under det dagliga snittet. Volymbalansen är positiv och stigande.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1780 följt av 1792 och 1800.

På nedsidan hittar vi närmast 1760-1756 följt av 1750 och 1728.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge vi ser nya högre bottnar och pivottoppar samtidigt som indexet noteras äver ett stigande MA-20.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 22 av de 33 senaste åren (67%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,83 procent. Indexet har stigit 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt -0,22 procent lägre.

Sammanfattning: Risken för en kortsiktig rekyl är stor men mitt huvudspår är att den inte kommer att få indexet att etblera sig under den fallande stödlinjen som förbinder de mest signifikanta topparna sedan slutet av april. Fram till så blir fallet kommer jag tolka det som att förutsättningarna är mycket goda för ytterligare uppångar men MACD signalerar nu att risken för en rekyl inom kort är stor. Jag är positiv till indexet men inte sugen på att jaga priset kring denna nivå men det innebär inte att jag är sugen på att gå emot den starka rådande trenden utan bara vänta till nästa fortsättningsformation är ett faktum.

Motstånd: 1780 / 1792 / 1800
Stöd: 1760-1756 / 1742 / 1728

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 72.

SP500: Stigande kil upp mot 3100-nivån

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om risken för en rekyl är överhängande talar än så länge det mesta för att den kommer vara hälsosam och värd att haka på. Skulle den däremot leda till ett rejält tilltagande säljtryck och en punktering av primärtrenden ökar risken för att vi sett en långsiktig topp.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och därefter har indexet rört sig mellan 3098 och 3066 där veckan före stängde. Totalt steg S&P 500 med 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 23 procent. I veckografen var det den femte veckan i rad som steg och sedan 1980 hittar jag 56 liknande tillfällen och då har den kommande veckan stängt upp vid 21 av dem (37%). Snittutvecklingen har varit en nedgång med 0,4 procent. Trots fredagens relativt positiva bullish engulfing var volymen rejält mycket lägre än normalt.

För tillfället är det två scenarion jag fäster fokus på:
1. En stigande kil, som i de flesta fall bryter ut söderut, dock långtifrån alltid. VIX befinner sig i en mindre squeeze där noteringen nära det nedre bollingerbandet indikerar att en uppstuds är att vänta och med det troligen en nedgång hos SP500.
2. MACD och dagsmomentum (RSI-14) är stigande vilket indikerar att förutsättningarna är goda för en fortsatt uppgång.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,2 vilket innebär att vi företrädesvis agerar med trendföljande strategier där vi handlar rekyler när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i fredags noterats strax över det dagliga snittet men i fredags var det 10 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt stigande över ett positivt tremånaderssnitt.

75 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) stängde den gångna veckan kring 12,1 vilket visar att placerarkollektivet ännu inte ser någon omedelbar risk för högre volla och fallande börskurser. Skulle däremot VIX vända upp med kraft från nuvarande nivå är risken stor för att det triggar säljtryck hos börsindexen.

Standard line (den tunna streckade lila linjen) som är den senaste tidens (månadens) viktigaste vattendelare noteras kring 2995.

På ovansidan möter närmast 3100 följt av 3105 och 3116.

På nedsidan möter närmast 3080 följt av 3073 och 3066 men viktigast i närtid är nivån kring 3050.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 3085 den 4/11
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20
– G-krafterna är nu sorterade för en varaktig uppgång
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt
– Negativ divergens mot det övre bollingerbandet
– Doji som sticker ut vid motståndsnivån 3100

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv.

Sammanfattning: Indexet har nu stigit med ungefär 7 procent på 27 handelsdagar och de fem senaste veckorna har allihop stängt upp. Historiskt när vi sett liknande starka utveckling har risken varit stor för en rekyl och är så även nu, på kort sikt. Tillsammans med den stigande kilen är det mer som talar för en rekyl ner mot utbrottsnivån kring 3030 där en fortsättningsformation kommer vara värd att agera på. Den stigande kilen tillsammans med kortsiktigt spända momentumindikatorer och allt färre aktier som bär uppgången är ytterligare tecken på att en lokal topp närmar sig. Bryter SP500 istället upp genom 3100 är det ett tecken på att den underliggande styrkan är mer utbredd än vad ovanstånde varningssignaler indikerar. Än så länge har vi inte bjudits på någon bekräftad omslagformation och även när det sker talar mer för att det leder till en rekyl som är köpvärd än ett långsiktigt trendskifte.

Motstånd: 3100 / 3105 / 3116 / 3122
Stöd: 3080 / 3073-3070 / 3050 / 3030

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82.

DAX: Risk för ö-formation kring kanaltaket

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”MACD befinner sig i ”köp” men har den senaste veckan närmat sig signallinjen som om den punkteras indikerar att en rekyl eller pausformation kan vara inledd. Om indexet tar fart uppåt de närmaste dagarna kan utseendet istället övergå i en positiv trampolin. Dagsmomentum (RSI-14) noteras kring 70 och divergerar negativt mot prisgrafen.”

Den gångna veckan inleddes med ett gap förbi den psykologiska 13000-nivån och nådde i torsdags 13300 efter ytterligare ett gap. Totalt steg DAX med 2,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 25,3 procent. Sedan 1975 hittar jag 53 tillfällen när DAX stängt fem veckor i rad med uppgång och vid 25 av dessa har även nästa vecka fortsatt uppåt.

MACD befinner sig i ”köp” men dagsmomentum (RSI-14) har den senaste veckan vänt ner från nivån precis under 80 och senast vi hade en liknande notering som vände ner var i början av maj.

Volymbalansen är stigande över tremånaderssnittet, som även det pekar upp, vilket i min värld innebär att rekyler är värda att haka på vid positiva fortsättningsformationer.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut stiger och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,4 vilket innebär att vi ska vara beredda på att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Ett första hot om att det positiva utseendet kan vara på väg att hotas får vi om indexet etablerar sig under golvet i den stigande trendkanalen och framförallt om oktoberlägsta vid 11880 punkteras.

Sammanfattning: Det är ett positivt utseende hos DAX men på kort sikt är momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan och risken för en kortare rekyl har ökat den senaste veckan. Inte sedan den 9 oktober har vi bjudits på en dagsstängning under EMA-8 men när vi väl får ökar chansen för att en rekyl är inledd. G-krafterna är på plats för en varaktig uppgång och tillsammans med den positiva volymbalansen talar mycket för att kommande rekyler kommer bli väl värda att haka på.

Motstånd: 13285 / 13300 / 13365 / 13395
Stöd: 13180 / 13000 / 12870 / 12650 / 12500

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 89.

Nordea Bank: Kortsiktig extrem kontraktion

Teknisk analys Nordea Bank: Det blev en nedgång med 6,3 procent efter föregående analys då standard line nåddes och en bullish engulfing indikerade att köparna åter var intresserade att kliva in. Sedan två veckor tillbaks utmanas nu primärtrenden och nivån för julitoppen kring 72-73 kronor igen.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras kring -0,6 vilket innebär att vi ska agera med jämviktspendlande strategier, företrädesvis nedgång.

Rangen för de tre senaste candlarna är den minsta sedan i slutet av juli och dessförinnan slutet av juli 2018. När vi bjuds på extremt små candlesticks i ett ändläge kommer passeringen av högsta- eller lägsta för dessa små kursstaplar att visa vägen för den närmaste veckan.

Två ytterligare indikationer på att köparna eventuellt är på väg att ta en paus är den negativa minidivergensen mot cykelindikatorn och de tre senaste dagarnas stängningar i den nedre delen av candlesticksen.

Sammanfattning: Förutsatt att OMXS30 börjar rekylera kan Nordea vara en intressant kandidat för nedgång. En punktering av 72,00 kronor med en dagsstängning kommer ställa in siktet mot i första hand zonen mellan 70 kronor och standard line (vid 69,60). Det kan därför vara läge att ta hem halva vinsten vid denna nivå och därefter rida resten med stoppen strax ovanför gårdagens högsta och stänga så fort nivån träffas, direkt inte med en dagsstängning. Om det istället visar sig att 74 kronor passeras använder vi oss lämpligen av nödutgången.

Motstånd: 73,30 / 74,05 / 74,50 /
Stöd: 71,70 / 70,10 / 69,60 / 67,20

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 82.

SAAB B: Long legged doji kring julitoppen

Teknisk analys SAAB B: I samband med föregående analys sade jag att en minishort med 7 gångers hävstång kunde vara intressant om boxen punkterades. Samma dag punkterades boxen och stängde man positionen när standard line nåddes fick man med sig ungefär 20 procent på en dag. Under hösten har sedan 260 kronor visat sig vara en intressant stödnivå och i slutet av oktober effektuerades en dubbelbotten när 302 kronor passerades. Återtestet av utbrottsnivån och MA-200 fick Nordeaaktien att stiga varje dag under föregående vecka.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera är i det närmaste helt platt och trendfasindikatorn skrivs till +0,6 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga både med positioner för upp- och nedgång.

I fredags bjöds vi på en doji kring 320-kronorsnivån där vi även hittar toppen från slutet av juli samtidigt som de nya högre högstanoteringarna inte korrelerar med cykelindikatorn som vänt ner från en hög nivå.

När jag tar fram papper och penna hittar jag 18 liknande lägen sedan början av 2002 och vid 11 av dessa (61%) har kursen stått lägre en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen har varit -0,33 procent. 18 träffar är naturligtvis inte tillräckligt underlag för att bygga några tradingcase på men tillsammans med fredagens doji med långa svansar och hela 8,4 procent ner till standard line där detta avstånd i 66 procent av de 29 fallen sedan 2002 lett till lägre kurser en vecka senare med i snitt 1,6 procent, är edgen god för en nedgång om fredagens lägsta punkteras.

Sammanfattning: Om OMXS30 vänder ner i en rekyl är det stor bra odds för att även SAAB gör det. En första indikation på att nästa ben söderut påbörjats får vi redan om fredagens lägsta vid 312,60 kronor punkteras. När/om 300 kronorsnivån nås kan det vara läge att ta hem halva vinsten och sedan rida resten med stoppen strax ovanför föregående dags högsta och stänga direkt om nivån nås, utan att vänta på en dagsstängning. Om någon av de första tre dagarna noteras som en lång röd candle, som stänger i den nedre tiondelen bör man däremot kliva av direkt. Skulle det istället visa sig att 321,50 passeras kan det vara en god idé att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 319,70 / 322,10 / 325,95 / 328,40
Stöd: 311,90 / 309,50 / 305,60 / 303,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87.