BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 46

OMXS30: Kortsiktigt överköpt NDIV och risk för rekyl

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Både korta- och längre momentumindikatorer noterats nu hårt stretchade på nedsidan vilket talar för att edgen är god för en uppstuds. Även om vi bjuds på en kortare uppstuds är risken stor för att det bara leder till en ny lägre topp och att fredagens lägsta sedan punkteras. Fib 38% för uppgången sedan mittet på mars hittar vi kring 1630 och den viktigaste sentimentsnivån fib 50% kring 1560. Perioden efter det amerikanska presidentvalet och fram till årsskiftet har historiskt varit en bra tid för både den svenska och amerikanska börsen. Med nuvarande covid-spridning återstår dock att se om placerarkollektivet mäktar med att ta på sig de något mer positiva glasögonen. Mycket hänger nu på vilka stimulanser som utlovas efter valresultatet. Det är mycket svårt att sia om utvecklingen nu och när läget är lika osäkert som nu kan vi småspelare alltid unna oss lyxen att sitta på händerna.”

Den positiva reversalformationen i form av en bullish meeting line vid 1700-nivån som jag skrev om för en vecka sedan bekräftades i måndags och blev startskottet på den kraftfullaste veckostapeln sedan början av juni. Totalt steg OMXS30 med 5,9 procent den gångna veckan, till 1820-nivån, där gapmotståndet för två veckor sedan mötte upp. Den kraftfulla uppgången den senaste veckan innebär att årets nedgång nu vänt till en uppgång med 2,7 procent. Den gångna veckan återtogs ichimokumolnet och EMA-8, MA-100, MA-50, MA-20 och standard line samt den 1800-nivån.

Fib 50%-nivån för oktobernedgången hittar vi kring 1780 och där möter även standard line upp. Rekyler ner mot zonen kring 1760 följt av positiva fortsättningsformationer kommer vara värt att haka på. Ju högre upp köparna suger upp en rekyl desto starkare tolkar jag det underliggande sentimentet.

RSI-14 har åter brutit upp i den positiva delen över 50 SMACD lämnade i torsdags ett positivt medelvärdeskors, dock under nollan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i det närmaste helt lutning. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,1 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast med positiv underton då trendpoängen skrivs till +6.

Volymen har bortsett från i måndags och fredags noterats under det dagliga snittet. Volymbalanen har återtagit tremånaderssnittet vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noterades endast till 25 för en vecka sedan men har nu ökat till 64 procent vilket jag tolkar positivt. Inför dagen noteras 57 procent av largecapaktierna över MA-20, 60 procent över MA-50 och 72 procent över MA-200. 65 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

Av de hittills 98 bolag på large cap som rapporterat är det bara 46 procent som mottagits positivt på rapportdagen.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1827-1832 följt av 1850-1858 och 1867.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 1800 följt av 1780-1775 och 1760.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 15 av de 34 senaste åren (44%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,3 procent. Indexet har stigit 3 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,9 procent lägre.

Sammanfattning: Det vi ser nu är positivt, bara så att du inte uppfattar det jag skriver nu som negativt. Efter den senaste veckans kraftfulla uppgång har indexet återtagit alla medelvärden och 1800-nivån vilket naturligtivs är positivt. I den negativa vågskålen noteras nu en negativ minidivergens och för en vecka sedan bjöds vi på en positiv dito. I fredags effektuerades dessutom en brearish harami cross som är ett tecken på att köparna kan vara på väg att, åtminstone kortsiktigt, vara på att köra slut på bränsle. En rekyl ner mot 1760 kommer vara väl värd att agera på i samband med en positiv fortsättningsformation. Ju högre köparna kommer tillbaks och suger upp säljtryck i samband med rekyler desto starkare underliggande sentiment. Det jag inte vill se nu är att 1690 punkteras utan att snabbt återtas för det riskerar att få säljtrycket att tillta. Så länge indexet är fångat mellan 1700 och 1860 kommer jag att definiera det som en konsolidering med allt vad det innebär av tvära kast där vi slängs mellan hopp och förtvivlan (något överdrivet kanske). Undertonen är positiv och det mest troliga är att vi kommer att bjudas på en passering av 1860 och ett test av ATH-nivån kring 1905 inom en inte alltför avlägsen framtid.

Motstånd: 1827-1832 / 1850-1858 / 1867
Stöd: 1800 / 1780-1775 / 1767 / 1756

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 96.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 67%

SP500: Överköpt kring oktobertoppen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan toppen vid 3550 den 12 oktober har indexet fallit med nästa 8 procent och närmar sig nu zonen kring 3200 som sugit upp säljtrycket varje gång nivån närmat sig sedan mitten av juli. I den positiva vågskålen är indexet översålt och det råder för första gången sedan i mitten av mars en positiv minidivergens mot det nedre bollingerbandet. Om det visar sig att nivån kring 3200 inte håller ställs siktet in mot 200-dagars medelvärde men risken är då stor för att den jämna nivån kring 3000 kan bli lite av en magnet. Fram till att vi bjuds på en bekräftad positiv fortsättningsformation är troligen den bästa strategin att sitta på händerna.”

Den positiva minidivergensen mot det nedre bollingerbandet följdes av en köpsignal i måndags och det i sin tur blev startskottet på den kraftigaste veckouppgången sedan april. Om det är placerarkollektivet som drar en lättnadssuck för att valet borde vara över eller för att Biden ser ut att vinna men med en republikansk senat har jag inga åsikter om. Efter att ha noterats kraftigt översålt under ichimokumolnet har nu alla de medelvärden jag använder i den dagliga analysen återtagits och priset har med tydlighet brutit upp över molnet.

Den gångna veckan innebar att SP500 steg med hela 7,3 procent och det innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,6 procent. De två senaste dagarna har indexet utmanat den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan början av september.

Dagsmomentum (RSI-14) bröt i veckan upp över 50-nivån och tolkas nu positivt precis som SMACD som i fredags tog sig upp genom nollzonen. Ytterligare en positiv pusselbit är att teknologi som efter att ha pressats under oktobernedgången nu åter är den sektor som går bäst.

Vi ser nu tecken på att indexet behöver en paus vilket de korta momentumindikatorerna bekräftar. Den positiva volymbalansen, bredden och riskaptiten tolkar jag som att köparna står beredda att åter handla upp indexet när priset kommit ner en bit.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar åter uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,5 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en positiv underton.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags och fredags legat klart över snittet.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) har nu stigit till 71 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll med 35 procentenheter till 25 vilket är den lägsta nivån sedan slutet av augusti. Än så länge noteras VIX under MA-200 vilket jag tolkar positivt.

Bredden mellan bollingerbanden har den senaste veckan stigit och noteras inför dagen kring 9 vilket är relativt lågt men stigande.

På ovansidan möter närmast 3529 följt av den senaste lägre toppen vid 3550 och ATH-noteringen från början av september vid 3588.

På nedsidan möter närmast 3485 följt av 3444 och zonen kring 3400-3394.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade i onsdags upp genom molnet
– Noteras över standard line
– Lagging line noteras över priset
– RSI över 50 och SMACD över nollzonen

I den negativa vågskålen:
– Ny lägre topp vid 3550 vilket är en varningssignal
– Extremt hårt spänd gummisnodd på ovansidan
– Alltför kraftig uppgång på för kort tid skapar obalans

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: S&P 500 noterade den kraftigaste veckouppgången sen i början av april vilket innebär att indexet nu utmanar oktoberhögsta men med hårt spända korta momentumindikatorer. Risken för en stundande rekyl är alltså stor men med stärkt volymbalans, bredd och rotation mot mer risk talar det mesta för att köparna står beredda för att suga upp säljtrycket innan det tenderar att bli ohälsosamt. En trolig nivå som kan locka tillbaks köparna hittar vi kring 3400 men om vi bjuds på en fortsättningsformation högre än så tolkar jag det som mer styrka än väntat. Etablerar sig indexet över 3600 ställs siktet in mot 4000-nivån vilket är den matematiska målkursen för ett utbrott från den senaste rangen. Osäkerheten som råder riskerar naturligtvis att en ny lägre topp än 3550 lockar in säljare och som eventuellt leder till nya lägre lägsta, men det är än så länge inte mitt huvudspår. Nu väntar vi på en trigger för uppgång, eller något som får placerarkollektivet på gott humör och det kan vara eftertanken kring den positiva jobbrapporten, nya covidstöd eller besked om vaccin. S&P 500 har en förmåga att hitta anledningar att gå upp eller om man så vill hetsa upp placerarkollektivet. Strategin att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler är fortsatt bästa sättet att agera i denna marknad.

Motstånd: 3529 / 3550 / 3588
Stöd: 3485 / 3444 / 3400-3394

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 90.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 54%

DAX: Punkterar molnet för första gången sedan februari

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är stor risk för fortsatta tvära kast och slagig handel. Så länge de signifikanta lågpunkterna markeras på allt högre nivåer talar dock mer för att en kommande prisexpansion kommer att ske norrut. Mitt huvudspår är att en kommande långsiktig uppgångsfas kommer att prägla indexet snarare än att vi sett början på en toppformation.”

Den positiva reversalformationen som vi bjöds på kring 11500-nivån förra fredagen bekräftades i måndags och det blev startskottet på den kraftfullaste veckostapeln sedan början av juni. Totalt steg DAX med 8 procent den gångna veckan, till 12600-nivån, där gapmotståndet för två veckor sedan mötte upp. Den kraftfulla uppstudsen innebär att årets nedgång nu reducerats till 5,8 procent.

Från att ha varit kortsiktigt översålt för en vecka sedan har både EMA-8, MA-200 och MA-20 tagits ut. För en vecka sedan noterades cykelindikatorn med en positiv minidivergens kring 10 och inför denna vecka kring 95 men istället med en negativ minidivergens.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar i det närmaste riktning och trendfasindikatorn noteras kring -0,6. Trendpoängen har fallit tillbaks till +4.

Dagsmomentum som har noterats under 50 sedan mitten av oktober bröt i torsdags upp i den positiva delen samtidigt som SMACD lämnat ett positivt medelvärdeskors.

Volymbalansen som varit fallande visar nu tecken på att stärkas, även om det är en bit kvar innnan jag tolkar den som positiv.

Sammanfattning: DAX har stärkts och återtagit MA-200 den gångna veckan och senast vi såg indexet bryta upp genom primärtrenden var den 29 juni. I fredags bjöds vi på en bearish harami, vilket är en varningssignal på att köparna, åtminstone kortsiktigt kört slut på bränsle. En punktering av 12370 ställer in siktet mot 12000-nivån och ner dit kan det vara intressant att agera för uppgång vid en positiv fortsättningsformation. Om däremot 12000 punkteras ökar risken för ett nytt test av området kring 11500. Mitt huvudspår är att en kommande långsiktig uppgångsfas kommer att prägla indexet snarare än att vi sett början på en toppformation, och jag är betydligt positivare till det än för en vecka sedan.

Motstånd: 12600 12725 / 13000-13030 / 13340-13460
Stöd: 12330 / 12175 / 12000 / 11850 /11790

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 95.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 54%

Ericsson B: Utmanar tidigare vändningsnivåer med positiv underton

Teknisk analys Ericsson B: Föregående analys blev hyfsat vältajmad. Aktien stod i strax under 96 kronor och 7 dagar senare nåddes 110 kronor och en uppgång med nästan 15 procent. Den som agerade efter tradingplanen kom ur kring 106,50 vilket innebar att man fick med sig knappt 11 procent. Aktien har efter rapporten fallit ner mot MA-50 som testades av för en vecka sedan och köparna kom tillbaks med kraft och ganska stort engagemang. I fredags effektuerades en bearish harami cross vilket kan vara ett tecken på att köparna behöver ta en paus men samtidigt är det bra tryck i den senaste veckans uppgång vilket innebär att chansen till fortsatt uppgång är god.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen kring +1,9 vilket innebär att vi ska agera med trendföljande strategier vilket innebär att vi kan köpa positiva fortsättningsformationer, helst i samband med rekyler.

Volymbalansen är positiv och det talar för att köparna kommer agera både på rekyler och utbrott.

SMACD lämnade i torsdags en köpsignal samtidigt som RSI-14 indikerar att en fortsatt uppgång ligger bland korten.

Sammanfattning: Siktet är inställt mot i första hand 110-kronorsnivån men risken finns att det behövs en rekyl innan tillräckligt med köpare kommer tillbaks för att skapa detta momentum. En god idé kan därför vara att först agera med en liten lottsedel och i samband med nästa fortsättningsformation, förutsatt att den sker över 99 kronor kommer vara värd att agera på. Den initiala stoppen bör inte placeras så långt under 99 kronor. När/om 110 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle som följs av en liten candle innanför den gröna boxen stänger vi direkt (haramivarning).

Motstånd: 105,30 / 106,65 / 110,15
Stöd: 104,10 / 101,80 / 100,00 / 98,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 95.

HM B: Bryter upp genom MA-200

Teknisk analys H&M B: Rapportgapet punkterades och stod sedan pall vid försöken att bryta upp genom dem den 20/10 och 23/10. I samband med den utmanande nedgången inför föregående vecka kom aktien ner till zonen vid 140 kronor, som nåddes förra torsdagen. Sedan dess har aktien hämtat kraft och säkert även stöd av Stefan Perssons köp. I torsdags passerades både MA-200 och standard line samt även de kortare medelvärdena.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt och trendfasindikatorn noteras kring -1,4 vilket innebär att vi inte kan bortse från att undertonen är negativ.

RSI-14 har passerat upp genom 50 vilket är positivt och SMACD är på väg att effektuera ett positivt medelvärdeskors.

Sammanfattning: Efter att ha punkterat golvet i den stigande kanalen har nivån nu återtagits så att den fallande motståndslinjen som förbinder topparna från början av oktober utmanas. Det är nu goda förutsättningar för en uppgång upp mot 180 kronor till att börja med men det är gott om utmaningar på vägen. Om det istället visar sig att 138 kronor punkteras utan att snabbt återtas fallerar det begynnande positivare utseendet.

Motstånd: 156,45 / 160,10 / 165,75
Stöd: 153,10 / 149,90 / 144,85

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 95.