BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 46

OMXS30: Dags för rekyl

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är inte läge att ta nya positioner för uppgång när kursen befinner sig precis under tuffa motstånd men det är inte heller någon signal för nedgång. Så vad gör man? Ja, för tillfället är det läge att avvakta en tydligare teknisk bild.”

I måndags öppnade kursen nedåt för att göra ett omtag kring MA-20 men det tog inte många minuter innan köparna sög upp säljtrycket kring 1480 och därefter har de med små undantag hållt i taktpinnen större delen av veckan. Veckan avslutades med tilltagande intradagsvolla i samband med den amerikanska jobbstatistiken. I fredags pendlade det svenska storbolagsindexet mellan 1517 och 1537. Totalt steg OMXS30 med 1,8 procent under föregående vecka vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,2 procent.

För tillfället är både november och oktober positiva månadsstaplar, senast det inträffade i rad var januari-februari men det är fortfarande ett par procent upp till årsmedelvärdet. I veckografen noteras åter en bullish engulfing och MACD lämnade en köpsignal för första gången sedan november förra året.

Bortsett från i måndags och tisdags har volymen noterats över det dagliga snittet vilket jag placerar i den positiva vågskålen och även i detta fall är det exakt ett år sedan vi hade ett lika positivt volymmönster. Bredden (antal aktier som deltar i upp- och nedgångsfaserna) är varit stigande sedan början av oktober och det stärker förutsättningarna för fortsatta uppgångar.

Den långa trenden som jag använder riktningen och läget på MA-200 för att peka ut är i det närmaste helt platt och för tillfället pekar mina sentimentslinjer på att vi med fördel använder jämviktspendlande indikatorer för att bedöma marknadsläget.

De senaste sex veckorna har präglats av varannan vecka upp och varannan ner, men uppgångsveckorna har varit betydligt kraftigare än paus- och nedgångsveckorna. Fortsätter mönstret är förutsättningarna för en rekyl, paus eller lugnare uppgångstakt den kommande veckan som historiskt stigit i ungefär 60 procent av åren.

MACD noteras i köp sedan början av oktober och dagsmomentum pekar upp, ovanför månadsmedelvärdet som även det är stigande, i den positiva delen av diagrammet. Det är dock tendenser till ett svagare momentum, men det kan även bli en positiv trampolin om den nuvarande zonen mellan 1507-1535 tas ut.

Cykelindikatorn är uppe på en nivå där vi ska vara försiktiga att ta nya positioner för uppgång.

På ovansidan möter nu flera gapmotstånd på vägen upp mot augustitoppen vid 1640-området.

På nedsidan bevakar jag först och främst området mellan 1525-1500 men det är positivt köparna kommer tillbaks innan golvet i den stigande kortsiktiga kanalen som möter upp vid 1480 punkteras.

På lång sikt är jag på väg att svänga över och bli positiv men nu har en zon mellan 1507-1535 markerats och det kan bli en viktig vattendelare och ge en bra indikation om den närmaste tidens utveckling.

På medellång sikt (veckor till månader) har jag nu svängt över och är positivt inställd till utvecklingen de kommande månaderna så länge inte MA-50 punkteras och vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) ska vi företrädesvis leta positioner för uppgång men vara försiktiga när cykelindikatorn är över 50 (som nu) och strax innan viktiga motstånd.

Mycket talar för att en rekyl eller en lugnare uppgångstakt men så länge köparna kommer tillbaks innan golvet i den korta stigande kanalen ska vi företrädesvis leta entréer för uppgång. Säsongmässigt och tekniskt talar det mesta för fortsatta uppgångar men cykliskt är det 70 procents chans för en lågpunkt inom de två närmaste veckorna.

Motstånd: 1537 / 1543 / 1550 / 1570 / 1590
Stöd: 1523 / 1510-1500 / 1480 / 1467 / 1435

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP47 med en häv kring 4,0 och en stop loss på 1171.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP127 med en häv kring 4,2 och en stop loss på 1854.

S&P 500: Positiv fortsättningsformation avslutade veckan

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den potentiella målkursen för den dubbelbotten jag pratat om ett tag hittar vi kring 2120 men för tillfället är det sent att jaga priset utan bättre att vänta på att köparna kommer tillbaks på en lägre nivå.”

I fredags presenterades den amerikanska jobbstatistiken för oktober och det avsevärt fler sysselsatta än väntat. De flesta börjar nog prisa in en räntehöjning i december efter den starka siffran. Banker stärktes efter beskedet medan defensiva sektorer gick sämre.

Veckan som gick inleddes med en uppgång till målområdet för den dubbelbotten jag pratat om ett tag, där vi bjöds på en bearish engulfing och en rekyl som i fredags tog sats vid golvet i den korta stigande trendkanalen. Uppgången blev 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 2,0 procent.

Det var den sjätte veckan i rad som vi bjöds på en positiv veckostapel och vi får förflytta oss tillbaks till början av december förra året för att hitta ett liknande utseende.

Oktober månads kursstapel blev stark och stängningen skedde över årsmedelvärdet vilket innebär att det nu blir spännande att se om november ”orkar” hålla sig kvar kring nivån strax under ATH-noteringen i våras.

När kursen stigit lika mycket eller mer på fem veckor och sedan rekylerar 1,4 procent eller mer, vilket har inträffat 21 gånger de senaste 20 åren, har kursen stått högre en vecka senare vid 12 av dessa tillfällen.

Volymen har den gångna veckan noterats strax under det dagliga snittet. igår var lägre än i onsdags och 11 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. VIX föll med 3,6 procent till 14,9 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2190 och 2010 den närmaste månaden.

Den långa trenden som jag i dagschartet definierar som kursen i förhållande till MA-200 och dess lutning börjar åter vrida upp medan de korta- och medellånga medelvärdena redan har vänt upp.

Historiskt har den kommande veckan inneburit högre noteringar ungefär 70 procent av åren.

De månader som november inneburit uppgångar i S&P500 har den genomsnittliga utvecklingen varit en uppgång med 3,9 procent men de gånger som november istället backat har snittet varit 4,1 procent.

De senaste fem veckorna har ingen rekyl varat mer än två dagar innan köparna åter visat sig och nu blir det intressant att se om mönstret håller i sig och fredagens långa svans på nedsidan följs av en positiv inledning av den kommande veckan.

MACD noteras sedan början av oktober i köp och dagsmomentum pekar upp i den positiva delen, vi ska dock komma ihåg att den senaste månaden har inneburit en uppgång som är större än en normal årsuppgång. MACD har inte noterats lika högt sedan mars 2000 och jag vill påminna om att ”det inte behöver vara någon skillnad denna gång.” Dagsmomentum effektuerade en ny topp kring 70 samtidigt som indexet för några dagar sedan, vilket jag ser som ett styrkebesked.

Cykelindikatorn närmar sig nu en nivå där vi åter kan leta efter entréer för uppgång. Vi ska dock vara medvetna om att cykler sätts ur spel under starka trender. Rädslan för att missa något som flocken upptäckt eller att realisera likviditet står över cykler när marknadsläget är extremt. Det råder för tillfället även en negativ minidivergens från en hög nivå i cykelindikatorn och då avvaktar vi med nya köp.

På ovansidan bevakar jag utvecklingen kring 2105 och zonen vid 2115-2135.

På nedsidan är det framförallt utvecklingen kring golvet i den brant stigande trendkanalen vid 2076 följt av primärtrenden vid 2063 jag bevakar.

I den positiva vågskålen:
– Köparna har kommit tillbaks med kraft och tagit ut 2022, årsmedelvärdet och primärtrenden
– Rekylerna är små och varar bara några timmar upp till några få dagar
– Kursen har tagit ut både MA-50 och MA-200 som bägge börjar vrida upp

I den negativa vågskålen:
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen

Så länge kursen inte punkterar varken primärtrenden kring 2063 eller utbrottsnivån vid 2020 är jag positiv till fortsättningen. Förutsättningarna för en stundande rekyl har ökat och historiskt talar mycket för att vi kommer att få en lågpunkt de närmaste veckorna där vi med fördel kan leta efter positiva fortsättningsformationer.

Motstånd: 2109 / 2115 / 2120 / 2126 / 2135 / 2148 / 2162
Stöd: 2090 / 2076 / 2067 / 2056 / 2035 / 2020

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 1374.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,5 och en stop loss på 2916.

DAX: Tillfälligt avtagande trendstyrka

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har den kommande veckan stigit i ungefär 60 procent av fallen men utvecklingen den senaste månaden, motsvarande en normal årsuppgång, indikerar att en rekyl eller lugnare uppgångstakt inte är någon högoddsare.”

Den gångna veckan inleddes ner mot den kortsiktigt stigande stödlinjen där köparna stod och väntade. Mönstret har, även om uppgångstakten inte varit lika kraftig, fortsatt där köparna kommit tillbaks på allt högre nivåer. När veckan summeras ledde den till en ytterligare uppgång med 1,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 12,1 procent.

För sjunde veckan i rad noteras veckostapeln med en stängning i den övre delen vilket naturligtvis är positivt och i månadsgrafen noteras kursen över årsmedelvärdet.

Volymen har bortsett från i tisdags, då vi bjöds på en uppladdningsstapel, varit betydligt högre än snittet vilket måste tolkas i den positiva vågskålen.

I fredags testades den nästan helt platta primärtrenden, som sammanfaller med den fallande motståndslinje som förbinder topparna från april och det kommer bli spännande att se om nivån tas ut eller om vi nu kommer att få se en ny uppladdningsfas eller en rekyl.

Historiskt har den kommande veckan stigit i fler fall än den fallit. Efter de senaste veckornas kraftiga uppgångar är det dock mycket som talar för en stundande rekyl eller en flackare uppgångstakt.

MACD noteras i sälj i månadsgrafen men noteras i köp både i dags- och veckografen.

På ovansidan möter först den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan april och primärtrenden vid 11000 och därefter 11150-11290 men framförallt den tidigare pivottoppen vid 11670.

På nedsidan bevakar jag stödet vid 10880 följt av 10600-10490 och zonen kring 10000.

Även om det kan behövas ett omtag innan 11000-nivån tas ut och hålls är det mycket som talar för att DAX kommer att fortsätta upp. På kort sikt indikerar dock den begynnande negativa divergens om att en rekyl kan vara i antågande eller åtminstone en flackare uppgångstakt tills spänningen ner mot de medellånga trendlinjerna minskats.

Motstånd: 11056 / 11150 / 11290 / 11410 / 11670
Stöd: 10915 / 10880 / 10775 / 10560 / 10490 / 10350

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP35 med en häv kring 4,1 och en stop loss på 8440.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP139 med en häv kring 4,1 och en stop loss på 13335.

Autoliv SDB: Börjar bli dålig edge för nya köp

Teknisk analys Autoliv: Kursen föll den kommande veckan efter föregående analys men jag nämnde att både 908 och 900 kunde vara områden där köparna var angelägna på att kliva på igen och det kom de närmaste veckorna att visa. När väl 943 kronor tagits ut kom flera impulser och en TN-info i samband med rapporten. Nu har kursen tagit sig upp till ATH-nivån kring 1100 och nu ser vi tecken på alltför stor ”optimism”.

Den långa trenden pekar upp men avståndet ner till de korta och medellånga medelvärdena har åtminstone för tillfället blivit väl stort. Kursen har stigit med över 40 procent sedan lågpunkten i slutet på oktober vilket blir nästan 0,8 procent per dag, i snitt!

Dagsmomentum noteras kring 80 och det i sig behöver inte vara en anledning att kliva av men i Autolivs fall har noteringar kring denna nivå varit negativa både på en och två veckors sikt. Först efter en månad börjar oddsen tala för att leta efter formationer för uppgång igen.

Mycket talar för att det kan vara läge att ta hem vinst åtminstone på kort sikt men att åter börja leta positiva fortsättningsformationer kring 1020 eller 1000-nivån.

Sammanfattning: Edgen för fortsatt uppgång är dålig både på en och några veckors sikt. Det kan nu vara läge att ta hem vinst och vänta på att köparna kommer tillbaks på en mer attraktiv nivå, det alldeles för mycket av ett eiffeltorn för tillfället. Den riskvillige kan gå kort ner mot 1048 om 1070 punkteras.

Motstånd: 1106 / 1111 / 1128 / 1145 / 1200
Stöd: 1089 / 1076 / 1060 / 1043 / 1023

Du kan handla Autoliv med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG ALIV BNP23 med en hävstång på 7,9 och stoppen vid 1168.
Nedgång: MINISHRT ALIV BNP25 med en hävstång på 15,1 och stoppen vid 1106.

Sandvik: Köp både utbrott och rekyl mot MA-20

Teknisk analys Sandvik: Det tog inte mer än några dagar innan den övre begränsningen i den stigande triangeln togs ut men som väntat har den fallande motståndslinjen som förbinder topparna från i somras än så länge varit svårpasserad.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i stort sett riktning vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa jämviktspendlande strategier.

Utbrottet upp över taket i triangeln i onsdags skedde med tilltagande volym men i fredags stängde kursen strax under mitten på kursstapeln och vi kan åter börja identifiera en nivå för att kliva på för uppgång.

Om inte den fallande motståndslinjen tas ut och kursen istället faller ner och testar av den stigande svarta stödlinjen får vi en bättre edge vid ett positivt omslag.

Sammanfattning: Om 84,60 tas ut talar edgen för en uppgång upp mot primärtrenden och taket i den korta stigande kanalen. Punkteras däremot 82-kronorsnivån avvaktar vi med att leta efter en positiv fortsättningsformation nedåt MA-20 och golvet i den stigande kanalen.

Motstånd: 84,80 / 85,40 / 87,10 / 88,80
Stöd: 83,10 / 82,00 / 80,55 / 78,60

Du kan handla Sandvik med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG SAND BNP7 med en hävstång på 3,3 och en stop loss vid 60,70
Nedgång: MINISHRT SAND BNP21 med en hävstång på 2,8 och en stop loss vid 107,80