BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 47

OMXS30: Utmanande nivå som kan trigga säljtryck

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Mycket talar för en stundande rekyl eller en lugnare uppgångstakt. På medellång sikt är jag positiv så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras med kraft och vänder ner.”

Föregående vecka inleddes som veckan innan dess avslutades med att gapmotståndet upp mot 1534 testades av för fjärde dagen i rad utan att tas ut, samtidigt som den negativa minidivergensen gjorde sig alltmer påmind. Veckan som gick innebar att indexet föll med 3,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 0,8 procent.

November månads candlestick har nu utseendet av en shooting star och i veckografen bjöd veckan som gick på en kraftfull bearish engulfing. Jag har i en veckas tid pratat om att vi ska vara beredda på tvära kast när begränsningarna för den rådande tradingrangen närmar sig. I fredags punkterades golvet vid 1490 och då var det MA-50 vi skulle ställa in radarn på. I fredags testades även denna nivå av men stod pall för testet som kan visa sig vara av ganska stor betydelse.

Volymen har dock hela den gångna veckan noterats klart under det dagliga snittet och snarare avtagit än tilltagit vilket kan vara ett tecken på att de stora elefanterna fortfarande navigerar för uppgång.

Den långa trenden som jag använder riktningen och läget på MA-200 för att peka ut är i det närmaste helt platt och för tillfället pekar mina sentimentslinjer på att vi med fördel använder jämviktspendlande indikatorer för att bedöma marknadsläget.

Historiskt har den kommande veckan stigit i mer än 60 procent av fallen men det är ännu större sannolikhet för en lågpunkt i sjuveckorscykeln fom nu och en vecka framåt.

Den uppgång som vi hade från den 29:e september till den 4:e november med 10 procent följt av en rekyl på 3,5 procent på 7 dagar har bara inträffat 26 gånger sedan 1990 och vid 11 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Senast vi såg en liknande rekyl var i november 2011 i samband med en spännande lågpunkt som dock blev startskottet på en imponerande uppgångsfas.

MACD lämnade den gångna veckan en säljsignal och dagsmomentum har punkterat både månadsmedelvärdet och 50-nivån.

Cykelindikatorn är nu nere på en nivå där det det börjar bli intressant att leta efter positioner för uppgång.

På ovansidan möter flera signifikanta motstånd upp men jag fäster först och främst vikt vid utvecklingen kring det tidigare golvet i tradingrangen vid 1490 följt av MA-20 och 1500-nivån.

På nedsidan bevakar jag först och främst MA-50 vid 1469 men om denna nivå punkteras ställer jag in siktet på 1435-nivån.

På lång sikt är jag nu åter neutral men om köparna kommer tillbaks med kraft och volym kommer jag åter att svänga över till att bli mer positiv och motsvarande scenario gäller om inte förra veckans pivottopp vid 1535 tas ut inom kort. Vi har haft tre månaders stängningar under årsmedelvärdet vilket som jag sagt flera gånger kan vara starten på en långsiktig nedtrendsfas.

På medellång sikt (veckor till månader) är det viktigt att inte MA-50 åter ger vika men så länge nivån är intakt är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) ska vi företrädesvis leta positioner för uppgång men vara noga med att göra det i samband med positiva omslagsformationer.

Med fredagens stängning utmanas nu även MA-50 och den medellånga positiva trenden. Punkteras MA-50 hittar vi nästa stöd nedåt 1435 och därefter septemberbotten kring 1370. Cykliskt och säsongsmässigt är det stor sannolikhet för en lågpunkt den kommande veckan men som vanligt måste vi se tecken på att köparna vågar suga upp säljtrycket innan vi agerar med nya positioner för uppgång.

Motstånd: 1485 / 1491 / 1515 / 1535 / 1548 / 1570
Stöd: 1470 / 1460 / 1448 / 1435 / 1417 / 1396

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP52 med en häv kring 4,9 och en stop loss på 1197.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP126 med en häv kring 4,2 och en stop loss på 1786.

S&P 500: Edgen för uppgång ökar men tuffa motstånd på ovansidan

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge kursen inte punkterar varken primärtrenden kring 2063 eller utbrottsnivån vid 2020 är jag positiv till fortsättningen. Förutsättningarna för en stundande rekyl har ökat och historiskt talar mycket för att vi kommer att få en lågpunkt de närmaste veckorna.”

Efter en skvalpig inledning punkterades både årsmedelvärdet och primärtrenden den gångna veckan som backade med totalt 3,6 procent, vilket innebära att årets totala uppgång helt eliminerats och nu råder istället en nedgång med 1,7 procent sedan årsskiftet.

Jag skrev för en vecka sedan att det var stor sannolikheten för en kommande rekyl efter sex veckor i rad med positiva kursstaplar. För en vecka sedan noterades november månads kursstapel som positiv men det utseendet är nu på väg att bli en dark cloud coverliknande månadsstapel. Efter en återhämtning lika kraftfull som oktoberrörelsen har vi inte sett en lika kraftig rekyl sedan 1939.

I fredags skrev jag: ”För första gången sedan den 22 september punkterades MA-20 igår och torsdagens candlestick blev en äkta röd marubozu efter onsdagens bearish engulfing.”

Volymen under den gångna veckans nedställ har legat under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Varken i torsdags eller fredags steg någon av de IT-aktier jag studerar för att avgöra om glaset är halvfullt eller halvtomt och nedgångarna var kraftiga på mellan 2-4 procent. Placerarkollektivet har de senaste dagarna tolkat glaset alltmer halvtomt. Den enda sektor som stängt på plus de senaste dagarna har varit basråvaror. Sämst har teknik och cykliska konsumentprodukter gått. VIX steg med 40 procent till 20 denna gångna veckan som innebär att placerarkollektivet anser det normalt med rörelser mellan 2140 och 1905 den närmaste månaden.

Den senaste veckans rörelse har skickat tillbaks indexet ner under både årsmedelvärdet och den platta primärtrenden som jag i dagschartet definierar som kursen i förhållande till MA-200.

De senaste veckorna har jag påpekat att en rekyl är i det närmaste oundviklig när avståndet ner till MA-50 blivit så stort på så kort tid. Jag har oxå skrivit att rekylen är köpvärd så länge inte 2020 punkteras med kraft och nu ökar alltså sannolikheten åter för att oktober månads rörelse är en kraftig bulltrap.

Historiskt har den kommande veckan inneburit högre noteringar i 7 av 10 år men som jag skrivit de senaste veckorna är det ungefär 70 procents chans till en lågpunkt fram till den 23:e. Vi har ännu inga tecken på att lågpunkten i denna sjuveckorscykel har träffats, men det innebär naturligtvis inte att den kan ha gjort det i fredags. Om vi ser tecken på att köparna kommer tillbaks är det naturligtvis en hel del som talar för att det kan bli en spännande uppgångsfas som inleds.

De månader som november inneburit uppgångar i S&P500 har den genomsnittliga utvecklingen varit en uppgång med 3,9 procent men de gånger som november istället backat har snittet varit 4,1 procent.

MACD lämnade för en vecka sedan en säljsignal vilket var den ”högsta” säljsignalen sedan slutet av mars år 2000 och som jag påpekat länge är det viktigt att ta ”höga” säljsignaler på största allvar. Momentumet för nedgång har de senaste dagarna tilltagit. Som jag skrivit de två senaste dagarna har även dagsmomentum punkterat månadsmedelvärdet och fallit ner i den negativa delen.

Cykelindikatorn noteras nu under 20 och gummisnodden är extremt hårt spänd på nedsidan vilket innebär att vi med fördel kan leta efter positiva fortsättningsformation för uppgång mot 2100-nivån.

När gummisnodden varit lika hårt spänd på nedsidan, vilket bara hänt 30 gånger de senaste 19 åren har kursen stått högre i 21 av dessa med i snitt en vecka senare.

På ovansidan bevakar jag utvecklingen kring gapet mellan 2034-2036 samt 2052-2058 och utvecklingen kring primärtrenden som inför veckostarten noteras kring 2064.

På nedsidan möter först den tidigare utbrottsnivån vid 2020 och därefter den fallande motståndslinjen vid 2015 följt av MA-50 vid 2008.

I den positiva vågskålen:
– Köparna har kommit tillbaks med kraft och tagit ut 2022-2020 som än så länge är intakt
– Kursen noteras över ett stigande MA-50

I den negativa vågskålen:
– Åter punkterat både primärtrenden och årsmedelvärdet
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– MACD noteras i sälj i månads- och dagsgrafen

Sannolikheten för att lågpunkten i sjuveckorscykeln närmar sig har ökat men samtidigt har även risken ökat för att den långa stigande trenden är hotad. Edgen för uppgång den närmaste veckan är god men än så länge har inte köparna visat sig och det krävs för att vi ska söka oss in i nya positioner för uppgång.

Motstånd: 2034-2036 / 2052-2058 / 2064 / 2072 / 2087 / 2117
Stöd: 2022-2020 / 2015 / 2008 / 2000 / 1990 / 1971 / 1965

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 2,9 och en stop loss på 1373.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,1 och en stop loss på 2914.

DAX: Visar sig köparna är rekylen köpvärd

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt indikerar dock den begynnande negativa divergens om att en rekyl kan vara i antågande.”

För en vecka sedan körde indexet in i primärtrenden, där det tog stopp och därefter har kursen punkterat den stigande stödlinjen och i fredags även 20-dagars medelvärde. Veckan innebar en nedgång med 2,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 9,2 procent.

I veckografen bjöds vi på en bearish engulfing, den första veckostängningen i den nedre delen sedan mitten av september. I månadsgrafen har nu november utseendet av en shooting star. Sedan utbrottet upp förbi 10500-nivån har jag påtalat att jag kommer att vara positiv till fortsättningen så länge inte nivån åter punkteras med kraft.

Volymen har tilltagit under veckan i takt med att distributionen ökat.

Den långa trenden är i det närmaste helt platt och fredagens stängning innebär att även årsmedelvärdet punkterats.

Historiskt har den kommande veckan stigit i fler fall än den fallit. Efter de senaste veckornas kraftiga uppgångar är det dock mycket som talar för en stundande rekyl eller en flackare uppgångstakt.

MACD noteras i sälj i både dags- och månadsgrafen. Dagsmomentum har punkterat månadsmedelvärdet och har lämnat en säljsignal i och med att bekräftelsenivån punkterats.

På ovansidan möter ett antal gap på ovansidan men jag fäster störst vikt vid den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan i våras tillsammans med primärtrenden kring samma nivå strax ovanför 11000-nivån.

På nedsidan bevakar jag framförallt utvecklingen kring nivån vid 10500 och därefter 10000-nivån.

Så länge inte 10500-nivån punkteras med kraft är den pågående rekylen köpvärd. Om inte köparna visar sig den närmaste veckan ökar risken för att det vi ser är en tjurfälla innan den långsiktiga nedtrenden åter biter sig fast.

Motstånd: 10800 / 10905 / 11056 / 11155
Stöd: 10594 / 10490 / 10330 / 10090

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP33 med en häv kring 4,0 och en stop loss på 8240.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP160 med en häv kring 4,0 och en stop loss på 13115.

Stora Enso R: Punktering av stigande kil

Teknisk analys Stora Enso R: Kursen fortsatte upp till nivån strax ovanför 88 kronor där köparna vacklade i torsdags. Även om kursen hämtade sig något på slutet i fredags skedde stängningen precis ovanför stödnivån vid 84-85 kronor, men strax under den lägre begränsningen i den stigande kilen.

Den långa trenden pekar svagt upp men endast marginellt och inte tillräcklig för att vi ska börja applicera trendföljande strategier.

MACD har sedan slutet av oktober inte stigit i takt med priset och cykelindikatorn har vänt ner från en relativt hög nivå. I de fall MACD lämnat en säljsignal samtidigt som det rått en negativ minidivergens har det historiskt gett goda förutsättningar för 2-3 dagars nedgång.

Fredagens stängning skedde i den nedre delen av kursstapeln och det innebär att om 86,55 tas ut är chansen god för några dagars uppgång men vi bör stänga halva positionen när 87,75 närmar sig och vid tecken på att köparna vacklar kring nivån resten som vi annars kan rida upp mot 89 kronor.

Punkteringen av den stigande kilen och den negativa minidivergensen talar mer för nedgång mot i första hand MA-20 och om nivån punkteras ner mot 78 kronor.

Motstånd: 86,30 / 87,40 / 87,90 / 89,60
Stöd: 84,10 / 82,70 / 81,40 / 78,50

Du kan handla Stora Enso R med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG STORA BNP30 med en hävstång på 7,0 och en stop loss vid 80,00.
Nedgång: MINISHRT STORA BNP33 med en hävstång på 6,6 och en stop loss vid 93,00.

Lundin Mining: Tas 24,60 ut idag är det bra edge för uppgång

Teknisk analys Lundin Mining: Den senaste veckan har jag skrivit och även spelat in andra analyser på Lumi om intressanta setuper och detta är enligt mig ett skolexempel på den nytta man har av att läsa sentimentet med hjälp av candlesticks. Jag har kallat tekniken för att tajma entré och exit för ”bar-by-bar” och använder det med framgång, dock långt ifrån alltid men vid klustrande signaler är det perfekt. Principen är enkel och följande gäller. För att ta position för uppgång i samband med rekyl/nedgång i samband med setup agerar man så här:
– Vid normalstora candles tar man position när föregående dags högsta tas ut.
– Vid stora (mer än dubbelt så stora som de genomsnittliga candles i aktien) väntar man tills marubozulinjen för föregående dags candle tagits ut.

I Lumis fall har jag sedan den 6:e november haft olika setuper för att ta position men varje gång påtalat och avvaktat just bar-by-bar. Hur har det gått? inte en enda dag har föregående dags högsta tagits ut men i torsdags bjöds vi på en lång röd kursstapel som vid en första anblick såg ”stor” ut men det visade sig att den inte fyllde kriteriet. Fredagens kursstapel är däremot en normal eller liten och vi får alltså en köpsignal om fredagens högsta plus 0,06 tas ut (24,60).

Vid en notering kring det nedre bollingerbandet och en marginell stängning ovanför och en positiv minidivergens (enligt cykelindikatorn) är det 62 procents chans för högre kurs om fem dagar. Den genomsnittliga utvecklingen har varit en uppgång med 2,8 procent men det krävs att 24,60 tas ut idag. Stoppen bör inte placeras lägre än 22,75. Det kan vara lämpligt att ta hem hela eller halva vinsten vid 25,30 dock inte senare än 26,00.

Motstånd: 24,55 / 25,50 / 24,48 / 28,00
Stöd: 23,90 / 23,68 / 22,90 / 22,90

Du kan handla Lundin Mining med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG LUMI BNP32 med en häv kring 5,8 och en stop loss på 21,20.