BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 47 – 2022

OMXS30: Testar nu golvet i den kortsiktigt stigande kanalen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 har nu stigit 18 procent sedan lågpunkten den 3 oktober och de senaste dagarnas kraftiga uppgångstakt har fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på ovansidan och varnar nu för att en rekyl rycker närmare. Det som blir intressant att studera är hur djup den kommande rekylen blir och vilket utseende den kommer ha. Skulle det visa sig att det istället för en hälsosam rekyl blir en brant nedgång med stora feta röda candlar, gap som inte täpps till och stödnivåer som punkteras som om de inte finns eller att 1945 punkteras kommer risken öka för att det vi sett de senaste veckorna bara är en extrem tjurfälla. Mitt huvudspår är däremot, tills något annat bevisas, att en rekyl som elimineras av en positiv fortsättningsformation är köpvärd ner mot 1945. Det mesta talar för att OMXS30 kommer att stå högre än nu till årsskiftet, men om 1900-nivån inte håller behöver jag omvärdera denna ståndpunkt.”

Den gångna veckan inleddes tveksamt kring tvåmånadershögsta och det ledde till en rekyl som än så länge ser ut att sugas upp kring golvet i den kortsiktigt stigande trendkanalen. Totalt backade OMXS30 med 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 13,7 procent. I månadsgrafen noteras november än så länge som en bullish kicking och i veckografen utvecklades veckan till en reversal som dock stängde under mitten av veckostapeln. Även om den gångna veckan avslutades med en positiv bullish above the stomach vill jag se en positiv fortsättningsformation för att det ska vara värt att åter haka på för uppgång.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt nedåtriktad. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn bröt för första gången sedan december 2021 upp i zonen där vi rekommenderas att agera med trendföljande positiva strategier.

Volymen har den gångna veckan legat under snittet vilket jag tolkar positivt i samband med rekyler. Volymbalansen är positiv sedan den 2 november.

SMACD lämnade i början av oktober ett positivt kors och noteras nu i den positiva delen. Det är dock inte så långt kvar till ett negativt, ganska högt kors, som vi inte bjudits på sedan den 22 augusti.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 37 procent. Just nu är det 41 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 11,4 procent vilket är högre än snittet som noteras kring 9,2 procent.

På ovansidan möter närmast 2092 följt av zonen kring 2096-2104 och 2122.

På nedsidan möter närmast 2075 följt av 2056-2054 och 2048 samt området kring MA-200 strax ovanför 2000-nivån.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Då kom den efterlängtade rekylen och än så länge ser det ut som att köparna kommer att suga upp säljtrycket innan den blir ohälsosam. I fredags avslutades veckan med en bullish above the stomach men den lyckades inte stänga över torsdagens högsta. Fortsättningsformationer (stängningar över föregående dags högsta i den övre tredjedelen) är köpvärda och kommer vara så ner till åtminstone 1945. Om det visar sig att 1900-nivån ger vika ökar risken för att det vi sett sedan slutet av september inte är en långsiktig botten. Enligt trendfasindikatorn och det trendmässiga utseendet samt positiva volymbalansen är det dock mer som talar för att det vi ser är en ackumulationsfas än en paus i Fas4. Det jag saknar är att SP500 uppvisar ett liknande utseende för om så inte blir fallet kommer inte OMXS30 och DAX inte orka hålla emot världens viktigaste indexet. Om det visar sig att EMA-8 och golvet i trendkanalen punkteras hittar vi nästa sentimentsnivå kring MA-20 som nu hunnit upp till området kring MA-200. Det mesta talar (enligt det vi ser nu) för att OMXS30 kommer att stå högre än nu till årsskiftet, men om 1900-nivån inte håller behöver jag omvärdera denna ståndpunkt.

Motstånd: 2092 / 2096-2104 / 2122 / 2142 / 2194
Stöd: 2075 / 2056-2054 / 2048 / 2012 / 2004-1996

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 42-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Passeras septemberhögsta är botten troligen satt

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”De lägre inflationssiffrorna än väntat fick i veckan placerarkollektivet att vända på klacken och nu intecknas en något mer duvaktig hållning från Fed. Detta tillsammans med att börsen nu är inne i en stark period av året, efter att ha varit en en bearmarket skapar goda förutsättningar för ett starkt årsslut. Som grädde på moset brukar aktier gå starkt när mellanårsvalet är klart, oavsett vilken färg som vinner. På kort sikt rycker däremot en rekyl närmare nu när tuffa motstånd närmar sig med hårt spända momentumindikatorer samt en del negativa divergenser. En rekyl kommer troligen vara köpvärd vid en positiv fortsättningformation, åtminstone ner till zonen vid 3800 och eventuellt lägre än så. Om däremot 3685 punkteras utan att relativt snabbt återtas ställs siktet in mot årslägsta och det begynnande positiva utseendet fallerar troligen. Som jag sagt många gånger den senaste tiden är mitt huvudspår att indexet ska vidare upp till årsskiftet, men självklart kommer det inte ske utan andhämtningspauser.”

Som jag skrev för en vecka sedan var det läge för en rekyl och så blev det. Efter att 4000-nivån testats föll indexet ner till nästa lägre 100-tal och hittade stöd kring 100-dagars medelvärde, åtminstone tillfälligt. Totalt backade indexet med måttliga 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 16,8 procent. I månadsgrafen noteras november än så länge som en positiv reversal, som bekräftar oktober månads bullish piercing line. I veckografen blev däremot föregående vecka en doji kring en motståndsnivå.

Den amerikanska tioåringen backade med 3 punkter till 3,82 den gångna veckan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn har tagit sig upp i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen har större delen av veckan legat under snittet. Volymbalansen är fortsatt negativ.

SMACD effektuerade en positiv trampolin den 10 november men den senaste veckan har momentumet för uppgång avtagit och säljsignaler närmar sig hos flera korta momentumindikatorer. Om det visar sig att uppgången och nästa ben norrut inleddes i torsdags blir det intressant att se om det finns kraft för att testa av MA-200 och den fallande långsiktiga motståndslinjen.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras nu kring 56 procent, den tjockaste isen sedan slutet på april. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) drog upp mot MA-200 i början av veckan men föll sedan tillbaka. Totalt blev det en svagt uppgång och inför veckostarten noteras VIX kring 23,1 som är under den kortsiktiga sentimentsnivån EMA-8 och även MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 8,8 vilket är marginellt under snittet som noteras kring 10,4.

I den positiva vågskålen:
– Indexet är översålt på lång sikt
– Så länge inte 3760 (fib 50% för senaste uppstudsen) punkteras är fortsättningsformationer köpvärda
– Nya högre bottnar och kortsiktiga toppar
– Noteras över MA-20, MA-50 och MA-100

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under fallande MA-200
– Negativ volymbalans

På ovansidan möter närmast zonen kring 3996-4004 följt av 4029 och området kring MA-200 och den fallande motståndslinjen vid 4045-4090.

På nedsidan möter närmast 3942 följt av zonen kring 3908-3881 och 3860 samt zonen kring 3700.

På lång sikt är jag svagt negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Som jag skrivit många gånger den senaste tiden är den långa trenden nedåtriktad men sedan någon månad tillbaka har både högre lägsta och högre högsta noterats. I torsdags kom köparna tillbaka efter en kortare rekyl men vi behöver se förra veckans högsta vid 4029 passeras för att det kortsiktigt positiva utseendet ska hållas vid liv. Flera av de korta momentumindikatorerna har vänt ner från stretchade nivåer och det ökar risken för att förra veckans högsta blir en ny lägre topp, vilket inte är bra. Perioden från nu till årsskiftet tillhör en av de bättre på året och tekniskt har SP500 goda förutsättningar för att mejsla ut en botten, vilket mycket talar för om 4100-nivån passeras. Om vi inte bjuds på en ny lägre topp utan en passering av septemberhögsta börjar det bli dags att applicera positiva trendföljande strategier. En ny lägre topp kommer däremot att stärka säljtrycket och om det leder till att 3700 punkteras fallerar det positiva utseendet som vi sett den senaste tiden.

Motstånd: 3996-4004 / 4030 / 4045-4090
Stöd: 3942 / 3920 / 3908-3881 / 3860 / 3700

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 46-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 46%.

DAX: Risk för stundande jobbig rekyl

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge anser jag att en positiv fortsättningsformation i samband med nästa hälsosamma rekyl är köpvärd, åtminstone ner till 13000-nivån.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång till 14440 men därefter har indexet konsoliderat. Totalt blev uppgången 1,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 9 procent. I månadsgrafen noteras november än så länge som en bullish kicking och i veckografen blev det sjunde veckan i rad som stängde på plus vilket jag inte sett sedan mitten av april 2021.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn har för första gången sedan december 2021 tagit sig upp i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen vände upp i mitten av oktober och är sedan den 8 november positiv.

SMACD lämnade den 4 oktober ett positivt kors och har sedan dess tagit sig upp i den positiva delen. Nu har dock den kraftiga uppgången med en uppgång på över 20 procent sedan slutet av september lett till att indikatorn noteras över +15. Senast vi såg indikatorn vända ner från en lika hög nivå var i mitten av april 2021. Den gången behövdes en rekyl ner till MA-50 för att åter hitta köparna.

Sammanfattning: DAX är kraftigt överköpt efter mer än två normala årsuppgångar sedan slutet av september. Denna kraftiga uppgång har skapat en del obalans och det finns två sätt för den att minska och det är via en rekyl eller utdragen konsolidering. Risken är dock stor för att en kraftig rekyl rycker närmare och då vill jag inte se att området kring 13000 punkteras utan att snabbt återtas. Ju högre upp köparna suger upp ett eventuellt säljtryck med en positiv fortsättningsformation, desto kraftigare underliggande optimism. I den negativa vågskålen har de senaste veckornas uppgång varit lite väl brant vilket bidrar till att risken nu är stor för en kraftig rekyl. Mitt huvudspår är att lågpunkten i björnmarknaden sattes i slutet av september och att DAX kommer stå högre till årsskiftet.

Motstånd: 14460 / 14590 / 14710 / 15500
Stöd: 14280 / 14000-13950 / 13590 / 13350

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 97-.
– Next day forecast indikerar att det är 51 procents chans till en uppgång under måndagen.

Electrolux B: Laddar upp för nästa ben kring MA-200

Teknisk analys Electrolux B: Det blev en rekyl efter föregående analys och den 4:e november kom fortsättningsformationen vi väntade på, klart över standard line. Inte förrän den 15 november stängde aktien med en bekräftad bearish doji star. Nu testas stödet kring 140 kronor och 200-dagars medelvärde, i en än så länge hälsosam rekyl.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn vände i början av oktober upp från en nivå kring -7 och noteras nu i zonen där vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast. Det är inte långt kvar förrän vi kan applicera strategier för en positiv trend.

SMACD lämnade den 28 september ett lågt positivt kors och det var efter det som Electrolux började runda av nedgången. I fredags bjöds vi istället på ett högt negativt kors och risken är nu att det kan behövas ytterligare djupare omtag eller en tid av konsolidering innan nästa ben uppåt tar vid.

Både priset och lagging line befinner sig över molnet och turning line stiger över standard line.

Volymbalansen är positiv sedan den 28 oktober och det talar för att köparna kommer suga upp säljtrycket innan standard line ger vika.

Sammanfattning: Den positiva rapportreaktionen efter en rund botten skapar goda förutsättningar för att det kommande kvartalet kommer att utvecklas positivt. Nu vill jag se en stängning över föregående dags högsta, i den övre tredjedelen, som tar ut 145 kronor. När/om 145 kronor passeras med en positiv fortsättningsformation ställs siktet in mot 164 kronor. När/om 152 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 152 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under senaste lågpunkt vilket innebär stras under 139 kronor om aktien tar fart innan föregående veckas lägsta punkteras.

Motstånd: 144,50 / 147,00 / 154,25 / 157,90
Stöd: 140,10 / 138,95 / 136,30 / 130,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 16-.

Hexagon: Bullish engulfing efter test av MA-200

Teknisk analys Hexagon B: Hexagon följde skolboken efter XL-candlen den den 10 november och tog i torsdags sats från MA-200 vilket bekräftades med en bullish engulfing i fredags där volymen var 29 procent över snittet.

Den långa trenden som jag definierar genom bla lutningen av 200-dagars medelvärde pekar nu endast svagt nedåt. Trendfasindikatorn är stigande men noteras fortfarande i zonen där vi ombeds vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är positiv vilket talar för att stora elefanter kommer att handla upp aktien i samband med rekyler.

SMACD lämnade i början av oktober ett positivt kors, som än än så länge är i spel. Momentumet för uppgång har avtagit något men om vi bjuds på en ny positiv trampolin kommer det troligen följas av en förstärkt uppgång.

Sammanfattning: I torsdags testades MA-200 av med en hammer som följdes av en bullish engulfing med tilltagande volym i fredags. På lite sikt är det goda förutsättningar för en uppgång mot 140 kronor och om nivån passeras 150-kronorsnivån. Eftersom trendfasindikatorn noteras i jämviktspendlingszonen måste vi än så länge vara något mer defensiva än normalt. När/om 125 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 125 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 116 kronor.

Motstånd: 121,50 / 123,95 / 127,40 / 130,00
Stöd: 119,95 / 118,40 / 117,30 / 114,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41-.