BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 47 – 2023

OMXS30: Överköpt kring platt MA-200

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om OMXS30 inte uppvisar samma styrka som den amerikanska börsen är det viktigt för en varaktig positiv utveckling att ”The major seven” och den amerikanska börsen är stark, precis som den är. Indexet noteras sedan mitten av augusti under 200-dagars medelvärde och det är just nu strax över 4 procent upp till medelvärdet. Standard line utmanas nu och om nivån passeras kommer köparna troligen stärkas och flera stoppar ryka. En passering av zonen mellan standard line och 50-dagars medelvärde ställer in siktet mot i första hand MA-200 och därefter den senaste toppen vid 2236, som behöver tas ut för att den medellångsiktiga nedtrenden ska elimineras. Historiskt har det varit stor skillnad på utvecklingen om priset när vi befinner oss vid denna tid på året noterats över eller under MA-200. Det jag inte vill se är att vi bjuds på en ny lägre topp än 2236 och att därefter oktoberlägsta vid 2037 ger vika, det kommer i så fall troligen trigga ett onödigt utmanande säljtryck och eventuellt ett slut på bullmarknaden. Det hade varit en välkommen pusselbit om volymbalansen stärktes. Mitt huvudspår (med viss tveksamhet), tills motsatsen bevisas, är att höst- och vinterbotten markerades vid 2037 den 26/10.”

Den gångna veckan inleddes trevande kring taket i den fallande kanalen. I tisdags passerades kanaltaket och standard line vilket ledde till en rejäl prisexpansion, som jag skrev om för en vecka sedan. I fredags nåddes som väntat ett platt MA-200 och det innebär att uppgången sedan oktoberlägsta nu skrivs till 8,0 procent. Totalt steg OMXS30 med 3,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,6 procent. I veckografen utvecklades en bullish above the stomach och det blev den kraftigaste veckouppgången sedan slutet av mars. På kort sikt är indexet överköpt och det effektuerades en negativ minidivergens mot cykelindikatorn i fredags.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde är svagt nedåtriktad. Den 15/9 effekturades ett dödskors (MA-50 skar ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i måndags noterats över snittet. I fredags dock bara marginellt över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt negativ även om den nu närmar sig tremånaderssnittet.

SMACD lämnade den 3/11 ett lågt positivt kors vilket är positivt och i slutet av den gångna veckan passerades även nollzonen vilket är ytterligare en pusselbit som indikerar ett positivt medellångsiktigt trendskifte.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 57 procent. Just nu är det 48 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 8,4 procent vilket är högre än snittet som noteras vid 5,4 och den högsta vollan sedan slutet av mars.

På ovansidan möter närmast zonen mellan 2200-2210 följt av den senaste signifikanta toppen vid 2236 och 2265.

På nedsidan möter närmast 2190 följt av 2167 och 2156 samt 2142.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Som jag skrev för en vecka sedan skulle det vara mycket positivt om priset etablerade sig över standard line och så blev det. Nu utmanas 200-dagars medelvärde som kan vara ett tufft motstånd, speciellt när det saknar lutning. Det kan behövas något eller ett par omtag innan nivån mjukats upp så att den passeras men om den passeras direkt vill jag varna för att det är stor risk för ett falskt utbrott. Indexet är översålt och befinner sig under den senaste signifikanta toppen vid 2236 och framförallt noteras det i en stor konsolidering mellan junitoppen vid 2325 och oktoberlägsta vid 2035. Risken är alltså stor för tvära kast när stöd- och motstånd innanför dessa nivåer testas av. Om priset inleder en rekyl från nuvarande nivå är det önskvärt att den inte blir varken för djup eller långvarig. Enligt mina regler är det kortsiktig handel som gäller och för tillfället bör man köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler, tills vollan dragit ihop sig. På nedsidan är det angeläget att området kring den platta standard line vid 2135 respekteras och att indexet inom en inte alltför lång tid tar ut den senaste mest signifikanta toppen vid 2236. Om det istället visar sig att området kring standard line ger vika, utan att snabbt återtas, ökar risken för en nedgång mot oktoberlägsta vid 2035 och om även denna nivå punkteras kan det hota bullmarknaden. Mitt huvudspår är att 2236 kommer passeras snarare än att 2037 kommer punkteras men det är mycket som talar för att det kan bli guppigt på vägen under tiden som isen håller på att frysa till (antal aktier som noteras i positivt aktieklimat).

Motstånd: 2200-2210 / 2236 / 2265 / 2285
Stöd: 2190 / 2167 / 2156 / 2142 / 2136 / 2112-2090

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Avtagande köptryck strax under septembertoppen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag skrev förra veckan brukar den första lågpunkten i månaden inträffa kring 9-11 för att sedan ta fart uppåt. I och med att 4394 togs ut i fredags innebär det att förutsättningarna för en höst- och vinteruppgång stärkts. Den snabba elimineringen av torsdagens negativa candlestick indikerar att stora elefanter agerar köpare så fort det blir ”rea” = risk on. Så länge ”major 7” presterar bra kommer det vara ett vaccin mot alltför stora nedgångar. Jag tolkar det nu som att siktet till att börja med är inställt upp mot septemberhögsta vid 4540. Om det istället visar sig att priset vänder ner och punkterar MA-50 ställs siktet in mot i första hand 4300-nivån och det är då en ganska stor risk för att gapet ner mot 4245 från den 2 november behöver täppas till. Mitt huvudspår är att oktoberlägsta 4104 markerar en botten inför höst- och vinterrallyt. Punkteras däremot 4100 ökar troligen säljtrycker mer än önskvärt men det återkommer jag till när/om det sker. I den bästa av världar håller sig indexet kvar över zonen vid MA-200 och om nivån punkteras att den då gör det med en turtle soup.”

Den gångna veckan inleddes med en doji kring den fallande motståndslinjen och följdes av ett kraftfullt gap. När delmålet kring 4500 nåddes avslutades veckan med ett avtagande säljtryck och dojiliknande candlar kring zonen mellan 4500 och septembertoppen. Totalt steg indexet med 2,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 17,5 procent. Sedan oktoberlägsta är nu indexet upp med 10 procent. I veckografen bildades för andra veckan i rad en bullish above the stomach.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden. Trendfasindikatorn är nu åter uppe i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har sedan i tisdags noterats klart över snittet men avtog i fredags till att noteras kring det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är positiv sedan 7/11.

SMACD lämnade den 2/11, efter en positiv divergens, ett lågt positivt kors vilket var det första sedan den 10 oktober och den 9/11 passerades även nollzonen vilket är ytterligare en positiv pusselbit. Senast nollzonen passerades var i slutet av mars.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 54 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 2,6 procentenheter till 13,8 vilket är under både de korta- och långa medelvärdena. När VIX etablerat sig i zonen mellan 17 och 10 är det goda förutsättningar för en positiv trend värd att följa.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 11,7 procent vilket är högre än snittet vid 5,6. Drar vollan ihop sig härifrån är det stor risk för en kortsiktig men tydlig topp.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka standard line och MA-200
– Noteras över 4100 och marshögsta
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Noteras över fib 50% för uppgången sedan förra årets lägsta
– Tog den 10/11 ut senaste signifikanta toppen vid 4394
– Både lagging line och priset över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11

I den negativa vågskålen:
– Ny lägre botten 27/10
– Kortsiktigt överköpt och en doji strax under motstånd med hög volla
– Bräcklig is trots mer än en normal årsuppgång på mindre än en månad

På ovansidan möter närmast zonen mellan 4521-4541 följt av 4550-4567 och toppen från den 27 juli vid 4607.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 4510-4490 följt av 4470 och 4459 samt 4422.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Även om jag gillar det vi ser ska vi vara medvetna om att toppen från slutet av juli ännu inte passerats vilket i sin tur innebär att det vi nu ser kan bli som under våren 2022. Den gången såg det ut som siktet var inställt på att ta ut ATH-noteringen från början av året men det blev istället en ny lägre topp och resten är historia. Är detta ett bevis på att en ny björnmarknad knackar på dörren? Nej, det har vi inte en aning om men det gäller alltid att se mer än ett scenario och vara förberedd på alla utfall. Jag är fortfarande mycket positiv till indexet och om toppen vid 4541 passeras ställs siktet in mot julihögsta kring 4600 men målkursen för den formation vi just nu ser hittar vi kring 4700. Uppgången (om det blir en) kommer dock inte vara spikrak utan naturligtvis då och då rekylera. Detta index handlas för tillfället bäst, som det ser ut nu, i samband med att rekyler elimineras med fortsättningsformationer samt återtest av utbrottsnivåer. Mitt huvudspår är oxå att oktoberlägsta vid 4100 var startskottet inför höst- och vinteruppgången men samtidigt är det inte slut på utmaningar och på börsen kan allt hända, inte sällan när man minst anar det. En första indikation på att en lokal topp är nära eller påbörjats kommer en vändning i BBW att bli. Med tanke på den positiva volymbalansen, att isen tjocknar, trendfasindikatorn och ichimokuanalysen uppmanar oss att agera med positiva trendföljande strategier, ja då brukar det göra ont att ensamt försöka stoppa det skenande tåget.

Motstånd: 4521-4541 / 4550-4567 / 4607
Stöd: 4510-4490 / 4470 / 4459 / 4422

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 92+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 35%.

DAX: Negativa minidivergenser kring septemberhögsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Volymbalansen är nu positiv vilket innebär att rekyler är köpvärda vid fortsättningsformationer. Om indexet handlas upp genom förra veckans högsta vid 15365 ställs siktet in mot i första hand 200-dagars medelvärde.”

Den gångna veckan inleddes med en passering upp genom taket i den fallande kanalen för att under tisdagen passera upp och förbi 15365 vilket redan samma dag fick indexet att nå upp till 200-dagars medelvärde. Onsdagen effektuerade ett MA-200 icebreak och veckan avslutades med en uppgång till 16000-området där den senaste toppen från mitten av september möter upp. Totalt steg DAX med hela 4,53 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,3 procent. I veckografen utvecklades en extremt stark marubozuliknande grön candle i den kraftigaste veckouppgången sedan slutet av mars. Uppgången sedan oktoberlägsta är nu 8,7 procent vilket innebär att det börjar bli dags för en rekyl eller konsolidering.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar åter svagt uppåt. saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där uppmanas vara beredda på tvära kast när stöd- och motståndsområden utmanas.

Volymbalansen är nu tydligt positiv vilket stärker oddsen för att oktoberlägsta vid 14630 var startpunkten för höst- och vinterrallyt samt att rekyler kommer vara köpvärda.

SMACD lämnade ett lågt positivt kors den 2/11 som fortfarande är i spel och i veckan som gick togs även nollzonen ut vilket stärker oddsen för ett starkt avslut på året ytterligare.

Sammanfattning: Den gångna veckan lyckades Dax inte bara ta ut kanaltaket utan orkade även förbi 200-dagars medelvärde för att ta sig upp till septembertoppen kring 16000-nivån. Vollan mätt med BBW (bredden mellan bollingerbanden) är uppe på den högsta nivån sedan början av året med skillnade att snittvollan nu är lägre. Flera av de korta momentumindikatorerna är nu hårt spända på ovansidan. I fredags utvecklades negativa minidivergenser hos både cykelindikatorn och %b. Än så länge har vi dock inte fått någon formation som indikerar att indexet toppat. En stäning i den nedre delen av dagscandlen under föregående dags lägsta kommer jag tolka som att en rekyl är inledd. Mitt huvudspår är att en kommande rekyl kommer vara köpvärd åtminstone ner till 15350 eftersom volymbalansen är så tydligt positiv. DAX noteras nu över MA-200 och historiskt har det inneburit att indexet stigit 90 procent av november- i 84 procent av decembermånaderna. Om det visar sig att cloud span b i ichimokumolnet punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 15950-16050 / 16140 / 16530
Stöd: 15870 / 15740 / 15650 / 15460

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 94-.
– Next day forecast indikerar att det är 43 procents chans för uppgång under måndagen.

HM B: Bryter sig loss från triangeln

Teknisk analys H&M B: När priset nådde Marubozulinjen vid 177 kronor för rapporstapeln (Q2) tog det stopp efter föregående analys och priset vände ner. Vi missade delmålet med en krona och blev utstoppade vid 161,70. Därefter har H&M noterats i en allt tajtare triangel som aktien bröt upp igenom i fredags.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt stigande. Trendfasindikatorn bröt i fredags upp i zonen där vi uppmanas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är svagt negativ men utmanar nu tremånaderssnittet.

SMACD lämnade den 1/11 ett positivt kors och tog sig i veckan som gick upp över nollzonen.

I fredags lyfte HM upp över den falland motståndslinjen och effektuerade en så kallad shooting stop i och med att lagerstapeln från den 8/11 togs ut.

Sammanfattning: Eftersom OMXS30 är överköpt kring MA-200 är risken stor för en rekyl när veckan inleds och det kommer troligen påverka även H&M. Ett sätt kan därför vara att köpa en extremt liten (beloppsmässigt) bevakningsposition, ex.vis en minifuture med den inbyggda stoppen kring 150-145 kronor. Vid nästa rekyl (nu eller senare), förutsatt att inte mer än 50% av senaste trendbenet punkteras kan vi öka på positionen vid en positiv fortsättningsformation och flytta upp stoppen till strax under den senaste lågpunkten. Eftersom OMXS30 är överköpt vid ett motstånd bör vi just nu vara mer defensiva än normalt. När/om 176 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 176 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras då strax under den senaste lågpunkten.

Motstånd: 170,60 / 176,60 / 183,20
Stöd: 164,20 / 158,70 / 153,75

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 85+.

Getinge B: MA-200 icebreak

Teknisk analys Getinge B: Följde vi reglerna fick vi med oss 4,5 procent i samband med föregeånde analys. Nu har Getinge brutit upp över gapet från den 20 juni och i fredags bjöds vi på ett MA-200 icebreak.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut saknar riktning. Trendfasindikatorn tog sig i fredgs upp i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 2 november.

SMACD noteras med en köpsignal som senaste signal och den är fortfarande i spel, även om momentumet för uppgång ser ut att mattas av.

På kort sikt är Getinge överköpt och i fredags effektuerades en negativ minidivergens hos cykelindikatorn.

Sammanfattning: Om OMXS30 behöver göra ett eller par omtag för att bryta upp genom 200-dagars medelvärde kan det leda till en rekyl även i Getinge. Ett sätt kan därför vara att köpa en extremt liten (beloppsmässigt) bevakningsposition, ex.vis en minifuture med den inbyggda stoppen kring 195-185 kronor. Vid nästa rekyl (nu eller senare), förutsatt att inte mer än 50% av senaste trendbenet punkteras kan vi öka på positionen vid en positiv fortsättningsformation och flytta upp stoppen till strax under den senaste lågpunkten. Eftersom OMXS30 är överköpt vid ett motstånd bör vi just nu vara mer defensiva än normalt. När/om 229 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 229 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras då strax under den senaste lågpunkten.

Motstånd: 220,80 / 223,20 / 230,00 / 248,00
Stöd: 217,20 / 214,40 / 204,00 / 200,00 / 189,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 91-.