BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 47

OMXS30: Bearish engulfing avslutade veckan

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt är nu OMXS30 rejält översålt och vi får förflytta oss till december förra året för att hitta fem dagars nedgång i rad. När vi inte bjuds på en enda paus i en liknande rekyl och varje dag dessutom faller med relativt stor volym kan det vara en sentimentsförändring på gång. Det som nu blir intressant att följa är med vilket engagemang köparna handlar upp indexet vid den kommande uppstudsen. Om det kommer att ske med en tydligt lägre topp än 1682 kan det vara tecken på svaghet vi ser och det skulle vara för första gången på över ett år som sentimentet försvagades på ett lika påtagligt sätt.”

Den gångna veckan inleddes nedåt men golvet i den rådande tradingrangen vid 1618 sög upp säljtrycket både i måndags och onsdags. Efter 8 dagars nedgång bjöds vi i torsdags på en kort uppstuds till den sekundära motståndsnivån vid 1635 och fredagen utvecklades till en relativt kraftfull bearish engulfing. Den totala nedgången blev 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 6,6 procent.

Även om Boliden hämtade sig något föll aktien med 5,3 procent och totalt var det sju OMXS30-aktier som backade mer än 3 procent den gångna veckan.

Inbromsningen på svensk bostadsmarknad kan påverka kommersiella fastigheter, enligt Morgan Stanley som påpekar att de svenska bankernas balansräkningar lutar mot fastighetsrelaterad utlåning vilket ger anledning till viss försiktighet mot sektorn.

Nu blir det spännande att se om golvet i den rådande tradingrangen vid 1618 kommer att återtas när veckan inleds eller om torsdagens högsta vid 1637 kommer bli en mindre men lägre pivottopp. Jag har skrivit och pratat om den förhållandevis stora volymen i de senaste två veckornas rekyl och att det nu är viktigt att köparna i samband med nästa swing visar på engagemang.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera stiger precis som årsmedelvärdet vilket är ett bra tecken på en långsiktig trend som är värd att följa. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,4 vilket säger oss att vi ska vara beredda på tvära kast.

MACD noteras i sälj och ser nu ut att punktera nollan samtidigt som dagsmomenutm närmar sig 30 och fishnetstrukturen strax ovanför nollan.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags och torsdags legat klart över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bredden som jag klagat på i flera månaders tid noteras fortfarande (dock ganska naturligt de senaste två veckorna) svagt.

Bästa sektorer den gångna veckan blev defensiva hälsovård och teknik medan kraftbolag, basråvaror och oljebolag gick sämst.

På ovansidan möter först motstånd vid 1624 följt av 1625 och vattendelaren vid 1647 samt området kring 20-dagars medelvärde.

På nedsidan hittar vi först lägstanivån för svansarna den gångna veckan vid 1614-1612 följt av området kring 1605-1596.

På lång sikt är jag positiv men vill gärna se att OMXS30 håller sig kvar ovanför 200-dagars medelvärde. Sentimentet stärks på lång sikt av det gyllene kors som effektuerades den 20 oktober.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag övergå till att vara neutral om inte kursen tar ut och etablerar sig ovanför 50-dagars medelvärde i början av veckan

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ och tolkar än så länge det vi ser som en välbehövlig paus/uppladdningsfas. Det jag inte vill se är att volymen tilltar på ett oroväckande sätt i samband med den pågående rekylen.

Sammanfattning: Distributionen har varit kraftigare än jag väntade mig de senaste två veckorna och om inte 1647 tas ut i samband med nästa uppstuds är risken stor för ett test av
området kring 1600. På kort sikt är dock OMXS30 kraftigt översålt och förutsättningarna är goda för att en uppstuds inleds de närmaste dagarna. Om det däremot visar sig att torsdagens högsta vid 1638 blir en ny lägre pivottopp talar mycket för att distributionen inte är klar och att köparna är svagare än jag tidigare trodde. Efter den lågvolatila uppgången från slutet av augusti kan vi nu se fram emot lite mer rörelser.

Motstånd: 1622 / 1642 / 1656 / 1667 / 1682
Stöd: 1614-1612 / 1605-1596 / 1582 / 1562

SP500: Fångad av en tradingrange

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Vi ser nu en del tecken på osäkerhet, både i månads- och veckografen. Mycket tyder på att en rekyl närmar sig men än så länge har köparna varit beredda på att suga upp säljtrycket kring 20-dagars medelvärde. I en normalt stigande trend är de första tre rekylerna ner mot MA-20 värda att agera på men därefter behövs i de flesta fall en djupare rekyl ner mot zonen mellan 50- och 100-dagars medelvärde (läs gärna om beteendet i boken Autobahn). När ett ”jämnt” och psykologiskt motstånd passeras enkelt är det mycket vanligt att nästa nivå bjuder på en tuffare utmaning. 2500 togs ut relativt enkelt utan att punkteras snabbt vilket kan vara en indikation på att 2600 kan bjuda upp till en tuffare dans. Jag är definitivt positivt inställd till SP500 men det börjar bli dags för en rekyl och det är mycket som talar för att den inte är alltför långt bort.”

Den gångna veckan inleddes söderut men strax under 2560 sög köparna upp säljtrycket även om resten av veckan blev en avslagen tillställning där indexet föll med marginella 0,1 procent. Årets uppgång skrivs nu till 15,2 procent. I veckan fick vi besked om att bostadsbyggandet utvecklas bättre än väntat.

Trots att de ledande amerikanska indexen, inklusive SP500 är överköpta fortsätter köparna suga upp säljtryck på allt högre nivåer. Överköpta nivåer brukar leda till antingen en rekyl eller sidledes konsolidering och sedan snart två veckor fångas SP500 mellan 2600-nivån och 2540.

Vollan har fortsatt falla och bredden mellan bollingerbanden än nu nere på en mycket låg nivå.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2423 och primärtrenden har nu nått upp till 2441. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier men än så länge vara beredda på tvära kast.

Volymen den gångna veckan har varje dag noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

VIX steg inledningsvis upp till 14,5 i onsdags men har nu åter fallit ner mot den platta primärtrenden för att stänga veckan kring 11,4.

På ovansidan möter först ett motstånd vid 2590-2597 följt av taket i den stigande kanalen kring 2610.

På nedsidan möter först 2573 följt av 2556 men framförallt 2540 som utgör den nedre begränsningen av en rådande tradingrangen.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 7/11 vid 2597.
– Indexet fortsätter vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Säljsignal i MACD

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu positiv men vill inte se att MA-50 snabbt punkteras med kraft och tydlighet utan att snabbt återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv tills vi ser att onsdagens lägsta vid 2557 punkteras med kraft utan att snabbt återtas.

Sammanfattning: För tillfället är SP500 fångat i en tradingrange med begränsningarna 2600 och 2540 vilket med stor sannolikhet kommer att leda till en tids slagig handel. Vollan är låg och mycket talar för att det inom kort bjuds på en expansion men den kan naturligtvis ske både upp- eller ner. Så länge volymbalansen är positiv talar mer för ett utbrott uppåt men om torsdagens högsta följs av lägre notering än 2556 är det en varningssignal om tveksamhet från köparnas sida.

Motstånd: 2583 / 2597-2600 / 2610 / 2625
Stöd: 2576 / 2573 / 2567 / 2556 / 2540

DAX: Risk för en del tvära kast närmaste tiden

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det blir nu spännande att se var och hur långt nästa uppstuds orkar men med den senaste veckans enorma volym och kraftfulla candlar har naturligtvis risken ökat för att det är en viktigare topp vi beskådat än vad som väntades för så sent som en vecka sedan.”

DAX inledde veckan söderut men vid 50-dagars medelvärde stod köparna och väntade på att suga upp säljtrycket. Efter två dagars uppstuds avslutades dock veckan med en bearish engulfing. Totalt backade den gångna veckan med 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,2 procent.

Volymen under de senaste veckornas nedställ har varit betydligt över snittet och jag skulle vilja se att sentimentsnivån vid 13185 tas ut innan förutsättningarna åter ökat för ett test av ATH-nivån kring 13525. Om det visar sig att onsdagens lägsta 12848 punkteras innan sentimentsnivån tas ut ökar chansen för en rekyl ner mot i första hand 100-dagars medelvärde eller kanske primärtrenden kring 12500.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga, pekar uppåt. Trendfasindikatorn har de senaste veckorna fallit och noteras nu kring +1,0 vilket innebär att vi ska applicera något mer kortsiktiga strategier.

I månadsgrafen noteras november som en dark cloud cover men veckostapeln visar åtminstone en del svans på nedsidan och förutsättningarna är goda för en uppstuds.

Det blir nu spännande att se var och hur långt nästa uppstuds orkar men med den senaste veckans enorma volym och kraftfulla candlar har naturligtvis risken ökat för att det är en viktigare topp vi beskådat än vad som väntades för så sent som en vecka sedan.

Som jag skrev för en vecka sedan lämnade dagsmomentum en säljsignal den 9 november och den är fortfarande inte eliminerad.

Sammanfattning: Den kraftfulla rekyl som sögs upp i torsdags är till utseendet hälsosam men jag är nu intresserad av att se köparna komma tillbaks vilket mycket talar för om inte nästa pivottopp blir lägre än 13185. Så länge indexet är fångat i tradingrangen mellan 12845 och 13530 bör vi vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Motstånd: 13065 / 13130 / 13230 / 13340
Stöd: 12960 / 12910 / 12850 / 12710

Alfa Laval: Bekräftad hammer vid ackumulationsområde

Teknisk analys Alfa Laval: Kursen steg till 216,50 efter rapporten men både den negativa divergensen mot volymbalansen och momentumindikatorerna indikerade att en rekyl vore önskvärd. Nu ser vi åter tecken på att köparna är på väg tillbaks.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att definiera pekar upp och trendfasindikatorn noteras kring +1,8 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier och leta efter positiva fortsättningsformationer ner mot ackumulationsnivåer i samband med rekyler.

I onsdags sög köparna upp säljtrycket vid det kluster av stöd som 200 kronor, MA-50 och den stigande stödlinjen utgör men i fredags tog det tillfälligt stopp.

Förutsatt att börsklimatet (riktningen på OMXS30) vänder ner och att fredagens högsta tas ut under veckoinledningen är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand 213,50.

Volymbalansen är positiv och dagsmomentum visar tecken på att vända upp och etablera sig i den positiva delen.

Sammanfattning: Om 209 kronor tas ut under veckoinledningen är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand 213,50 där man lämpligtvis halverar positionen och rider resten genom att flytta stoppen upp till strax under föregående dags lägsta. Den initiala stoppen placeras strax under 199,00.

Motstånd: 209,50 / 211,00 / 214,50 / 218,00
Stöd: 206,00 / 204,00 / 200,50 / 196,00

Lundin Mining: Bullish harami cross kring ackumulationsnivå

Teknisk analys Lundin Mining: Det skulle ta ytterligare några dagar av skvalpiga rörelser innan kursen tog sikte på 50-dagars medelvärde där köparna stod och väntade. Den senaste veckan har aktien fallit ner till nästa nivå kring 100-dagars medelvärde som nu testats av och vi ser tendenser till att åtminstone en gaptäppning kan vara inom räckhåll.

Den långa trenden pekar upp och och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 och en bollingerbandsbredd på mer än 10 procent innebär att vi vill se en vändning där stochastic vänder upp från under 20 och får med sig ADX så att trenden blir tillräckligt stark.

I torsdags bjöds vi på en bullish harami cross efter onsdagens test av MA-100. Veckan avslutades med ett misslyckat försökt att för Lumi att ta sig upp i förra veckans gap.

Sammanfattning: Om OMXS30 vänder upp idag och Lumi tar ut 62 kronor ställs siktet in mot mot i första hand 63,30 och därefter mot 66 kronor. Det är en aning osäkert på börsen just nu som inte bestämt sig för om det är ett vinterrally eller inledande rekylfas som gäller. Det är därför klokt att vara defensiv. Den initiala stoppen bör inte placeras så långt under 58 kronor men när 63 kronor nås flyttas den upp till strax under entrénivån. Om det visar sig att 64 kronor tas ut flyttas stoppen upp och glider med strax under föregående dags lägsta.

Motstånd: 62,30 / 63,30 / 66,00 / 67,90
Stöd: 60,00 / 58,60 / 56,40 / 54,00