BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 47

OMXS30: Bullish harami kring oktoberlägsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den negativa volymbalansen och tendenser till allt lägre signifikanta toppar som följs av lägre lägsta indikerar osäkerhet och en begynnande pessism. I samband med säsongmässigt starka perioder, som nu, då uppgångar uteblir även om edgen är bra, innebär det inte sällan att en tillgång ”rullar över” i en allt mer negativ utveckling. Skulle det nu visa sig att förra veckans högsta blir en ny lägre topp och oktoberlägsta punkteras ökar sannolikheten för att vi är på väg in en mer varaktig nedgångsfas. Det som skulle få detta att istället bli positivt är om primärtrenden tas ut, helst med kraft och nästa signifikanta lågpunkt blir högre än den senaste bör man så smått vända på klacken igen.”

Den gångna veckan resulterade i 3-2 till säljarna. Det blev två uppgångsdagar under tisdagen och fredagen som bägge utvecklades till bullish haramiformationer. Totalt backade OMXS30 med 2,0 procent vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet nu skrivs till 4,9 procent.

Ingen sektor stängde på plus för veckan och allra sämst gick teknikbolag som backade 5,6 procent följt av oljebolag som backade 4,9 procent.

Oktober blev en extremt kraftfull bearish harami och november noteras som en relativt lång röd candle med kursen i den nedre halvan. Inför veckoavslutningen noterades indexet kring oktoberlägsta och det nedre bollingerbandet vilket ledde till en uppstuds och i candleanalysen såg vi tecken på att säljarna tog en paus.

Historiskt har kursen stått högre vid 59 procent av fallen 5 dagar senare och snittutvecklingen har varit en uppgång med 0,7 procent. Det är lite speciellt med utvecklingen de närmaste 5 dagarna vid denna tidpunkt historiskt är att uppgångarna har varit kraftfullast de år när kursen befunnit sig under primärtrenden, som nu.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som negativ då medelvärdet sedan en månad tillbaks vridit av söderut och indexet noteras under detsamma. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -0,8 vilket innebär att vi ska vara beredda på fortsatt skvalpiga rörelser.

Nu närmar sig 50-dagars medelvärde primärtrenden, som lutar svagt nedåt, vilket innebär att vi är på väg att få ett äkta dödskors vilket jag bara kan hitta 6st sedan slutet av 1986 och i hälften av fallen har kursen stått högre respektive lägre en månad senare.

Dagsmomentum (RSI-14) noteras fallande under 50-nivån men det råder just nu en positiv divergens mot lutningen mellan lågpunkterna i prisgrafen (även om de senaste lågpunkterna lutar svagt uppåt).

Volymen den gångna veckan har varje dag noterats strax under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen noteras fortfarande under både bekräftelsenivån från mitten av september och tremånaderssnittet.

På ovansidan möter först 1510 följt av 1519 men framförallt området kring 1555-1565.

På nedsidan hittar vi närmast 14590 följt av 1483 och stödzonen mellan 1485-1474.

På lång sikt är jag nu svagt negativ och avvaktar de närmaste veckornas utveckling. Jag vill se köparna komma tillbaks, med tilltagande volym och ta ut MA-200 och årsmedelvärdet för att jag ska bli något mer positiv. Risken är fortsatt stor för skvalpiga rörelser.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och vill se att indexet åter etablerar sig över både 200- och 50-dagars medelvärde samt molnet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ så länge indexet håller sig under 20-dagars medelvärde och inte lyckas prestera högre pivottoppar och därefter nya högre lägsta.

Sammanfattning: Undertonen är negativ både på kort- och lång sikt men den period vi går in i nu har historiskt varit stark både under bull- och bearmarknader. I fredags effektuerades en bullish harami kring oktoberlägsta och edgen är bra för en uppgång. Även om vi bjuds på en uppgång är risken stor för att detta leder till en ny lägre topp och i så fall talar mer för att oktoberlägsta på sikt kommer att punkteras. Att den kommande uppstudsen ska övergå till något mer än just en uppstuds är än så länge inte sannolikt, men så fort vi ser tecken på nya högre lägsta som följs av nya högre pivottoppar ska vi utvärdera vilka pusselbitar som väger tyngst för upp- eller nedgång. Det är just nu ett osäkert läge i flera ledande index, så även i OMXS30 och det leder inte sällan till skvalpiga rörelser och tvära kast vilket jag är beredd på.

Motstånd: 1507 / 1515 / 1531 / 1548-1552
Stöd: 1491 / 1482 / 1474 / 1465 / 1448

SP500: Åter osäkerhet när MA-200 närmar sig

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Om SP500 håller sig kvar ovanför 2750-nivån och tar ut 2817 kan det vara startskottet på ett julrally men alltmer indikerar att vi istället kan ha sett en långsiktig topp vid ATH-nivån 2941. Den negativa volymbalansen och allt svagare bredden gör dock att det blir allt troligare att en punktering av oktoberlägsta istället kommer att bli en trigger av ett tilltagande säljtryck. Även om det är goda förutsättningar för en fortsatt kortsiktig uppgång börjar det bli dags för köparna att åter visa sig, med tilltagande volym, för att inte indexet ska riskera att rulla över i en långsiktig nedgångsfas.”

Den gångna veckan inleddes söderut och efter några dagars kraftigt nedställ markerades veckolägsta vid 2671 i torsdags då den hårt pressade IT-sektorn tillsammans med teknik fick de amerikanska indexen att vända upp vid gapstöden från slutet av oktober. Fredagen stängde efter lite skvalp uppåt och stärktes något när Donald Trump uttryckte en försiktig optimism kring eventuella handelsavtal med Kina. Totalt
backade SP500 med 1,6 procent i veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 2,3 procent.

Trots att den inledande nedgången bromsades upp i slutet av veckan ledde det inte till någon sentimentsförändring i det längre tidsperspektivet och noteras fortsatt under 200-dagars medelvärde.

I mitten av oktober markerades nivån strax under 2820 som en lokal pivottopp och två veckor senare en lågpunkt strax över 2600. Dessa begränsningar fångar fortfarande SP500 och så länge inte någon av dessa tas ut eller punkteras talar mycket för en fortsatt skvalpig handel. Den senaste veckan har kursen pendlat kring 20-dagars medelvärde och varje dag touchat standard line utan att bryta iväg åt något håll, vilket jag tar som en bekräftelse att det är fler än undertecknad som tolkar läget som osäkert.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, noteras nu svagt nedåtriktad vilket talar för skvalpiga rörelser. Trendfasindikatorn noteras kring -0,2 vilket indikerar att vi ska vara beredda på tvära kast och företrädesvis handla med jämviktspendlande strategier på kort sikt.

Volymen har under hela veckan noterats över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen noteras fortfarande under tremånaderssnittet men om de senaste två dagarnas utveckling fortsätter kommer vi inom kort få se ett försök att ta ut den senaste bekräftelsenivån från i början av september.

I slutet av september var det mer än 70 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde men nu har antalet fallit till 47 procent.

VIX noteras inför veckostarten kring 18 och placerarkollektivet ser ut att vänta sig fortsatt förhållandevis hög volla även om det historiskt brukar vara relativt låg volla de närmaste veckorna.

På ovansidan möter närmast 2755-2761 följt av 2774 och därefter motståndsområdet kring 2815-2817.

På nedsidan möter närmast 2715-2712 följt av 2700 och 2685 samt 2671 men framförallt vårens lågpunkter tillsammans med oktoberbotten kring 2600-nivån.

I den positiva vågskålen:
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Än så länge noteras SP500 över vårens lågpunkter
– Kraftig V-formad vändning

I den negativa vågskålen:
– Negativ volymbalans
– Mindre än 60% av aktierna noteras över MA-200
– Punkterade 4/10 den stigande kilen
– Punkterade den 10/10 Ichimokumolnet
– Indexet noteras under primärtrenden som lutar ner

På lång sikt är det osäkert om den senaste ATH-nivån vid 2941 är en långsiktig topp eller om det vi ser nu är en uppladdningsfas där utbrottet så småningom kommer att ske uppåt. Jag är för tillfället neutral men håller på att svänga över till att bli negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu åter negativ och allt mer indikerar att vi kommer få se lägre pivottoppar och bottnar framöver. Om det visar sig att torsdagens lägsta blir en ny högre lågpunkt kan det vara en positiv pusselbit.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag åter svagt negativ och vill se att en omslagsformation följs av tilltaganade positiv volym samt en passering av senaste pivottopp följt av en ny högre lågpunkt. framöver. Om det visar sig att torsdagens lägsta blir en ny högre lågpunkt kan det vara en positiv pusselbit.

Sammanfattning: Undertonen hos SP500 är svagt negativ. Om det visar sig att torsdagens lägsta vid 2671 blir en ny högre lågpunkt och därefter 2817 tas ut kan vi ha sett en inverterad huvudskuldra-formation med en matematisk målkurs kring 3000-nivån. Om torsdagens positiva reversalformation däremot leder till en ny lägre pivottopp talar alltmer för att vi kommer att få se en test av vårens lågpunkter och fram till dess ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. Låter jag osäker? Ja, det är gott om tveksamheter och en rad motsägelsefulla indikationer trots att vi befinner oss i en tid på året som brukar präglas av en stark börs.

Motstånd: 2751 / 2766 / 2801 / 2815-2817 / 2835
Stöd: 2715-2712 / 2700 / 2685 / 2671 / 2650

DAX: Laddar upp i tradingrangen med negativ underton

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag påtalat under ett halvårs tid är undertonen negativ i DAX men nu blir det spännande att se om den senaste tidens smala range leder till en expansion som blir värd att följa. Så länge inte DAX tar ut den senaste mest signifikanta toppen vid 12457 från slutet av september talar mer för att vi framöver kommer få se nya lägre lägsta.”

Den gångna veckan inleddes med ytterligare en bearish engulfing och präglades till stor del av långa svansar på både ovan och nedsidan. Totalt föll DAX med 1,6 procent under veckan vilket innebär att årets nedgång just nu skrivs till 12,2 procent.

Oktober blev den tredje månaden i rad som stängde under årsmedelvärdet och november noteras än så länge klart under mitten av månadsstapeln.

I dagsgrafen noteras RSI-14 nedåtriktat kring 41.

Som jag påtalat under ett halvårs tid är undertonen negativ i DAX men nu blir det spännande att se om den senaste veckans smala range leder till en expansion som blir värd att följa.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars tyngs dessutom indexet av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -1,0 och vi bör tillämpa trendföljande strategier för nedgång.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX med en huvud-skuldra-formation där nacklinjen håller på att utmanas. Det vanligaste scenariot är dock att de första utbrotten från en HS-formation blir falska och för att ”bli av med de som inte ska vara med på festen”.

Sammanfattning: Kommer kursen att dra vidare upp från 20-dagars medelvärde och ta ut den övre begränsningen av den rådande tradingrangen kring 11690 eller kommer vi få se 11050 punkteras och siktet ställas in mot i första hand 10000-nivån? Så länge vi inte bjuds på några högre pivottoppar navigerar jag vidare för nedgång.

Motstånd: 11456 / 11560 / 11775 / 12000
Stöd: 11240 / 11130 / 10915 / 10700

HM B: Bryter upp från molntouch

Teknisk analys H&M B: För en vecka sedan punkterades 155 kronorsstödet men redan dagen efter effektuerades en bullish harami kring 50-dagars medelvärde och nu har de korta sentimentsindikatorerna EMA-8 och MA-20 tagits tillbaks.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde har nu åter så smått börjat peka upp och trendfasindikatorn har stigit till +1,6 vilket innebär att vi nu kan börja agera med trendföljande strategier för uppgång. Självklart kommer även HM att påverkas av det allmänna börsklimatet och om OMXS30 faller ner genom viktiga stöd påverkar det även HM negativt.

Efter rekylen ner mot det gröna molnet och 50-dagars medelvärde utmanas nu standard line och än så länge har inte lagging line tagit sig upp över priset. Den gångna veckan avslutades med en bullish separating line.

Valuezone (EMA-13 och EMA-22) är nu sorterad för uppgång och volymbalansen är positiv samtidigt som MACD noteras vid nollinjen som är ett intressant stöd vid uppgångsfaser.

Sammanfattning: Även om det är fler pusselbitar som behöver komma på plats (bla Lagging Line över priset) är det nu alltmer som tekniskt talar för en uppgång i HM-aktien. Om fredagens högsta vid 160,25 tas ut ställs siktet först in mot 165 kronor där en rekyl är trolig men om den följs av en ny högre lågpunkt är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand 170 kronor och med lagging line i fritt utrymme ovanför 173 kronor kan det bli en riktigt spännande uppgång.
Självklart kommer även HM-aktien att påverkas negativt om det visar sig att börsklimatet vänder ner med kraft.

Motstånd: 161,20 / 163,00 / 167,65 / 172,25
Stöd: 156,55 / 153,80 / 149,15 / 144,55

Alfa Laval: Har säljarna kört slut på bränsle?

Teknisk analys Alfa Laval: Som jag skrev för två veckor sedan talade mycket för att Alfa Laval skulle bryta ut söderut mot 210- eller 200-kronorsnivån. Senare samma dag kom utbrottet och sedan dess har aktien fallit med 10 procent och nådde under veckan som gick ner till just 200-kronorsnivån. I fredags bjöds vi på en long legged doji som dessutom blev en bullish harami cross, precis vid stödet 200 kronor.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att definiera har planat ut och pekar nu svagt nedåt. Trendfasindikatorn har fallit från ett positivt trendföljande utseende fram till slutet av oktober till att nu skrivas till -0,9 vilket innebär att vi ska vara extremt kortsiktiga men företrädesvis agera med jämviktspendlande strategier.

Senast vi hade ett liknande läge i min SSS-indikator (14-dagars och 14-veckors Stochastic var den 6 maj 2016.

I torsdags bjöds vi på en positiv minidivergens, vilket innebär att vi fick nya lägre lägsta i prisgrafen men att cykelindikatorn stiger från en notering under 20, vid ett stöd. Vi ska då invänta en positiv candlesticksformation. I fredags stängde Alfa Laval mer än 9 procent under 20-dagars medelvärde samtidigt som det var mer än 15 procent mellan bollingerbanden, samtidigt som vi bjöds på en bullish harami cross.

Sammanfattning: Eftersom en bullish harami cross är en omslagsformation med relativt låg träffsäkerhet bör man invänta en bekräftelse, vilket vi får om 205,60 tas ut när veckan inleds. Redan vid 210-kronorsnivån kan det börja gå tungt och det kan vara läge att ta hem en del vinst samt flytta upp stoppen för att låsa in vinst (TFAS -0,9). Därefter kan det vara idé att flytta stoppen till strax under föregående dags lägsta och traila den så dag för dag tills den träffas. Den som vill kan naturligtvis köpa en lottsedel (ett hävstångsinstrument och ta hem vinsten när 210 kronor nås). Om det visar sig att 196 kronor punkteras kan det vara läge att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 205,10 / 208,60 / 210,70 / 215,10
Stöd: 198,80 / 195,60 / 189,10 / 182,60