BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 47

OMXS30: Veckan avslutades med en long legged doji

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Risken för en kortsiktig rekyl är stor men mitt huvudspår är att den inte kommer att få OMXS30 att etablera sig under den fallande stödlinjen som förbinder de mest signifikanta topparna sedan slutet av april. Fram till så blir fallet kommer jag tolka det som att förutsättningarna är mycket goda för ytterligare uppångar, men MACD signalerar nu att risken för en rekyl inom kort är stor. Jag är positiv till indexet men inte sugen på att jaga priset kring denna nivå men det innebär inte att jag är sugen på att gå emot den starka rådande trenden utan bara vänta till nästa fortsättningsformation är ett faktum.”

Varje dag den senaste veckan har OMXS30 testat av den kortare sentimentsnivån EMA-8 som i torsdags punkterades med en dagsstängning. Veckan avslutades med tvära kast till stor del beroende på stora rörelser i bankaktierna, framförallt SEB som enligt Uppdrag Granskning påstår att de har uppgifter om eventuell penningtvätt i Baltikum. Bankens presschef Frank Hojem uppgav för Dagens Industri att banken inte sett några tecken på att den ”systematiskt skulle ha utnyttjats” för penningtvätt, vilket åtminstone tillfälligt dämpade nedgångarna. Totalt backade OMXS30 med 0,9 procent den gångna veckan vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 24,7 procent.

Bästa sektorer och de enda som stängde på plus den gångna veckan blev verkstad och teknik medan hälsovård och detaljhandel gick sämst. Hemfosa, Kinnevik A och Ratos gick starkt medan SEB och Veoneer tillhörde förlorarna.

OMXS30 befinner står och slår i ett område mellan 1728-1780 och all rörelser mellan dessa nivåer tolkar jag som en konsolodering med allt vad detta innebär att slagig handel med tvära kast.

Den gångna veckan punkterades bekräftelsenivåer hos bla RSI-14, %b och Stochastic, det blir nu intressant att se om vi åter får se köparna komma tillbaks och ta ut ATH-noteringen vid 1780 eller om den påbörjade rekylen inte är klar.

Ichimokuanalysen indikerar en reaktionsdag måndag-onsdag nästa vecka och om så blir fallet ska det bli intressant att se om det blir för upp- eller nedgång.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som positiv. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +1,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska applicera trendföljande strategier och köpa rekyler följt av positiva fortsättningsformationer.

Volymen har bortsett från i onsdags och fredags noterats under det dagliga snittet den gångna veckan men även om volymbalansen avtagit i styrka noteras den fortfarande över tremånaderssnittet, vilket är en positiv pusselbit.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1774 följt av 1780 och dubbelnollenivån vid 1800.

På nedsidan hittar vi närmast 1750 följt av 1742 och 1728.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge vi ser nya högre bottnar och pivottoppar samtidigt som indexet noteras äver ett stigande MA-20.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 19 av de 33 senaste åren (58%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,2 procent. Indexet har stigit 7 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt +0,01 procent högre.

Sammanfattning: Trenden är uppåt både på kort- och längre sikt men efter två kraftfulla uppgångsvågor kan köparna behöva en paus för att ackumulera den eventuella obalans som uppstått. Ackumulationen kan ske antingen genom en konsolidering, som vi ser nu, eller en rekyl. Om de punkterade bekräftelsenivåerna leder till en rekyl talar, åtminstone än så länge, det mesta för att den kommer att sugas upp innan den övergår i ett mer bestående säljtryck. Mitt huvudspår är att utbrottet, när ackumulationszonen eliminerat obalansen, kommer att ske upp mot i första hand 1800-nivån. En stängning under fredagens lägsta vid 1742 indikerar i första hand en rekyl ner mot 1728 eller eventuellt 1700-nivån.

Motstånd: 1774 / 1780 / 1800 / 1807 / 1820
Stöd: 1750 / 1742-1739 / 1728 / 1707 / 1700

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 37.

SP500: Tar ut 3100 och stänger med ny ATH

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet har nu stigit med ungefär 7 procent på 27 handelsdagar och de fem senaste veckorna har allihop stängt upp. Historiskt när vi sett liknande starka utveckling har risken varit stor för en rekyl och är så även nu, på kort sikt. Den stigande kilen tillsammans med kortsiktigt spända momentumindikatorer och allt färre aktier som bär uppgången är ytterligare tecken på att en lokal topp närmar sig. Bryter SP500 istället upp genom 3100 är det ett tecken på att den underliggande styrkan är mer utbredd än vad ovanstånde varningssignaler indikerar. Än så länge har vi inte bjudits på någon bekräftad omslagformation och även när det sker talar mer för att det leder till en rekyl som är köpvärd än ett långsiktigt trendskifte.”

Efter några dagar med skvalpiga rörelser strax under 3100-nivån bröt indexet upp i fredags och stängde vid 3120,5 vilket var den högsta stängningen någonsin. Totalt steg S&P 500 med 0,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 24,5 procent, men det bör nämnas att den senaste veckans uppgång i stort sett bara handlar om fredagen. I veckografen har de senaste 6 veckorna stängt upp och när studerar liknande tillfällen tillbaks till 1980 hittar jag 21 stycken och av dessa har 12 lett att även nästa vecka fortsatt upp (57%).

Bästa sektorer den gånga veckan har definsiva hälsovård och kraftbolag varit medan energi och finans tyngt mest.

Sedan den senaste signifikanta lågpunkten från början av oktober har indexet stigit med nästan 10 procent vilket fått dagsmomentum (RSI-14) att nå den högsta nivån sedan den 26 januari.

Ser vi nu tecken på att indexet är på väg att jobba sig upp mot 3200-nivån efter fredagens utbrott upp genom 3100, eller ett nytt test av den övre begränsningen av den stigande kilen? Ifall indexet fortsätter upp mot 3200, räcker den andhämtningspaus som varade 8 dagar innan 3100 fick ge vika?

Jag tror vi kommer att se ytterligare uppgång även om det i den bästa av världar hade bjudits på en eller ett par omtag innan den psykologiska nivån vid 3100 togs ut. Hur som helst ska vi naturligtvis vara beredda på att fredagen kan bli en turtle soup (falskt utbrott) men även om utbrottsnivån ger vika hittar vi gott om stöd vid 3030 och 3000-nivån. En positiv fortsättningsformation i samband med en rekyl hade inte bara gett oss en bättre edge för fortsatt uppgång utan även betydligt attraktivare riskkvot.

G-krafterna är på plats för uppgång ichimokuanalysen indikerar att rekyler är värda att haka på.

De kortsiktiga frågetecknen är som jag skrivit den senaste veckan att isen börjar bli tunn, det råder negativa divergenser mot de kortare momentumindikatorerna och den allt tajtare stigande kilen talar för ett kommande nedställ.

En första indikation på att rekylen är inledd brukar en stängning under EMA-8 vara och det har vi inte sett än.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,1 vilket innebär att vi företrädesvis agerar med trendföljande strategier där vi handlar rekyler när vi bjuds på positiva fortsättningsformationer.

Volymen fortsätter att vara extremt låg och trots att det var lösendag i fredags var volymen bara marginellt högre än det dagliga snittet för de senate tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt stigande över ett positivt tremånaderssnitt.

76 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) föll med marginella 0,2 procent till 12,0 den gångna veckan och studsar åter mot det nedre bollingerbandet vilket kan vara en botten vilket i sin tur kan vara ett tecken på att indexet går mot en topp.

Standard line (den tunna streckade lila linjen) som är den senaste tidens (månadens) viktigaste vattendelare noteras kring 3042. Senast vi hade en lika brant lutning på standard line var den 5 februari.

På ovansidan möter närmast 3122-3125 följt av 3131 och 3142.

På nedsidan möter närmast 3108 följt av 3100 och 3085.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 3120,5 den 15/11
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20
– G-krafterna är nu sorterade för en varaktig uppgång
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt
– Negativ divergens mot det övre bollingerbandet
– Negativ divergens mot MACD & %PO
– Negativ divergens mot antal aktier över MA-20
– Allt längre upp i den tajta stigande kilen

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv.

Sammanfattning: I den bästa av världar hade jag föredragit en eller par rekyler, helst med högre vändningsnivåer, innan 3100-nivån togs ut. En eller flera omtag hade gett oss en bättre edge och en betydligt attraktivare riskkvot. Nu ser det däremot ut som att köparna fått tillräckligt med ny energi av den åtta dagar långa, tajta kontraktionen precis under 3100-nivån. Jag har den senaste tiden varnat för flera indikationer på att en topp närmar sig men de jag för tillfället fäster störst vikt vid är den extremt låga volymen och den negativa divergensen mellan de aktier som noteras över MA-20 och MA-50. Tillbaks till våra regler så att vi inte färgas för mycket av varningssignaler, vilket annars lätt blir fallet. Vad säger skylten på bussen? Jo, än så länge säger den att vi inte har någon säljsignal och skylten säger att resan fortsätter norrut. Vi försöker alltså inte ställa oss framför och hindra resan mot 3200-nivån utan glider med tills en effektuerad säljsignal får oss att navigera för nedgång.

Motstånd: 3122-3125 / 3131 / 3142
Stöd: 3108 / 3100 / 3085 / 3076

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 83.

DAX: Flaggar för test av 13500

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”De senaste dagarna har en tradingrange mellan 13300 och 13110 markerats. Så länge dagsstängningarna sker över EMA-8 talar mer för upp- än nedgång men punkteras nivån ökar chansen för att en rekyl är inledd.”

Den gångna veckan blev en skvalpig tillställning och uppgången stannade vid marginella 0,1 procent, vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 25,4 procent. När spänningen ner mot de korta- och medellånga medelvärdena blir stort leder det ofta till en rekyl alternativt en kontraktion, som vi ser nu.

MACD noterade i fredags ett negativt medelvärdeskors från den högsta nivån (i %PO) sedan början av januari 2017. Precis som jag påtalade förra veckan är risken stor för en fortsatt andhämtningspaus eller rekyl.

Dagsmomentum (RSI-14) har fallit tillbaks den senaste veckan och noteras nu strax under 70-nivån.

Volymbalansen tolkar jag fortfarande positiv även om den mattats något den senaste veckan. Rekyler är värda att haka på vid positiva fortsättningsformationer.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut stiger och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,4 vilket innebär att vi ska vara beredda på att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Ett första hot om att det positiva utseendet hotas ser jag en etablering under golvet i den stigande trendkanalen och framförallt om oktoberlägsta vid 11880 punkteras.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten i mitten av augusti har DAX stigit med knappt 18 procent och det har fått de flesta momentumindikatorer att noteras kring höga nivåer. Fyra av de senaste fem dagarna har testat av och vänt upp vid kring den kortare sentimentsnivån som EMA-8 utgör. I fredags bjöds vi på ett negativt medelvärdeskors i MACD, vilket var det första sedan den 25 september. Den av högsta- eller lägstanivåerna för de senaste dagarnas tradingrange som tas ut eller punkteras kommer troligen att visa vägen för den kommande veckan. Om vi bjuds på en rekyl är det gott om stöd på nedsidan och den positiva volymbalansen talar för att kommande omtag kommer bli väl värda att haka på. För den kommande veckan tror jag mer på en uppgång för att testa av 13500 än ett återtest av utbrottsnivån 13000.

Motstånd: 13280 / 13310 / 13405 / 13500
Stöd: 13170 / 13110 / 13020 / 13000 / 12870

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 45.

Lundin Mining: Positiv trampolin och impuls

Teknisk analys Lundin Mining: Det skulle visa sig bli en ganska bra nivå att kliva in på och efter någon veckas ytterligare konsolidering tog sig Lundin Mining upp över 45 kronor och fortsatte till 51,80 de kommande veckorna. Beroende på hur bra eller dåligt man kom in och ut borde det gett ett resultat på minst 10- men eventuellt upp mot 20 procent med lite tur.

Nu har den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan mitten på april tagits ut och i fredags bjöds vi på en stängning över årshögsta.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde och kursen i förhållande till den senaste tidens toppar och bottnar för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn skrivs inför veckostarten kring +2,2 vilket innebär att vi bör agera med trendföljande strategier.

Den senaste uppgången har fått dagsmomentum (RSI-14) att nå upp till 70-nivån och självklart finns en viss risk för en stundande rekyl. Den positiva volymbalansen och fredagens impulsstapel som dessutom tog ut svansen för den senaste shooting stop-stapeln kring 55 kronor är enligt min plan värd att haka på.

MACD som mattades av under förra veckans rekyl har nu effektuerat en positiv trampolin och senast vi såg det ovanför nollan var den 15 februari.

Sammanfattning: Förutsättningarna är nu med tanke på den senaste formationen goda för en uppgång mot 60-62 kronor. När/om 59 kronor nås kan det vara läge att flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta och stänga när vi bjuds på en dagsstängning under nivån. Om det istället visar sig att 52 kronor punkteras med en dagsstängning använder vi oss med fördel av nödutgången.

Motstånd: 55,80 / 56,45 / 57,60 / 58,50
Stöd: 53,65 / 52,75 / 51,90 / 51,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 50.

SAAB B: Hanging man och turtle soup eller paus och impuls?

Teknisk analys SAAB B: Det blev under den gångna veckans inledning tre tester av förra fredagens lägsta men ingen dagsstängning under nivån. Den som gick kort blev utstoppad i torsdags då julitoppen togs ut. Föregående vecka avslutades med en positiv reversal och den högsta dagsstängningen sedan den 29 april.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera är i det närmaste helt platt och trendfasindikatorn skrivs till +0,6 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga både med positioner för upp- och nedgång.

I fredags bjöds vi på en positiv reversal som vid en första anblick är en bekräftelse på att trenden är stark. Det man däremot ska vara medveten om, speciellt om en candle med detta utseende uppträder efter en extrem uppgång (20 procent på 4 veckor) kan en punktering av fredagens lägsta utvecklas till en så kallad hanging man, vilket är en formation som inte sällan lockar till ett rejält säljtryck.

Just är det två av tre tydliga utseenden som talar för uppgång mot, så småningom, februaritoppen kring 345-350 kronor. Det är dels dubbelbottenformationen som tog fart från 260 kronorsstödet och dels utbrottet upp genom julitoppen vid 320 kronor.

Det som då talar emot är att en dagsstängning under den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 utgör kan få utseendet av en turtle soup, triggat av en hanging man.

För att få en uppfattning om vad edgen är för en upp respektive nedgång den närmaste veckan studerade jag de tillfällen historiskt när avståndet ner till standard line varit lika stort som nu, eller större. Det är inför måndagen 8,3 procent ner till standard line och jag hittar 45 tillfällen sedan mitten av 1998 och 34 sedan början av 2002 där spänningen varit lika stor. Vid bägge körningarna har SAAB stått lägre en vecka senare vid ungefär 62 procent av fallen och den genomsnittliga utvecklingen har varit en nedgång med ungefär 1,0 procent.

Både 14-dagars och 14-veckors stochastic är uppe på extrema nivåer och senast vi såg ett liknande utseende där bekräftelsenivån punkterades var i slutet av augusti 2018 och dessförinnan den 8 augusti samma år. Vad hände då? Jo, det blev några enstaka dagars rekyl och sedan en impuls upp till den ATH-nivå strax ovanför 430 kronor som gäller än idag.

Sammanfattning: SAAB fortsätter upp och motståndsnivåer tas än så länge ut enkelt. Nu blir det lite upp till bevis hur mycket muskler köparna har. En intressant nivå att studera på kort sikt är EMA-8 där risken, om nivån punkteras med en dagsstängning, är att det blir startskottet på en rekyl, som kan bli jobbig. Om köparna fortsätter att ackumulera uppgången på bara några timmar till någon dag är det ett styrkebesked. Historiskt har vi bjudits på rekyler i de flesta fall efter uppgångar som liknar den vi har nu, samtidigt som mycket talar för att kursen om två veckor kommer att stå högre. Mitt huvudspår är att vi snart bjuds på en rekyl men att uppgången därefter åter tar vid och att det inte dröjer så länge förrän vi ser noteringar kring 345-350 kronor. Om en eventuell rekyl blir så kraftig att den punkterar 300 kronor ökar risken för ett tilltagande säljtryck och den positiva bilden hotas då.

Motstånd: 324,95 / 326,60 / 329,95 / 332,00
Stöd: 317,85 / 315,80 / 312,45 / 310,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89.