BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 47

OMXS30: Stretchat kring 1900-nivån

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det vi ser nu är positivt. Efter den senaste veckans kraftfulla uppgång har indexet återtagit alla medelvärden och 1800-nivån. I den negativa vågskålen noteras nu en negativ minidivergens och för en vecka sedan bjöds vi på en positiv dito. En rekyl ner mot 1760 kommer vara väl värd att agera på i samband med en positiv fortsättningsformation. Ju högre köparna kommer tillbaks och suger upp säljtryck i samband med rekyler desto starkare underliggande sentiment. Det jag inte vill se nu är att 1690 punkteras utan att snabbt återtas för det riskerar att få säljtrycket att tillta. Så länge indexet är fångat mellan 1700 och 1860 kommer jag att definiera det som en konsolidering med allt vad det innebär av tvära kast och knepiga prognoser. Undertonen är positiv och det mest troliga är att vi kommer att bjudas på en passering av 1860 och ett test av ATH-nivån kring 1905 inom en inte alltför avlägsen framtid.”

Igår skrev jag: ”När cykelindikatorn visar tecken på att vända ner från en extremt hög nivå men det noteras högre högsta i prisgrafen är det en varningssignal. Det vore bra om en rekyl, som helst bör inledas idag eller imorgon, tog ner indexet till den blåa zon jag markerat mellan 1845-1800, för att där effektuera en fortsättningsformation för uppgång.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap efter besked att valet i USA var avgjort och sedan boostades uppgången av positiva vaccinbesked från Pfizer vilket fick indexet att notera en ny ATH-notering vid 1908 på onsdagen. Bortsett från måndagen har indexet handlats i en relativ smal range, strax under den nya ATH-nivån. Totalt steg OMXS30 med 4,3 procent veckan som gick vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,1 procent. I veckografen noteras de två senaste veckorna till tydliga gröna candlar som stängt högt upp.

RSI-14 noteras precis som SMACD i den positiva delen men de korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan och en rekyl för att minska spänningen som råder hade varit välkommen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i det närmaste helt lutning. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,7 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast med positiv underton då trendpoängen skrivs till +7.

Volymen har hela veckan noterats klart över snittet och volymbalanen är åter stigande med en notering över tremånaderssnittet.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noterades till 75 procent inför den kommande veckan. Inför dagen noteras 77 procent av largecapaktierna över MA-20, 67 procent över MA-50 och 80 procent över MA-200. 71 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1900-1908 följt av 1916 och 1928

På nedsidan hittar vi först stöd kring 1880 följt av utbrottsnivån vid 1858 och därefter gapet inför måndagen mellan 1843-1827.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 17 av de 34 senaste åren (50%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,1 procent. Indexet har stigit 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,1 procent lägre.

Sammanfattning: Historiskt har vi sett OMXS30 vända upp kring den 18:e för att sedan avsluta november ganska starkt. Om så blir fallet även i år är naturligtvis ingen som vet. När cykelindikatorn visar tecken på att vända ner från en extremt hög nivå samtidigt som priset noteras med allt högre högsta är det en varningssignal. Det vore bra om en rekyl, som helst bör inledas inom kort, tog ner indexet till zonen mellan standard line och 1800 för att där effektuera en fortsättningsformation för uppgång. Än så länge är mitt huvudspår att indexet ska vidare upp men behöver en andhämtningspaus för att inte bli alltför stretchat vilket riskerar att skapa en onödigt spännande rekyl.

Motstånd: 1900-1908 / 1914-1916 / 1928
Stöd: 1880 / 1858 / 1843-1827

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 88.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

SP500: Fortsatt fast i rangen mellan 3600-3200

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”S&P 500 noterade den kraftigaste veckouppgången sen i början av april vilket innebär att indexet nu utmanar oktoberhögsta med hårt spända korta momentumindikatorer. Risken för en stundande rekyl är alltså stor men med stärkt volymbalans, bredd och rotation mot mer risk talar det mesta för att köparna står beredda för att suga upp säljtrycket innan det tenderar att bli ohälsosamt. En trolig nivå, som kan locka tillbaks köparna vid en rekyl hittar vi kring 3400 men om vi bjuds på en fortsättningsformation högre än så tolkar jag det som mer styrka än väntat. Etablerar sig indexet över 3600 ställs siktet in mot 4000-nivån vilket är den matematiska målkursen för ett utbrott från den senaste rangen. Nu väntar vi på en trigger för uppgång, eller något som får placerarkollektivet på gott humör och det kan vara eftertanken kring den positiva jobbrapporten, nya covidstöd eller besked om vaccin. S&P 500 har en förmåga att hitta anledningar att gå upp eller om man så vill hetsa upp placerarkollektivet. Strategin att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler är fortsatt bästa sättet att agera i denna marknad.”

Att det skulle komma positiva besked kring ett vaccin bara några timmar efter att jag skrev föregående analys hade jag kanske inte trott. Beskedet från Pfizer och att presidentvalet ser ut att vara avklarat skingrade en del frågetecken vilket gillas av placerarkollektivet. Efter ett utbrott upp över 3600 och den tidigare ATH-noteringen men den långa svansen på ovansidan och en punktering av nivån visar samtidigt att det är alldeles för tidigt att räkna bort covid19-hotet.

Efter det positiva gapet och ATH-noteringen i måndags har indexet noterats innanför den true range som skapades vid inledningen av veckan. Totalt steg S&P 500 med 2,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 11 procent.

Även om en ny ATH noterades över den tidigare högstanoteringen vid 3600 tolkar jag det nuvarande utseendet som att indexet fortfarande är fångat i rangen mellan 3200-3600. På nedsidan hittar vi närmast zonen mellan 3520-3485 samt 3440 och lite längre ner området kring 3400 där även 50-dagars medelvärde möter upp.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar åter uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,9 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en positiv underton som trendpoängen +8 (max) påtalar.

Volymen i början av veckan noterades över snittet men de senaste dagarna under.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) har den gångna veckan stigit till 86 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan från 26 till 23 och noteras med G-krafterna för nedgång vilket är positivt för den kommande börsutvecklingen.

Bredden mellan bollingerbanden har den senaste veckan stigit och noteras inför dagen kring 11 och vi ser en tendens till högre volla.

På ovansidan möter närmast 3596-3605 följt av 3646 och området kring 3700.

På nedsidan möter närmast 3564 följt av 3535 och därefter zonen kring 3500.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet
– Noteras över standard line
– Lagging line noteras över priset
– RSI över 50 och SMACD stigande över nollzonen

I den negativa vågskålen:
– Negativ reversal efter att ATH-nivån markerades
– Tydlig negativ divergens mot de korta momentumindikatorerna
– Alltför kraftig uppgång på för kort tid skapar obalans mot gapen som skapades

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Trots det falska utbrottet för en vecka sedan anser jag att indexet är fångat innanför begränsningarna som 3600 och 3200 med allt vad det innebär av tvära kast och slagig handel. Två nivåer på nedsidan som kan vara intressanta att agera vid är zonen kring 3500 och området vid standard line vid 3440. Om det visar sig att 3400 punkteras utan att snabbt återtas bevakar jag gapstöden kring 3370 och 3310 som helst inte bör vika ner sig då det riskerar att locka till oönskat säljtryck. Det är troligen bara en tidsfråga tills måndagens högsta och ATH-noteringen vid 3646 passeras vilket ställer in siktet mot 4000 men självklart kommer inte nivån nås utan utmaningar på vägen.

Motstånd: 3596-3605 / 3646 / 3700
Stöd: 3564 / 3535 / 3500 / 3432

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 47.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 50%.

DAX: Överköpt kring ny högre topp

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”En passering av den fallande motståndslinjen som förbinder topparna från mitten av oktober ställer in siktet mot i första hand 13000-nivån. Mitt huvudspår är att en kommande långsiktig uppgångsfas kommer att prägla indexet snarare än att vi sett början på en toppformation, och jag är betydligt positivare till framtiden för DAX än för en vecka sedan.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och en uppgång mot septemberhögsta där det bildades en svans på ovansidan, som därefter lockat till visst säljtryck. Totalt steg DAX med 4,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 1,3 procent. Redan under måndagen passerades både 50- och 100-dagars medelvärde. Veckan avslutades med ett återtest av 13.000-nivån.

Det har varit tvära kast innanför begränsningarna som nu fångar DAX mellan 13.500 och 11.500. De korta momentumindikatorerna var inför den gångna veckan hårt spända på ovansidan men visar nu tecken på att vända ner.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar i det närmaste riktning och trendfasindikatorn noteras kring +0,1 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast.

Volymbalansen som varit negativ sedan mitten av augusti har nu passerat både tremånaderssnittet och bekräftelsenivån från mitten av oktober.

Sammanfattning: DAX stärktes ytterligare den gångna veckan och trots att veckohögsta markerades redan i måndags är det ett styrkebesked att rekylen inte varit djupare. Avståndet ner till standard line uppgår inför veckostarten till 5,5 procent vilekt skapar en viss spänning tillsammans med en svagt negativ divergens hos stochastic. En rekyl kommer vara intressant att agera på vid positiva fortsättningsformationer ner mot zonen kring 12375-12300. Om däremot 12000 punkteras ökar risken för ett nytt test av området kring 11500. Mitt huvudspår är att en kommande långsiktig uppgångsfas kommer att prägla indexet snarare än att vi sett början på en toppformation.

Motstånd: 13155 / 13310 / 13460 / 14000
Stöd: 13000 / 12670 / 12600 / 12375

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 78.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%

Lundin Mining: Shooting stop effektuerad

Teknisk analys Lundin Mining: Gapet jag nämnde i samband med föregående analys passerades och aktien har nu nått upp till 60-kronorsnivån efter ett utbrottsgap. Efter en liten rekyl som nu täppt till gapet från den 9 november effektuerades i fredags en Shooting Stop.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde och kursen i förhållande till den senaste tidens toppar och bottnar för att peka ut är svagt uppåtriktad. Trendfasindikatorn skrivs inför veckostarten kring +1,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska agera med trendföljande strategier (typ fredagens shooting stop) för uppgång.

Volymbalansen är positiv och i samband med förra veckans rekyl och gaptäppning föll volymen för att tillta i fredags. Ett hälsosamt utseende.

I fredags bjöds vi på en shooting stop-formation och om 60,50 passeras innebär det att även förra måndagens högsta passeras med 0,1 ATR och det signalerar en uppgång upp mot 67 kronor till att börja med.

Sammanfattning: I fredags togs både torsdagens högsta och gapet som bildades för en vecka sedan ut vilket innebär att en shooting stop-formation effektuerades. Om även förra måndagens högsta passeras ställs siktet in mot 67 kronor till att börja med. Punkteras istället 55 kronor indikeras att det behövs ett djupare omtag ner mot 52-50 kronor.

Motstånd: 58,95 / 60,35 / 64,20
Stöd: 57,80 / 56,90 / 55,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 48.

Trelleborg B: Impulsartad SSB

Teknisk analys Trelleborg B: Det blev ingen passering av oktoberhögsta utan aktien föll istället ner till cloud span b kring 150 kronor där säljtrycket avtog och en bullish separating line blev startskottet på de senaste veckornas uppgång. I tisdags passerades oktoberhögsta med en dagsstängning men vid 177 kronor ser det åter ut att börja gå tungt. I fredags effektuerades åter en ny bullish separating line
n bearish engulfing jag nämnde i samband med skaplig volym.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är just nu svagt stigande. Trendfasindikatorn skrivs inför veckan till +1,0 vilket innebär att vi alltmer ska agera med trendföljande strategier som i detta fall (BBW över 20) där vi köper fortsättningsformationer i samband med rekyler och pausformationer.

Volymbalansen är stigande och positiv vilket stärker oddsen för att expansionen ska ske norrut.

På ovansidan möter ett tufft motstånd upp mellan 179-183 kronor där vi hittar toppen från februari. Så länge rekyler sugs upp snabbt och inte får aktien att etablera sig under standard line kring 162 kronor är de troligen värda att haka på.

Sammanfattning: På kort sikt är Trelleborgaktien kortsiktigt överköpt och det råder negativa minidivergenser mot framförallt de korta momentumindikatorerna. Den positiva volymbalansen indikerar dock att expansionen kommer att ske norrut upp mot 196-200 kronor. Om det istället visar sig att aktien stänger under 160 kronor är det en indikation på att det krävs ytterligare något eller några omtag för att skapa förutsättningar för att rensa av februaritoppen.

Motstånd: 177,25 / 180,80 / 182,80 / 196,00-200,00
Stöd: 171,35 / 168,80 / 164,75-161,35 / 154,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 72.