BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 47

OMXS30: Isen börjar bli tunn

För en vecka sedan skrev jag: ”Volatiliteten har ökat dramatiskt och nu närmar sig taket i den expanderande triangeln samtidigt som stigningstakten hos de kortare medelvärdena är uppe på extremnivåer. På lång sikt är jag fortfarande positiv men innan nya positioner tas bör vi se att köparna kommer tillbaks på en något lägre nivå”.

Den gångna veckan inleddes uppåt men vid 1425 avtog köptrycket och därefter har nivån testats varje dag utan att tas ut.

Veckan som helhet innebar måttlig eller snarare marginell uppgång med 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,2 procent.

Både omsättning och volym har avtagit den gångna veckan och fredagens volym var lägre än i torsdags och 18 procent lägre än den än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Om volymen fortsätter att avta och antalet aktier som deltar i uppgångarna likaså är det ett tecken på att isen börjar bli tunnare och därmed ökar risken för ett stundande nedställ.

Historiskt har kommande vecka stigit i nästan 60 procent av fallen men de gånger så inte har varit fallet har vi vid ett flertal tillfällen sett kraftiga nedgångar. Det innebär att edgen utifrån en PA-mässig syn inte är så bra.

Ur ett tekniskt perspektiv har det inte hänt så mycket mer än att MACD har mattats av och närmar sig en säljsignal i dagsgrafen.

De senaste veckorna har jag påtalat att den kraftiga lutningen hos 20-dagars medelvärde är lite väl euforisk och optimismen har varit stor den senaste månaden. Det är väl positivt kanske du tänker? Vi vet att när tillräckligt många blir alltför optimistiska ska vi vara försiktiga. Johnny Torssell uttrycker det bra: ”När alla kliver över till samma sida på båten ökar risken för att den ska kantra”. Vi ska alltså tassa fram med små steg och hållar koll på nödstoppen.

Den långa trenden som jag låter representeras av lutningen hos primärtrenden (MA-200D) lutar uppåt och noteras inför veckostarten vid 1370 och årsmedelvärdet hittar vi vid 1376.

På ovansidan bevakar jag 1426 men framförallt den stigande motståndslinjen som utgör taket i den expanderande triangeln som vi inför måndagen hittar vid 1433.

Närmast på nedsidan hittar vi 1409 men jag är mer intresserad vad som kommer att hända kring 1400/1396-nivån när den testas av.

Isen ser utan tvekan ut att bli tunnare och det vore önskvärt med en hälsosam rekyl ner mot 1400-nivån men om det sker i närtid kommer inte förutsättningarna bli speciellt goda för ett lyckat utbrott upp över taket i den expanderande triangeln. För tillfället är det svårbedömt men edgen vid nuvarande utseende talar inte för att ta nya positioner för uppgång kring nuvarande nivå. Studerar vi Gann- och fibtidpunkter får vi indikationer om en lågpunkt kring den 27:e vilket skulle kunna bli ett bra avstamp när vi går in i nästa månadsskifte.

Motstånd: 1426 / 1433 / 1442 / 1424 / 1456
Stöd: 1410 / 1404-1396 / 1391 / 1382-1378

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP7 med en häv kring 3,2.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP28 med en häv kring 3,6.

DAX: På väg att bryta ner

För en vecka sedan skrev jag: ”Om golvet i den pågående tradingrangen punkteras är det angeläget att 8900 håller för att inte en långsiktig nedgångsfas ska bekräftas”.

Med facit kan vi konstatera att den gångna veckan inleddes positivt men som jag sagt många gånger den senaste tiden imponerar inte DAX. Veckan stängde till slut med en nedgång på 0,4 procent vilket innebär att årets nedgång hittills skrivs till minus 3,1 procent.

Varje dag den gångna veckan har kursen fortsatt att pendla kring 50-dagars medelvärde och utmanar nu golvet i den relativt tajta tradingrangen kring 9149. Om golvet punkteras överväger sannolikheten för en fortsatt nedgång.

Historiskt har den kommande veckan inte imponerat då hälften av åren utvecklats positivt och hälften negativt.

Volymen i fredags var lägre än i torsdags och hela 16 procent lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bredden var dålig då 16 aktier föll och 14 steg vilket sammanfattar bilden av den gångna veckan väl.

Det har inte hänt så mycket i den tekniska bilden den senaste veckan, då kursen är fast i samma range med samma nivåer men vi kan konstatera att MACD tappat styrka och närmar sig en säljsignal, som om den sammanfaller med en punktering av tradingrangen kan bli en trigger för fortsatt nedgång.

Den långa trenden som jag låter representeras av lutningen hos primärtrenden (MA-200D) saknar i stort sett lutning medan sentimentsnivån som jag använder MA-50 till lutar nedåt.

På ovansidan bevakar jag framförallt nivån kring 9470 och primärtrenden vid 9503.

Närmast på nedsidan håller jag koll utvecklingen kring golvet i tradingrangen som noteras kring 9150 och om nivån punkteras är det angeläget att 8900 står pall för att inte signalera en ny nedgång för att testa 8350-nivån.

Trots att jag är svagt negativ till DAX är det gott om signifikanta stödnivåer på nedsidan som kan bli nivåer där köparna på nytt ser det som attraktivt att söka sig tillbaks. På kort sikt är det dock mer som talar för att ett eventuellt utbrott sker söderut men man bör aldrig chansa utan invänta utbrottet och accepterade det oavsett om det inte blir åt det håll som är förväntat.

Motstånd: 9297 / 9340 / 9440 / 9540
Stöd: 9200 / 9149 / 9040 / 8900

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP5 med en häv kring 3,3.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP88 med en häv kring 4,5.

SP500: Har köparna kört slut på bränsle?

För en vecka sedan skrev jag: ”Närmast på ovansidan möter taket i den expanderande triangeln kring 2038 och det råder extremt hårt spända momentumindikatorer efter den mest euforiska uppgången på flera år. Vi kan vänta oss en rekyl inom kort men vi vet att de kan bli både små och kortvariga i starka, positiva trender. Edgen för den närmaste veckan är svagt negativ”.

Den gångna veckan innebar en uppgång med ytterligare 0,4 procent indexet har sedan årsskiftet stigit med 10,4 procent.

Jag har under de två senaste veckorna varnat för att uppgången är på gränsen till ohälsosam och att en rekyl vore önskvärd för att undvika överreaktioner.

Det var länge sedan (jag kommer inte ihåg att jag varit med om det någonsin tidigare) jag såg mindre skillnad mellan stängningskurserna än jag gjort den senaste veckan. Det skiljer inte mer än 2 punkter mellan högsta och lägsta stängningskurs.

Det har inte hänt så mycket i den tekniska bilden men vi kan konstatera att MACD tappat styrka och fortsätter denna tveksamma utveckling kring taket i den expanderande triangeln kommer vi inom några dagar att få en säljsignal.

Volymen har varit betydligt lägre än snittet under hela veckan och i fredags var den 12 procent lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bredden var dålig där 215 aktier lyfte indexet medan 280 sänkte det.

Bästa sektorer i fredags blev energi och basråvaror. Sämsta sektorer blev hälsovård och ickecykliska konsumentprodukter.

Den långa trenden som jag låter representeras av lutningen på primärtrenden (MA-200D) lutar upp och noteras inför veckostarten vid 1924 och årsmedelvärdet hittar vi kring 1925.

MACD noteras i köp både i månads- och dagsgrafen men har aldrig noterats högre i månadsgrafen. Inte helt oväntat är det ett avtagande momentum i månadsgrafen och en kraftig negativ divergens i veckografen.

På ovansidan bevakar jag framförallt nivån kring 2046 och taket i den stigande triangeln som inför veckostarten noteras kring 2050.

Närmast på nedsidan håller jag koll utvecklingen kring 2019 och 2000-nivån och ser det som positivt om köparna i samband med en rekyl kommer tillbaks innan 1980.

VIX föll i fredags med 3,5 procent till relativt sett låga 13,3. Jag anser nivån vara bedrägligt låg och att risken är stor för att VIX vänder upp kring just denna nivå mellan 12-14.

Den implicita vollan (VIX) indikerar att placerarkollektivet nu väntar sig upp- och nedgångar på ungefär 3,8 procent (hos S&P500) den närmaste månaden vilket på ovansidan blir 2120 och på nedsidan 1960.

De små tveksamma kursstaplarna kring taket i den stigande triangeln kan vara tecken på en uppladdningsfas inför en ny stigande trendfas men det kan även tolkas som att köparna är på väg att köra slut på bränsle. För tillfället är det alltför stor risk att köpa utbrott men så länge vi inte har någon månadsstängning eller andra tecken på att en fas 3 är på väg att etableras är det köp vid rekyler och positiva CS-formationer kring signifikanta stödnivåer som gäller.
Motstånd: 2042 / 2048 / 2052 / 2060
Stöd: 2035 / 2032 / 2025 / 2019 / 2012 / 2004-1996 / 1980

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,0 och en stop loss på 1381.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,9 och en stop loss på 2578.