BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 48

OMXS30: Positivt utseende med varningsflagg hissad

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ” I veckografen noteras en positiv fortsättningsformation och i dagsgrafen bekräftades torsdagens positiva omfamnande candlestick.”

Den gångna veckan utvecklades till en hammerliknande formation som innebar en uppgång med 1,0 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 3,1 procent.

Om november stänger kring nuvarande notering eller högre blir det den femte månaden i rad med uppgångar och den långa svansen på nedsidan skapar goda förutsättningar för fortsatta uppgångar. Det som eventuellt kan störa det positiva utseendet är den svaga volymen och att inte DAX bryter ut upp från den rådande tradingrangen. Som alltid gäller dock att vi navigerar i riktning med den senast bekräftade candlesticksformationen och den talar än så länge för fortsatt uppgång.

7 av de senaste 7 dagarna har stängt i den övre delen av candlesticken men och fredagen var den andra dagen i rad med en positiv dagsstängning. Det innebär att vi får en +7/+2 och det har vi bara sett 3 gånger sedan 2001 och även om varje gång resulterat till nedgångar både på 1-, 3- och 5-dagars sikt är det inte mycket att dra några slutsatser på. Gummisnodden är extremt hårt spänd på ovansidan och det råder en negativ minidivergens som talar om för oss att tajmingen för nya entréer på nuvarande nivå är extremt dålig.

Volymen den gångna veckan har av naturliga skäl inte varit så hög eftersom det varit stängt och haldag de senaste två dagarna i USA.

Primärtrenden lutar svagt uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,2 vilket säger oss att vi ska tillämpa företrädesvis trendföljande strategier men undvika att köpa för uppgång när cykelindikatorn noteras för utandning, som nu.

MACD lämnade den 10 november en köpsignal ovanför nollan och är på väg att göra det även i månadsgrafen vilket skulle bli den första sedan november 2012. I veckografen är en positiv trampolin på väg att fullbordas och i dagsgrafen råder köp med bra momentum med en tendens till en negativ divergens.

Cykelindikatorn noteras nu på en hög nivå vid 85 och det råder en negativ minidivergens som varnar för att ta nya positioner för uppgång innan vi fått en hälsosam rekyl.

På ovansidan möter först 1495 och 1500 följt av området kring 1525.

På nedsidan bevakar jag först 1483 därefter området kring 1476-1474 följt av 1456 men framförallt golvet i den stigande trendkanalen kring 1430.

På lång sikt är jag svagt positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1397 och att inte 1350-nivån ger vika för då är det säljarna som tar över taktpinnen på längre sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv, åtminstone så länge MA-50 pekar upp och kursen håller sig ovanför.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv och rekyler är intressanta att agera på ner mot åtminstone 1440.

Sammanfattning: Avståndet ner till MA-20 är med tanke på den låga volymen och de negativa divergenserna lite väl stort. Jag vill gärna se en rekyl ner mot området mellan EMA-8 och MA-20 där köparna kommer tillbaks och effektuerar en positiv fortsättningsformation och därefter kraftfulla kursstaplar med tilltagande volym. Det jag inte vill se är att 1400-nivån punkteras utan att snabbt återtas för det ökar risken för att den långsiktiga positiva trenden kan vara hotad.

Motstånd: 1495 / 1500 / 1513 / 1525
Stöd: 1483 / 1476-1474 / 1461 / 1448

SP500: Avvakta rekyl innan nästa entré

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om SP500 är något kortsiktigt överköpt är jag positiv till indexet både på både kort- och medellång sikt. Helst skulle jag önska att spänningen ner mot MA-20 vore något mindre vid ett utbrott och en ny ATH-notering, men ju mer trenden etableras desto större chans att både rekyl- och utbrott blir värda att haka på.”

Varje dag den gångna veckan har stängt på plus och nya ATH-noteringar (torsdagen var det stängt). Totalt har SP500 stigit med 1,4 procent den senaste veckan vilket innebär att årets uppgång just nu skrivs till 8,3 procent.

I månadsgrafen är novemberstapeln en positiv reversal som noteras ovanför årsmedelvärdet. De tre senaste veckostaplarna har stängt i den övre delen och MACD är för första gången sedan början av mars på väg att effektuera en köpsignal. I dagsgrafen har kursen de senast 14 dagarna stigit med 6,2 procent och när det hänt historiskt i en positiv marknadsfas har kursen stått högre i 62 procent av fallen en vecka senare. Samtidigt är både gummisnodden, cykelindikatorn och stochastics hårt spända på ovansidan. Risken för en rekyl är med andra ord stor.

Volymen har av naturliga skäl varit lägra än normalt vilket inte är så konstigt med tanke på att det varit helgstängt och halvdag i fredags.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2091 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras kring 2103. Trendfasindikatorn noteras kring +1,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier.

Cykelindikatorn noteras på en extremt hög nivå kring 98 och tajmingen för att ta nya positioner för uppgång är inte bra.

På ovansidan möter först 2216 följt av 2225.

På nedsidan möter först 2209 följt av 2194.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger kraftigt
– Sedan mars har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 25/1 vid 2213,4
– Kursen vände upp exakt vid den stigande primärtrenden
– Risk går för tillfället bättre än defensiva aktier

I den negativa vågskålen:
– Överköpt på kort sikt och något negativ volymbalans
– Ohälsosamt stort avstånd ner till MA-20

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot 2000-nivån om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym. Undertonen är positiv men utmanas nu.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu positiv men jag vill inte se att 2145 punkteras vid nästa rekyl.

På kort sikt (dagar till veckor) är nu sentimentet positivt och kommer att vara det så länge inte varken EMA-8 eller MA-20 punkteras utan att snabbt återtas.

Sammanfattning: Varje dag den gångna veckan har vi sett nya ATH-noteringar vilket naturligtvis är positivt men samtidigt har jag varnat för att det råder en negativ volymbalans och en extremt hårt spänd gummisnodd på ovansidan. En rekyl där köparna kommer tillbaks innan MA-50 punkteras ser jag som hälsosam (det kan även en djupare rekyl vara men det beror på hur den ser ut). Det är för tillfället inte så bra tajming att ta position innan en rekyl skapat en bättre riskkvot men något annat än uppgång ska man vara försiktig att navigera för.
Motstånd: 2216-2218 / 2225 / 2232
Stöd: 2209 / 2200 / 2196-2194 / 2180

DAX: Extremt spännande uppladdning

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Sannolikheten talar för att expansionen från den rådande tradingrangen kommer att ske norrut men om 10200 istället punkteras ökar risken för ett kraftigt nedställ.”

Den gångna veckans range är den minsta sedan julveckan 2014 och uppgången 0,3 procent vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet nu skrivs till 0,4 procent.

I månadsgrafen har de senaste 4 månaderna stängt i de övre delarna och även november indikerar nu att stänga positivt.

Volymen har de senaste dagarna noterats rejält mycket lägre än snittet vilket inte är så märkligt med tanke på öppettiderna i USA.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,1 vilket innebär att vi allt mer ska snegla på trendföljande strategier och kan agera både på utbrott och rekyler.

Historiskt har den kommande veckan inneburit uppgångar i mer än 70 procent av åren.

Sammanfattning: Jag säger som jag gjort en längre tid. Ett utbrott upp från tradingrangen och 10800-nivån innebär med stor sannolikhet att vinterrallyt börjat även i Tyskland. Om det istället visar sig att området kring 10200 och 10000 punkteras ökar sannolikheten för att en ny långsiktig nedtrend återigen har inletts. Säsongsmässigt är vi nu inne i en stark period och de närmaste veckorna kommer därför bli mycket intressanta att följa.

Motstånd: 10718 / 10800 / 10870 / 11000
Stöd: 10658 / 10625 / 10560 / 10510

SSAB: Risk för ett kraftfullt nedställ

Teknisk analys SSAB A: Jag skrev i föregående analys att det var positivt om 28,85 togs ut och det tog några dagar men vilket candlestick vi bjöds på. Kursen har sedan stigit med 30 procent fram till i onsdags. Som jag har sagt de senaste veckorna i bla videoanalyser närmar sig en lite kraftfullare rekyl.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut pekar upp och G-krafterna är sorterade för en långsiktig uppgång. Trendfasindikatorn har dock stigit lite väl mycket och var i förra veckan uppe kring 6.Vi får förflytta oss till den 15 september 2009 för att hitta ett liknande utseende och den gången föll kursen med 20 procent på 30 börsdagar.

Ytterligare en varningssignal som vi ska ta på allvar är när vollan stiger så att det är mer än 25 procent mellan bollingerbanden. Just nu är det 40 procent!

Den senaste uppgången har skapat en tydlig negativ divergens mot momentumindikatorerna och när det sker samtidigt som 80-nivån hos RSI-testats är risken stor för nedgång. Senast vi såg ett liknande utseende var sommaren 2014.

Sammanfattning: Fredagen stängde innanför onsdagens box vilket innebär att vi fått en säljsignal efter en nästan parabolisk uppgång. När vi får en högersida efter en ”lodrät uppgång” blir inte sällan denna lika brant. Risken är nu påtaglig för en nedgång mot i första hand 30-kronorsnivån och där får vi se hur mycket köparna har att sätta emot.

Motstånd: 36,55 / 37,15 / 38,20 / 39,00
Stöd: 35,50 / 35,10 / 34,00 / 29,90

Alfa Laval: Laddar för en spännande trendfas

Teknisk analys Alfa Laval: Det blev en punktering av den stigande triangeln och en nedgång till 125 kronor där köparna stod och väntade. Kursen har därefter tagit sig upp till nu igenom motståndet kring 140 kronor.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att definiera, har nu så smått börjat peka upp. Trendfasindikatorn noteras kring +0,6 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och företrädesvis tillämpa jämviktspendlande strategier.

Även om mönstret börjar se allt mer positivt ut har uppgången de senaste veckorna fått gummisnodden att bli extremt hårt spänd samtidigt som cykelindikatorn som noteras kring 91 påtalar vikten av att avvakta tills vi fått en rekyl innan nästa position för uppgång tas.

När gummisnodden varit lika hårt spänd som nu och kursen stängt tre dagar i rad ovanför det övre bollingerbandet har kursen stått lägre vid 55 procent av fallen en vecka senare men samtidigt har en impuls upp över 70 hos RSI-14 inneburit uppgångar i nästan 70 procent av fallen, med i snitt 2,1 procent på en månads sikt.

Sammanfattning: Något mer talar för en kortsiktig rekyl än att uppgången ska fortgå de närmaste dagarna. Utbrottet upp och förbi de motstånd vid 140 kronor som hämmat aktien sedan början av året har nu tagits ut och så länge inte rekylen blir för brant och MA-20 hålls kan vi se fram emot en mycket intressant positiv trendfas framöver i Alfa Laval.

Motstånd: 143,10 / 144,20 / 147,10 / 150,00
Stöd: 140,20 / 138,40 / 135,50 / 132,60