BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 48 – 2023

OMXS30: Utmanar säljtrycket i lagerstapeln vid senaste toppen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag skrev i början av november skulle det vara positivt om priset etablerade sig över standard line och så blev det. Nu utmanas 200-dagars medelvärde som kan vara ett tufft motstånd, speciellt när det saknar lutning. Det kan behövas något eller ett par omtag innan nivån mjukats upp så att den passeras men om den passeras direkt vill jag varna för att det är stor risk för ett falskt utbrott. Indexet är översålt och befinner sig under den senaste signifikanta toppen vid 2236 och framförallt noteras det i en stor konsolidering mellan junitoppen vid 2325 och oktoberlägsta vid 2035. Risken är alltså stor för tvära kast när stöd- och motstånd innanför dessa nivåer testas av. Om priset inleder en rekyl från nuvarande nivå är det önskvärt att den inte blir varken för djup eller långvarig. Enligt mina regler är det kortsiktig handel som gäller och för tillfället bör man köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler, tills vollan dragit ihop sig. På nedsidan är det angeläget att området kring den platta standard line vid 2135 respekteras och att indexet inom en inte alltför lång tid tar ut den senaste mest signifikanta toppen vid 2236. Om det istället visar sig att området kring standard line ger vika, utan att snabbt återtas, ökar risken för en nedgång mot oktoberlägsta vid 2035 och om även denna nivå punkteras kan det hota bullmarknaden. Mitt huvudspår är att 2236 kommer passeras snarare än att 2037 kommer punkteras men det är mycket som talar för att det kan bli guppigt på vägen under tiden som isen håller på att frysa till (antal aktier som noteras i positivt aktieklimat).”

Den gångna veckan inleddes med ett par försök att bryta upp över nollan och i onsdags lyckades det. De senaste dagarna har indexet handlats innanför begränsningen för lagerstapeln från den 12 oktober som markerar den senaste signifikanta toppen. Totalt steg indexet med 1,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,1 procent. I veckografen var det den andra veckan i rad som stängde på plus och i månadsgrafen noteras november än så länge som en fyrticksformation. Sedan lågpunkten i oktober har indexet stigit med 9,5 procent vilket skapar en del obalans och spänningar.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde saknar i stort sett lutning. Den 15/9 effekturades ett dödskors (MA-50 skar ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel men närmar sig den övre delen av jämviktspendlingszonen.

Volymen har bortsett från i tisdags och onsdags noterats under snittet. Volymbalansen bröt i fredags, för första gången sedan 7 juni upp över tremånaderssnittet vilket är en positiv pusselbit. Nu vore det bra om inte nya lägre lägsta effektueras.

SMACD lämnade den 3/11 ett lågt positivt kors vilket är positivt och i mitten av november passerades även nollzonen vilket är ytterligare en pusselbit som indikerar ett positivt medellångsiktigt trendskifte.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 56 procent. Just nu är det 53 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 9,7 procent vilket är högre än snittet som noteras vid 5,5 och den högsta vollan sedan slutet av mars. Vi ser nu tecken på att vollan börjar dra ihop sig och det blir intressant att se vad som följer i prisgrafen.

På ovansidan möter närmast zonen mellan 2232-2236 följt av 2285 och zonen kring 2290-2310 samt den senaste signifikanta toppen vid 2236.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 2213-2190 följt av 2167 och 2156.

På lång sikt är jag neutral till svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Även om risken för tvära kast och slagig handel är stor är vi inne i en period som historiskt varit positiv. Den brukar följas av en nedgång som inleds första eller andra veckan i december fram till några dagar innan jul då julrallyt brukar ta vid. Än så länge stämmer åtminstone rytmen bra överens med den historiska utvecklingen. Flera av de korta momentumindikatorerna är nu hårt spända på ovansidan, med negativa minidivergenser och det är mycket som talar för att en rekyl eller konsolidering närmar sig men än så länge har vi ingen signal om att en topp träffats. Både priset och lagging line noteras nu över cloud span b samtidigt som priset är överköpt. Vid en rekyl från nuvarande nivå ser det redan vid nivån 2200-2180 ut att stå köpare och vänta på att få vara med i julrallyt. De senaste pausformationerna sedan lågpunkten vid 2037 har varit relativt kortvariga, vilket är positivt och än så länge har vi inga indikationer på ett förändrat mer negativt scenario. Än så länge talar mer för att köparna kommer att suga upp ett eventuellt säljtryck innan det blir ohälsosamt (djupare än 2125). Om vi inte bjuds på en rekyl utan priset drar upp direkt genom 2236 är det ett styrkebesked men samtidigt ökar risken för en senare mer utmanande rekyl. Mitt huvudspår är att 2236 kommer passeras snarare än att 2037 kommer punkteras men helst vill jag först se ett eller par hälsosamma omtag, för att momentumet ska vara hälsosamt när utbrottet effektueras.

Motstånd: 2232-2236 / 2256 / 2265 / 2285 / 2290-2310
Stöd: 2213-2190 / 2167 / 2156 / 2142

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 45%.

SP500: Dubbeldojisar i ytterläge

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om jag gillar det vi ser ska vi vara medvetna om att toppen från slutet av juli ännu inte passerats. Är detta ett bevis på att en ny björnmarknad knackar på dörren? Nej, det har vi inte några tecken på men det gäller alltid att se mer än ett scenario och vara förberedd på olika utfall. Jag är fortfarande mycket positiv till indexet och om toppen vid 4541 passeras ställs siktet in mot julihögsta kring 4600 men målkursen för den formation vi just nu ser hittar vi kring 4700. Detta index handlas för tillfället bäst, som det ser ut nu, i samband med att rekyler elimineras med fortsättningsformationer samt återtest av utbrottsnivåer. Mitt huvudspår är oxå att oktoberlägsta vid 4100 var startskottet inför höst- och vinteruppgången men samtidigt är det inte slut på utmaningar och på börsen kan allt hända, inte sällan när man minst anar det. En första indikation på att en lokal topp är nära eller påbörjats kommer en vändning i BBW vara. Med tanke på den positiva volymbalansen, att isen tjocknar, trendfasindikatorn och ichimokuanalysen uppmanar oss att agera med positiva trendföljande strategier, ja då brukar det göra ont att ensamt försöka stoppa det skenande tåget.”

Den gångna veckan inleddes med att indexet drog upp över septembertoppen och avslutades med den högsta dagsstängningen sedan den 1 augusti. Totalt steg S&P 500 med 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 18,8 procent. I veckografen var det fjärde veckan i rad som stängde på plus och dessutom i den övre delen. I månadsgrafen noteras en treticksformation med den största positiva månadsrangen sedan precis ett år tillbaka.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden. Trendfasindikatorn är nu åter uppe i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har av naturliga skäl varit lägre än snittet eftersom torsdagen var helg och halvdag i fredags. Det är dock en varningssignal att volymen avtagit de senaste veckorna. Volymbalansen är positiv sedan 7/11.

SMACD lämnade den 2/11 ett lågt positivt kors vilket var det första sedan den 10 oktober och den 9/11 passerades även nollzonen vilket är ytterligare en positiv pusselbit. Vi ser nu tecken på att momentumet är på väg att avta med allt lägre histogram.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 58 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) drog sig nedåt med ytterligare 9,7 procentenheter den gångna veckan till 12,5 igår, vilket var den lägsta stängningsnivån sedan slutet av januari 2020.

Bredden mellan bollingerbanden har de senaste dagarna dragit ihop sig från en relativt hög nivå och noteras inför veckostarten kring 12,0 procent vilket är högre än snittet vid 5,8. Nu börjar dock vollan dra ihop sig från en hög nivå och det brukar leda till tydliga rekyler så fort vi får en stängning i den nedre delen under föregående dags lägsta.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka standard line och MA-200
– Noteras över 4100 och marshögsta
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11

I den negativa vågskålen:
– Ny lägre botten 27/10
– Kortsiktigt överköpt
– Bräcklig is trots mer än en normal årsuppgång på mindre än en månad
– Doji i ”ytterläge”

På ovansidan möter närmast 4568 följt av zonen kring julihögsta vid 4590-4610 och 4670.

På nedsidan möter närmast 4545 följt av 4525 och zonen mellan 4512-4490 och 4476.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: I veckan som gick bröt indexet upp över septemberhögsta vilket innebär att nästa motståndsområde hittas kring årshögsta vid julitoppen kring 4600. Om priset även bryter upp över den nivån är det en mycket positiv signal då det innebär att vi bjuds på en ny högre topp som tar utmanar marshögsta från förra året och sen är nästa topp ATH-noteringen vid 4818 från början av januari 2022. Även om ett utbrott upp och förbi julitoppen skulle vara mycket positivt ska vi komma ihåg att uppgången de senaste veckorna varit mycket brant och det vore önskvärt med antingen en pausformation för att minska risken för en jobbig högersida, vilket det redan är en viss risk för. Det första riktiga stödområdet hittar vi vid gapet mellan 4559-4421 och därefter kring lågpunkten vid 4344 och standard line, som helst inte bör punkteras. Om det visar sig att standard line ger vika och inte snabbt återtas innebär det att den inverterade huvudskuldran vi navigerat efter de senaste två veckorna hotas. Att ta nya positioner för uppgång när volymen avtar, dojisar bildas i ytterlägen och vollan drar ihop sig från en hög nivå är inte något som lockar mig. Köp av rekyler, vid positiv volymbalans, ichimoku LL på plats, trendfasindikatorn och säsongen på plats är däremot intressant. Mitt huvudspår är att vi inom de närmaste handelsdagarna får se en hälsosam rekyl inledas där vi är köpare så fort den elimineras av en positiv fortsättningsformation.

Motstånd: 4568 / 4577 / 4590-4610 / 4670
Stöd: 4545 / 4525 / 4512-4490 / 4476

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 81-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 63%.

DAX: Små överlappande candlar varnar för stundande topp

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Flera av de korta momentumindikatorerna är nu hårt spända på ovansidan. Än så länge har vi dock inte fått någon formation som indikerar att indexet toppat. En stänging i den nedre delen av dagscandlen under föregående dags lägsta kommer jag tolka som att en rekyl är inledd. Mitt huvudspår är att en kommande rekyl kommer vara köpvärd.”

Den gångna veckan har präglats av dojisar men avslutades med utbrott över septembertoppen för att stänga på den högsta nivån sedan den 1 augusti. Sedan oktoberlägsta har DAX nu stigit med 9,5 procent, den senaste veckan med 0,7 procent och sedan årsskiftet med 15,1 procent. I veckografen var det fjärde veckan i rad som stängde på plus och dessutom i den övre delen av veckocandlen. I månadsgrafen noteras en treticksformation med den största positiva månadsrangen sedan precis ett år tillbaka.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar åter svagt uppåt. saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn tog sig i veckan upp i zonen där rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 2 november.

SMACD lämnade ett lågt positivt kors den 2/11 som fortfarande är i spel men momumentumet för uppgång har avtagit samtidigt som noteringen är över +15.

Bredden mellan bollingerbanden är uppe kring 11 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 4,9 procent. Nu ser det dessutom ut som att indikatorn håller på att dra ihop sig och en negativ stängning under föregående dags lägsta riskerar därför att dra igång en rekyl.

Sammanfattning: Efter fem dagars utmaning av zonen kring septembertoppen lyckades DAX stänga över nivån i fredags. Efter en ”normal” årsuppgång sedan oktoberlägsta är flera av de korta momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan. Även utbrottet i fredags var mycket positivt ska vi komma ihåg att uppgången de senaste veckorna varit mycket brant och det vore önskvärt med antingen en pausformation för att minska risken för en jobbig högersida, vilket det redan är en viss risk för. En kommande rekyl behöver inte vara så djup för att vara köpvärd, det räcker med någon dag som följs av en tydlig positiv fortsättningsformation. Det jag inte vill se ät att området vid 15500 punkteras utan att snabbt återtas, då det troligen får säljtrycket att tillta. Att ta nya positioner för uppgång när volymen avtar, små överlappande candlar bildas i ytterlägen och vollan drar ihop sig från en hög nivå är inte något som lockar mig. Köp av rekyler, vid positiv volymbalans, ichimoku LL på plats, trendfasindikatorn och säsongen på plats är däremot intressant. Mitt huvudspår är att vi inom de närmaste handelsdagarna får se en hälsosam rekyl inledas där vi är köpare så fort den elimineras av en positiv fortsättningsformation.

Motstånd: 16040-16060 / 16240 / 16530
Stöd: 15930 / 15870 / 15740 / 15650 / 15460

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 90+.
– Next day forecast indikerar att det är 60 procents chans för uppgång under måndagen.

Investor B: Invänta kommande rekyl

Teknisk analys Investor B: Även om föregående dags högsta passerades tog det ytterligare en dag innan vi bjöds på en hög stängning över föregående dags högsta efter föregående analys. Med facit hade man kanske kunnat vara något mer offensiv men det blev ändå ett skapligt resultat på bara två dagar. Efter den negativa rapportreaktionen avtog säljtrycket kring 200 kronor och aktien har sedan oktoberlägsta stigit med 9 procent den senaste månaden. Den kraftiga uppgången har fått aktien att bli kortsiktigt överköpt och därför bör man invänta en rekyl innan man agerar.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas att vara beredda på tvära kast och slagig handel men stiger och närmar sig positiv trend.

Volymbalansen är positiv sedan den 15 november.

SMACD lämnade ett positivt kors den 6 november och har sedan dess tagit sig upp över nollan. Momentumet är fortfarande relativt brett och positivt.

Medelvärdena har dragit ihop sig i ett nålsöga och det är goda förutsättningar för en spännande prisrörelse efter att nålsögat löses upp.

Sammanfattning: Det är inte så bra tajming att ta position just nu men så fort en rekyl, som inte behöver vara mer än någon dag, elimineras av en positiv fortsättningsformation kan man med fördel skala sig in i Investor B. Det är en fördel om cykelindiktorn är nere och vänder upp så lågt som möjligt, minst under 40 när en ny position ska tas. Om rekylen/nedgången skulle bli så djup att standard line (den röda streckade linjen) punkteras utan att snabbt återtas avvaktar man med fördel en djupare bekräftad omslagsformation. När/om priset når upp till 220-kronorsnivån kan det vara läge att traila stoppen strax under föregående dags, dag för dag. Om en rangemässigt stor candle (2%) effektueras efter att 220 kronor nåtts stängs positionen direkt. Fortsatta rekyler kan handlas på samma sätt som ovan så länge inte standard line ger vika. Den initiala stoppen placeras strax under den senaste lågpunkten.

Motstånd: 216,60 / 218,00 / 221,90 / 223,60
Stöd: 214,00 / 212,60 / 210,20 / 208,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82+.

Autoliv SDB: Intressant uppladdning med positiv underton

Teknisk analys Autoliv: Närmast möter ett tufft motståndsområde kring 1090 följt av ATH-nivån vid 1122 men de två senaste rapporterna har mottagits positivt och det ser nu ut som att aktien laddar upp för att göra ett utbrottsförsök.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan början av juni i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 24 juli och jag gillar att den stiger tydligt upp mot den senaste ATH-nivån.

SMACD lämnade den 7 november ett positivt kors och har därefter tagit sig upp i den positiva delen.

Sammanfattning: Köparna har sedan den senaste rapporten sugit upp varje försök till säljtryck på allt högre nivåer vilket jag tolkar som att de är beredda att betala mer och mer för att inte missa expansionen från lågvollaläget. I fredags effektuerades en doji kring motståndsområdet som möter närmast. En stängning i den övre delen av dagscandlen över 1090 ställer in siktet mot ATH-nivån vid 1122 och i det något längre tidsperspektivet indikerar symmetrianalysen på en potentiell uppgång mot 1280-1320. Det kan dock vara knepigt att ta sig in i position när det är så pass mycket tuffa motstånd på ovansidan, som nu. Ett sätt kan då vara att ta en liten bevakningsposition i samband med en positiv stängning över 1090 vilket lämpligen görs med en minifuture med hög hävstång. Efter utbrottet och en en ny ATH ökas positionen på i samband med nästa rekyl/återtest och den initiala stoppen som placeras strax under standardline flyttas upp till strax under föregående lågpunkt. När/om priset når upp till 1130 kan det vara läge att traila stoppen strax under föregående dags, dag för dag. Om en rangemässigt stor candle (2%) effektueras efter att 1130 kronor nåtts stängs positionen direkt. Fortsatta rekyler kan handlas på samma sätt som ovan så länge inte standard line ger vika. Den initiala stoppen placeras strax under den senaste lågpunkten.

Motstånd: 1090-1110 / 1122 / 1132 / 1182
Stöd: 1067 / 1056 / 1039 / 1018 / 1005-995

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 61+.