BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 48

OMXS30: Risk för fortsatt skvalp och osäkerhet

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Distributionen har varit kraftigare än väntat de senaste två veckorna och om inte 1647 tas ut i samband med nästa uppstuds är risken stor för ett test av området kring 1600. På kort sikt är dock OMXS30 kraftigt översålt och förutsättningarna är goda för att en uppstuds inleds de närmaste dagarna. Om det däremot visar sig att nivån kring 1640 blir en ny lägre pivottopp talar mycket för att distributionen inte är klar och att köparna är svagare än jag tidigare trodde. Risken är stor för ytterligare slagig handel.”

Den gångna veckan inleddes med att punktera 1612 men köparna kom tillbaks och tog upp kursen för ett nytt test av 1640-nivån men lyckades inte heller denna gång ta ut nivån. Som väntat har det varit en slagig vecka som avslutades med en för veckan symptomatisk doji. Totalt noterade den gångna veckan en nedgång med marginella 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 6,4 procent.

Fingerprint som hamnade i fokus efter ett budrykte föll i fredags tillbaks till mer normala nivåer. Fingerprint och Orexo är de aktier som analytikerkåren har lägst förtroende enlgit SME Direkt.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera stiger precis som årsmedelvärdet vilket är ett bra tecken på en långsiktig trend som är värd att följa. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,3 vilket säger oss att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast.

I zonen mellan 1607 och 1600 möter en mängd stöd och strukturer från Fishnet upp tillsammans med 50%-nivån för höstens uppgång (tänkt marubozulinje och gann 360-gradersnivå).

Volymen den gångna veckan har bortsett från i tisdags legatd långt under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna, vilket inte är så konstigt med tanke på helgstängningen i USA och uppladdningen inför Black Friday.

Vollan som använder bredden mellan bollingerbandet för att mäta har stigit sedan den extrema lågpunkten i slutet på oktober och visar fortsatta tecken på att tillta.

Bredden som jag klagat på i flera månaders tid är fortsatt tunn. Totalt var det bara 41 procent av de aktier jag dagligen bevakar som steg den gångna veckan och sedan årsskiftet är det nu bara 52 procent av dessa som står högre.

Bästa sektorer den gångna veckan blev telekom/IT och teknik medan detaljhandeln tyngdes av HM som tillsammans med konsumentprodukter blev sämsta sektorer.

På ovansidan möter först motstånd vid 1620 följt av 1628 men framförallt 1635-1637 på kort sikt. Viktigast är dock att sentimentsavskiljaren mellan 1645 och 1654 tas ut inom kort.

På nedsidan hittar vi stöd vid 1607 och zonen mellan 1602-1600 och även 1596.

På lång sikt är jag positiv men vill gärna se att OMXS30 håller sig kvar ovanför 200-dagars medelvärde. Sentimentet stärks på lång sikt av det gyllene kors som effektuerades den 20 oktober.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu neutral och vill se att 50-dagars medelvärde tas ut innan det vridit ner för att inte bli negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ och kommer bli svagt positiv igen om nivån kring 1640 tas ut och hålls mer än någon dag.

Sammanfattning: I och med att fredagens lägsta svans punkterade 1607,6 blir 1640 en ny lägre topp består det negativa kortsiktiga utseendet. Än så länge håller både primärtrenden och även den långsiktigt stigande stödlinjen som möter upp kring 1580 och på längre sikt är det angeläget att OMXS30 inte etablerar sig under 1520 för då ökar risken för att 1680 blir en långsiktig topp. Bjuds vi på ytterligare en lägre topp än 1640 dröjer det inte alltför lång tid innan vi ser även MA-50 vrida ner och det har vi inte sett sedan mitten av juli. Sannolikheten talar dock för att vi inom kort, kanske redan de första dagarna denna vecka bjuds på en botten och några veckors börsuppgång innan ”PreXmas top” som brukar noteras kring den 10:e december. Bevaka gärna fredagens högsta och lägsta som trigger som startskott för veckans riktning.

Motstånd: 1620 / 1628 / 1635-1637 / 1645-1654
Stöd: 1607 / 1602-1600 / 1596 / 1585

SP500: Osäker ny mark men positiv underton

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”För tillfället är SP500 fångat i en tradingrange med begränsningarna 2600 och 2540 vilket med stor sannolikhet kommer att leda till en tids slagig handel. Vi ser nu en tendens till en triangel med låg volla och mycket talar för att det inom kort bjuds på en expansion men den kan naturligtvis ske både upp- eller ner. Så länge volymbalansen är positiv talar mer för ett utbrott uppåt.”

Den gångna veckan inleddes osäkert men bröt i tisdags upp och det ledde till nya ATH-noteringar. Veckan avslutades med den högsta stängningen någonsin vid 2602,4 efter att ha varit uppe och noterat 2404,2. Totalt innebar den gångna veckan en uppgång med 0,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 16,2 procent.

WTI-oljan handlades upp 1,5 procent till omkring 58:90 dollar fatet, sedan Ryssland och Opec uppgavs ha tagit fram riktlinjer för ett avtal om en förlängning av oljeproduktionssänkningarna. Bland vinnaraktierna fanns Marathon Oil och Hess som båda steg med i trakterna av 2 procent. Även tungviktarna Exxon Mobil och Chevron stärktes, men med mer måttliga 0,4 respektive 0,5 procent.

Detaljhandelsaktier som Wal-Mart och Amazon rönte ett stort intresse under den stora amerikanska shoppinghelgen på fredagen, Black Friday. För Amazons del stördes handeln i Europa något av strejker vid bolagets stora distributionshubb i Italien samt vid sex av Amazons lagerlokaler i Tyskland. Amazon handlades trots detta upp med 2,6 procent medan Wal-Mart stärktes med mer blygsamma 0,2 procent.

Räntekurvan (spreaden mellan den 10-åriga och 2-åriga obligationsräntan) är nu nere på den lägsta nivån sedan 2007 och pekar än så länge brant nedåt. Detta är ofta en varningssignal på att börserna är på väg att toppa men studerar men kurvorna inbördes brukar den verkligen varningssignalen komma när den 2-åriga räntan vänder upp över den 10-åriga. De senaste gångerna vi såg det var år 2000 och 2007 men det är fortfarande en bra bit kvar tills detta sker.

Bästa sektorer i fredags blev IT och detaljhandel medan telekom gick sämst.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2425 och primärtrenden har nu nått upp till 2447. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier men än så länge vara beredda på tvära kast.

MACD ser nu ut att lämna en köpsignal, som kan bli en ny trigger för uppgång men vi ska än så länge inte räkna bort en eventuell negativ trampolin.

Vollan är fortsatt extremt låg vilket är positivt inför ett utbrott men därefter bör den tillta, om så inte blir fallet ökar risken för pyspunka och frågan är om det är just det vi ser.

Volymen i fredags och under veckan var betydligt lägre än normalt.

VIX föll den gångna veckan med 15,6 procent för att stänga vid 9,6. Strax innan stängning var VIX nere på den lägsta nivå jag någonsin sett vi 8,6 om det inte har något med halvdagen i fredags att göra.

På ovansidan möter först ett motstånd vid 2604 följt av taket i den stigande kanalen kring 2615.

På nedsidan möter först 2595 följt av 2589 och 2573.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 24/11 vid 2604,2.
– Indexet fortsätter vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men vill inte se att MA-50 snabbt punkteras med kraft och tydlighet utan att snabbt återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv tills vi ser en ny lägre pivotbotten, förutsatt att den inte snabbt återtas.

Sammanfattning: Efter utbrottet i tisdags har det varit extremt små rörelser men fortsatt positiva. Vid en rekyl har vi flera starka stödnivåer, framförallt keing 2565-2557 och naturligtvis 2545. Om vi bjuds på en rekyl i närtid talar det mesta för att någon av dessa nivåer kommer att suga upp ett eventuellt säljtryck men om de punkteras med kraft ökar risken påtagligt för att indexet behöver ner mot 2500 för att åter locka till sig köpare så att det skapar förutsättningar för nästa positiva ben i den långsiktigt stigande trenden.

Motstånd: 2604 / 2615 / 2524
Stöd: 2595 / 2589 / 2585 / 2578

DAX: Risk för en del tvära kast närmaste tiden

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag skrev för en vecka sedan lämnade dagsmomentum en säljsignal den 9 november och den är fortfarande inte eliminerad. Så länge indexet är fångat i tradingrangen mellan 12845 och 13530 bör vi vara beredda på tvära kast och slagig handel.”

Den gångna veckan inleddes nedåt med ett gap men återigen sög 50-dagars medelvärde upp säljtrycket. Det tyska storbolagsindexet har pendlat mellan 13209 och 12921 för att till slut stänga veckan vid 13068 som motsvarade en uppgång med 0,5 procent. Årets uppgång skrivs just nu till 13,8 procent.

Volymen under den senaste veckan har legat över det dagliga snittet utom i tisdags.

Den långa trenden, men även de korta- och medellånga, pekar uppåt. Trendfasindikatorn har de senaste veckorna fallit och noteras nu kring +0,9 vilket innebär att vi ska applicera något mer kortsiktiga strategier.

Det blir nu spännande att se var och hur långt nästa uppstuds orkar men med den senaste veckans enorma volym och kraftfulla candlar har naturligtvis risken ökat för att det är en viktigare topp vi beskådat än vad som väntades för så sent som en vecka sedan.

Dagsmomentum (RSI-14) noteras fortsatt under 50 och MACD i sälj men kring nollinjen som utgör ett stöd.

Sammanfattning: Än så länge suger 50-dagars medelvärde upp säljtrycket men DAX-indexet är fångat i en mindre tradingrange mellan 13220-12845 och en större mellan ATH-nivån vid 13525 och den senaste månadens lägsta vid 12845. Om kursen åter tar sig upp och förbi området strax ovanför 13200 ställs siktet in mot 13500 men om istället 12845 punkteras utan att snabbt tas tillbaks hittar vi nästa stöd kring 12625. Det är fortsatt risk för skvalpig handel men chansen ökar därmed för en tydligare expansion ju längre denna osäkerhet pågår.

Motstånd: 13165 / 13225 / 13345
Stöd: 12920 / 12845 / 12675

SKF B: Goda chanser för uppgång

Teknisk analys SKF B: 187,50 togs ut strax efter föregående analys men kursen vände ner efter bara någon timme och senare samma dag träffades nödstoppen. Efter en ny högre lågpunkt den 13 november som följts av nya högre intradagstoppar har nu förutsättningarna åter stärkts för en uppgång.

Den långa trenden som jag använder kursens förhållande till MA-200 har åter börjat vända upp och även de medellånga medelvärdena visar en positiv riktning. Trendfasindikatorn har nu tagit sig upp till 1,2 vilket innebär att vi ska tillämpa trendföljande strategier.

Det är viktigt att inte gå emot riktningen för OMXS30 vilket innebär att vi avvaktar med köp om det inte visar sig att OMXS30 tar ut fredagens doji.

I torsdags bjöds vi på en doji efter att golvet i den stigande kanalen testats av och veckan avslutades med en stängning kring onsdagens marubozulinje.

Volymbalansen är stigande och skapar goda förutsättningar för ett utbrott uppåt.

Sammanfattning: Förutsatt att OMXS30 stiger kan vi redan idag se en bra edge för uppgång om det visar sig att fredagens högsta vid 188,50 tas ut. Nödutgången bör inte placeras högre än 180,70. När 194 kronor nås bör halva positionen stängas och stoppen för resten flyttas upp till strax under föregående dags lägsta och glida med uppåt.

Motstånd: 188,95 / 190,25 / 193,40 / 196,50
Stöd: 185,30 / 184,00 / 180,95 / 177,85

Africa Oil: Potentiell dubbelbotten men fallande kniv

Teknisk analys Africa Oil: Det är fortfarande för tidigt att navigera för någon längre uppgång, för det behöver 11,60 tas ut och hållas mer än några dagar.

Den långa trenden trenden lutar tydligt nedåt vilket även 50-dagars medelvärde gör. Trendfasindikatorn noteras på -6 vilket innebär att chansen ökat för ett långsiktigt trendskifte.

I slutet av oktober markerades stödnivån 9,50 och senast aktien noterades kring dessa nivåer var i januari 2016 då lägstanivån sedan 2011 markerades.

Det Eiffeltorn som sattes under 2012 är alltså på väg att bli klart, även om naturligtvis risken är stor för ytterligare nedgång mot nivån kring 7 kronor.

Sannolikheten är fortsatt större för fortsatt ned- än en varaktig uppgång. Om det däremot visar sig att 9,50 håller och därefter 11 kronor tas ut har vi fått en bekräftad dubbelbotten som ställer in siktet mot 12,50. Det är som sagt stor risk för att 9,50 punkteras.

Vill man agera i denna aktie bör man alltså se det som en lottsedel (extremt liten insats som det är större chans att förlora) och i så fall välja en hävstångsprodukt.

Sammanfattning: Tas 9,70 ökar förutsättningarna för en uppgång mot i första hand 10,50 där man lämpligtvis flyttar upp stoppen till strax under 10 kronor. Den initiala stoppen placeras lämpligen strax under 9,40 och det finns en minifuture BNP9 med den inbyggda stoppen kring 9,36 så att man har automatisk koll på att inte åka med ner i skoskaftet.

Motstånd: 9,65 / 9,70 / 9,90 / 10,38
Stöd: 9,56 / 9,40 / 9,00 / 8,50