BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 48

Shark 32:a laddar för uppstuds men blir det mer än så?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Undertonen är negativ både på kort- och lång sikt men den period vi går in i nu har historiskt varit stark både under bull- och bearmarknader. Edgen är nu bra för en uppstuds men risken är stor för att detta leder till en ny lägre topp och i så fall talar mer för att oktoberlägsta på sikt kommer att punkteras. Att den kommande uppstudsen ska övergå till något mer än just en uppstuds är än så länge inte sannolikt, men så fort vi ser tecken på nya högre lägsta som följs av nya högre pivottoppar ska vi utvärdera vilka pusselbitar som väger tyngst för upp- eller nedgång. Det är just nu ett osäkert läge i flera ledande index, så även i OMXS30 och det leder inte sällan till skvalpiga rörelser och tvära kast vilket jag är beredd på.”

Den gångna veckan inleddes med två dagars nedgång men i tisdags sögs säljtrycket upp kring stödet vid 1450. Resten av veckan blev avslagen och slutade till slut med en nedgång med 1,5 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 6,3 procent.

Bästa sektor den gångna veckan blev konsumentprodukter som fick lyfte till stor del tack vare Electrolux och HM. Sämst gick oljebolag och råvaror och SSAB tillsammans Lundin Petroleum tyngde dessa sektorer.

Brent föll med 11,7 procent den gångna veckan men guldpriset höll emot och stängde marginellt upp.

Oktober blev en extremt kraftfull bearish harami och november noteras som en relativt lång röd candle med kursen i den nedre halvan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som negativ då medelvärdet sedan en månad tillbaks vridit av söderut och indexet noteras under detsamma. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -0,5 vilket innebär att vi ska vara beredda på fortsatt skvalpiga rörelser.

50-dagars medelvärde bröt i tisdags ner under primärtrenden och effektuerade ett äkta dödskors. När indexet tyngs av ett dödskors har snittavkastningen historiskt varit betydligt lägre per dag än vid positiva marknadsfaser.

Dagsmomentum (RSI-14) var i tisdags nere under 30 men vände under onsdagen upp vilket innebär en positiv divergens mot lutningen mellan lågpunkterna i prisgrafen. Detta är positivt och då vill vi se att det åtföljs av en prisuppgång men om så inte blir fallet och indikatorn vänder ner effektueras en negativ trampolin.

Volymen den gångna veckan var bortsett från i tisdags då indexet föll brant klart under det dagliga snittet. Volymbalansen noteras fortfarande under både bekräftelsenivån från mitten av september och tremånaderssnittet, tydligt nedåtriktad.

På ovansidan möter först 1480-1483 följt av området kring 1500-1510 men framförallt området kring 1555-1565.

På nedsidan hittar vi närmast 1465 följt av 1456 och 1448.

På lång sikt är jag nu negativ och vill se att köparna kommer tillbaks med tilltagande volym och tar tillbaks först och främst MA-200 och årsmedelvärdet för att jag ska bli något mer positiv till indexet. Risken är fortsatt stor för skvalpiga rörelser. I ichimokuanalysen vill jag att priset och lagging line (den tjocka blå linjen) etablerar sig över molnet.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och vill se att indexet åter etablerar sig över både 200- och 50-dagars medelvärde samt molnet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ så länge indexet håller sig under 20-dagars medelvärde och inte lyckas prestera högre pivottoppar och därefter nya högre lägsta. I ichimokuanalysen vill jag se turning line (den streckade gröna linjen) bryter upp över standard line (den röda streckade linjen).

Sammanfattning: Så länge priset noteras under ett fallande moln och lagging line befinner sig under priset talar mer för fortsatt ned- än uppgång. Den första positiva pusselbiten skulle vara om priset vänder upp och tar ut 1550-nivån och därefter etablerar sig över molnet. Så länge pivottopparna blir lägre och lägre och följs av allt lägre lågpunkter talar mer för fortsatt ned- än uppgång, även om vi är inne i en av de starkaste perioderna på året.

Motstånd: 1482 / 1486 / 1500 / 1511
Stöd: 1469 / 1461 / 1448 / 1435

SP500: Alltfler indikationer på långsiktig nedgång

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Undertonen hos SP500 är svagt negativ. Om det visar sig att torsdagens lägsta vid 2671 blir en ny högre lågpunkt och därefter 2817 tas ut kan vi ha sett en inverterad huvudskuldra-formation med en matematisk målkurs kring 3000-nivån. Om torsdagens positiva reversalformation däremot leder till en ny lägre pivottopp talar alltmer för att vi kommer att få se en test av vårens lågpunkter och fram till dess ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. Låter jag osäker? Ja, det är gott om tveksamheter och en rad motsägelsefulla indikationer trots att vi befinner oss i en tid på året som brukar präglas av en stark börs.”

Den förkortade handelsveckan inleddes nedåt och stängde kring lägstanivån vid 2632,6 vilket innebar en nedgång med 3,8 procent. Årets uppgång är därmed raderad och SP500 står nu 1,5 procent lägre än vid årsskiftet.

Ingen sektor stängde på plus den gångna veckan men minst nedgång var det i defensiva sektorer som kraftbolag och fastigheter. Sämst gick teknik och energi.

Studerar man månadsgrafen var uppgången sedan början av 2009 till rekylen 2015 inte alltför brant. Från våren 2016 till början av 2018 övergick det till en alltför brant uppgång, för att den skulle vara uthållig. Även om det är några dagar kvar på november indikeras åtminstone just nu att nedgången inte är färdig och MACD har lämnat en långsiktig säljsignal vilket vi inte sett sedan början av 2015 och dessförinnan var det i slutet av 2007. Visst kan det vara så att vi kommer att få se en uppgång och passering av 2817-nivån och därefter en ny högre lågpunkt men sannolikheten talar just nu för kommande nedgångar.

Om det visar sig att indexet vänder upp från nuvarande nivå kan vi vara på väg att se en dubbelbotten formeras men då vill jag se både volymbalansen stärkas och inte fortsatt svaghet ner under oktoberlägsta.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, noteras nu svagt nedåtriktad vilket talar för skvalpiga rörelser. Trendfasindikatorn noteras kring -0,2 vilket indikerar att vi ska vara beredda på tvära kast och företrädesvis handla med jämviktspendlande strategier på kort sikt.

Volymen har bortsett från under måndagens och tisdagens nedställ noterats under snittet. Volymbalansen noteras fortfarande under tremånaderssnittet och pekar nedåt.

I slutet av september var det mer än 70 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde men nu har antalet fallit till 37 procent.

VIX noteras inför veckostarten kring 21,5 vilket innebär att placerarkollektivet ser ut att vänta sig fortsatt förhållandevis hög volla även om det historiskt brukar vara relativt låg volla de närmaste veckorna.

På ovansidan möter närmast 2650 följt av 2671 och 2686-2692.

På nedsidan möter närmast 2627 följt av zonen mellan 2600-2580.

I den positiva vågskålen:
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Än så länge noteras SP500 över vårens lågpunkter

I den negativa vågskålen:
– Negativ volymbalans
– Mindre än 60% av aktierna noteras över MA-200
– Punkterade 4/10 den stigande kilen
– Punkterade den 10/10 Ichimokumolnet
– Indexet noteras under primärtrenden som lutar ner
– Lägre pivottoppar följs av ytterligare lägre

På lång sikt är det än så länge osäkert om den senaste ATH-nivån vid 2941 är en långsiktig topp eller om det vi ser nu är en uppladdningsfas där utbrottet så småningom kommer att ske uppåt. Jag är för tillfället svagt negativ men håller på att svänga över till att bli tydligt negativ och tycker alltfler pusselbitar talar för att ATH-nivån i slutet av september kan vara slutet på den nioåriga uppgången.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag nu åter negativ och allt fler pusselbitar indikerar att vi kommer få se lägre pivottoppar och bottnar framöver. För att det negativa utseendet ska vändas behöver både 50-dagars medelvärde och de senaste pivottopparna tas ut och kursen etablera sig över molnet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag åter negativ och vill se att en omslagsformation följs av tilltaganade positiv volym samt en passering av senaste pivottopp följt av en ny högre lågpunkt. Det första tecknet på att sentimentet håller på att stärkas är att indexet etablerar sig över 20-dagars medelvärde, mer än några dagar och även standard line (den streckade röda linjen).

Sammanfattning: SP500-indexet noteras under det röda molnet och lagging line befinner sig under priset vilket indikerar att det stundar mer nedförsåka. MACD har lämnat en säljsignal i den negativa delen och det är betydligt större volym under nedgångsdagarna än vid de få dagar indexet stiger. Även om inte november är slut talar det mesta för att vi kommer bjudas på mer nedgångar, men självklart även kraftiga uppstudsar och tjurfällor. Än så länge är vårens lågpunkter mellan 2600-2530 intakta men om även de punkteras och november stänger under årsmedelvärdet är det negativa långsiktiga pusselbitar.

Motstånd: 2650 / 2671 / 2678 / 2698 / 2720
Stöd: 2627 / 2615 / 2594 / 2604 / 2588

DAX: Laddar upp i en squeeze

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Som jag påtalat under ett halvårs tid är undertonen negativ i DAX men nu blir det spännande att se om den senaste veckans smala range leder till en expansion som blir värd att följa. Så länge vi inte bjuds på några högre pivottoppar navigerar jag vidare för nedgång.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot 11000-nivån där indexet blev kraftigt översålt men med en positiv divergens som åtminstone tillfället sög upp säljtrycket. Totalt backade DAX med 1,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 13,4 procent.

Oktober blev den tredje månaden i rad som stängde under årsmedelvärdet och november noteras än så länge klart under mitten av månadsstapeln vilket tyder på att det negativa sentimentet bitit sig fast.

I dagsgrafen har RSI-14 (dagsmomentum) återhämtat sig något de senaste dagarna och skrivs inför veckostarten till 54.

Som jag påtalat under ett halvårs tid är undertonen negativ i DAX och det blir nu spännande att se om squeezen (extrem lågvolla) kommer att leda till en expansion uppåt eller nedåt.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars tyngs dessutom indexet av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -1,0 och vi bör tillämpa trendföljande strategier för nedgång.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX med en huvud-skuldra-formation där nacklinjen håller på att utmanas. Det vanligaste scenariot är dock att de första utbrotten från en HS-formation blir falska och för att ”bli av med de som inte ska vara med på festen”.

Sammanfattning: DAX har noterats i en squeeze sedan den 13 november och senast vi bjöds på en prisexpansion från ett liknande utseende var den 15:e augusti, den gången blev det söderut. Vi vet dock aldrig om expansionen sker uppåt eller nedåt men att de ofta blir kraftfulla. Även om vi bjuds på en uppstuds talar mer för fortsatt nedgång, på sikt, tills dess att indexet etablerat sig över molnet som inför dagen innebär att 11735 behöver tas ut.

Motstånd: 11234 / 11276 / 11390 / 11500
Stöd: 11120 / 11050 / 10940 / 10825

HM B: Dags för en rekyl innan nästa trendben

Teknisk analys H&M B: För en vecka sedan skrev jag att HM studsade mot molnet och att allt mer talade för uppgång med siktet inställt mot i första hand 165 kronor, som nåddes redan i onsdags.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde har nu åter så smått börjat peka upp och trendfasindikatorn har stigit till +2,0 vilket innebär att vi nu kan börja agera med trendföljande strategier för uppgång. Självklart kommer även HM att påverkas av det allmänna börsklimatet och om OMXS30 faller ner genom viktiga stöd påverkar det även HM negativt.

Valuezone (EMA-13 och EMA-22) är nu sorterad för uppgång och volymbalansen är positiv samtidigt som MACD lämnade en köpsignal i onsdags, strax ovanför nollan, vilket är positivt.

När jag för en vecka sedan skrev om den potentiella molntouchen trodde jag inte att uppgången skulle bli så kraftig som den blev. Nu smyger sig även lagging line (den tjocka blåa linjen) upp över priset, vilket är positivt.

På kort sikt är dock aktien överköpt och kursen har de senaste tre dagarna stängt över det övre bollingerbandet.

Stefan Persson fortsätter att tanka aktier för 1,1 miljarder kronor den senaste veckan och med detta närmar han sig 75 procent av rösterna och hälften av kapitalet.

Sammanfattning: Det börjar bli dags för en rekyl, som kan vara intressant att agera på vid en positiv fortsättningsformation ner mot molnet. Om det visar sig att 152 kronor punkteras vid en rekyl är det viktigt att inte cloud span b (den röda av molnlinjerna) ger vika. Orsaken att jag redan nu nämner en punktering av molnet, trots att det är 12 procent dit är att molnet är lite väl tjockt och det är en liten men dock en varningssignal.

Motstånd: 167,70 / 168,50 / 171,00 / 173,10
Stöd: 165,50 / 164,30 / 162,10 / 160,00

SEB A: Doji vid stöd och PDIV

Teknisk analys SEB A: I samband med föregående analys, som jag skrev inför den 11 juli, påtalade jag att en Shooting Stop-formation effektuerades om 87 kronor togs ut, samtidigt som MA-20 steg tydligt. Två dagar senare effektuerades formationen och vilken resa det ledde till. Vid 100 kronor tog det dock slut och kursen har sedan dess fallit tillbaks för att testa av 90-kronorsnivån, som åter nåddes i fredags med en doji.

Den långa trenden som jag definierar till stor del utifrån lutningen hos MA-200 pekar svagt nedåt och trendfasindikatorn noteras kring -0,6 vilket innebär att vi företrädesvis ska jobba med kortsiktiga jämviktspendlande strategier.

Dojistaplar är små och ofta ignorerade men de är i många fall uppladdningar inför kommande större rörelser. När en doji effektueras kring ett stöd, som i fredags är förutsättningarna mycket goda för en vändning uppåt.

Vid de tillfällen vi sett positiva minidivergenser som innebär att vi fått nya lägre lägsta i prisgrafen men att cykelindikatorn vänt upp från en låg nivå under 20, har det i 65 procent av fallen sedan 2002 lett till uppgångar på en veckas sikt.

Sammanfattning: Passerar kursen över fredagens doji vid 91,30 är förutsättningarna goda för en uppgång till i första hand 93-kronorsnivån där stoppen med fördel flyttas upp till strax under föregående dags lägsta och trailas vidare uppåt på detta sätt. Om någon av de första dagarna i veckan stänger med en kraftfull grön candle kan det vara klokt att stänga direkt.

Motstånd: 91,25 / 91,90 / 93,20 / 94,50
Stöd: 89,95 / 89,30 / 88,00 / 86,70