BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 48

OMXS30: Fortsättningsformationer är värda att haka på

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Trenden är uppåt både på kort- och längre sikt, men efter två kraftfulla uppgångsvågor kan köparna behöva en paus för att ackumulera den eventuella obalans som uppstått. Ackumulationen kan ske antingen genom en konsolidering, som vi ser nu, eller en rekyl. Om de punkterade bekräftelsenivåerna jag markerat hos de kortare momentumindikatorerna leder till en rekyl talar det mesta för att den kommer att sugas upp innan den övergår i ett mer bestående säljtryck. Mitt huvudspår är att utbrottet, när ackumulationszonen eliminerat obalansen, kommer att ske upp mot i första hand 1800-nivån. En stängning under fredagens lägsta vid 1742 indikerar i första hand en rekyl ner mot 1730-1726 eller eventuellt 1700-nivån.”

Den gångna veckan inledde med att punktera 1742 och fortsatte därefter ner till 1726 där säljtrycket, åtminstone tillfälligt, avtog i torsdags. Veckan avslutades med en bullish harami i dagsgrafen men i veckografen bekräftades föregående veckas bearish harami. Totalt backade veckan 1,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 22,4 procent.

Efter sju dagars konstant nedgång var det svenska storbolagsindexet inför fredagen extremt översålt på kort sikt och en uppstuds låg bland korten. Stochastic noteras inför veckostarten kring låga 11.

OMXS30 gjorde ett försök att vända det svaga sentimentet som präglat indexet den senaste veckan men försöket att återta tradingrangen blev kortvarigt. Så länge dagsstängningarna sker under den kortare sentimentsnivån EMA-8 är sannolikheten stor för att rekylen inte är klar.

Än så länge ser jag inga tecken på att rekylen är klar och siktet är tills vidare inställt mot den apriltoppen vid 1700. När EMA-8 återtas ställs siktet i första hand in mot ATH-noteringen vid 1780.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som positiv. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,9. Vi bör nu vara beredda på att det kan bli en period med skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymen den gångna veckan har legat kring snittet men i fredags var det 21 procent lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Sedan toppen den 12 november har volymbalansen mattats av och närmar sig nu tremånaderssnittet som om det punkteras är en negativ pusselbit.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1726-1728 följt av 1742 och 1750 men framförallt ATH-noteringen vid 1780.

På nedsidan hittar vi närmast 1713-1711 följt av 1700-nivån där både MA-50 och golvet i den stigande kanalen möter upp.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral så länge inte varken EMA-8 eller MA-20 tas tillbaks och följs av nya högre lågpunkter.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 22 av de 33 senaste åren (67%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,8 procent. Indexet har stigit 6 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt +1,4 procent högre.

Sammanfattning: Efter 7 dagars nedgång bjöds vi i fredags på en högre stängning än dagen innan men det blev inte mer än en bullish harami. Nu närmar sig stödområdet kring 1700 där golvet i den stigande kanalen möter upp tillsammans med 50-dagars medelvärde och nollzonen hos SMACD. Ett första tecken på att köparna kan vara på väg tillbaks får vi om de lyckas få till en dagsstängning som är högre än föregående dags högsta. Så länge inte standard line (den bruna streckade linjen) tas tillbaks noteras indexet under sentimentsnivån för de senaste 26 handelsdagarna. För tillfället tycker jag utseendet är svårbedömt och visuellt ser det lite ”toppigt” ut. Fib 50% för nedgången sedan ATH-noteringen hittar vi kring 1746 och det tolkar jag som en vattendelare på kort sikt. Positiva fortsättningsformationer där dagsstängningen sker över föregående dags högsta ser jag som värda att haka på.

Motstånd: 1726-1728 / 1742 / 1750 / 1774 / 1780
Stöd: 1713-1711 / 1700 / 1691 / 1670

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 9.

SP500: Potentiellt tretick eller inledande rekyl

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I den bästa av världar hade jag föredragit en eller par rekyler, helst med högre vändningsnivåer, innan 3100-nivån togs ut. En eller flera omtag hade gett oss en bättre edge och en betydligt attraktivare riskkvot. Nu ser det däremot ut som att köparna fått tillräckligt med ny energi av den åtta dagar långa, tajta kontraktionen precis under 3100-nivån. Jag har den senaste tiden varnat för flera indikationer på att en topp närmar sig men det jag för tillfället fäster störst vikt vid är den extremt låga volymen och den negativa divergensen mellan de aktier som noteras över MA-20 och MA-50. Tillbaks till våra regler så att vi inte färgas för mycket av varningssignaler, vilket annars lätt blir fallet. Vad säger skylten på bussen? Jo, än så länge säger den att vi inte har någon säljsignal och skylten säger att resan fortsätter norrut. Vi försöker alltså inte ställa oss framför och hindra resan mot 3200-nivån utan glider med tills en effektuerad säljsignal får oss att navigera för nedgång.”

Det har varit en vecka med relativt små rörelser och efter ATH-noteringen i tisdags har gapet som tog ut 3100 testats varje dag. Än så länge kommer köparna tillbaks snabbt vid inledande negativa dagsöppningar. Totalt pendlade den gångna veckan mellan 3128 och 3091 för att till slut stänga vid 3110,3 vilket motsvarade en nedgång med 0,3 procent. Efter 6 veckors uppgång bjöds vi alltså på en bearish harami i veckografen och vid de 52 tillfällen jag hittar de senaste 20 åren har nästa vecka stängt positivt vid 30 av dessa.

Även om den gångna veckans nedgång var marginell ser vi fortsatt tecken på att indexet är överköpt och indikationerna på att en eventuell rekyl inte är klar finns fortfarande kvar. Det antal aktier som noterar nya högsta inom indexet divergerar negativt och likaså flertalet av momentumindikatorerna. Detta utseende kan fortsätta ett bra tag till men ju högre upp och ju mer spända indikatorer vi ser desto större blir risken för en utmanande rekyl.

Än så länge noteras indexet över utbrottsnivån 3100 och den kortare sentimentsnivån som jag använder EMA-8 för.

Tills vi ser tecken på nedgångstakten hos StochasticMACD avtar tolkar jag det som att rekylen inte är klar.

Att gå kort är inte intressant utan just nu inväntar jag en positiv fortsättningsformation kring ett stöd men som sagt riskkvoten blir inte tillräckligt attraktiv om vi bjuds på detta just nu.

Standardline handlas just nu strax ovanför den viktiga 3050-nivån som är den första nivå där jag tycker en fortsättningsformation är värd att agera på. Även om denna nivå punkteras är det gott om stöd på nedsidan och kommande intressanta nivåer är utbrottsnivån kring 3030 där hela zonen ner mot 3000 ser intressant ut.

G-krafterna är på plats för uppgång ichimokuanalysen indikerar att rekyler är värda att haka på.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,1. Om TFAS-indikatorn skär ner genom 1,0 och börjar indikera risk för skvalp kommer det vara första gången sedan början av februari 2018.

Volymen har fortsatt var låg den gångna veckan och den enda dagen volymen stack ut var under det inledande nedstället i onsdags men säljtrycket avtog senare under dagen. Volymbalansen noteras fortfarande över det stigande tremånaderssnittet men har avtagit något de senaste dagarna.

74 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) steg med marginella 2,4 procentenheter till 12,3 den gångna veckan.

På ovansidan möter närmast 3119 följt av 3128-3131 följt av 3148-3150.

På nedsidan möter närmast 3100 följt av 3091 och 3085.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 3128 den 19/11
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20
– G-krafterna är nu sorterade för en varaktig uppgång
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt
– Negativ divergens mot det övre bollingerbandet
– Negativ divergens mot antal aktier över MA-20
– Allt längre upp i den tajta stigande kilen
– Negativt kors i SMACD

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv.

Sammanfattning: Det vi ser nu kan vara inledningen på en efterlängtad rekyl eller pausformation inför nästa positiva trendben. Även om det nu är gott om varningssignaler ser vi ännu inga av dessa som är på väg att utvecklas till en säljsignal. På nedsidan hittar vi gott om stöd, egentligen hela vägen ner till oktoberlägsta strax ovanför 2850. Ett intressant område för en fortsättningsformation är zonen mellan 3050 och 3030 där förutom de tidigare topparna från juli och september även fib 38% möter upp. Mitt huvudspår är att rekylen inte är klar och en eventuell positiv fortsättningsformation löper stor risk att bli falskt. Att gå emot den rådande trenden är inte intressant men att invänta en fortsättningsformation är det som för tillfället tilldrar sig mitt största intresse.

Motstånd: 3119 / 3128-3131 / 3148-3150
Stöd: 3100 / 3091 / 3085 / 3085 / 3067

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 47.

DAX: Trolig rekyl rycker närmare

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”MACD noterade i fredags ett negativt medelvärdeskors från den högsta nivån sedan början av januari 2017. Precis som jag påtalade förra veckan är risken stor för en fortsatt andhämtningspaus eller rekyl.”

Även den gångna veckan blev en skvalpig tillställning som pendlade mellan 13374 och 13044. Totalt backade indexet med 0,6 procent vilket innebär att årets uppgång reducerats till 24,7 procent. I veckografen fick föregående vecka utseendet av en bearish engulfing. Jag hittar 46 liknande formationer sedan början av 2002 och vid hälften av fallen har den kommande veckan fortsatt upp och i lika många fall nedåt.

MACD och även de kortare momentumindikatorerna pekar nedåt och så länge vi inte ser några tecken på att de vrider upp talar mycket för fortsatt skvalpiga rörelser i den nuvarande tradingrangen.

Volymbalansen tolkar jag fortfarande positiv även om den mattats något de senaste två veckorna. Rekyler är värda att haka på vid positiva fortsättningsformationer.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut stiger och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,4 vilket innebär att vi ska vara beredda på att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Ett första hot om att det positiva utseendet hotas ser jag en etablering under golvet i den stigande trendkanalen och framförallt om oktoberlägsta vid 11880 punkteras.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten i mitten av augusti har DAX stigit med knappt 17 procent och det har fått de flesta momentumindikatorer att noteras vid relativt höga nivåer. I onsdags punkterades den kortsiktiga sentimentsnivån EMA-8 men än så länge är utbrottsgapet upp och förbi 13000-nivån intakt. Den av högsta- eller lägstanivån, för den rådande tradingrangen mellan 13374 och 13044, som tas ut eller punkteras kommer troligen att visa vägen för den kommande veckan eller veckorna. Om vi bjuds på en rekyl är det gott om stöd på nedsidan och den positiva volymbalansen talar för att någon av de närmaste stöden kommer bli startskottet på nästa positiva trendben.

Motstånd: 13185 / 13245 / 13310 / 13375 / 13500
Stöd: 13115 / 13045 / 13020-13000 / 13955 / 12795

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 31.

Ericsson B: Närmar sig slutet av triangeln

Teknisk analys Ericsson B: Efter föregående analys fortsatte Ericsson-aktien skvalpa omkring i rapportgapet från den 17 oktober och har fortsatt med det i en allt tajtare range som nu har fått utseendet av en triangel.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut pekar bara svagt uppåt. Det är inte tillräcklig lutning för att jag ska anse att det är trendföljande strategier som ska användas. Vi ska med andra ord vara kortsiktiga oavsett om vi väljer att ta position för upp- eller nedgång.

De senaste dagarnas sammanlagda range är den minsta sedan den 16 oktober och bland tradingsignalerna merkerades en ”Nr7” som innebär att fredagens candle var den minsta de senaste 7 dagarna.

Volymbalansen noteras kring ett relativt platt tremånaderssnitt och jag bevakar toppen från den 17 oktober samt lågpunkten från den 4 oktober. Den av dessa nivåer som tas ut eller punkteras kommer troligen att visa åt vilket håll prisexpansionen kommer att ske.

Sammanfattning: I grafen har jag markerat och placerat larm vid de nivåer som begränsar den rådande triangeln. Om det visar sig att fredagens lägsta vid 85,90 punkteras stärks sannolikheten för att vi kommer att bjudas på en expansion på nedsidan ner mot 84-kronorsnivån. Skulle förra tisdagens högsta vid 88,80 tas ut hittar vi ett motstånd kring 90,00 – 90,50 men därefter är det relativt fritt upp mot 95-kronorsnivån.

Motstånd: 86,90 / 87,25 / 88,80 / 90,50
Stöd: 85,95 / 85,30 / 84,00 / 82,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 26.

Securitas B: Bullish engulfing från standard line

Teknisk analys Securitas B: Det blev en uppgång med knappt 6 procent innan primärtrenden och 152,80 nåddes. Den som agerade med en lottsedel fick med sig mellan 35-40 procent. Efter två månaders testande av primärtrenden bröt Securitas upp i samband med Q3-siffrorna men därefter har en ny uppladdningsfas tagit vid.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi alltmer ska applicera trendföljande strategier.

Den senaste veckan har aktien fallit ner från taket i den stigande kanalen och testar just nu av styrkan hos standard line, där även 20-dagars medelvärde möter upp.

Volymbalansen är positiv och sedan augsti noteras allt högre lågpunkter.

Rekylen den senaste dagarna, med tre röda candlar där den senaste togs ut i fredags tolkar jag som ett tretick, även om det inte är helt perfekt. Fredagen blev dessutom en bullish engulfing, som är en fortsättningsformation som signalerar vidare uppgång.

Vid de tillfällen trendfasen sett ut som nu och samtidigt en bullish engulfing effektuerats har kursen vid 18 av de 30 tillfällen (60%) jag hittar sedan början av 2002 stått högre en vecka senare.

Sammanfattning: Det är goda förutsättningar för en uppgång mot 164 kronor om inte standard line kring 157 kronor ger vika. Om det visar sig att standard line punkteras ställs siktet istället in mot 155 kronorsnivån där nederdelen på rapportgapet och golvet i den stigande kanalen möter upp. Så länge aktien stänger innanför den rådande tradingrangen mellan 156 och 162 kronor är dock risken stor för tvära kast och slagig handel.

Motstånd: 159,85 / 160,50 / 161,50 / 162,10
Stöd: 157,80 / 157,20 / 156,15 / 155,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 16.