BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 48

OMXS30: 15:e av 16 dagar som stänger högt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har vi sett OMXS30 vända upp den senare halvan av november och utvecklats starkt till början av december. Om så blir fallet även i år är naturligtvis ingen som vet. När cykelindikatorn visar tecken på att vända ner från en extremt hög nivå samtidigt som priset noteras med allt högre högsta är det en varningssignal. Det vore bra om en rekyl, som helst bör inledas inom kort, tog ner indexet till zonen mellan standard line och 1800 för att där effektuera en fortsättningsformation för uppgång. Än så länge är mitt huvudspår att indexet ska vidare upp men behöver en andhämtningspaus för att inte bli alltför stretchat vilket riskerar att skapa en onödigt spännande rekyl.”

Den gångna veckan inleddes med att OMXS30 bröt upp över 1900-nivån och sedan dess har nivån stått pall. Sedan lågpunkten den 30 oktober (16 handelsdagar) har 15 av dessa stängt i de övre delarna av dagscandlarna av dessa har stängt i den övre halvan. Totalt steg den gångna veckan med 1,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,7 procent.

I veckografen var det tredje veckan som stängde på plus och stängningen skedde 9 procent över det övre bollingerbandet vilket var den högsta nivån sedan slutet av oktober förra året.

Uppgången vi ser nu börjar alltså bli lite väl euforisk men frågan är om den historiskt starka säsongsutvecklingen och det tillsammans med next week forecast som visar att denna typ av impulsartade uppgångar har en tendens att fortsätta upp.

RSI-14 noteras precis som SMACD i den positiva delen men de korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan och en rekyl för att minska spänningen som råder hade varit välkommen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i det närmaste helt lutning. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,5 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast med positiv underton då trendpoängen skrivs till +8.

Volymen i början och slutet av veckan noterades över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteradas inför veckostarten till 77. Inför måndagen noteras 83 procent av largecapaktierna över MA-20, 68 procent över MA-50 och 83 procent över MA-200. 73 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1942 följt av 1956 och 1967.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 1922 följt av 1911-1909 och zonen kring 1900 samt 1880-nivån.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 34 senaste åren (59%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,6 procent. Indexet har stigit 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 1,4 procent högre.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten den 30 oktober har 15 av de 16 dagarna stängt i de övre delarna av dagscandlarna. Det råder en negativ divergens mot både de korta momentumindikatorerna och volymutvecklingen de senaste tre dagarna. Även om jag tror på en fortsatt uppgång ser vi flera varningssignaler där ingen än så länge övergått i säljsignaler. Att jaga indexet just nu, även om priset fortsätter upp, ser jag inte som en bra strategi. Att däremot invänta en positiv fortsättningsformation i samband med en rekyl är enligt mitt synsätt så indexet bör handlas i nuvarande börsklimat.

Motstånd: 1942 / 1954-1956 / 1967
Stöd: 1922 / 1911-1909 / 1900 / 1882-1880

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 79.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 50%.

SP500: Risk för tvära kast

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Trots det falska utbrottet för en vecka sedan anser jag att indexet är fångat innanför begränsningarna som 3600 och 3200 med allt vad det innebär av tvära kast och slagig handel. Två nivåer på nedsidan som kan vara intressanta att agera vid är zonen kring 3500 och området vid standard line vid 3440. Om det visar sig att 3400 punkteras utan att snabbt återtas bevakar jag gapstöden kring 3370 och 3310 som helst inte bör vika ner sig då det riskerar att locka till oönskat säljtryck. Det är troligen bara en tidsfråga tills måndagens högsta och ATH-noteringen vid 3646 passeras vilket ställer in siktet mot 4000 men självklart kommer inte nivån nås utan utmaningar på vägen.”

Som jag skrev inför den gångna veckan tolkar jag det som att 3600-nivån är ett utmanande område, speciellt efter den kraftiga uppgången som inledde november. Den gångna veckan inleddes med ett nytt försök att bryta upp över just 3600 men svansen i ATH-candlen bjöd åter på för stort motstånd. Totalt backade indexet 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,1 procent. Risken är påtaglig för att området från 3500-3650 kommer att blir stökigt och leda till tvära kast ytterligare en tid. På sikt talar dock mer för att vi kommer att bjudas på en passering av ATH-nivån vid 3646 och se indexet dra vidare norrut.

I det kortsiktiga perspektivet har index bildat en konsolidering precis ovanför en större konsolidering. Om priset drar vidare upp från nuvarande nivå utan att först gjort ett djupare omtag är risken stor för en jobbig högersida. Även om inte den pågående rekylen tar ner indexet djupare talar mer för att en kommande expansion kommer att ske norrut. Punkteras zonen kring 3400 utan att snabbt tas tillbaks blir det intressant att se om bottnarna från september och oktober håller, men det återkommer jag till ifall det blir aktuellt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar åter uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,7 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en positiv underton som trendpoängen +8 (max) påtalar.

Volymen har bortsett från i måndags noterats lägre än snittet vilket jag tolkar som positivt vid rekyler i stigande trender.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras kring 88 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg marginellt detn gångna veckan och noteras nu kring 24. Än så länge noteras dock VIX under MA-200 och har dessutom stängt under EMA-8 varje dag sedan den 3 november vilket jag tolkar positivt för den kommande börsutvecklingen.

Bredden mellan bollingerbanden fortsätter öka, vilket jag förutspådde i slutet av oktober, för att inför veckostarten noteras kring 13.

På ovansidan möter närmast zonen mellan 3588 följt av 3596-3605 och ATH-nivån vid 3646.

På nedsidan möter närmast 3548-3544 följt av 3512 och zonen kring 3500.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Noteras över standard line
– Lagging line noteras över priset
– RSI över 50 och SMACD över nollzonen

I den negativa vågskålen:
– Bekräftad bearish harami cross strax under ATH
– Uppgången från månadsskiftet till ATH var för brant vilket fortfarande skapar obalans

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Jag anser att rekylen som inleddes efter haramin i tisdags fortsatt är i spel. Helst vill jag inte se att nedgångsstaplarna tilltar i storlek och samtidigt stänger långt ner i dagsrangen med tilltagande volym, eller att 3400 ger vika utan att snabbt återtas. Att risken är hög och framtiden med den pågående pandemin är osäkrare än vanligt verkar inte placerarkollektivet bry sig om. Än så länge talar det mesta för att Fed kommer att fortsätta stimulera ekonomin och det leder ofrånkomligt till högre riskaptit. Det har kommit flera positiva nyheter kring coronavaccin och förhoppningen är att dessa ska överväga nervositeten för vad nedstängningarna leder till hos bolagen. Moncef Sloui, samordnande chef för USA:s ansträngningar att ta fram och distribuera ett vaccin mot covid-19, sa till CNN i helgen att vaccinering kan börja i USA redan i mitten av december. Den absolut viktigaste nivån på nedsidan är 3200 vilken är lägstanivån för de senaste konsolideringarna. Fram till att motsatsen bevisas tolkar jag utseendet som positivt och då gör man bäst i att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Motstånd: 3588 3596-3605 / 3628 / 3646
Stöd: 3562 / 3550 / 3544 / 3512 / 3500

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 35.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 78%.

DAX: Flaggar för ytterligare uppgång

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”En rekyl kommer vara intressant att agera på vid positiva fortsättningsformationer ner mot zonen kring 12375-12300. Mitt huvudspår är att en kommande långsiktig uppgångsfas kommer att prägla indexet snarare än att vi sett början på en toppformation.”

Den svans som etablerades i samband med att 13000-nivån passerades för två veckor sedan har vid varje gång den testats sedan dess resulterat i en motreaktion. Om vi ställer in bredden mellan bollingerbanden på MA-9 (antal dagar över 13000) noteras den minsta bredden sedan den 22 januari. Totalt steg DAX med marginella 0,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång reducerats till 0,8 procent.

När vi bjuds på ett utbrott från ett lågvollaläge blir det ofta kraftfullt speciellt om det dessförinnan vara länge, vilket iofs inte är fallet nu. Det som talar för att utbrottet från de senaste veckornas tajta range kommer att ske uppåt är dels den allt positivare volymbalansen men även den kortsiktiga trenden och säsongen.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar i det närmaste riktning och trendfasindikatorn noteras kring -0,2 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast.

Volymbalansen vände upp i slutet av oktober och stiger nu ovanför tremånaderssnittet.

Sammanfattning: Uppgången från oktoberlägsta till toppen för två veckor sedan gick lite väl fort och har lett till att indexet befinner sig i en konsolidering mellan 13000 och 13460. Den positiva volymbalansen indikerar att utbrottet troligen kommer att ske uppåt men om det i så fall blir värt att följa är lite mer tveksamt. Även om det visar sig att ett eventuellt utbrott blir falskt talar den allt positivare volymbalansen och den ankrade ackumulerande volymmedelvärdet på att positiva fortsättningsformationer kommer vara värda att agera på. Om däremot 12000 punkteras ökar risken för ett nytt test av området kring 11500. Mitt huvudspår är att en kommande långsiktig uppgångsfas kommer att prägla indexet snarare än att vi sett början på en toppformation.

Motstånd: 13175 / 13300 / 13460
Stöd: 13000 / 12670 / 12600 / 12375

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 47.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%

SKF B: Bullish engulfing kring 200 kronor

Teknisk analys SKF B: Standard line punkterades efter föregående analys och det skulle ta till den 28 september innan vi bjöds på en dagsstängning över föregående dags högsta. När 200-kronorsnivån närmade sig började det gå tungt men efter ytterligare ett omtag passerades nivån den 9 november. Nu bjuds vi på ett återtest av 200-kronorsnivån och i fredags effektuerades en bullish engulfing med skaplig volym. Tyvärr var svansen på ovansidan i största laget men vi vet då att om fredagens högsta passeras idag är det goda förutsättningar för ett tilltagande köptryck.

Den långa trenden som jag använder kursens förhållande till MA-200 saknar för tillfället i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras kring +0,6 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel den närmaste tiden men att undertonen är positiv.

Volymbalansen har fallit något under den senaste rekylen men ser ut att repa sig nu när tremånaderssnittet testas.

Historiskt har SKF haft ett bra säsongsutseende den närmaste månaden och om de senaste vaccinbeskeden tolkas positivt av placerarkollektivet kan det vara bra för aktien. Även om utvecklingen inte följt den historiska perfekt har toppar och bottnar samt riktningen korrelerat väldigt väl hos SKF även det senaste halvåret. Den kurva jag visar nederst visar med blått hur SKF utvecklats historiskt och den svarta hur det sett ut hittills i år. Vi ser alltså en aktie som brukar gå väldigt starkt de närmaste tre månaderna (indikatorn kommer att ingå i WT-versionen).

Sammanfattning: I fredags effektuerades en bullish engulfing samtidigt som SKF testade av 200-kronorsnivån med cykelindiatorn nere kring 12. Det är goda förutsättningar för en uppgång mot i första hand novemberhögsta vid 213 kronor men troligen högre än så, även om jag inte tror att det kommer att ske utan rekyler på vägen. Om det visar sig att aktien når upp mot 220 kronor kan det vara en god idé att flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta och stänga så fort nivån punkteras. Den initiala stoppen placeras strax under 197,60.

Motstånd: 205,60 / 209,00 / 213,40 / 219,00
Stöd: 201,80-200,00 / 197,90 / 194,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 12.

Boliden B: Test av regressionslinjen med stigande volymbalans

Teknisk analys Boliden: Det blev en mindre bearish harami efter föregående analys som sögs upp redan dagen efter och därefter har aktien noterats i en pausformation kring motståndsnivån vid 280 kronor. Volymbalansen är fortsatt positiv och även fredagens fortsättningsformation effektuerades med en rejäl volym.

Den långa trenden (lutningen på MA-200 i dagsgrafen) har börjat vrida upp samtidigt som Boliden utmanar regressionslinjen från lågpunkten efter coronanedstället. Senast vi bjöds på ett utbrott upp över regressionslinjen var i början av juli.

Avståndet upp till standard line uppgår till 7 procent och en vändning nedåt hos antingen denna indikator eller bredden mellan bollingerbanden kan vara ett bra läge att ta hem vinst.

Sammanfattning: Boliden är överköpt kring nuvarande nivå och har varit så i snart två veckors tid. Den lilla försök till rekyl vi bjöds på för en vecka sedan sögs snabbt upp och de senaste dagarna har novemberuppgången ackumulerats kring 280 kronor. Med MA-20 tydligt stigande och klart högre volym under uppgångsdagarna ser aktien ut att ladda för en uppgång upp mot 300-kronorsnivån. Det kan vara idé att redan från nuvarande nivå låsa in vinst dag för dag eftersom aktien redan är tydligt överköpt. En position för uppgång rids då med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle som följs av en liten candle innanför den gröna boxen stänger vi direkt (haramivarning).

Motstånd: 281,30 / 284,05 / 287,00 / 296,00
Stöd: 275,60 / 271,20 / 265,40 / 258,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 79.