BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 48

OMXS30: Avvakta rekyl innan nya positioner tas

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Cykliskt är det stor chans för en lågpunkt någon gång den kommande vecka. Om MA-50 punkteras men omedelbart återtas är det positivt för fortsättningen.”

Föregående vecka inleddes med att MA-50 punkterades men lågpunkten markerades redan i samband med måndagens öppning. Veckan som helhet innebar en uppgång med hela 3,1 procent vilket var den kraftfullaste veckostapeln på en månad och uppgången sedan årsskiftet skrivs nu till 3,9 procent. Om november stänger lika högt eller högre än nuvarande notering är det positivt för fortsättningen.

Fyra av de fem senaste dagarnas kursstaplar har stängt i den övre delen vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

Volymen har de senaste veckorna noterats under igår var visserligen högre än i onsdags men trots det 18 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. 70 procent av aktierna jag studerar har stigit under den gångna veckan men efter torsdagens svans på ovansidan var det endast 48 procent av aktierna som bar upp fredagens uppgång.

Den långa trenden som jag använder riktningen och läget på MA-200 för att peka ut är i det närmaste helt platt och för tillfället pekar mina sentimentslinjer på att vi med fördel använder jämviktspendlande indikatorer för att bedöma det kortsiktiga marknadsläget. Trendfasen noteras kring -0,3 på kort till medellång sikt.

MACD är nu på väg att lämna en köpsignal och det kommer i så fall att ske i den positiva delen, efter en bra impuls. Senast vi i så fall fick en köpsignal med lika ”bra vinkel” i den positiva delen var i mitten av januari. Dagsmomentum vände upp vid den stigande stödlinjen i måndags och noteras åter över månadsmedelvärdet vilket utgör en positiv pusselbit.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit i ungefär 60 procent av fallen historiskt. Förutsättningarna för att vi fick en lågpunkt i sjuveckorscykeln för en vecka sedan är goda men framtiden är som vanligt oskriven.

Cykelindikatorn noteras nu på en nivå där vi åter ska vara försiktiga med att ta nya positioner för uppgång. Vi vet att edgen för en omedelbar uppgång är som sämst strax under viktiga motstånd. Gummisnodden noteras åter över 90 samtidigt som det tuffa området kring 1535 testas av. Det är ganska vanligt med en topp kring den 19-20:e och sedan en lågpunkt kring den 25-25:e november, det stärker min tro till att vi ska invänta en positiv fortsättningsformation om ett par dagar innan vi tar nya positioner för uppgång. Vid 25 av de 40 gånger vi sedan 1997 haft en negativ minidivergens likt den vi har nu med trendfasindikatorn under 0 har kursen stått lägre 3 dagar senare.

På ovansidan möter flera signifikanta motstånd närmast upp vid 1535-1540 och den fallande motståndslinjen vid 1565.

På nedsidan bevakar jag först utvecklingen kring 1500-nivån men framförallt golvet i den stigande korta kanalen kring 1470 (stiger med ungefär 0,2 procent eller 2,7 punkter per dag).

På lång sikt är jag nu åter neutral men om köparna kommer tillbaks med kraft och volym kommer jag åter att svänga över till att bli mer positiv och motsvarande scenario gäller om inte förra veckans pivottopp vid 1535 tas ut inom kort. Vi har haft tre månaders stängningar under årsmedelvärdet vilket som jag sagt flera gånger kan vara starten på en långsiktig nedtrendsfas.

På medellång sikt (veckor till månader) är det viktigt att inte MA-50 åter ger vika men så länge nivån är intakt är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) ska vi företrädesvis leta positioner för uppgång men vara noga med att göra det i samband med positiva omslagsformationer och inte strax under viktiga motstånd.

Förutsättningarna för fortsatta uppgångar är goda men gummisnodden är lite väl hårt spänd på ovansidan för att det ska gå att motivera att nya positioner tas precis innan 1530-1535, även om kursen mycket väl kan fortsätta upp mot taket i den stigande kanalen innan rekylen kommer. Det vi har att gå på är dock bara hur det sett ut historiskt vid liknande utseenden och då talar mycket för att vi kommer få ett bättre tillfälle för köp inom de närmaste dagarna.

Motstånd: 1530-1535 / 1556 / 1578 / 1604
Stöd: 1510-1498 / 1487 / 1459 / 1435

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP102 med en häv kring 5,8 och en stop loss på 1283.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP127 med en häv kring 4,1 och en stop loss på 1852.

S&P 500: Risk för en tid med skvalpiga rörelser

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Sannolikheten för att lågpunkten i sjuveckorscykeln närmar sig har ökat. Edgen för uppgång den närmaste veckan är god men än så länge har inte köparna visat sig och det krävs för att vi ska söka oss in i nya positioner för uppgång.”

Redan på måndagen kom köparna tillbaks och effektuerade en mycket kraftig bullish engulfing som ledde till att vi bjöds på den kraftigaste veckouppgången sedan mitten av december förra året. Totalt steg den gångna veckan med 3,3 procent vilket innebär att året återigen noteras på plus med 1,5 procent.

De senaste veckorna har jag påtalat att en rekyl är köpvärd så länge inte 2020 punkteras med kraft men att ett test eller tillfällig punktering skulle vara ett bra köpläge. Med facit i hand kan vi konstatera att nivån testades med kirurgisk precision och att det blev ett fantastiskt bra köpläge. Nu närmar sig åter motståndsområdet kring 2100-2135 som varit som en betongmur sedan slutet av förra året. Om vi får en ny lägre topp än 2120 innebär det samtidigt att topparna sedan mitten på maj successivt blivit lägre.

Volymen den gångna veckan har noterats under snittet hela veckan men i fredags nådde det upp strax ovanför det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Tre av de fyra IT-aktier som jag dagligen följer för att få en indikation på om placerarkollektivet tolkar glaset halvfullt eller halvtomt steg i fredags, endast Twitter stängde med en svag nedgång. medan två stängde rött. Totalt steg 304 av de aktier som SP500 består av i fredags vilket inte är någon övertygande bredd. Bästa sektorer i fredags blev cykliska konsumentprodukter och teknologi medan energi och basmaterial gick sämst.

VIX föll med 23 procent den gångna veckan till 15,5 ilket innebär att placerarkollektivet anser det normalt med rörelser mellan 2180 och 2000 den närmaste månaden.

Kursen noteras åter över både årsmedelvärdet och primärtrenden. Någon som hört mig säga att det är ett tecken på osäkerhet när primärtrenden är platt och resten av medelvärdena inte ordnat upp sig för upp- eller nedgång? Det är rejält skvalpigt och vi ska vara beredda på att det kommer att vara så tills antingen 2020 punkteras eller 2120 tas ut och då gäller det nivån som passeras hålls mer än några dagar. Trendstyrkan noteras till +0,3 av 10 möjliga (kort till medellång sikt).

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit nedgångar i lite fler fall än uppgångar, vilket beror på att det ofta varit en lågpunkt kring 17-18:e börsdagen i november som blir kring måndag/tisdag nästa vecka. Även om jag är positiv till avslutningen av året ska vi fortsatt vara beredda på tvära kast när någon av begränsningarna i den rådande tradingrangen närmar sig.

De månader som november inneburit uppgångar i S&P500 har den genomsnittliga utvecklingen varit en uppgång med 3,9 procent men de gånger som november istället backat har snittet varit 4,1 procent.

MACD lämnade den 9/11 en säljsignal vilket var den ”högsta” säljsignalen sedan slutet av mars år 2000 och som jag påpekat många gånger tidigare är det viktigt att ha respekt för ”höga” säljsignaler. Dagsmomentum vände för en vecka sedan upp från 40-nivån och befinner sig i den positiva delen strax under månadsmedelvärdet vilket kommer bli ytterligare en positiv pusselbit om nivån tas ut.

På ovansidan bevakar jag närmast utvecklingen kring zonen vid 2100 och därefter toppen från börnan av november vid 2120.

På nedsidan är det utvecklingen kring primärtrenden, den stigande stödlinjen men framförallt zonen kring 2020 som på kort sikt tilldrar sig mitt största intresse.

I den positiva vågskålen:
– Index noteras åter över både primärtrenden och årsmedelvärdet
– Köparna har kommit tillbaks med kraft och tagit ut 2022-2020 som än så länge är intakt
– Kursen noteras över ett stigande MA-50

I den negativa vågskålen:
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– MACD noteras i sälj i månads- och dagsgrafen

Området kring 2100-2135 har i nästan ett års tid utgjort en mur av motstånd och mycket tyder på att det kommer att prägla den närmaste framtiden. När nivån tas ut och inte omedelbart punkteras är jag övertygad om att vi kommer att få se nästa ben i den långsiktigt stigande trenden. Om däremot 2020-2000 punkteras inte omedelbart återtas ökar risken för att en långsiktig nedtrend är på väg att inledas. På kort sikt ska vi vara beredda på tvära kast och skvalpiga rörelser så länge inte begränsningarna för tradingrangen mellan 2020-2120 elimineras.

Motstånd: 2097 / 2104 / 2118 / 2135
Stöd: 2082 / 2075 / 2065 / 2047

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 2,9 och en stop loss på 1373.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,1 och en stop loss på 2914.

DAX: Paus och uppladdning inför större rörelse

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge inte 10500-nivån punkteras med kraft är den pågående rekylen köpvärd. Om inte köparna visar sig den närmaste veckan ökar risken för att det vi ser är en tjurfälla innan den långsiktiga nedtrenden åter biter sig fast.”

Som jag sade för en vecka sedan var det angeläget att köparna kom tillbaks innan 10500-nivån vilket skedde redan på måndagen. Den gångna veckan togs den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna från början av april ut och så länge inte nivån punkteras har förutsättningarna för att en ny uppgångsfas påbörjat ökat.

DAX steg den gångna veckan med hela 3,8 procent vilket var en av de fyra starkaste veckorna i år och det resulterade i en mycket kraftfull bullish engulfing i veckografen. Hittills i år har indexet stigit med 13,4 procent och förutsättningarna för en stark avslutning i år anser jag som goda. Efter de kraftiga uppgångarna i början av veckan är det helt normalt med både små kursstaplar och låg volym under uppladdningsfasen.

Volymen har under större delen av veckan noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden är i det närmaste helt platt och fredagens stängning innebär att även årsmedelvärdet punkterats. Trendstyrkan är relativt svaga 0,6 av max 10.

Historiskt har den kommande veckan stigit i fler fall än den fallit. Efter de senaste veckornas kraftiga uppgångar är det dock mycket som talar för en stundande rekyl eller en flackare uppgångstakt. Varje år sedan 2011 har kursen stigit den närmaste femdagarsperioden.

MACD noteras i sälj men är på väg att lämna en köpsignal i dagsgrafen. Dagsmomentum har vänt upp i den positiva delen och har även tagit ut månadsmedelvärdet vilket jag placerar i den positiva vågskålen. Gummisnodden är hårt spänd på ovansidan och cykelindikatorn indikerar att det är läge att invänta en positiv fortsättningsformation i samband med en stundande rekyl innan nya positioner för uppgång tas.

På ovansidan möter flera gap och tidigare lokala toppar som kan bli initialt svårpasserade.

På nedsidan bevakar jag först 11050 följt av den sekundärt fallande stödlinjen som inför veckoinledningen noteras kring 11000 men den viktigaste nivån på medellång sikt är definitivt vattendelaren kring 10500 och därefter 10000-nivån.

Senast vi hade ett liknande lågvollaläge var i slutet av september och nu har precis den flera månader långa triangeln tagits ut och nu blir det spännande att se om det blir startskottet på nästa positiva trendfas. Positivt om utbrottet inte blir falskt och drar vidare efter några dagars ytterligare uppladdning. Om 10970 punkteras med kraft kan det behövas ytterligare något omtag innan vi får se ett utbrott som är värt att följa.

Motstånd: 11175 / 11280 / 11340 / 11450
Stöd: 11050 / 11000 / 10880 / 10767

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP100 med en häv kring 4,5 och en stop loss på 8849.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP139 med en häv kring 4,5 och en stop loss på 13321.

Investor B: Stängning över 330 kronor ger mycket bra edge

Teknisk analys Investor B: Oavsett om vi i samband med föregående analys valde att ta position på utbrottet av 320,70 eller invänta fortsättningsformationen vid 310 kronor blev vi fyllda och sitter förmodligen kvar i en position som utvecklats positivt.

Den långa trenden är stigande och kursen noteras över både de korta- och medellånga medelvärdena. Trendstyrkan är inför veckostarten +0,8.

Sedan några dagar tillbaks noteras ett squeezeläge och vi vet att utbrott i samband med dessa lägen historiskt varit bra lägen att köpa för uppgång. I de fall en ny tremånaders högsta stängning effektueras är edgen mycket bra på en månads sikt. Med dagens notering innebär en stängning över 330 kronor en ny tremånaders högsta stängning och i de fall det skett i liknande lågvollalägen har kursen stått högre en månad senare i 86 procent av de tillfällen det skett historiskt. Uppgången en månad senare har varit i snitt 3,3 procent.

En stängning över 330 ger en mycket bra edge för uppgång på en månads sikt. Ta hem halva vinsten strax under 340 kronor och om inte säljarna visar kan vi rida positionen upp mot 355 kronor på några månaders sikt. Om 320 kronor punkteras stänger vi positioner för uppgång.

Motstånd: 329,50 / 331,20 / 335,90 / 340,60
Stöd: 324,80 / 321,80 / 317,10 / 312,40

Du kan handla Investor B med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG INVE BNP14 med en hävstång på 5,9 och en stop loss vid 364,00.
Nedgång: MINISHRT INVE BNP15 med en hävstång på 3,6 och en stop loss vid 397,00.

Lundin Mining: Edgen för nedgång har åter ökat

Teknisk analys Lundin Mining: Vi blev fyllda efter föregående analys och redan två dagar senare nåddes målkursen och för de som valde en minifuture blev det ungefär 40 procents vinst. I fredags testades åter 26-kronorsnivån av utan att tas ut, istället har vi två dagar i rad bjudits på negativa omslagsformationer.

Den långa trenden pekar svagt nedåt och sedan sluet av juli tyngs aktien av ett dödskors. Så länge inte 23-kronorsnivån punkteras är förutsättningarna för en uppgång på medellång sikt goda men på kort sikt talar mycket för att 26 kronor inte tas ut i samband med nuvarande test.

Cykelindikatorn är uppe på en nivå där vi ska vara försiktiga med att ta nya positioner för uppgång.

Förutsättningarna för en nedgång ner mot 24 kronor på några dagars sikt har ökat. Om däremot 26,20 tas ut använder vi oss av nödutgången men i det fall varken stoppen eller målkursen träffats innan torsdag kväll är det läge att stänga positionen i vilket fall som helst.

Motstånd: 25,85 / 26,50 / 27,60 / 28,65
Stöd: 24,75 / 24,35 / 23,25 / 22,20

Du kan handla Lundin Mining med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG LUMI BNP33 med en häv kring 2,3 och en stop loss på 14,85.
Nedgång: MINISHRT LUMI