BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 49

OMXS30: Dags för en kortare rekyl

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Förutsättningarna för fortsatta uppgångar är goda men gummisnodden är lite väl hårt spänd på ovansidan för att det ska gå att motivera att nya positioner tas precis innan 1530-1535.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot 1485 där köparna kom tillbaks i onsdags och fick till en stängning på samma nivå för föregående vecka. Uppgången sedan årets början är alltså fortfarande 3,9 procent. November månads kursstapel är än så länge positiv men noteras en bit under årsmedelvärdet som inför veckostarten noteras kring 1564.

Det har egentligen inte hänt någonting i den tekniska bilden sedan analysen för en vecka sedan.

Volymen har bortsett från i tisdags noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Totalt steg 46 procent av de aktier jag dagligen bevakar under veckan och de sektorer som gått bäst de senaste dagarna är kraftbolag och oljebolag medan konsumentrelaterade sektorer gått sämst.

Den långa trenden som jag använder riktningen och läget på MA-200 för att peka ut är i det närmaste helt platt och för tillfället pekar mina sentimentslinjer på att vi med fördel använder jämviktspendlande indikatorer för att bedöma det kortsiktiga marknadsläget. Trendfasen noteras kring -0,5 på kort till medellång sikt vilket stärker sannolikheten för att det är jämviktspendling som gäller.

MACD vände i fredags upp i köp men det råder en negativ divergens mot prisgrafen vilket indikerar att en rekyl eller svagare uppgångstakt kan vara i antågande.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit i ungefär 80 procent av åren.

Cykelindikatorn noteras nu på en nivå där vi ska vara försiktiga med att ta nya positioner för uppgång så länge inte de närmaste motståndsområdena tagits ut eller i samband med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

På ovansidan möter flera signifikanta motstånd närmast vid 1525-1537 och därefter den fallande motståndslinjen vid 1556.

På nedsidan bevakar jag först utvecklingen kring 1505-1496 men framförallt golvet i den stigande korta kanalen kring 1485 följt av 1458 där uppgången för snart två veckor sedan startade.

På lång sikt är jag nu åter neutral men om köparna kommer tillbaks med kraft och volym kommer jag åter att svänga över till att bli mer positiv och motsvarande scenario gäller om inte förra veckans pivottopp vid 1535 tas ut inom kort. Vi har haft tre månaders stängningar under årsmedelvärdet vilket som jag sagt flera gånger kan vara starten på en långsiktig nedtrendsfas.

På medellång sikt (veckor till månader) är det viktigt att inte MA-50 åter ger vika men så länge nivån är intakt är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) ska vi företrädesvis leta positioner för uppgång men vara noga med att göra det i samband med positiva omslags- och fortsättningsformationer men inte strax under viktiga motstånd.

Sammanfattning: Det är jämviktspendling som råder och vi ska vara beredda på tvära kast när de närmaste stöd- och motståndsområdena närmar sig. Köparna saknar för tillfället det självförtroende som krävs för att ta ut 1530-1537 men skjuts stoppar strax ovanför sönder kommer det förmodligen att stärka köparnas självförtroende.

Motstånd: 1525 / 1535-1537 / 1556 / 1578
Stöd: 1505-1496 / 1485 / 1472 / 1458

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP104 med en häv kring 6,2 och en stop loss på 1307.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP150 med en häv kring 6,2 och en stop loss på 1733.

S&P 500: Laddar för utbrott men risk för tvära kast

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Området kring 2100-2135 har i nästan ett års tid utgjort en mur av motstånd och mycket tyder på att det kommer att prägla den närmaste framtiden.”

Den senaste veckan har präglats av små kursstaplar och veckan som helhet innebar att fredagen stängde på ungefär samma nivå som den öppnade med en tendens till svans på nedsidan. Sedan årsskiftet noterar indexet en uppgång med 1,5 procent.

Uppladdningen har den senaste veckan skett med extremt små kursstaplar och vi får förflytta oss tillbaks till i somras för att hitta lika små candlesticks. Små kursstaplar är uppladdning för kommande större rörelser och för varje dag ökar spänningen för vad som komma ska.

Som jag påtalat de senaste veckorna talar allt mer för att expansionen efter den senaste tidens uppladdning kommer att ske uppåt. Kursen noteras nu strax under motståndsområdet kring 2100-2135 som varit som en betongmur sedan slutet av förra året. Om vi får en ny lägre topp än 2120 innebär det samtidigt att topparna sedan mitten på maj successivt blivit lägre.

Volymen den gångna veckan har av naturliga skäl varit mindre än normalt eftersom den amerikanska börsen var stängd i torsdags och i fredags bara höll öppet halva dagen. Ingen av de fyra IT-aktier som jag dagligen följer steg den gångna veckan och den bästa sektorn blev hälsovård vilket kan vara ett tidigt tecken på att glaset börjar tolkas halvtomt. Totalt steg dock 258 av de aktier som SP500 består av den gångna veckan.

VIX backade med 2,3 procent föregående vecka och stängde på 15,1 vilket innebär att placerarkollektivet anser det normalt med rörelser mellan 2180 och 2000 den närmaste månaden.

Kursen noteras fortsatt över både årsmedelvärdet och primärtrenden. Någon som hört mig säga att det är ett tecken på osäkerhet när primärtrenden är platt och resten av medelvärdena inte ordnat upp sig för en varaktig upp- eller nedgång? Vi ska med andra ord fortsatt vara beredda på att det kommer att vara skvalpigt och svårtrejdat tills antingen 2020 punkteras eller 2120 tas ut och då gäller det att den av begränsningarna som passeras hålls mer än några dagar. Trendstyrkan noteras till +0,1 av 10 möjliga (kort till medellång sikt).

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit uppgångar i knappt mer än 90 procent av fallen historiskt. Även om jag är positiv till avslutningen av året ska vi dock fortsatt vara beredda på tvära kast när någon av begränsningarna i den rådande tradingrangen närmar sig.

De månader som november inneburit uppgångar i S&P500 har den genomsnittliga utvecklingen varit en uppgång med 3,9 procent men de gånger som november istället backat har snittet varit 4,1 procent.

MACD lämnade den 9/11 en säljsignal vilket var den ”högsta” säljsignalen sedan slutet av mars år 2000 men den senaste veckan har naturligtvis momentumet helt avtagit och nu väntar vi bara på nästa trendrörelse. Dagsmomentum noteras helt sidledes kring månadsmedelvärdet.

På ovansidan bevakar jag framförallt zonen mellan 2100-2135 och är övertygad om att redan 2120 kommer att spela en viktig roll. Den högsta dagsstängningen de senaste två veckorna är 2089. Om kursen stänger över 2102 får vi en ny treveckorshögsta stängning med låg volla och när det hänt historiskt och då har jag inte tagit hänsyn till marknadsfasen har kursen vid 65 procent av fallen stått högre en månad senare.

På nedsidan är det utvecklingen kring primärtrenden, den stigande stödlinjen kring 2056 men framförallt zonen kring 2020 som på kort sikt tilldrar sig mitt största intresse.

I den positiva vågskålen:
– Index noteras åter över både primärtrenden och årsmedelvärdet
– Köparna har kommit tillbaks med kraft och tagit ut 2022-2020 som än så länge är intakt
– Kursen noteras över ett stigande MA-50

I den negativa vågskålen:
– Äkta dödskors effektuerat 28/8
– MACD noteras i sälj i månads- och dagsgrafen

Sammanfattning: Säsongsmässigt talar det mesta för att ett kommande utbrott kommer att ske uppåt men än så länge är det jämviktspendlande strategier som gäller. Vi ska fortsatt vara beredda på tvära kast när någon av begränsningarna 2120 och 2020 närmar sig.

Motstånd: 2097-2102 / 2117 / 2130-2135
Stöd: 2079 / 2070 / 2063 / 2042 / 2020

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP16 med en häv kring 5,3 och en stop loss på 1733.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,4 och en stop loss på 2909.

DAX: Rekyl i antågande

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan togs den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna från början av april ut och så länge inte varken utbrottsnivån eller den stigande stödlinjen punkteras har förutsättningarna för att en ny uppgångsfas inletts ökat.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av den stigande stödlinjen där köparna kom tillbaks i onsdags vilket i sin tur ledde till att gapmotståndet vid 11290 passerades tillfälligt i torsdags. Veckan som helhet innebar en uppgång med 1,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 15,2 procent.

Köparna har sedan lågpunkten i slutet av september kommit tillbaks på allt högre nivåer vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

I månadsgrafen noteras november än så länge som en positiv kursstapel klart ovanför det stigande årsmedelvärdet. Efter vändningen kring den stigande stödlinjen stängde föregående veckas candlestick högt upp i stapeln med en tydlig svans på ovansidan.

Volymen har under större delen av veckan noterats strax över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden som jag definierar via kursen förhållande till 200-dagars medelvärde och dess lutning indikerar att trenden är stigande men än så länge inte med någon tydlighet. Trendstyrkan är relativt svaga 0,8 av max 10.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden stigit i ungefär 80 procent av åren.

MACD vände i veckan upp i köp och dagsmomentum är stigande strax ovanför månadssnittet. Cykelindikatorn indikerar att det är dålig tajming att ta nya positioner för uppgångar. Det råder för tillfället en negativ divergens mot momentumindikatorerna vilket kan vara ett tecken på att det stundar en lugnarer uppgångstakt, en konsolidering eller en rekyl.

På ovansidan möter flera gap och tidigare lokala toppar som kan bli initialt svårpasserade.

På nedsidan är det angeläget att 11000-nivån hålls men den viktigaste vattendelaren är 10500.

Sammanfattning: För tillfället är det dålig tajming att ta nya positioner för uppgång men i samband med positiva fortsättningsformation i samband med rekyl ska vi vara köpare. För tillfället är det inte aktuellt att ta positioner för nedgång.

Motstånd: 11370 / 11455 / 11670 / 11800
Stöd: 11150 / 11000 / 10880 / 10767 / 10500

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP157 med en häv kring 4,9 och en stop loss på 9165.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP139 med en häv kring 4,9 och en stop loss på 13314.

Getinge B: Bra sug upp mot 230-235 kronor

Teknisk analys Getinge B: Ståpäls, ja så hade Gunde sagt om han varit en teknisk analytiker efter föregående analys. Vad hände då? Jo, en otroligt vacker bullish engulfing. Var? Jo, precis på den heliga gralen, den platta MA-200 och det gick att kliva på direkt vid 211 kronor som jag angav som entrynivå i samband med föregående analys och målkursen vid 217 kronor nåddes efter tre dagar.

Den långa trenden saknar nu helt riktning men de korta och medellånga medelvärdena noteras stigande. Utseendet säger oss att inte vara alltför långsiktiga, bara några dagar.

I samband med att målkursen nåddes efter föregående analys visade köparna lite svaghet när 220-kronorsnivån närmade sig och mycket talar för att det ligger en del stoppar strax ovanför just denna nivå. I fredags togs nivån ut även med brusgränsen 0,1 ATR och vi har återigen fått en setup som talar för fortsatt uppgång, upp mot 230-235 kronor.

Sammanfattning: I fredags bjöds vi på ett utbrott, med de kortare medelvärdena riktade för uppgång. Om fredagens högsta tas ut kan vi ta position för uppgång mot i första hand 230 kronor, eventuellt 235 men håll stoppen tajt de sista kronorna. Den initiala stoppen placeras strax under torsdagens lägsta och flyttas lämpligtvis med uppåt redan från början bar by bar två dagslägsta innan dagens kursstapel.

Motstånd: 222,00 / 224,80 / 229,00 / 236,20
Stöd: 218,50 / 217,60 / 214,00 / 212,00

Du kan handla Getinge med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG GETI BNP17 med en häv kring 6,9 och en stop loss på 239,50.
Nedgång: MINISHRT GETI BNP18 med en häv kring 4,1 och en stop loss på 260,50.

SKF B: Edgen talar för fortsatt nedgång

Teknisk analys SKF B: Målkursen missades med 1,50 och istället blev rekylen upp något större än väntat och den som tog position blev utstoppad vid 157 kronor. Därefter har 160 kronor på ovansidan och 146 på nedsidan som utgör begränsningarna i den rådande tradingrangen.

Den långa trenden som jag definerar med lutningen på MA-200 har vänt ner men de korta- och medellånga medelvärdena har snört ihop sig mitt i tradingrangen, en typisk uppladdningsformation.

a nedåt samtidigt som G-krafterna har sorterat sig för nedgång.

Sedan i maj har jag bevakat den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna sedan i våras. Även om vi sett två falska utbrott anser jag att linjen är relevant på nuvarande nivå.

MACD lämnade i torsdags en säljsignal strax under nollinjen och nu närmar sig alltså ett av de avgörande nivåerna som jag just nu bevakar vid 146 kronor.

Förra måndagen bjöds vi på en WT DivEdge för nedgång vilket nu fått kursen att punktera den kortare stödlinjen och ta sikte på golvet i tradingrangen.

Gummisnodden är extremt hårt spänd på nedsidan men även om det inte är en bra edge för uppgång ska vi vänta med att ta position för nedgång tills vi bjuds på en negativ fortsättningsformation.

Sammanfattning: Även om golvet i tradingrangen vid 46 kronor punkteras och mycket talar för att det leder till ett test av oktoberbotten vid 140,20 är inte edgen att handla punktering tillräckligt bra, än. Avvakta en uppstuds och en negativ fortsättningsformation som kommer ge bättre edge för nedgång. Det är inte läge att fundera på positioner för uppgång förrän 161 kronor tas ut.

Motstånd: 153,10 / 158,40 / 160,20 / 166,10
Stöd: 146,30 / 144,00 / 140,20 / 137,40

Du kan handla SKF med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG SKF BNP20 med en hävstång på 3,2 och en stop loss vid 106,80
Nedgång: MINISHRT SKF BNP21 med en hävstång på 3,2 och en stop loss vid 184,50