BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 49 – 2023

OMXS30: Ny fyramånaders högsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om risken för tvära kast och slagig handel är stor är vi inne i en period som historiskt varit positiv. Den brukar följas av en nedgång som inleds första eller andra veckan i december fram till några dagar innan jul då julrallyt brukar ta vid. Än så länge stämmer rytmen bra överens med den historiska utvecklingen. Flera av de korta momentumindikatorerna är nu hårt spända på ovansidan, med negativa minidivergenser och det är mycket som talar för att en rekyl eller konsolidering närmar sig, men än så länge har vi ingen signal om att en topp träffats. En rekyl kan bli kortvarig och om köparna agerar snabbt är det ett tecken på tilltagande riskaptit. Både priset och lagging line noteras över cloud span b samtidigt som priset är överköpt. De senaste pausformationerna sedan lågpunkten vid 2037 har varit relativt kortvariga, vilket är positivt och än så länge har vi inga indikationer på ett förändrat mer negativt scenario. Än så länge talar mer för att köparna kommer att suga upp ett eventuellt säljtryck innan det blir ohälsosamt (djupare än 2125). Om vi inte bjuds på en rekyl utan priset drar upp direkt genom 2236 är det ett styrkebesked men samtidigt ökar risken för en senare mer utmanande rekyl. Mitt huvudspår är att 2236 kommer passeras snarare än att 2037 kommer punkteras men helst vill jag först se ett eller par hälsosamma omtag, för att momentumet ska vara hälsosamt när utbrottet effektueras.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish harami och en nedgång till den korta sentimentsnivån som EMA-8 markerar och där stod köparna och väntade. Både i onsdags och fredags bjöds vi på kraftfulla gröna candlar. Totalt steg OMXS30 med 0,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,1 procent. I veckografen utvecklades en positiv reversal vilket innebar att det blev en uppgång för tredje veckan i rad. November utvecklades till en positiv fortsättningsformation vilket var den första sedan juni.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde är helt platt. Den 15/9 effekturades ett dödskors (MA-50 skar ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel men närmar sig den övre delen av jämviktspendlingszonen.

Volymen har den gångna veckan legat strax under snittet utom i onsdags och torsdags. Volymbalansen utmanar nu tremånaderssnittet.

SMACD lämnade den 3/11 ett lågt positivt kors vilket är positivt och det är fortfarande i spel. Nu ser däremot momentumet ut att avta från en hög nivå vilket är en varningssignal.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 47 procent. Just nu är det 56 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 8,3 procent vilket är högre än snittet som noteras vid 5,6 och den högsta vollan sedan slutet av mars. Vollan drar nu ihop sig och det blir intressant att se vad som följer i prisgrafen.

På ovansidan möter närmast 2266 följt av 2285 och området kring 2300.

På nedsidan möter närmast 2236 följt av 2227-2220 och zonen mellan 2210-2190 samt 2170-2167.

På lång sikt är jag neutral till svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Starten på december blev positiv och indexet stängde på den högsta stängningsnivån sedan den 31 juli. Att även de ledande amerikanska börsindexen inklusive småbolag gick starkt är ett tecken på att placerarkollektivet åter börjar söka sig mot risk. Snittutvecklingen för november är +2,9 procent men i år noterades en uppgång på hela 7,6 procent. Fortsätter detta utseende stärks oddsen för att även början av 2024 kommer bli positiv men samtidigt är den svaga volymbalansen och delvis tunna isen varningssignaler. Även om vi inte fått någon bekräftad säljsignal än ska vi vara beredda på att december brukar vara svagt negativ i mitten av månaden och med tanke på det överköpta läget är det stor risk för att en rekyl snart inleds. Siktet är nu inställt på en uppgång mot 2300-nivån men med tanke på den höga vollan är det inte intressant att jaga priset nu och inte heller köpa utbrott upp över junitoppen vid 2326, om vi inte först bjuds på något eller några omtag först. Om vi bjuds på en låg stängning under 2236 indikeras att en rekyl är inlett. Närmast på nedsidan hittar vi då den platta MA-200 och 2200-nivån samt stödet vid 2170. Skulle nedgången präglas av tilltagande volym och stora feta röda candlar som punkterar även standard line vid 2145 ökar risken för ett test av oktoberlägsta vid 2037, men det återkommer jag till när/om så bli fallet. Helst vill jag se ett eller eller par hälsosamma omtag, för att momentumet ska vara hälsosamt när utbrottet upp och förbi sommartoppen effektueras.

Motstånd: 2256 / 2266 / 2285 / 2290-2310
Stöd: 2236 / 2227-2220 / 2210-2190 / 2170-2167

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 80+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Ny årshögstastängning inleder december

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I veckan som gick bröt indexet upp över septemberhögsta vilket innebär att nästa motståndsområde hittas kring årshögsta vid julitoppen kring 4600. Om priset även bryter upp över den nivån är det en mycket positiv signal då det innebär att vi bjuds på en ny högre topp som tar utmanar marshögsta från förra året och sen är nästa topp ATH-noteringen vid 4818 från början av januari 2022. Även om ett utbrott upp och förbi julitoppen skulle vara mycket positivt ska vi komma ihåg att uppgången de senaste veckorna varit brant och det vore önskvärt med antingen en pausformation för att minska risken för en jobbig högersida, eller en hälsosam rekyl. Det första riktiga stödområdet hittar vi vid gapet mellan 4559-4421 och därefter kring lågpunkten vid 4344 och standard line, som helst inte bör punkteras. Om det visar sig att standard line ger vika och inte snabbt återtas innebär det att den inverterade huvudskuldran vi navigerat efter de senaste två veckorna hotas. Att ta nya positioner för uppgång när volymen avtar, dojisar bildas i ytterlägen och vollan drar ihop sig från en hög nivå är inte något som lockar mig. Köp av rekyler, vid positiv volymbalans, ichimoku LL på plats, trendfasindikatorn och säsongen på plats är däremot intressant. Mitt huvudspår är att vi inom de närmaste handelsdagarna får se en hälsosam rekyl inledas där vi är köpare så fort den elimineras av en positiv fortsättningsformation.”

Den gångna veckan inleddes som veckan före avslutades, med små candlar som höll sig över 4550 och den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 markerar. Veckan avslutades med en tydlig candle som fick indexet att dra upp till 4600. Det blev en uppgång med 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 19,6 procent. Det blev den femte veckan i rad som dels stängde högre än föregående vecka men även i den övre halvan av veckocandlen. Senast vi såg ett liknande utseende var i mitten av juni och det följdes av en veckas rekyl innan köparna åter tog tag och drev indexet vidare uppåt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har legat under snittet förutom i torsdags och fredags. Volymbalansen är positiv sedan 7/11.

SMACD lämnade den 2/11 ett lågt positivt kors vilket var det första sedan den 10 oktober. Vi ser nu tecken på att momentumet är på väg att avta med allt lägre histogram och ett högt negativt kors ser ut att närma sig.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 67 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg marginellt den gångna veckan och stängde vid 12,6 men noterade en tydlig låg stängning med en svans på ovansidan. Det var sjätte veckan i rad som stängde lägre än öppningen.

Bredden mellan bollingerbanden har smalnat av sedan den 22 november och noteras inför veckostarten kring 7,3 procent vilket är högre än snittet vid 5,8. När vollan drar ihop sig från en hög nivå brukar det leda till tydliga rekyler så fort vi får en stängning i den nedre delen under föregående dags lägsta, vilket vi inte sett sedan vollan började dra ihop sig. Nu är det däremot inte så extrem volla att det är relevant. Fortsätter vollan dra ihop sig så att den blir tydligt lägre än snittet kan även utbrott vara intressant att agera på.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka standard line och MA-200
– Noteras över 4100 och marshögsta
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11

I den negativa vågskålen:
– Ny lägre botten 27/10
– Kortsiktigt överköpt

På ovansidan möter närmast zonen 4595-4610 följt av 4628 och 4670 samt området kring 4790-4810.

På nedsidan möter närmast 4575 följt av 4540 och 4525 samt zonen mellan 4512-4490.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Starten på december blev mycket positiv och indexet stängde på en ny årshögstastängning. Även övriga index såsom Dow Jones noterade en ny 52-veckors högsta och Nasdaq Composite stängde högt. Bäst av allt, tycker jag, är att det var småbolag som ledde uppgången, vilket är ett tecken på att placerarkollektivet söker risk. Både hos de större och mindre amerikanska börsindexen tolkar jag nu isen (bredden) som tjock. November blev en positiv månad där S&P 500 noterade en uppgång på nästan 9 procent vilket troligen är en indikation på att placerarkollektivet nu räknar in en duvaktigare hållning hos Fed, vilket var i linje med kommentarer från Jerome Powell i fredags. Det är inte ovanligt att börsen går starkt vid denna tid på året och speciellt under ”pre election years”. Som jag visat tidigare är S&P 500 i fas med den genomsnittliga årsutvecklingen. Fortsätter detta utseende stärks oddsen för att även början av 2024 kommer bli positiv men vi ska komma ihåg att förändringar på börsen sällan ”aviseras” i förväg. Historiskt brukar början av december vara svagt positiva men följas av en nedgång till ungefär en vecka innan jul då en botten sätts inför julrallyna och därefter årsskiftes- och januarieffekten. Om vi bjuds på både bra julrallyn, en positiv årsskifteseffekt och en stark inledning av året kan 2024 bli ett riktigt bra börsår. Även om vi inte fått någon bekräftad säljsignal än ska vi vara beredda på att december brukar vara svagt negativ i mitten av månaden och med tanke på det överköpta läget är det stor risk för att en rekyl snart inleds.
Cyklerna är högerställda (god riskaptit) och cykellängden är relativt lång (42 dagar). Vid en rekyl hittar vi den första intressanta stödnivån kring 4500 och nästa nivå kring gapet från den 14 november mellan 4458-4421 och därefter lågpunkten vid 4345 och standard line, som helst inte bör punkteras. Just nu jobbar köparna med att försöka mjuka upp julitoppen vid 4600 som även var i spel i februari/mars 2022. I gannprojektionen hittar vi därefter ett mindre område kring 4670 som följs av 4820 där den senaste ATH-noteringen från början av januari 2022 markerats. Mitt huvudspår är att vi inom de närmaste handelsdagarna får se en hälsosam rekyl inledas där vi är köpare så fort den elimineras av en positiv fortsättningsformation.

Motstånd: 4595-4610 / 4628 / 4670 / 4790-4810
Stöd: 4575 / 4540 / 4525 / 4512-4490

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 58+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

DAX: Testar av ATH-noteringen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om utbrottet i fredags var mycket positivt ska vi komma ihåg att uppgången de senaste veckorna varit mycket brant och det vore önskvärt med antingen en pausformation för att minska risken för en jobbig högersida, vilket det redan är en viss risk för. En kommande rekyl behöver inte vara så djup eller speciellt långvarig för att vara köpvärd, det räcker med någon dag som följs av en tydlig positiv fortsättningsformation.”

Den gångna veckan inleddes med en svag nedgång men redan under tisdagen kom köparna tillbaka och effektuerade en positiv reversal som tog sats från den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 utgör. Totalt steg DAX med 2,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 16,5 procent. I veckografen var det femte veckan i rad som stängde på plus och dessutom i den övre delen av veckostapeln.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är tydligt positiv sedan den 2 november.

SMACD lämnade ett lågt positivt kors den 2/11 som fortfarande är i spel men momumentumet för uppgång har avtagit samtidigt som noteringen är över +15, det är en varningssignal för att en kommande rekyl närmar sig och att den har förutsättningar att bli utmanande.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 9,5 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 5,0 procent. Än så länge är vollan för hög för att utbrott ska vara intressanta att agera på men att däremot köpa rekyler som elimineras av positiva fortsättningsformation är så indexet ”vill” bli handlat.

Sammanfattning: Inte helt oväntat inledde föregående vecka med en mindre rekyl där köparna snabbt visade att de står redo att agera så fort priset kommer ner en liten bit. Efter en uppgång med ungefär 12 procent sedan oktoberlägsta är det nu stor risk för en rekyl när ATH-noteringen från slutet av juli testas av. Den relativt höga vollan och det överköpta läget gör att utbrott inte är lockande att agera på. Rekyler som elimineras av positiva fortsättningsformationer är däremot intressanta att agera på. En kommande rekyl behöver inte vara så djup för att vara köpvärd, det räcker med någon dag som följs av en tydlig positiv fortsättningsformation. Det jag inte vill se ät att området vid MA-200 punkteras utan att snabbt återtas, då det troligen får säljtrycket att tillta. Mitt huvudspår är att vi inom de närmaste handelsdagarna får se en hälsosam rekyl inledas där vi är köpare så fort den elimineras av en positiv fortsättningsformation.

Motstånd: 16400 / 16530 / 16750
Stöd: 16250 / 16000 / 15930 / 15870

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 91+.
– Next day forecast indikerar att det är 51 procents chans för uppgång under måndagen.

Castellum: Allt tajtare kontraktion med positiv underton

Teknisk analys Castellum: Det blev en punktering av triangeln två veckor efter den senaste analysen men efter en veckas tradingrange kring 100 kronor kom expansionen norrut. Sedan XL-stapeln den 14 november fångas aktien i en triangelliknande kontraktion med positiv underton.

Den långa trenden, som jag låter riktningen på MA-200 peka ut saknar i stort sett riktning även om tendensen väger över för en stundande uppgång. Trendfasindikatorn noteras sedan den 15 november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 24 november.

SMACD lämnade i fredags ett negativt ganska högt kors, vilket är en indikation på att kontraktionen kan bli utdragen och då antas förmodligen mer av flagga. Om det negativa korset leder till en rekyl och en punktering av 123 kronor ställs siktet i mot 120- eller 115-kronor.

Vollan noteras strax ovanför snittet men håller fortfarande på att dra ihop sig. Jag vill helst se att vollan är klart lägre än snittet för att agera på ett utbrott.

Sammanfattning: Den positiva rapportreaktionen och de spänstiga XL-staplarna på väg upp till 130-kronorsnivån talar för att det är mer uppsida att vänta. Med den volla som råder nu kan en positiv fortsättningsformation ner mot 124-123 kronor vara värd att agera på. Om vi däremot bjuds på ett utbrott med hög volla är risken stor för att utbrottet blir falskt. Den positiva volymbalansen indikerar att det är stora aktörer som håller på att bygga upp positioner och det gör det intressant att agera i med en bevakningsposition i ex.vis en minifuture med hög hävstång (dock bör inte stoppen ligga högre än 121 eller lägre än 119 kronor). När/om priset bryter upp genom 135 kronor kan det vara läge att manuellt tajta till och traila stoppen strax under föregående dags lägsta.

Motstånd: 129,65 / 131,40 / 134,00
Stöd: 124,45 / 123,35 / 120,00 / 115,10

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 56+.

Tele2 B: Bryter upp genom triangeln

Teknisk analys Tele2 B: Aktien har fortsatt sega sig upp till motståndsnivån vid 83 kronor som passerades i fredags med en stängning i den övre delen. Det är alltid stor risk för att de första utbrotten från trianglar blir falska men det går att bygga upp positionen i flera steg med små bevakningspositioner.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera lutar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av september i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är negativ men närmar sig nu tremånaderssnittet.

SMACD lämnade ett positivt kors den 14 november (som jag skrev om i föregående analys). Nu har indikatorn dessutom tagit sig upp över nollan vilket är en positiv pusselbit.

Vollan är extremt låg och utbrott vid dessa lägen leder ofta till tydliga rörelser.

Sammanfattning: Med tanke på den låga vollan är det relativt goda chanser att fredagens utbrott kommer att trigga en uppgång mot zonen där topparna från september och oktober möter upp. Eftersom det alltid är stor risk för att utbrott initialt blir falska kan det vara en god idé att agera med en beloppsmässigt liten position i ex.vis en minifuture med relativt hög hävstång. När/om 85,30 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 85,30 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 80 kronor.

Motstånd: 83,55 / 84,60 / 86,85 / 90,00
Stöd: 82,50 / 80,80 / 79,90 / 79,35 / 78,25 / 77,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 74+.