BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 49

OMXS30: Räcker självförtroende för att ta tillbaks novemberhögsta?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge priset noteras under ett fallande moln och lagging line befinner sig under priset talar mer för fortsatt ned- än uppgång. Den första positiva pusselbiten skulle vara om priset vänder upp och tar ut 1550-nivån och därefter etablerar sig över molnet. Så länge pivottopparna blir lägre och lägre och följs av allt lägre lågpunkter talar mer för fortsatt ned- än uppgång, även om vi är inne i en av de starkaste perioderna på året.”

Den gångna veckan innebar att indexet tog ut Shark 32:ans högsta med ett positivt gap och fortsatte sedan upp för att stänga relativt högt upp i veckorangen. Den gångna veckan stängde på en uppgång med hela 3,5 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 3,9 procent.

Även om november månads candle blev en positiv reversal med en förhållandevis lång svans på nedsidan skedde månadsstängningen under årsmedelvärdet.

Veckocandlen blev naturligtvis positiv och även i dagsgrafen tolkar jag det vi ser som att vi i alla fall fått några negativa pusselbitar raderade. I dagsgrafen hittar vi en motståndsnivå strax under 1520 och fredagens candle blev en doji vilket tyder på en viss osäkerhet.

Bästa sektorer den gångna veckan blev telekom och oljebolag medan defensiva kraftbolag var den enda sektor som stängde rött.

Den senaste veckans uppgång har cykelindikatorn att bli stiga till en nivå kring 90 men där ser vi en tendens till en mindre divergens.

Om indexet håller sig kvar ovanför EMA-8 och MA-20 är det positivt på kort sikt och det ska bli intressant att se om det räcker för att ta ut novemberhögsta kring 1551. Det som kommer bli avgörande för den närmaste tiden är om nästa topp och följande lågpunkt blir lägre, som vi sett de senaste månaderna, eller om vi ser nya högre pivottoppar som följs av högre lågpunkter, som kommer stärka oddsen för en positiv avslutning på 2018.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som negativ då medelvärdet sedan en månad tillbaks vridit av söderut och indexet noteras under detsamma. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -0,4 vilket innebär att vi ska vara beredda på fortsatt skvalpiga rörelser.

50-dagars medelvärde punkterade den 20 november primärtrenden och effektuerade ett äkta dödskors. När indexet tyngs av ett dödskors har snittavkastningen historiskt varit betydligt lägre per dag än vid positiva marknadsfaser.

Volymen i fredags var i samband med månadsskiftet betydligt högre än normalt men har resten av veckan noterats klart lägre än snittet. Volymbalansen noteras fortfarande under både bekräftelsenivån från mitten av september och tremånaderssnittet, tydligt nedåtriktad.

Det har under hela veckan varit ganska dålig bredd (få aktier som burit uppgången) och i fredags var det bara 43 procent av de 284 aktier jag dagligen följer som steg.

På ovansidan möter först 1520 följt av 1527 och 1552 samt 1565.

På nedsidan hittar vi närmast 1506 följt av 1500 och 1491 men viktigast på nedsidan, för den långsiktiga utvecklingen kommer novemberlägsta vid 1448 att vara.

På lång sikt är jag nu negativ och vill se att köparna kommer tillbaks med tilltagande volym och tar tillbaks först och främst MA-200 samt årsmedelvärdet för att jag ska bli något mer positiv till indexet. Risken är fortsatt stor för skvalpiga rörelser.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ och vill se att indexet åter etablerar sig över både 200- och 50-dagars medelvärde.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral så länge inte 20-dagars medelvärde punkteras de närmaste dagarna och leder till tilltagande säljtryck.

Sammanfattning: Så länge inte kursen vänder ner med kraft under framförallt 1485 har vi bättre förutsättningar för en positiv årsavslutning. De senaste pivottopparna kring 1500 och 1565 behöver tas ut och hållas för att jag ska bli något mer positiv till utvecklingen på några månaders sikt. På kort sikt gör jag det som vanligt enkelt för mig och navigerar vidare norrut tills vi bjuds på en negativ candlesticksformation, men jag är beredd på en vändning redan när den fallande streckade motståndslinjen vid 1535 närmar sig.

Motstånd: 1519 / 1524 / 1534 / 1544
Stöd: 1509 / 1504 / 1494 / 1484

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 90.

SP500: Starkaste veckan på 7 år!

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”SP500-indexet noteras under det röda molnet och lagging line befinner sig under priset vilket indikerar att det stundar mer nedförsåka. MACD har lämnat en säljsignal i den negativa delen och det är betydligt större volym under nedgångsdagarna än vid de få dagar indexet stiger. Även om inte november är slut talar det mesta för att vi kommer bjudas på mer nedgångar, men självklart även kraftiga uppstudsar och tjurfällor. Än så länge är vårens lågpunkter mellan 2600-2530 intakta men om även de punkteras och november stänger under årsmedelvärdet är det negativa långsiktiga pusselbitar.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och kursen fortsatte upp till primärtrenden som nåddes i fredags. Totalt steg SP500 med 4,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets resultat hittills åter är en uppgång som nu skrivs till 3,2 procent.

I månadsgrafen innebär det att stängningen skedde över årsmedelvärdet men med relativt långa svansar på både ovan- och nedsidan. I veckografen var det den starkaste veckoutvecklingen sedan motsvarande vecka 2011 i slutet av november. Den gången både avslutades året starkt och det nya steg kraftigt fram till slutet av mars.

Den gångna veckans utveckling har nu fått SP500 att ta sig upp till 200-dagars medelvärde, som nåddes i fredags. Både EMA-8 och MA-20 har tillsammans med årsmedelvärdet därmed återtagits. Denna sentimentsförstärkning skapar bättre förutsättningar för ett positivt årsavslut. Nästa tuffa utmaning på ovansidan möter upp när novemberhögsta närmar sig. Om köparna åter ger upp och vi bjuds på en ny lägre topp och om novemberlägsta sedan punkteras är det åter svaga händer som präglar köparna. Om vi nu i samband med nästa rekyl får en ny högre lågpunkt än 2630 och 2815 sedan tas ut är det en positiv signal för fortsättningen och siktet kommer att ställas in mot 3000-nivån.

Även om det nu råder en viss negativ divergens mot de korta momentumindikatorerna kommer jag tro på fortsatt högre köpvärda bottnar, åtminstone tills 2700 punkteras med tydlighet.

Jag navigerar för uppgång tills vi bjuds på en negativ candlesticksformation och det skulle kunna vara en candle som punkterar gårdagens lägsta och stänger i den nedre delen.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, noteras nu svagt nedåtriktad vilket talar för skvalpiga rörelser. Trendfasindikatorn noteras kring -0,1 vilket indikerar att vi ska vara beredda på tvära kast och företrädesvis handla med jämviktspendlande strategier på kort sikt.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i onsdags och fredags, som var två starka dagar, noterats under det dagliga snittet men månadsavslutet var starkt. Volymbalansen noteras fortfarande under tremånaderssnittet men har den senaste veckan stigit och närmar sig tremånaderssnittet.

I slutet av september var det mer än 70 procent av aktierna som ingår i indexet som noterades över 200-dagars medelvärde men nu har antalet fallit till 49 procent.

VIX noteras inför veckostarten kring 18 vilket innebär att placerarkollektivet ser ut att vänta sig fortsatt förhållandevis hög volla även om det historiskt brukar vara relativt låg volla de närmaste veckorna.

På ovansidan möter närmast gårdagens högsta vid 2762 följt av 2776 och 2815-2817.

På nedsidan möter närmast gårdagens lägsta vid 2748 följt av 2724, 27000 och gapet kring 2692-2683.

I den positiva vågskålen:
– Senaste ATH 21/9 vid 2940,9
– Än så länge noteras SP500 över vårens lågpunkter
– Positivt om oktober- och novemberbottnarna håller
– Både EMA-8, MA-20 och årsmedelvärdet har återtagits

I den negativa vågskålen:
– Negativ volymbalans
– Mindre än 60% av aktierna noteras över MA-200
– Punkterade 4/10 den stigande kilen
– Punkterade den 10/10 Ichimokumolnet
– Indexet noteras under primärtrenden
– Lägre pivottoppar följs av ytterligare lägre

På lång sikt är jag för tillfället neutral och kommer var så tills jag ser hur december stänger men förutsättningarna har ökat för att oktober- och novemberbottnarn kommer att utvecklas till en dubbelbotten, men det kommer jag i så fall att återkomma till.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ tills jag ser att kursen etblerar sig över både 50-dagars medelvärde och de senaste pivottopparna från november och mitten av oktober tas ut.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv och kommer att vara så tills indexet åter etablerar sig under 20-dagars medelvärde.

Sammanfattning: För en vecka sedan påpekade jag att indexet noterades under det röda ichimokumolnet, vilket indikerade fortsatt svaghet. Nu har SP500 tagit sig upp över flera viktiga sentimentsnivåer, däribland standard line, årsmedelvärdet och det kortsiktiga 20-dagars medelvärde. Det är alldeles för tidigt att blåsa faran över men förutsättningarna för ett positivt årsavslut har definitivt förbättrats med föregående veckas uppgång. Det råder nu en viss negativ divergens mot de korta momentumindikatorerna vilket talar för att en stundande rekyl ligger bland korten. Om rekylen blir kortvarig och inte alltför djup är det ett styrkebesked men redan om 2700 punkteras, utan att snabbt återtas är det en varningssignal för ytterligare nedgång.

Motstånd: 2770 / 2779 / 2807 / 2835
Stöd: 2741 / 2723 / 2695 / 2667

DAX: Fortsatta allt mindre uppladdningsfaser

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”De två senaste bottnarn på ungefär samma nivå kan vara ett tecken på att säljtrycket är på väg att avta. Även om vi bjuds på en uppstuds talar mer för fortsatt nedgång, på sikt, tills dess att indexet etablerat sig över molnet som inför dagen innebär att 11735 behöver tas ut.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap och men lyckades inte ta ut föregående veckas högsta. Den gångna veckan resulterade i en mindre uppgång med 0,6 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 12,8 procent. Även november månad stängde under årsmedelvärdet.

Som jag skrivit under en längre tid präglas DAX av en negativ underton och så länge inte uppstudsarna ens tar ut den senaste pivottoppen kommer jag vara fortsatt negativ till indexet.

I dagsgrafen fortsätter RSI-14 (dagsmomentum) att testa av bekräftelsenivån från slutet av september och skrivs inför veckostarten till 43.

Som jag påtalat under ett halvårs tid är undertonen negativ i DAX och det blir nu spännande att se om squeezen (extrem lågvolla) kommer att leda till en expansion uppåt eller nedåt.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är fallande och kursen noteras sedan augusti med månadsstängningar under årsmedelvärdet. Sedan mitten av mars tyngs dessutom indexet av ett dödskors. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -1,1 och vi bör företrädesvis tillämpa trendföljande strategier för nedgång.

I det något större tidsperspektivet noteras DAX med en huvud-skuldra-formation där nacklinjen fortsatt håller på att utmanas.

Sammanfattning: DAX har noterats i en squeeze men har inte på allvar brutit sig loss från det lågvolla läge och de korta stöd- och motståndsnivåerna som fångat indexet under de senaste månaderna. Att vi med stor sannolikhet kommer att få tilltagande rörelser när de senaste månadernas högsta- och lägsta tas ut är det mycket som talar för men vi vet dock aldrig om expansionen sker uppåt eller nedåt. Även om vi bjuds på en uppstuds talar mer för fortsatt nedgång, på sikt, tills dess att indexet etablerat sig över molnet som inför dagen innebär att 11755 behöver tas ut.

Motstånd: 11306 / 11364 / 11471 / 1

Alfa Laval: Bra edge för en bottenformation

Teknisk analys Alfa Laval: Det blev ingen bekräftelse efter föregående analys och kursen behövde ner till 190-kronorsnivån för att säljtrycket skulle avta.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att definiera har planat ut och saknar tydlig riktning samtidigt som trendfasindikatorn har fallit ner till -0,9 vilket innebär att vi ska vara extremt kortsiktiga men företrädesvis agera med jämviktspendlande strategier.

I onsdags bjöds vi på en doji kring stödnivån och föregående vecka avslutades med att den kortsiktiga sentimentsnivån kring EMA-8 togs ut.

Sammanfattning: Även om det är gott om motstånd på ovansidan och där 200 kronor nu närmar sig har förutsättningarna för att vi sett en botten i stödzonen ner mot 190 kronor ökat. De flesta momentumindikatorer ser ut att vara på väg att vända upp från låga nivåer och det gör att edgen för en uppstuds är god. Var beredd på att det kan börja gå tungt redan vid 200 kronor och därefter kring 208-210 kronor. Punkteras 189 kronor är det däremot större risk för ytterligare tilltagande säljtryck

Motstånd: 197,30 / 198,90 / 202,40 / 205,90
Stöd: 193,80 / 191,90 / 188,40 / 184,85

Cykelindikatorn noteras kring 45.