BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 49

OMXS30: Fortsättningsformationer ner mot 1700 är värda att haka på

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter 7 dagars nedgång bjöds vi i fredags på en högre stängning än dagen innan men det blev inte mer än en bullish harami. Nu närmar sig stödområdet kring 1700 där golvet i den stigande kanalen möter upp tillsammans med 50-dagars medelvärde och nollzonen hos SMACD. Ett första tecken på att köparna kan vara på väg tillbaks får vi om de lyckas få till en dagsstängning som är högre än föregående dags högsta. Så länge inte standard line (den bruna streckade linjen) tas tillbaks noteras indexet under sentimentsnivån för de senaste 26 handelsdagarna. För tillfället tycker jag utseendet är svårbedömt och visuellt ser det lite ”toppigt” ut. Fib 50% för nedgången sedan ATH-noteringen hittar vi kring 1746 och det tolkar jag som en vattendelare på kort sikt. Positiva fortsättningsformationer där dagsstängningen sker över föregående dags högsta ser jag som värda att haka på.

Den gångna veckan inleddes med ett försök att ta ut standard line, vilket misslyckades och de följande dagarna präglades av små, men svagt fallande noteringar. Totalt steg dock veckan med 0,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 22,8 procent. I veckografen utvecklades veckan till en negativ reversal, som om den effektuerats från en högre nivå hade inneburit att det varit en shooting star, men så blev det inte riktigt.

Efter de sju dagars konstanta nedgång som jag pratade om för en vecka sedan var alltså edgen bra för en uppstuds. Om det vi bjöds på under tisdagen var hela uppstudsen tolkar jag det som svaghet.

När OMXS30 senast hälsade på hos MA-200 i början av oktober blev det startskottet på en uppgång som den 21 oktober bröt upp från en fyra år gammal konsolidering med tydlighet. Därefter har vi bjudits på ett antal nya ATH-noteringar som har följts av en pausformation. En månad efter utbrottet hade indexet rekylerat ner till 1710-nivån som än så länge står pall. På ovansidan möter nu ett tufft första motståndsområde upp vid standardline och 1750. Om det visar sig att 1700-nivån punkteras ökar risken för en nedgång ner mot 1670-1650.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som positiv. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,8. Vi bör nu vara beredda på att det kan bli en period med skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymen har bortsett från i tisdags noterats under snittet. Volymbalansen har mattats av och håller nu på att testa av tremånaderssnittet som om det punkteras är en negativ pusselbit.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1746 följt av 1750 men framförallt ATH-noteringen vid 1780.

På nedsidan hittar vi närmast 1713-1711 följt av 1700-nivån där både MA-50 och golvet i den stigande kanalen möter upp.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral så länge inte varken EMA-8 eller MA-20 tas tillbaks och följs av nya högre lågpunkter.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 19 av de 33 senaste åren (58%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,9 procent. Indexet har stigit 4 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 1,2 procent lägre.

Sammanfattning: December har historiskt varit känd som en stark månad men har de senaste tio åren inte tillhört toppmånaderna. Om volymbalansen fortsätter försvagas ökar risken för att 1700-nivån punkteras och att rekylen ställer in siktet mot 200-dagars medelvärde. Det jag nu vill se, kring kanalgolvet, är en positiv fortsättningsformation som leder till att siktet åter ställs in mot ATH-nivån vid 1780. För tillfället tycker jag utseendet är svårbedömt och visuellt ser det lite ”toppigt” ut. Sentimentsnivån för den pågående tradingrangen hittar vi kring standardline vid 1746 som är en nivå där upp- eller nedgången tar vid.

Motstånd: 1742 / 1748 / 1767 / 1780
Stöd: 1721 / 1711 / 1700 / 1691 / 1670

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 53.

SP500: Tomten kom tidigt i år

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det vi ser nu kan vara inledningen på en efterlängtad rekyl eller pausformation inför nästa positiva trendben. Även om det nu är gott om varningssignaler ser vi ännu inga av dessa som är på väg att utvecklas till en säljsignal. På nedsidan hittar vi gott om stöd, egentligen hela vägen ner till oktoberlägsta strax ovanför 2850. Ett intressant område för en fortsättningsformation är zonen mellan 3050 och 3030 där förutom de tidigare topparna från juli och september även fib 38% möter upp. Att gå emot den rådande trenden är inte intressant men att invänta en fortsättningsformation är det som för tillfället tilldrar sig mitt största intresse. Om torsdagens högsta vid 3110 tas ut när veckan inleds tolkar jag det som ett tretick.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap som avslutade pausformationen och gaptestet kring 3100-nivån. Efter tre nya ATH-noteringar markerades 3154,3 som den högsta noteringen någonsin i torsdags. Totalt steg SP500 med 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 25,3 procent.

Det pågående rallyt som startade i början på oktober och indexet har sedan dess fortsatt upp för att markera nya ATH-noteringar under relativt låg volatilitet. Bortsett från i tisdags präglades veckan av små volymer. Historiskt har perioden från mitten av oktober fram till andra veckan i december varit en relativt stark period men i år verkar det som att tomten kom tidigt.

Siktet är inställt mot 3200 vilket är målkursen för den tidigare stigande triangeln.

Om de senaste dagarnas avtagande nedgångstakt hos StochasticMACD leder till en ny köpsignal tolkar jag det positivt men fram till dess är risken fortsatt stor för att en topp närmar sig.

Att gå kort är inte intressant utan just nu inväntar jag en positiv fortsättningsformation kring ett stöd men som sagt riskkvoten blir inte tillräckligt attraktiv om vi bjuds på detta just nu.

Standardline noteras just nu tydligt uppåtriktad kring 3077. Även om denna nivå punkteras är det gott om stöd på nedsidan och kommande intressanta nivåer är utbrottsnivån kring 3030 där hela zonen ner mot 3000 ser intressant ut.

G-krafterna är på plats för uppgång ichimokuanalysen indikerar att rekyler är värda att haka på.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu stigande och trendfasindikatorn noteras kring +1,1. Om TFAS-indikatorn skär ner genom 1,0 och börjar indikera risk för skvalp kommer det vara första gången sedan början av februari 2018.

Volymen har fortsatt var låg den gångna veckan och den enda dagen volymen stack ut var under det inledande nedstället i tisdags men säljtrycket avtog senare under dagen. Volymbalansen noteras fortfarande över det stigande tremånaderssnittet men divergerar negativt mot prisgrafen.

76 procent av de aktier som ingår i SP500 noteras nu över primärtrenden. När mindre än 60 procent av aktierna noteras över MA-200 i positiva marknadsfaser ökar risken påtagligt för att tuffare tider väntar.

VIX (den förväntade volatiliten) steg med marginella 2,3 procentenheter till 12,3 den gångna veckan.

På ovansidan möter närmast 3155 följt av 3167 och 3185.

På nedsidan möter närmast 3143 följt av 3129 och området kring 3100 följt av 3091 och 3085.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 3154 den 27/11
– Noteras över MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20
– G-krafterna är nu sorterade för en varaktig uppgång
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1 april som är intakt
– Nya högre signifikanta lägsta sedan början av juni

I den negativa vågskålen:
– Kortsiktigt överköpt
– Negativ divergens mot det övre bollingerbandet
– Negativ divergens mot antal aktier över MA-20
– Negativ divergens mot OBV
– Allt längre upp i den tajta stigande kilen
– Negativt kors i SMACD

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur den därefter följande lågpunkten markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv.

Sammanfattning: Trenden pekar upp, G-krafterna på plats för en fortsatt uppgång men vi ser alltfler tecken på negativa divergenser. Indexet befinner sig i en positiv del av säsongen och julrallyt ser ut att ha startat tidigt i år. Lågvolatila uppgångar, som vi ser nu, kan fortsätta länge men för eller senare bjuds vi på en rekyl och ju mer stretchat det är på ovansidan, desto mer kännbara brukar rekylerna bli. Den positiva säsongen och trendstyrkan indikerar att uppgången kan fortsätta ett tag till men jag blir inte förvånad om rekylen inleds snabbare än placerarkollektivet tror. Att gå emot den rådande trenden är inte intressant. Det är enligt mitt synsätt fortsatt intressant att haka på fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Motstånd: 3150 / 3156 / 3167 / 3287
Stöd: 3130 / 3100 / 3091 / 3087

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 90.

DAX: Pausformationen fångar fortsatt indexet

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan lågpunkten i mitten av augusti har DAX stigit med knappt 17 procent och det har fått de flesta momentumindikatorer att noteras vid relativt höga nivåer. I onsdags punkterades den kortsiktiga sentimentsnivån EMA-8 men än så länge är utbrottsgapet upp och förbi 13000-nivån intakt. Den av högsta- eller lägstanivån, för den rådande tradingrangen mellan 13374 och 13044, som tas ut eller punkteras kommer troligen att visa vägen för den kommande veckan eller veckorna. Om vi bjuds på en rekyl är det gott om stöd på nedsidan och den positiva volymbalansen talar för att någon av de närmaste stöden kommer bli startskottet på nästa positiva trendben.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap men resten av veckan blev, inte helt oväntat, en skvalpig tillställning. Totalt steg DAX med 0,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 25,4 procent. Sedan början av november noteras indexet innanför begränsningarna 13375 och 13044.

StochasticMACD har vänt ner från en nivå där liknande utseenden ofta inleder en rekyl.

Volymbalansen tolkar jag fortfarande positiv även om den mattats något de senaste två veckorna. Rekyler är värda att haka på vid positiva fortsättningsformationer.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut stiger och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,3 vilket innebär att vi ska vara beredda på att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Ett första hot om att det positiva utseendet hotas ser jag en etablering under golvet i den stigande trendkanalen och framförallt om oktoberlägsta vid 11880 punkteras.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten i mitten av augusti har DAX stigit med ungefär 17 procent och det har fått de flesta momentumindikatorer att noteras vid relativt höga nivåer och i flera fall även vända ner. I onsdags punkterades den kortsiktiga sentimentsnivån EMA-8 men än så länge är utbrottsgapet som tog ut 13000-nivån intakt. Den av högsta- eller lägstanivån, för den rådande tradingrangen mellan 13374 och 13044, som tas ut eller punkteras kommer troligen att visa vägen för den kommande veckan eller veckorna. Om vi bjuds på en rekyl är det gott om stöd på nedsidan och den positiva volymbalansen talar för att någon av de närmaste stöden kommer bli startskottet på nästa positiva trendben.

Motstånd: 13290 / 13375 / 13500
Stöd: 13245 / 13954 / 12830

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 31.

Electrolux B: Dagsmomentumet på väg att bli positivt

Teknisk analys Electrolux B: Kursen steg till 240 kronor efter analysen jag skrev inför den 11 september. Det blev ingen bekräftad fortsättningsformation efter senaste videoanalysen. Efter rapporten den 25 oktober har aktien sökt sig söderut och nådde för en vecka sedan det gröna ichimokumolnet.

Den långa trenden pekar endast svagt uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +0,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska agera med jämviktspendlande strategier och vara beredda på tvära kast.

I fredags togs först 50- och sedan 20-dagars medelvärde ut men innan dagen var slut hade kursen backat tillbaks till under bägge medelvärdena.

Dagsmomentum (RSI-14) jobbar nu med att ta tillbaks 50-nivån och månadsmedelvärdet vilket kommer vara positivt.

Om fredagens högsta vid 249,50 tas ut är förutsättningarna goda för en uppgång mot 260-kronorsnivån. Om det istället visar sig att Electrolux punkterar 237 kronor ökar risken för att säljtrycket tilltar.

Sammanfattning: Även om fredagens försök till uppgång misslyckades är förutsättningarna goda för att vändningsnivån vid 260 kronor kommer att nås inom kort. Om det istället visar sig att molnet punkteras utan att snabbt återtas ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 249,50 / 252,90 / 260,00 / 268,90
Stöd: 243,70 / 240,00 / 237,90 / 233,65

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 65.

HM B: Tvekar vid molnet

Teknisk analys H&M B: För ungefär en vecka skrev jag att HM-aktien var översåld och noterades vid gapstödet från den 28 augusti. Förutsättningarna var alltså goda för en uppstuds men det vi sett är snarare tveksamhet så fort molnet närmar sig.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar fortfarande uppåt. Trendfasindikatorn har däremot fallit tillbaks från +3,5 i mitten av oktober till +1,8. Fortsätter denna utveckling ett tag till bör vi övergå till att handla med kortsiktiga jämviktspendlande strategier istället för positiva trendföljande som varit fallet sdan slutet av juli.

Just nu testas den nedersta delen av Ichimokumolnet av, som för tillfället är horisontellt. Framöver indikerar molnet att risken ökat för negativa tongångar.

Volymbalansen som varit positiv sedan i våras har nu fallit ner och utmanar tremånaderssnittet. De medellånga momentumindikatorerna noteras relativt långt ner vilket innebär att edgen för en lokal botten kring nuvarande nivå är stor. Om rekyler från översålda nivåer uteblir eller bara leder till mindre och sega överlappande uppgångar med avtagande volym är det ett svaghetstecken.

Sammanfattning: För tillfället ser det inte ut som att HM-aktien har kraft till att ta tillbaks molnet och om 178,50 punkteras utan att snabbt återtas är det stor risk för att säljtrycket tilltar. På nedsidan hittar vi då nästa stöd nedåt 165 kronor och om inte heller den nivån håller är det relativt fritt ner mot 156 kronor. Passeras däremot 190 kronor kommer förmodligen gapet från den 11 november upp mot 192,80 täppas till och det ska beaktas när man placerar nödutgången.

Motstånd: 186,60 / 190,10 / 192,85 / 200,00
Stöd: 181,70 / 178,40 / 175,50 / 167,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66.