BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 49

OMXS30: Överköpt strax under ATH

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan lågpunkten den 30 oktober har 15 av de 16 dagarna stängt i de övre delarna av dagscandlarna. Det råder en negativ divergens mot både de korta momentumindikatorerna och volymutvecklingen de senaste tre dagarna. Även om jag tror på en fortsatt uppgång ser vi flera varningssignaler där ingen än så länge övergått i säljsignaler. Att jaga indexet just nu, även om priset fortsätter upp, ser jag inte som en bra strategi. Att däremot invänta en positiv fortsättningsformation i samband med en rekyl är enligt mitt synsätt så indexet bör handlas i nuvarande börsklimat.”

Den gångna veckan inleddes uppåt och satte i onsdags ett nytt ATH vid 1951 men effektuerade samtidigt en bearish engulfing och mycket tydde på att en rekyl skulle inledas. Än så länge har det inte blivit så mycket av rekylen och veckan avslutades dessutom med en bullish piercing line. Totalt steg den gångna veckan med 0,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,3 procent. Om november stänger kring nuvarande nivå eller högre blir det den kraftigaste månadsuppgången sedan april 2009.

På kort sikt har vi ett läge där de korta momentumindikatorerna är hårt spända och priset divergerar negativt mot flera av dem. Sannolikheten är med andra ord stor för att en rekyl inleds inom kort. Jag tror dock att OMXS30 ”tittar” på vad storebror i väster gör och om SP500 bryter ut upp förbi Pfizerstapeln följer troligen Stockholmsbörsen med åt samma håll. Även om vi bjuds på en rekyl inom kors talar den positiva volymbalansen för att köparna kommer att suga upp den innan den hotar det positiva utseendet.

RSI-14 noteras precis som SMACD i den positiva delen men de korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan och en rekyl för att minska spänningen som råder hade varit välkommen. SMACD närmar sig ett negativ kors från en ganska hög nivå, dock i den positiva delen, vilket är ytterligare en indikation på en stundande rekyl.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,4 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast med positiv underton då trendpoängen skrivs till +8.

Volymen har bortsett från i tisdags och onsdags legat under det dagliga snittet.

Isens tjocklek i form av det aggregerade snittet noteras inför dagen till 76. Idag noteras 75 procent av largecapaktierna över MA-20, 67 procent över MA-50 och 88 procent över MA-200. 72 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1940-1942 följt av 1951 och 1967.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 1927 följt av 1919 och zonen 1911-1909 men naturligtvis även 1900-nivån.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men rekylrisken är nu mycket stor.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 21 av de 34 senaste åren (62%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +1,0 procent. Indexet har stigit 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,1 procent högre.

Om vi studerar den genomsnittliga utvecklingen sedan 2001 från idag och till sista handelsdagen före jul och OMXS30 i snitt stått 0,7 procent högre (enligt SDM-indikatorn som kommer i WT-versionen).

Sammanfattning: Det har inte hänt så mycket i den tekniska analysen. OMXS30 är överköpt på kort sikt kring en viktig kortsiktig fibnivå samtidigt som flera kortsiktiga momentumindikatorer vänt ner från höga nivåer. Dessa varningssignaler ska vägas mot den positiva säsongsmässiga period indexet befinner sig i. Det jag inte vill se är kraftigt tilltagande volym och stora röda candlar som stänger långt ner, där stödnivåer inte visas minsta respekt. Önskvärt vore att få en ABC-liknande korrektion ner mot 1850-området som där följs av en positiv fortsättningsformation, vilken då kommer vara värd att haka på. Om rekylen blir djupare än så kan den fortfarande vara värd att haka på men jag återkommer till det om det behövs. Mitt huvudspår är att vi inom kort kommer att bjudas på en rekyl som kommer sugas upp innan 1800 punkteras och därefter se ett nytt positivt trendben inledas.

Motstånd: 1940-1942 / 1951 / 1967
Stöd: 1927 / 1919 / 1911-1909 / 1900

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 69.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 46%.

SP500: Doji precis vid ATH-noteringen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Jag anser att rekylen som inleddes efter haramin i tisdags fortsatt är i spel. Helst vill jag inte se att nedgångsstaplarna tilltar i storlek och samtidigt stänger långt ner i dagsrangen med tilltagande volym, eller att 3400 ger vika utan att snabbt återtas. Att risken är hög och framtiden med den pågående pandemin är osäkrare än vanligt verkar inte placerarkollektivet bry sig om. Än så länge talar det mesta för att Fed kommer att fortsätta stimulera ekonomin och det leder ofrånkomligt till högre riskaptit. Det har kommit flera positiva nyheter kring coronavaccin och förhoppningen är att dessa ska överväga nervositeten för vad nedstängningarna leder till hos bolagen. Moncef Sloui, samordnande chef för USA:s ansträngningar att ta fram och distribuera ett vaccin mot covid-19, sa till CNN i helgen att vaccinering kan börja i USA redan i mitten av december. Den absolut viktigaste nivån på nedsidan är 3200 vilken är lägstanivån för de senaste konsolideringarna. Fram till att motsatsen bevisas tolkar jag utseendet som positivt och då gör man bäst i att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.”

Den förkortade handelsveckan innebar en uppgång med 2,3 procent men fortfarande noteras indexet innanför ”Pfizerstapeln” samtidigt som den gångna veckan avslutades med en doji. Hittills i år har indexet stigit med 12,6 procent. Både i månads- och veckografen noteras november som en kraftfull fortsättningsstapel och bröt i fredags upp över 3600-nivån, dock marginellt.

Även om indexet är överköpt ser vi tecken på ett stundande utbrott eftersom köparna sög upp även den senaste rekylen på en högre nivå än den i slutet av september. Så länge köparna suger upp rekylerna på allt högre nivåer talar mer för en fortsatt expansion norrut än att en betydande topp närmar sig. Utifrån den range som tidigare fångade indexet mellan 3200-3600 är siktet nu inställt mot 4000-nivån.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar åter uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,7 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel med en positiv underton som trendpoängen +8 (max) påtalar.

Volymen i tisdags var klart över snittet och det var den tydligaste uppgångsdagen den gångna veckan. Volymbalansen är fortsatt positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras kring 92 procent vilket är den högsta nivån sedan mitten av januari.

VIX (den förväntade vollan) föll med 12 procentenheter den gångna veckan för att stänga veckan strax under 20 vilket är den lägsta nivån sedan den 21 februrari. Sedan den 3 november har VIX varje dag stängt under EMA-8 vilket är positivt för börsutvecklingen.

Bredden mellan bollingerbanden har vänt ner från 14-nivån och noteras inför veckostarten kring 12.

På ovansidan möter närmast 3644-3648 följt av 3656 och 3667.

På nedsidan möter närmast 3629 följt av 3618 och zonen kring 3600 samt den senaste lågpunkten kring 3544.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Noteras över standard line
– Lagging line noteras över priset
– RSI över 50 och SMACD över nollzonen

I den negativa vågskålen:
– Uppgången från månadsskiftet till ATH-nivån var för brant vilket fortfarande skapar obalans
– Tufft motståndsområde i Pfizersvansen

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men rekylrisken är nu mycket stor.

Sammanfattning: Nu utmanas översta delen av Pfizerstapeln och i fredags avslutades veckan med en doji kring motståndet vid 3545. Om det visar sig att bekräftelsenivån från den 12 november ger vika talar mycket för att en rekyl är inledd, vilket jag välkomnar. Om S&P500 inleder en rekyl talar det mesta för att vi kommer att se detsamma hos OMXS30. Uppgången under början av november innebar att indexet drog iväg alldeles för mycket från jämviktsläget och detta behöver ackumuleras. Historiskt har den närmaste månaden varit en bra period och från nu och till efter jul har indexet i snitt stått 1,5 procent högre. Utifrån den senaste rangen har vi en indikation på en uppgång mot 4000-nivån men självklart kommer inte nivån att nås utan utmanande rekyler på vägen. Det är en marknad som ser mycket positiv ut och därför är det köp som gäller vid fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Motstånd: 3644-3648 / 3656 / 3667
Stöd: 3629 / 3618 / 3600 / 3544

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 91.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång den närmaste veckan till 45%.

DAX: Utmanar septemberhögsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den positiva volymbalansen indikerar att utbrottet troligen kommer att ske uppåt men om det i så fall blir värt att följa är lite mer tveksamt. Även om det visar sig att ett eventuellt utbrott blir falskt talar den allt positivare volymbalansen och den ankrade ackumulerande volymmedelvärdet på att positiva fortsättningsformationer kommer vara värda att agera på.”

Den gångna veckan inleddes med en negativ reversal men avslutades med att testa av septemberhögsta. Totalt steg den gångna veckan med 1,5 procent vilket innebär att DAX nu vänt upp till plus 0,6 procent räknat från årsskiftet. Både månadsgrafen och veckostapeln noteras positivt och även om indexet är överköpt i de längre tidsupplösningarna indikerar den positiva volymbalansen att prisexpansionen kommer att ske norrut.

En rekyl kommer vara intressant att agera på vid positiva fortsättningsformationer ner mot zonen kring 12375-12300.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 saknar i det närmaste riktning och trendfasindikatorn noteras kring -0,2 vilket innebär att vi fortsatt ska vara beredda på tvära kast.

Volymbalansen vände upp i slutet av oktober och även vi ser tecken på en paus ser jag den ändå som positiv.

Sammanfattning: Även om DAX är kortsiktigt överköpt och risken för en rekyl när septemberhögsta utmanas är stor talar det mesta för att köparna kommer att suga upp rekyler innan viktiga sentimentsnivåer punkterats. Även om det visar sig att ett eventuellt utbrott blir falskt talar den positiva volymbalansen och den ankrade ackumulerande volymmedelvärdet för att positiva fortsättningsformationer kommer vara värda att agera på. Om däremot 12000 punkteras ökar risken för ett nytt test av området kring 11500. Mitt huvudspår är att en kommande långsiktig uppgångsfas kommer att prägla indexet snarare än att vi sett början på en toppformation. Historiskt har uppgången fram till jul legat på 1,1 procent och till dagen närmast efter jul på 2,0 procent.

Motstånd: 13365 / 13460 / 13800
Stöd: 13230 / 13150 / 13000 / 12670

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 87.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt ligger på 56%

Stora Enso R: Impulsstapel tar ut novemberhögsta

Teknisk analys Stora Enso R: Det blev en kortare pausformation kring zonen vid 137-140 kronor innan en impulsstapel fick aktien att dra vidare upp och i samband med Q3-rapporten nåddes 155-kronorsnivån men där tog det stopp. Rekylen blev ett rejält nedställ på nästan 20 procent, på knappt två veckor, efter det negativa mottagandet av rapporten. Efter att ha studsat på 100-dagars medelvärde har Stora Enso åter tagit en paus kring den tidigare intressanta zonen kring förra höstens toppar. I fredags tog sig aktien upp och förbi novemberhögsta med en grön closing marubozu.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är bara svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket innebär att risken för skvalpiga rörelser är stor men att undertonen är positiv.

Volymen i fredags var trots en medioker volym på börsen som helhet 245 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen har åter brutit upp över det stigande tremånaderssnittet och pekar nu tydligt uppåt. De enda aktörer som klarar att få till detta är ”stora elefanter” och jag tolkar det som att de nu söker sig tillbaka in i aktien.

Även om de korta momentumindikatorerna redan är hårt spända på ovansidan tolkar jag den positionsimpuls vi bjöds på i fredags som att siktet är inställt upp mot zonen mellan 150-154 kronor.

Sammanfattning: Det är alltid svårt att jaga priset när en aktie är kortsiktigt överköpt som nu. Risken om man köper nu är att en rekyl får oss att ligga back från början och avvaktar man en rekyl ser man tåget lämna perrongen och där står vi med lång näsa. Ett sätt kan då vara att med ett litet belopp köpa en lottsedel, ex. vis en minifuture med så hög hävstång som möjligt, dock inte med stoppen högre än 136 kronor i detta fall. När nästa rekyl följs av en positiv fortsättningsformation ökar man på positionen. När/om 151 kronor nås tillämpar man i så fall bar by bar och stänger halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle som följs av en liten candle innanför den gröna boxen stänger vi direkt (haramivarning). Den initiala stoppen placeras strax under 140 kronor.

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 83.

Motstånd: 147,90 / 149,40 / 151,15 / 153,80
Stöd: 145,50 / 144,30 / 142,35 / 140,75

Nokia: Seg och överlappande återhämtning

Teknisk analys Nokia: Det blev ingen fortsättningsformation för uppgång efter föregående analys, istället punkterades rangen kring MA-200 och aktien reagerade negativt på Q3-rapporten, troligen lite väl negativt. Redan dagen efter rapporten kom köparna, så smått, tillbaka och effektuerade en positiv reversal från 28-kronorsnivån. Sedan dess har Nokia dragit sig upp med en seg och överlappande uppgång som nästan, men bara nästa täppt till rapportgapet. Att inte gapet täpps, vilket är det normala när det är så tydligt, ser jag som svaghet.

De senaste dagarnas kursstaplar har varit relativt små kring 50-dagars medelvärde samtidigt som SMACD nåller på att testa av nollzonen.

Stochastick som noterats högt divergerar negativt mot de senaste fyra dagarnas candlesticks.

Det är nu över 5 procent ner till MA-20 samtidigt som bredden mellan bollingerbanden är relativt stor.

Ytterligare en negativ pusselbit är att aktien noteras under molnet och lagging line under priset.

Sammanfattning: Återhämtningen efter rapportreaktionen har varit seg och överlappande vilket i torsdags följdes av en bearish engulfing som fortfarande är i spel, även om fredagen utvecklades positivt. En dagsstängning under EMA-8 som utgör min kortsiktiga sentimentsnivå riskerar att bli inledningen på en ny nedgångsfas och i så fall en ny lägre topp. Även om aktien drar vidare upp en bit mot MA-200 är risken överhängande för att säljtrycket kommer att tillta redan om EMA-8 punkteras. En första stödnivå hittar vi då kring 33 kronor och därefter marubozulinjen vid 31 kronor från rapportstapeln. Även om aktien drar vidare upp är den inte intressant för uppgång förrän en 123-formation formeras.

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84.

Motstånd: 34,90 / 35,20 / 36,30 / 36,70
Stöd: 34,10 / 33,85 / 32,85 / 31,40